BASIS

De (verplichte) basistrainingen zijn het fundament van ons aanbod. Ze bieden jou als vrijwilliger de nodige basiskennis. We bieden de trainingen in verschillende vormen aan. Je volgt ze altijd in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht. Nadat je een basistraining hebt gedaan kun je prima aan de slag. Verder leren kan natuurlijk ook!

Aanmelding verloopt via de coördinatoren van de organisatie voor wie je werkt.

Last minute
Start op 22/04/2024Basis

Basistraining voor maatjes

In drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.

ma 22 apr, ma 29 apr & ma 6 mei

•••
36170vwa4basisbasistraining voor maatjes6702024-04-2219:00:0022:00:002024-04-2919:00:0022:00:002024-05-0619:00:0022:00:00basistraining voor maatjes (live)vrijwilligers1in drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.in deze basistraining ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact: afstand en nabijheid, gespreksvaardigheden, motiveren, grenzen bewaken, feedback geven en ontvangen. deze belangrijke vaardigheden helpen je om goed (een-op-een) contact te maken met de mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. ook je eigen motivatie, je persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger en de samenwerking met jouw organisatie komt aan bod. *doel en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen waaronder * rol en positie van een vrijwilliger * afstand en nabijheid * gespreksvaardigheden * grenzen bewaken * feedback geven en ontvangen in de bijeenkomst oefen je gelijk wat je geleerd hebt. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten *studiemateriaal* je ontvangt vooraf een werkboek via e-mail. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over maatjescontact * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * toepassen van gesprekstechnieken in start-, evaluatie- en eindgesprekken.10121801950deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.113326opleidingen3617_1361713617_1.3222_1basistraining-voor-maatjes.jpgcontents/uploads/opleidingen/3617_1.3222_1basistraining-voor-maatjes.jpgimage/jpegjpg158029720x480landscape3222_1.basistraining-voor-maatjes.jpg2023-12-07 15:03:44saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/119.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3617_13222_1basistraining-voor-maatjeshttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3617_1.3222_1basistraining-voor-maatjes.jpg720480upcomingstart op 22/04/2024ma 22 aprma 29 aprma 6 meimaandag 22 april 2024 (week 17)maandag 29 april 2024 (week 18)maandag 6 mei 2024 (week 19)
Start op 23/04/2024Basis

Basic training for buddies

In three sessions you learn the basics for volunteering in one-on-one contact.

di 23 apr, di 30 apr & di 7 mei

•••
36260vwa4basisbasic training for buddies6,32202024-04-2319:00:0022:00:002024-04-3019:00:0022:00:002024-05-0719:00:0022:00:00basis supportive volunteeringvrijwilligers1in three sessions you learn the basics for volunteering in one-on-one contact.in this basic training you will work on the most important skills for good contact: distance and proximity, communication skills, motivating others, guarding boundaries and giving and receiving feedback. these important skills will help you make good (one-on-one) contact with the people whom you support as volunteer. also your personal effectiveness, the role and position as a volunteer and the cooperation with your (volunteer)organisation will be discussed. *objectives and content* in three sessions experienced trainers discuss various subjects, such as: * role and position as a volunteer * distance and proximity * conversation skills * guarding boundaries * giving and receiving feedback in the training you practise what you have just learned. also, some small homework assignments will be given. *for whom?* this training is intended for new buddies or volunteers (of our partnerorganisations) who will support an other. *time investment* 10 hours (including homework). *study material* you will receive a workbook per email before the start of the training. *number of participants* the course can accommodate up to 12 participants (with a minimum of 6). *certificate of attendance* yes* theory of supportive contact in volunteering * insight in motivation, role and position as volunteer * applying setting and guarding boundaries * applying giving and receiving feedback * applying conversation techniques in initial, evaluation and final interviews.10141801950this training costs €195 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.143335opleidingen3626_1362613626_1.3191_1basis_supportive-volunteering-english-live.jpgcontents/uploads/opleidingen/3626_1.3191_1basis_supportive-volunteering-english-live.jpgimage/jpegjpg189363720x486landscape3191_1.basis_supportive-volunteering-english-live.jpg2023-12-07 15:14:50saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/119.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3626_13191_1basis_supportive-volunteering-english-livehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3626_1.3191_1basis_supportive-volunteering-english-live.jpg720486upcomingstart op 23/04/2024di 23 aprdi 30 aprdi 7 meidinsdag 23 april 2024 (week 17)dinsdag 30 april 2024 (week 18)dinsdag 7 mei 2024 (week 19)
Start op 14/05/2024Basis

Ontwikkel je ervaringskennis

Een training voor mensen die hun ervaring in willen zetten om mensen te ondersteunen.

di 14 mei, di 4 jun & di 18 jun

•••
36840vwa4basisontwikkel je ervaringskennis80,32202024-05-1414:00:0017:00:002024-06-0414:00:0017:00:002024-06-1814:00:0017:00:00be basis ervaringsdeskundigheidberoepskrachten,vrijwilligers,ervaringsdeskundigheid1een training voor mensen die hun ervaring in willen zetten om mensen te ondersteunen.h3. aanmelden als je je wilt aanmelden, maar je bent niet aangesloten bij een van onze partners, stuur dan een mail aan "info@vrijwilligersacademie.net":mailto:info@vrijwilligersacademie.net. wij zorgen dan voor jouw inschrijving. h3. ontwikkel je ervaringskennis in deze training leer je in een kleine groep met mede cursisten reflecteren op jouw eigen ervaringen. dit doe je zodat je na de training kunt besluiten of je wel of niet jouw ervaringen in wil gaan zetten in je werk of bij het ondersteunen van amsterdammers in een kwetsbare positie. *doel en inhoud* de training bestaat uit drie bijeenkomsten en vijf online modules. er zijn drie trainingsbijeenkomsten op de vrijwilligersacademie waarin je oefent, ervaringen uitwisselt en leert van elkaar. de online modules maak je in je eigen tijd en op je eigen tempo en hierop ontvang je wekelijks feedback van de trainers. deze training bestaat de volgende onderdelen en thema’s: *1. bijeenkomst (kennismaken, start training, oefenen en delen)* 2. ervaringsdeskundigheid 3. ervaringsdeskundige vrijwilliger 4. jouw kracht als ervaringsdeskundige vrijwilliger *5. bijeenkomst (oefenen en delen)* 6. voor jezelf zorgen / grenzen stellen *7. bijeenkomst (oefenen en delen)* 8. evaluatie, vervolg en afsluiting. deze basistraining is ontwikkeld door de vrijwilligersacademie amsterdam samen met het herstelbureau hvo-querido, met bijdragen van het oranjefonds en de gemeente amsterdam. *voor wie?* deze training is bedoeld voor alls mensen die willen onderzoeken of zij anderen kunnen en willen ondersteunen met hun eigen ervaring en ervaringskennis. *tijdsinvestering* de totale tijdsinvestering is ongeveer 15 uur, inclusief de live bijeenkomsten en opdrachten. *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat* ja, als je alle modules goed doorloopt en deel hebt genomen aan de drie bijeenkomsten.* verschil ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid * motivatie, rol en positie als ervaringsdeskundige vrijwilliger/beroepskracht * onderzoeken van persoonlijke kwaliteiten als ervaringsdeskundige * reflecteren & zelfkennis * stellen & bewaken van persoonlijke grenzen * het vertellen en presenteren van het eigen ervaringsverhaal.18121802600deze training kost €260 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.103401opleidingen3684_1368413684_1.3245_1basis_ervaringsdeskundigheid-nieuw.jpgcontents/uploads/opleidingen/3684_1.3245_1basis_ervaringsdeskundigheid-nieuw.jpgimage/jpegjpg2346751000x675landscape3245_1.basis_ervaringsdeskundigheid-nieuw.jpg2024-02-28 10:17:24saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/122.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3684_13245_1basis_ervaringsdeskundigheid-nieuwhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3684_1.3245_1basis_ervaringsdeskundigheid-nieuw.jpg1000675upcomingstart op 14/05/2024di 14 meidi 4 jundi 18 jundinsdag 14 mei 2024 (week 20)dinsdag 4 juni 2024 (week 23)dinsdag 18 juni 2024 (week 25)
Start op 17/06/2024Basis

Aan de slag als vrijwilliger

Verkorte basistraining speciaal voor vrijwilligers die kleinere hulpvragen beantwoorden.

ma 17 jun

•••
35740vwa4basisaan de slag als vrijwilliger32902024-06-1719:00:0022:00:00feedback gevenvrijwilligers1verkorte basistraining speciaal voor vrijwilligers die kleinere hulpvragen beantwoorden.in deze training ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact. deze vaardigheden helpen je om goed (een-op-een) contact te maken met de mensen die je ondersteunt. *doel en inhoud* we bespreken en behandelen interactief de volgende onderwerpen: * rol en positie van de vrijwilliger; * afstand en nabijheid * gespreksvaardigheden. *voor wie?* deze verkorte versie van de _basistraining voor maatjes_ is bedoeld voor vrijwilligers die goed gekaderde, kleinere hulpvragen beantwoorden en naar verwachting geen ingewikkelde situaties zullen meemaken. bijvoorbeeld vrijwilligers die meegaan boodschappen doen, wekelijks een ommetje maken of actief zijn tijdens financiële/administratieve- of huisvestingsspreekuren. *tijdsinvestering* 3 uur *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* inzicht in rol en positie * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van gesprekstechnieken.012150650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.03292opleidingen3574_1357413574_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpgcontents/uploads/opleidingen/3574_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpgimage/jpegjpg7055462000x1333landscape3225_1.schildpadden-werken-met-stilte.jpg2023-11-27 11:20:55saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/119.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3574_13225_1schildpadden-werken-met-stiltehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3574_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpg20001333upcomingstart op 17/06/2024ma 17 junmaandag 17 juni 2024 (week 25)
Site by Alsjeblaft!