Start op 22/07/2024Basis

Basistraining voor maatjes

In drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.

ma 22 jul, ma 29 jul & ma 5 aug

•••
36180vwa4basisbasistraining voor maatjes6702024-07-2219:00:0022:00:002024-07-2919:00:0022:00:002024-08-0519:00:0022:00:00basistraining voor maatjes (live)vrijwilligers1in drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.in deze basistraining ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact: afstand en nabijheid, gespreksvaardigheden, motiveren, grenzen bewaken, feedback geven en ontvangen. deze belangrijke vaardigheden helpen je om goed (een-op-een) contact te maken met de mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. ook je eigen motivatie, je persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger en de samenwerking met jouw organisatie komt aan bod. *doel en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen waaronder * rol en positie van een vrijwilliger * afstand en nabijheid * gespreksvaardigheden * grenzen bewaken * feedback geven en ontvangen in de bijeenkomst oefen je gelijk wat je geleerd hebt. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten *studiemateriaal* je ontvangt vooraf een werkboek via e-mail. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over maatjescontact * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * toepassen van gesprekstechnieken in start-, evaluatie- en eindgesprekken.10121801950deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.123327opleidingen3618_1361813618_1.3222_1basistraining-voor-maatjes.jpgcontents/uploads/opleidingen/3618_1.3222_1basistraining-voor-maatjes.jpgimage/jpegjpg158029720x480landscape3222_1.basistraining-voor-maatjes.jpg2023-12-07 15:04:25saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/119.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3618_13222_1basistraining-voor-maatjeshttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3618_1.3222_1basistraining-voor-maatjes.jpg720480upcomingstart op 22/07/2024ma 22 julma 29 julma 5 augmaandag 22 juli 2024 (week 30)maandag 29 juli 2024 (week 31)maandag 5 augustus 2024 (week 32)
Start op 29/07/2024Vervolg

Doenvermogen

Zomerschool
Tips en inzichten om jouw eigen voornemens/plannen niet te laten verwateren, maar daadwerkelijk uit te voeren. Ook bruikbaar voor de ondersteuning van jouw maatje en diens voornemens en plannen.

ma 29 jul

•••
38030vwa3vervolgdoenvermogen32902024-07-2914:00:0017:00:00beroepskrachten,vrijwilligers1_zomerschool_ tips en inzichten om jouw eigen voornemens/plannen niet te laten verwateren, maar daadwerkelijk uit te voeren. ook bruikbaar voor de ondersteuning van jouw maatje en diens voornemens en plannen._onderdeel van ons zomerschool aanbod_ heb jij ook wel eens plannen of goede voornemens, waar niks van terecht komt? hoe ga je daadwerkelijk doen wat je van plan was? hoe ga je verleidingen of drempels weerstaan om je aan je goede voornemen te houden? *doel en inhoud* de workshop 'doenvermogen' is praktische workshop, waarin je tips en inzichten krijgt om jouw eigen 'doenvermogen' en mogelijk ook die van je maatje te versterken. met behulp van deze workshop kun je jezelf en je maatje beter ondersteunen bij het bereiken van (diens) eigen doelen. deze workshop is een aanvulling op het onderwerp 'motiverend in gesprek', die in onze basistraining voor maatjes aanbod komt. het gaat meer over het 'hoe' dan het 'waarom' van bepaalde stappen zetten. *voor wie?* onze zomerschool bijeenkomsten zijn voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* deze workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee312120650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.63520opleidingen3803_1380313803_1.binden-en-boeien.jpgcontents/uploads/opleidingen/3803_1.binden-en-boeien.jpgimage/jpegjpg120799720x480landscapebinden en boeien.jpg2024-07-02 13:49:39saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/126.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3803_1binden-en-boeienhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3803_1.binden-en-boeien.jpg720480upcomingstart op 29/07/2024ma 29 julmaandag 29 juli 2024 (week 31)
Start op 30/07/2024Vervolg

Intercultureel nee zeggen

Zomerschool
In deze workshop gaan we verschillende culturele perspectieven op ‘nee zeggen’ onderzoeken en er ook mee oefenen.

di 30 jul

•••
38020vwa3vervolgintercultureel nee zeggen32902024-07-3014:00:0017:00:00beroepskrachten,vrijwilligers1_zomerschool_ in deze workshop gaan we verschillende culturele perspectieven op ‘nee zeggen’ onderzoeken en er ook mee oefenen._onderdeel van ons zomerschool aanbod_ in het vrijwilligerswerk begeven we ons voortdurend in verschillende culturen. we hebben te maken met verschillende geografische achtergronden, ervaring, opleiding, formele en informele zorg, verschillende generaties etc. zo ook met verschillende manieren om 'nee te zeggen'. *doel en inhoud* in nederland wordt de directe 'nee' bijvoorbeeld gewaardeerd. in heel veel contexten en culturen is juist een indirecte benadering meer gewenst. niet alles dat we in ons leven hebben geleerd is behulpzaam. daarom is het niet alleen van belang om nieuwe dingen te leren, maar ook om af te leren. omdat wij steeds meer in een diverse samenleving wonen, is het handig om kennis te hebben van zowel directe als indirect manieren om 'nee te zeggen'. in deze workshop gaan we verschillende culturele perspectieven op 'nee zeggen' onderzoeken en er ook mee oefenen. *voor wie?* onze zomerschool bijeenkomsten zijn voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* deze workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee312120650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.33517opleidingen3802_1380213802_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_5.jpgcontents/uploads/opleidingen/3802_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_5.jpgimage/jpegjpg2368461000x675landscapeberoepskrachten_gesprekstechnieken_5.jpg2024-07-02 14:28:26saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/126.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3802_1beroepskrachten_gesprekstechnieken_5https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3802_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_5.jpg1000675upcomingstart op 30/07/2024di 30 juldinsdag 30 juli 2024 (week 31)
Start op 30/07/2024Colleges

Voorbij de woorden, werken met stilte

Ruimte maken voor ontvankelijkheid in zorgrelaties

di 30 jul & di 6 aug

•••
37860centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegesvoorbij de woorden, werken met stilte20602024-07-3015:00:0017:00:002024-08-0615:00:0017:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen1ruimte maken voor ontvankelijkheid in zorgrelaties_ruimte maken voor ontvankelijkheid in zorgrelaties_ goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander. daardoor kan, vaak pas gaandeweg, begrepen worden wat er voor de ander op het spel staat en welke hulp dan passend is. de ander voelt zich gezien en erkend. dat alléén al kan als weldadige zorg ervaren worden. het is daarbij belangrijk, dat je je werkelijk, liefdevol en zonder oordelen openstelt voor het perspectief van de ander. in de zorgethiek wordt dat ontvankelijkheid genoemd. dat geldt naar twee kanten: ook degene die jij begeleidt moet zich open durven stellen en zich kwetsbaarheid durven tonen. in dit proces is het van belang om acceptatie, geduld, traagheid en stilte een kans te geven. veelal hebben we de neiging om stiltes op te vullen en 'gaten te dichten'. als we dat nu eens niet doen en stilte meer zien als 'ruimte maken'? welke werkvormen staan ons daarbij ter beschikking? *doel en inhoud* hoe werk je met stilte en welke werkvormen staan ons daarbij ter beschikking? hiervoor gaan we te rade bij methoden zoals deze binnen theorie en praktijk van mindfulness zijn ontwikkeld zoals 'drie minuten ademruimte', bodyscan, visualisatie en compassievolle presentie. na een inleidend college over mindfulness gaan we met deze methoden oefenen. *voor wie?* deze colleges zijn bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent:* dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* dit college biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee01212000de colleges zijn gratis.de colleges zijn gratis.73502opleidingen3786_1378613786_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpgcontents/uploads/opleidingen/3786_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpgimage/jpegjpg7055462000x1333landscape3225_1.schildpadden-werken-met-stilte.jpg2024-06-05 15:05:27saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3786_13225_1schildpadden-werken-met-stiltehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3786_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 30/07/2024di 30 juldi 6 augdinsdag 30 juli 2024 (week 31)dinsdag 6 augustus 2024 (week 32)
Start op 30/07/2024Vervolg

Taal van het hart

Zomerschool
Workshop met concrete oefeningen welke bijdragen tot meer zelfkennis, om meer inzicht te krijgen en rust te ervaren.

di 30 jul & di 6 aug

•••
37960vwa3vervolgtaal van het hart602024-07-3019:00:0022:00:002024-08-0619:00:0022:00:00beroepskrachten,vrijwilligers1_zomerschool_ workshop met concrete oefeningen welke bijdragen tot meer zelfkennis, om meer inzicht te krijgen en rust te ervaren._onderdeel van ons zomerschool aanbod_ door goed te leren luisteren naar jezelf, je bewust te zijn van je emoties kun je je handelen beter sturen. *doel en inhoud* in deze workshop ligt de focus om meer te weten komen over onze "binnen wereld" en het ervaren van gevoelens. wij gaan op interactieve en speelse wijze het landschap van emoties verkennen. wij behandelen het model van _verbindend communiceren_, waarin het waarnemen van gevoelens een sleutel vormen tot meer grip op eigen handelen en versterken van eigen, persoonlijk leiderschap. bewustwording en leren luisteren naar onszelf staan dan ook centraal in deze workshop. concrete oefeningen dragen bij tot meer zelfkennis, leiden tot meer inzicht en het ervaren van rust. *voor wie?* onze zomerschool bijeenkomsten zijn voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* deze workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee6121201300deze workshop kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.deze workshop kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.43514opleidingen3796_1379613796_1.3196_1vervolg_geweldloze-communicatie-niveau-2.jpgcontents/uploads/opleidingen/3796_1.3196_1vervolg_geweldloze-communicatie-niveau-2.jpgimage/jpegjpg142144720x480landscape3196_1.vervolg_geweldloze-communicatie-niveau-2.jpg2024-06-25 16:31:23saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/126.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3796_13196_1vervolg_geweldloze-communicatie-niveau-2https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3796_1.3196_1vervolg_geweldloze-communicatie-niveau-2.jpg720480upcomingstart op 30/07/2024di 30 juldi 6 augdinsdag 30 juli 2024 (week 31)dinsdag 6 augustus 2024 (week 32)
Start op 31/07/2024Colleges

Praktische psychologie: transactionele analyse

Zomerschool
Inzicht in TA kan je helpen niet alleen je eigen gedrag te begrijpen, maar ook die van je maatje.

wo 31 jul

•••
37930centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegespraktische psychologie: transactionele analyse41402024-07-3114:00:0016:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen1_zomerschool_ inzicht in ta kan je helpen niet alleen je eigen gedrag te begrijpen, maar ook die van je maatje._onderdeel van ons zomerschool aanbod_ transactionele analyse, kortweg ta, is een model van de persoonlijkheid en een methode van analyse en verandering en wordt gebruikt binnen de psychotherapie, coaching, het onderwijs en binnen organisaties. met eenvoudige modellen maakt ta ingewikkelde communicatieprocessen helder en veranderbaar. inzicht in ta kan je helpen niet alleen je eigen gedrag te begrijpen, maar ook die van je maatje. *doel en inhoud* in dit college leer je over _transactionele analyse_. wat is ta en welke plek heeft het binnen de psychologie? we behandelen de drie _egotoestanden_, die we binnen de transactionele analyse onderscheiden: * ouder: gedrag, gedachten en gevoelens overgenomen van ouders en ouderfiguren * volwassen: gedrag, gedachten en gevoelens die een directe respons zijn op het hier en nu * kind: gedrag, gedachten en gevoelens die herhaald worden vanuit de kinderjaren vanuit welke vroegere ervaringen en inzichten handelt en communiceert iemand? wat is de achtergrond van iemands gedrag? ta kan je helpen om meer inzicht en (be)grip te krijgen op het gedrag van je maatje, én jezelf natuurlijk. *voor wie?* deze colleges zijn bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* ciska mastenbroek is psycholoog. ze heeft haar eigen praktijk voor integratieve psychotherapie en is als opleider verbonden aan de nederlandse academie voor psychotherapie. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* dit college biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee01212000dit college is gratis.dit college is gratis.123507opleidingen3793_1379313793_1.3112_1maatwerk-markant-2297_1eekhoorns.jpgcontents/uploads/opleidingen/3793_1.3112_1maatwerk-markant-2297_1eekhoorns.jpgimage/jpegjpg119957720x486landscape3112_1.maatwerk-markant-2297_1eekhoorns.jpg2024-06-18 15:43:02saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3793_13112_1maatwerk-markant-2297_1eekhoornshttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3793_1.3112_1maatwerk-markant-2297_1eekhoorns.jpg720486kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 31/07/2024wo 31 julwoensdag 31 juli 2024 (week 31)
Start op 31/07/2024Vervolg

Sociale veiligheid binnen het vrijwilligerswerk

Zomerschool
In deze workshop gaan we op interactieve wijze aan de slag met het onderwerp sociale veiligheid binnen het vrijwilligerswerk.

wo 31 jul

•••
38010vwa3vervolgsociale veiligheid binnen het vrijwilligerswerk6702024-07-3119:00:0022:00:00beroepskrachten,vrijwilligers1_zomerschool_ in deze workshop gaan we op interactieve wijze aan de slag met het onderwerp sociale veiligheid binnen het vrijwilligerswerk._onderdeel van ons zomerschool aanbod_ eigen veiligheid eerst! de veiligheid van vrijwilligers is een groot goed. het is een voorwaarde om met plezier vrijwilligerswerk te kunnen doen. toch kan het voorkomen dat vrijwilligers die in amsterdam op huisbezoek gaan, in een potentieel onveilige situatie terecht komen. *doel en inhoud* in deze workshop gaan we op interactieve wijze aan de slag met het onderwerp sociale veiligheid binnen het vrijwilligerswerk. doel van de workshop is om vaardigheden aan te leren om ongewenst gedrag op tijd te herkennen en te begrenzen. we verkennen samen de verschillende uitingen van grensoverschrijdend gedrag. na een kort stukje theorie over de verschillende agressie soorten, oefenen we actief met strategieën om de agressie te laten de-escaleren. we leren te vertrouwen op onze intuïtie en hoe we op tijd het ongewenste gedrag kunnen begrenzen. samen wisselen we praktische tips uit om de veiligheid van vrijwilligers te waarborgen en kijken we naar de rol van de coördinator en de vrijwilligersorganisatie in deze context. *voor wie?* onze zomerschool bijeenkomsten zijn voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* deze workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee312120650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.03518opleidingen3801_1380113801_1.3207_1ruzie-rond-het-sterfbed.jpgcontents/uploads/opleidingen/3801_1.3207_1ruzie-rond-het-sterfbed.jpgimage/jpegjpg359251024x682landscape3207_1.ruzie-rond-het-sterfbed.jpg2024-07-02 11:23:39saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/126.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3801_13207_1ruzie-rond-het-sterfbedhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3801_1.3207_1ruzie-rond-het-sterfbed.jpg1024682upcomingstart op 31/07/2024wo 31 julwoensdag 31 juli 2024 (week 31)
Start op 01/08/2024Vervolg

Holding space

Zomerschool
Vanuit je eigen kracht een bedding creëren voor de ander.

do 1 aug & do 8 aug

•••
37980vwa3vervolgholding space35002024-08-0119:00:0022:00:002024-08-0819:00:0022:00:00beroepskrachten,vrijwilligers1_zomerschool_ vanuit je eigen kracht een bedding creëren voor de ander.h3. er zijn voor jezelf en de ander _onderdeel van ons zomerschool aanbod_ de engelse term _holding space_ horen we steeds vaker terug in het nederlands. _holding space_ gaat over 'in het moment' aanwezig zijn bij een ander, vanuit je eigen kracht. de ander voelt zich door jouw aanwezigheid gesteund en kan ruimte ervaren om zichzelf te zijn en nieuwe dingen te ontdekken. als _spaceholder_ ben en blijf je bij jezelf. je hoeft de ander niet te helpen of adviseren. _holding space_ gaat over zonder oordeel een onvoorwaardelijke ontdekkingsruimte scheppen voor de ander. je creëert een ondersteunende sfeer voor iets of iemand anders. *doel en inhoud* in deze verdiepende zomerworkshop ontdek je wat _holding space_ inhoudt, wat ervoor nodig is en hoe je het in de praktijk kan brengen. de workshop bestaat uit twee delen. * de eerste avond leggen we de basis en besteden we aandacht aan je eigen rol en aandeel als _spaceholder_: hoe zorg je dat je als _spaceholder_ stevig staat en bij jezelf blijft? * tijdens de tweede avond gaan we dieper in op hoe je er als _spaceholder_ kan zijn voor de ander. diep luisteren is hier een onderdeel van. de workshop is verdiepend en bestaat o.a. uit grondings- en explorerende oefeningen. *voor wie?* onze zomerschool bijeenkomsten zijn voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* deze workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee6121201300deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.73516opleidingen3798_1379813798_1.2856_1olifanten.jpgcontents/uploads/opleidingen/3798_1.2856_1olifanten.jpgimage/jpegjpg5897222000x1333landscape2856_1.olifanten.jpg2024-07-01 22:24:32saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/126.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3798_12856_1olifantenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3798_1.2856_1olifanten.jpg20001333upcomingstart op 01/08/2024do 1 augdo 8 augdonderdag 1 augustus 2024 (week 31)donderdag 8 augustus 2024 (week 32)
Start op 05/08/2024Oriëntatie

Howie the Harp informatiebijeenkomst

Heb jij ervaringskennis in de psychiatrie, verslavingszorg of op psychosociaal gebied? Werk jij op dit moment al aan jouw herstel en wil je jouw ervaring professioneel inzetten om anderen te ondersteunen?

ma 5 aug

•••
38070centrum,nieuwwest,zuid,vwa1oriëntatiehowie the harp informatiebijeenkomst40802024-08-0513:00:0015:30:00gratis,vrijwilligers,ervaringsdeskundigheid266heb jij ervaringskennis in de psychiatrie, verslavingszorg of op psychosociaal gebied? werk jij op dit moment al aan jouw herstel en wil je jouw ervaring professioneel inzetten om anderen te ondersteunen?heb jij een eigen ervaring op psychosociaal gebied, in de psychiatrie en/of verslavingszorg? en wil je van jouw kwetsbaarheid jouw kracht maken? howie the harp biedt die mogelijkheid met toegankelijke opleidingen tot ervaringsdeskundige. met elkaar zorgen we ervoor dat je weer met vertrouwen aan jouw arbeidstoekomst kunt bouwen. bij howie the harp word je onderdeel van een netwerk van mensen die net als jij hun doorleefde ervaring willen inzetten om anderen te helpen. *doel en inhoud* tijdens deze informatieve bijeenkomst kun je meer te weten komen over de eenjarige opleiding van howie the harp. behalve dat de mensen van howie de harp informatie verstrekken geven ze ook korte workshops waar je bij kunt aansluiten. *voor wie?* iedereen die wil werken aan persoonlijke groei en beroepsvaardigheden van een ervaringsdeskundige. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* er is geen beperking aan het aantal plaatsen voor deze oriëntatie. *certificaat van deelname* nee *let op* wanneer jij je opgeeft via onze website geven we jouw gegevens door aan howie the harp.015000deze oriëntatiebijeenkomst is gratis.03524opleidingen3807_1380713807_1.draak_oranje.jpgcontents/uploads/opleidingen/3807_1.draak_oranje.jpgimage/jpegjpg4890322000x1333landscapedraak_oranje.jpg2024-07-09 13:01:17paulaeditor2001:4c3c:1c01:b000:e91a:727e:5454:beb0mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/126.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3807_1draak_oranjehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3807_1.draak_oranje.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 05/08/2024ma 5 augmaandag 5 augustus 2024 (week 32)
Start op 05/08/2024Colleges

Vrijwilligerscafé

Onder leiding van onze huisfilosoof Dick de Korte spreken we over het thema mensenrechten.

ma 5 aug

•••
35570centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegesvrijwilligerscafé20602024-08-0515:00:0017:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen1onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte spreken we over het thema mensenrechten.in het vrijwilligerscafé spreken wij, onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte, over diverse thema's. het thema van dit vrijwilligerscafé is 'mensenrechten'. meer tekst en uitleg volgt nog. h3. het vrijwilligerscafé het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. per keer staat er een ander thema centraal. aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof drs. dick de korte. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor (ervaringsdeskundige)vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het café biedt plaats aan 20 deelnemers. *certificaat van deelname* nee02012000deelname is gratisdeelname is gratis13278opleidingen3557_1355713557_1.3174_1va-cafe.jpgcontents/uploads/opleidingen/3557_1.3174_1va-cafe.jpgimage/jpegjpg528355720x480landscape3174_1.va-cafe.jpg2023-11-22 14:25:49saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/119.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3557_13174_1va-cafehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3557_1.3174_1va-cafe.jpg720480kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 05/08/2024ma 5 augmaandag 5 augustus 2024 (week 32)
Start op 05/08/2024Vervolg

Verslaving: wat is dat nou eigenlijk?

Zomerschool
Kan je als mens eigenlijk wel totaal verslavingsvrij zijn?

ma 5 aug

•••
38000vwa3vervolgverslaving: wat is dat nou eigenlijk?339,32202024-08-0519:00:0022:00:00beroepskrachten,vrijwilligers1_zomerschool_ kan je als mens eigenlijk wel totaal verslavingsvrij zijn?_onderdeel van ons zomerschool aanbod_ als we aan verslaving denken, denken we al snel aan alcohol en drugsverslaving. maar verslaving komt in zoveel andere vormen voor en de ene vorm is een stuk makkelijker te herkennen dan de andere. waar zit dat in? *doel en inhoud* samen met een ervaringsdeskundige co-trainer gaan we kijken naar wat verslaving is, waar het vandaan komt en waar je verslaving aan kan herkennen - zowel bij jezelf als bij anderen. en kan je als mens eigenlijk wel totaal verslavingsvrij zijn? *voor wie?* onze zomerschool bijeenkomsten zijn voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* deze workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee312120650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.23519opleidingen3800_1380013800_1.3175_1vervolg_ken-je-talent.jpgcontents/uploads/opleidingen/3800_1.3175_1vervolg_ken-je-talent.jpgimage/jpegjpg3000951000x675landscape3175_1.vervolg_ken-je-talent.jpg2024-07-02 11:32:13saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/126.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3800_13175_1vervolg_ken-je-talenthttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3800_1.3175_1vervolg_ken-je-talent.jpg1000675upcomingstart op 05/08/2024ma 5 augmaandag 5 augustus 2024 (week 32)
Start op 08/08/2024Colleges

Aristoteles en de zoektocht naar het juiste midden

Praktische filosofie over het zoeken naar balans.

do 8 aug & do 15 aug

•••
35530centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegesaristoteles en de zoektocht naar het juiste midden20602024-08-0815:00:0017:00:002024-08-1515:00:0017:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen1praktische filosofie over het zoeken naar balans.vroeg of laat doen zich in ons leven en onze (zorg) relaties momenten voor waarbij we ons afvragen ‘doe ik hier wel goed aan? of: ‘heb ik hier toen wel goed aan gedaan?’ in de filosofie noemen we dat ‘bestaans- ethische’ vragen. bij het zoeken naar een antwoord op dergelijke vragen stelt de griekse filosoof aristoteles (384-322 v. chr.) voor om dat te doen aan de hand van vier deugden: _moed, maat, rechtvaardigheid en praktische wijsheid_. daarbij gaat het altijd om het zoeken naar een juiste midden tussen ‘te veel' en 'te weinig’. *doel en inhoud* in dit college gaan we aan de hand van een ‘helpende deugd’ kijken naar concrete praktijksituaties. daarbij stellen we ons steeds de vraag ‘wat zou hier 'te veel' zijn en wat 'te weinig'? *voor wie?* dit college zijn bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de colleges bieden plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee01212000de colleges zijn gratis.de colleges zijn gratis.43274opleidingen3553_1355313553_1.nee-leren-zeggen.jpgcontents/uploads/opleidingen/3553_1.nee-leren-zeggen.jpgimage/jpegjpg128717720x480landscapenee leren zeggen.jpg2023-11-23 09:00:12saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/119.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3553_1nee-leren-zeggenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3553_1.nee-leren-zeggen.jpg720480kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 08/08/2024do 8 augdo 15 augdonderdag 8 augustus 2024 (week 32)donderdag 15 augustus 2024 (week 33)
Start op 22/08/2024Colleges

Goed of fout

Waarden en normen in begeleidingssituaties.

do 22 aug & do 29 aug

•••
37260centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegesgoed of fout20602024-08-2215:00:0017:00:002024-08-2915:00:0017:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen1waarden en normen in begeleidingssituaties.twee introductiecolleges over waarden en normen in begeleidingssituaties. soms zal zich in het begeleidingswerk met deelnemers een situatie voordoen waarin je je afvraagt: "kán dit eigenlijk wel?". naar je gevoel botst er dan iets met waarden en normen die voor jou belangrijk zijn. een deelnemer kan getroffen worden door norm overschrijdend gedrag. of er doet zich iets voor in de begeleidingsrelatie waardoor je waarden en normen bespreekbaar wil maken. *doel en inhoud* hoe breng je dan deze zaken helder onder woorden? wat zijn je argumenten wanneer je merkt dat er grenzen worden overschreden? welke kennis over waarden en normen wordt ons hierbij aangereikt in de filosofie? welke ethische regels zijn geldig en hoe hanteer je die? daarover zal het gaan in twee introductiecolleges 'waarden en normen in begeleidingssituaties'. het eerste college is een inleiding in de moraalfilosofie. in het tweede college staan ethische dilemma's en het hanteren van ethische regels centraal aan de hand van casuïstiek. na het volgen van de colleges * zijn we op de hoogte van verschillende voren van ethiek: plichtethiek, gevolgenethiek en deugdethiek. * zijn we op de hoogte van ethische dilemma's. * zijn we op de hoogte van universele waarden en mensenrechten in onze democratische rechtsstaat. in de tweede helft van het college wordt er gewerkt aan een opdracht waarna we met elkaar in gesprek gaan. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. *voor wie?* deze colleges zijn voor iedereen die in dit onderwerp is geïnteresseerd. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* dit college biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *let op* tussen de bijeenkomsten zit 2 weken, i.v.m. hemelvaartsdag 9 mei.01212000de colleges zijn gratis.de colleges zijn gratis.43436opleidingen3726_1372613726_1.vervolg_leren-presenteren_3.jpgcontents/uploads/opleidingen/3726_1.vervolg_leren-presenteren_3.jpgimage/jpegjpg221931000x675landscapevervolg_leren presenteren_3.jpg2024-07-02 13:37:55saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/126.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3726_1vervolg_leren-presenteren_3https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3726_1.vervolg_leren-presenteren_3.jpg1000675kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 22/08/2024do 22 augdo 29 augdonderdag 22 augustus 2024 (week 34)donderdag 29 augustus 2024 (week 35)
Start op 05/09/2024Colleges

Praktische filosofie: de grote vragen

Met de huisfilosoof in gesprek over de grote vragen en de zoektocht naar de zin van het bestaan.

do 5 sep, do 12 sep, do 19 sep & do 26 sep

•••
37270centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegespraktische filosofie: de grote vragen20602024-09-0515:00:0017:00:002024-09-1215:00:0017:00:002024-09-1915:00:0017:00:002024-09-2615:00:0017:00:00beroepskrachten,gratis,vrijwilligers,iedereen1met de huisfilosoof in gesprek over de grote vragen en de zoektocht naar de zin van het bestaan.in een tijd waarin we worden stilgezet en teruggeworpen op onszelf, dringen de grote en ‘trage’ levensvragen zich, misschien scherper dan voorheen aan ons op. waarom overkomt mij dit, wat maakt mijn leven ook nú zinvol? hoe vind ik in deze tijd mijn weg? wat geeft mij moed? welke bronnen van wijsheid zijn voor mij daarbij behulpzaam? daarover gaan we samen nadenken in een viertal colleges praktische filosofie. *doel en inhoud* in deze colleges maak je kennis met: * de maatschappelijke achtergrond van hedendaagse levens- en zingevingsvragen * levensvragen en levensgebieden * zingeving en levensfasen. bij de vragen en opdrachten wordt steeds verwezen naar de actualiteit. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. *voor wie?* deze collegereeks is voor iedereen die in dit onderwerp is geïnteresseerd. *tijdsinvestering* 8 uur (4 bijeenkomsten van 2 uur) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de collegereeks biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee01212000de colleges zijn gratis.de colleges zijn gratis.33437opleidingen3727_1372713727_1.3162_1college_praktische-filosofie_de-grote-vragen_1.jpgcontents/uploads/opleidingen/3727_1.3162_1college_praktische-filosofie_de-grote-vragen_1.jpgimage/jpegjpg6138332000x1333landscape3162_1.college_praktische-filosofie_de-grote-vragen_1.jpg2024-05-08 15:58:13saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3727_13162_1college_praktische-filosofie_de-grote-vragen_1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3727_1.3162_1college_praktische-filosofie_de-grote-vragen_1.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 05/09/2024do 5 sepdo 12 sepdo 19 sepdo 26 sepdonderdag 5 september 2024 (week 36)donderdag 12 september 2024 (week 37)donderdag 19 september 2024 (week 38)donderdag 26 september 2024 (week 39)
Start op 12/09/2024Maatwerk

Aan de slag als vrijwilliger

Speciaal voor (nieuwe én ervaren) vrijwilligers van Doras.

do 12 sep

•••
3609337vwa7maatwerkaan de slag als vrijwilliger602024-09-1209:30:0012:30:00maatwerk ondersteunend vrijwilligerswerk - puurzuid en dorasorganisaties,vrijwilligers66speciaal voor (nieuwe én ervaren) vrijwilligers van doras.deze training gaat over jouw rol en positie als vrijwilliger en de dilemma’s die je tegenkomt. we gaan aan de slag met situaties uit de praktijk. of je nu als maatje iemand thuis bezoekt, of tijdens een spreekuur vragen over geldzaken behandelt – voor elke vrijwilligersfunctie komen herkenbare voorbeelden aan bod. de training is praktisch en interactief. een goede voorbereiding voor startende vrijwilligers. ben je al ervaren? dan is deze training een leuke opfrisser om verhalen te delen en elkaar te inspireren. *doel en inhoud* we bespreken en behandelen interactief de volgende onderwerpen: * rol en positie van de vrijwilliger; * afstand en nabijheid * gespreksvaardigheden. *voor wie?
* deze training is bedoeld voor (nieuwe én ervaren) vrijwilligers van doras. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* een handout wordt opgestuurd via mail. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* inzicht in rol en positie * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van gesprekstechnieken.3121800deelname is voor de vrijwilliger gratis maar niet vrijblijvend. kosten worden door de organisatie betaald.23318opleidingen3609_1360913609_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpgcontents/uploads/opleidingen/3609_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpgimage/jpegjpg7055462000x1333landscape3225_1.schildpadden-werken-met-stilte.jpg2023-12-07 14:42:39saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/119.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3609_13225_1schildpadden-werken-met-stiltehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3609_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpg20001333upcomingstart op 12/09/2024do 12 sepdonderdag 12 september 2024 (week 37)
Start op 12/09/2024Oriëntatie

Informatiebijeenkomst Praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team

Is de Praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team iets voor je? Ontdek het tijdens deze informatiebijeenkomst.

do 12 sep

•••
36650centrum,nieuwwest,zuid,vwa1oriëntatieinformatiebijeenkomst praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team14402024-09-1210:00:0012:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1is de praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team iets voor je? ontdek het tijdens deze informatiebijeenkomst.h3. (een buurtteam of ouder- en kindteam) tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de 'praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team' echt iets voor je is. dat team kan bijvoorbeeld zijn in een buurtteam of een ouder- en kindteam. *doel en inhoud* je ontvangt informatie over de voorwaarden voor de opleiding, over het programma en over de kosten. daarnaast is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de praktijkopleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst opgeven. *voor wie?* voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is de 'praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team' te volgen en daar meer over wil weten. *tijdsinvestering* 1,5 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *meer informatie over de praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in teams* kijk "hier":https://sites.google.com/d/1goejvnhsvnkuem-05spgy7wqr4lrweqw/p/1tdv2bqriea5vblb9al7zrqhdu93cpk_v/edit voor meer informatie over de opleiding.01500deelname aan deze oriëntatie is gratis.103384opleidingen3665_1366513665_1.po-team.pngcontents/uploads/opleidingen/3665_1.po-team.pngimage/pngpng36728412126x1414landscapepo-team.png2024-01-30 09:09:17paulaeditor62.45.104.166mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/121.0.0.0 safari/537.36image/png3665_1po-teamhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3665_1.po-team.png21261414kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 12/09/2024do 12 sepdonderdag 12 september 2024 (week 37)
Start op 12/09/2024Keuzevakken

Omgaan met verbale agressie

De verschillende niveaus van verbale agressie en hoe je daarmee kunt omgaan.

do 12 sep

•••
37810vwa2keuzevakkenomgaan met verbale agressie15302024-09-1210:00:0016:30:00verdieping verbale agressieregulatie, de basisberoepskrachten,vrijwilligers164de verschillende niveaus van verbale agressie en hoe je daarmee kunt omgaan.agressie is een krachtige emotie die ons helpt om onszelf te beschermen, doelen te bereiken, voor onszelf op te komen en onze grenzen te bewaken. we kunnen deze emotie op een goede of slechte manier gebruiken en laten zien. wanneer agressie leidt tot gedrag waarbij iemand te ver gaat en anderen, zichzelf of dingen om ons heen schade toebrengt, noemen we dit agressief gedrag. als je vaak te maken hebt met agressief gedrag, kan dit heel stressvol zijn en zwaar wegen. het kan je veilig voelen en je welzijn beïnvloeden. ook heeft het een slechte invloed op de sfeer waarin je leeft en werkt, en op de kwaliteit van het werk dat je doet. *doel & inhoud* in deze training leer je vooral hoe je omgaat met agressie op je werk, zodat je je veiliger voelt. je krijgt vaardigheden aangereikt om duidelijk je eigen grenzen te stellen. ook leer je hoe je kalm blijft en je emoties onder controle houdt. een belangrijk onderdeel is het snel herkennen van agressie, zodat je op tijd kunt handelen om de situatie niet te laten escaleren. verder ontwikkel je meer vertrouwen in het omgaan met verschillende vormen van agressief gedrag. dit kan variëren van verbale agressie, zoals schelden, tot andere vormen van vervelend of intimiderend gedrag, van iemand die zeurt om een speciale behandeling tot iemand die dreigt met geweld. we geven je tips en trucs zodat je sterker en veiliger staat. deze training zal de volgende punten behandelen: * verschillende soorten agressie. * hoe je agressief gedrag begrijpt. * hoe je voor jezelf zorgt en veilig blijft. * hoe je omgaat met spanning en stress als er agressie is. * hoe je je grenzen aangeeft. * hoe je de situatie kalmeert. *voor wie?* deze training is toegankelijk en bedoeld voor zowel vrijwilligers als beroepskrachten, ook als je geen basistraining hebt gevolgd. *tijdsinvestering* 6,5 uur (5,5 lesuren en 1 uur lunch). *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *bijzonderheden* de lunch is inbegrepen.* theorie over agressiepreventie, neutrale assertiviteit en soorten agressie vanuit het breinhuis * herkennen van boosheid, grensoverschrijdend en agressief gedrag * reflecteren op en bewust inzetten van gesprekshouding in het omgaan met agressie * actief toepassen van stressmanagement * omgaan met afstand en nabijheid en inzetten van alerte houding * actief toepassen van de-escalerende interventies bij omgaan met verbale agressie met een trainingsacteur.01001300deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun (begeleiders van) vrijwilligers.43497opleidingen3781_1378113781_1.26_11579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgcontents/uploads/opleidingen/3781_1.26_11579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg185296720x486landscape26_1.1579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg2024-06-03 22:44:55saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3781_126_11579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3781_1.26_11579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg720486upcomingstart op 12/09/2024do 12 sepdonderdag 12 september 2024 (week 37)
Start op 12/09/2024Oriëntatie

Je ervaringen leren inzetten, iets voor jou?

Overweeg jij om jouw ervaringsdeskundigheid te gaan inzetten in (vrijwilligers)werk? Wil je weten wat de mogelijkheden zijn en welke opleidingen of trainingen er beschikbaar zijn? Kom dan naar deze oriëntatiebijeenkomst!

do 12 sep

•••
37820vwa1oriëntatieje ervaringen leren inzetten, iets voor jou?410,41102024-09-1212:30:0014:30:00wegwijs in schuldhulp oostgratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1overweeg jij om jouw ervaringsdeskundigheid te gaan inzetten in (vrijwilligers)werk? wil je weten wat de mogelijkheden zijn en welke opleidingen of trainingen er beschikbaar zijn? kom dan naar deze oriëntatiebijeenkomst!tijdens deze brede informatiebijeenkomst kom je alles te weten over de mogelijkheden met betrekking tot het ontwikkelen en inzetten van ervaringsdeskundigheid. *doel en inhoud* je ontvangt informatie over diverse mogelijkheden om jouw ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen en (leren) inzetten. welke opleidingen zijn er? wat zou je daarna kunnen doen? de wegwijzers ervaringsdeskundigheid bieden een overzicht van alle trainingen, cursussen en opleidingen in amsterdam op het gebied van ervaringsdeskundigheid. niet alleen de trainingen en opleidingen die de vrijwilligersacademie aanbiedt worden behandeld, maar ook die van andere organisaties. zo kun je je breed oriënteren en uitzoeken welke training of opleiding het beste bij jou past. uiteraard is er ruimte gelegenheid voor het stellen van vragen. *voor wie?* deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om een training of opleiding te doen op het gebied van ervaringsdeskundigheid. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* nee01512000deze bijeenkomst is gratis.13498opleidingen3782_1378213782_1.3702_1beroepskrachten_binden-en-boeien-van-vrijwilligers_2.jpgcontents/uploads/opleidingen/3782_1.3702_1beroepskrachten_binden-en-boeien-van-vrijwilligers_2.jpgimage/jpegjpg3124741000x675landscape3702_1.beroepskrachten_binden-en-boeien-van-vrijwilligers_2.jpg2024-06-04 11:41:21saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3782_13702_1beroepskrachten_binden-en-boeien-van-vrijwilligers_2https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3782_1.3702_1beroepskrachten_binden-en-boeien-van-vrijwilligers_2.jpg1000675upcomingstart op 12/09/2024do 12 sepdonderdag 12 september 2024 (week 37)
Start op 12/09/2024Maatwerk

Basistraining voor maatjes

In drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.

do 12 sep, do 19 sep & do 26 sep

•••
38080vwa7maatwerkbasistraining voor maatjes35002024-09-1213:00:0016:00:002024-09-1913:00:0016:00:002024-09-2613:00:0016:00:00organisaties,vrijwilligers246in drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.in deze basistraining ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact: afstand en nabijheid, gespreksvaardigheden, motiveren, grenzen bewaken, feedback geven en ontvangen. deze belangrijke vaardigheden helpen je om goed (een-op-een) contact te maken met de mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. ook je eigen motivatie, je persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger en de samenwerking met jouw organisatie komt aan bod. *doel en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen waaronder * rol en positie van een vrijwilliger * afstand en nabijheid * gespreksvaardigheden * grenzen bewaken * feedback geven en ontvangen in de bijeenkomst oefen je gelijk wat je geleerd hebt. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vertrouwenspersonen. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten *studiemateriaal* je ontvangt vooraf een werkboek via e-mail. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over maatjescontact * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * toepassen van gesprekstechnieken in start-, evaluatie- en eindgesprekken.10121801950deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.63525opleidingen3808_1380813808_1.basistraining-voor-maatjes.jpgcontents/uploads/opleidingen/3808_1.basistraining-voor-maatjes.jpgimage/jpegjpg7611282000x1333landscapebasistraining voor maatjes.jpg2024-07-09 19:47:25paulaeditor2001:4c3c:1c01:b000:e91a:727e:5454:beb0mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/126.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3808_1basistraining-voor-maatjeshttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3808_1.basistraining-voor-maatjes.jpg20001333upcomingstart op 12/09/2024do 12 sepdo 19 sepdo 26 sepdonderdag 12 september 2024 (week 37)donderdag 19 september 2024 (week 38)donderdag 26 september 2024 (week 39)
Start op 12/09/2024Keuzevakken

Weet jij wat je wilt? (nieuw)

We bespreken onderwerpen die van invloed zijn tijdens jouw laatste levensfase. Zodat je weet op welke dingen je invloed kan uitoefenen en hoe je jouw keuzes kenbaar kunt maken.

do 12 sep

•••
3784287vwa2keuzevakkenweet jij wat je wilt? (nieuw)31702024-09-1215:00:0016:30:00wegwijs in schuldhulp westvrijwilligers29we bespreken onderwerpen die van invloed zijn tijdens jouw laatste levensfase. zodat je weet op welke dingen je invloed kan uitoefenen en hoe je jouw keuzes kenbaar kunt maken.we hebben geen of weinig invloed op sommige dingen betreft het verloop van ons leven, ziekte en overlijden. op andere dingen kun je wèl invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten. voor de mensen in jouw omgeving is het goed te weten wat jij graag wil en voor jou fijn te weten waar je invloed op hebt. wat wil jij? in deze bijeenkomst staan we bij de volgende vragen stil: * wat is goed om nu al te regelen voor de laatste levensfase? * hoe kijk je terug op jouw leven? * wat zou je nog willen zeggen of doen? * wil je wel of niet gereanimeerd worden? * wie mag voor jou spreken als je dat zelf niet meer kunt? * welke hulp kun je krijgen als het nodig is? *doel en inhoud* over je laatste levensfase nadenken en praten is belangrijk. met je familie en/of naasten en ook met jouw (huis)arts. tijdens deze bijeenkomst ontvang je informatie die helpend kan zijn om in gesprek te kunnen gaan over wat jij belangrijk vind. zodat je bewust jouw keuzes maakt en die ook vast kunt leggen of kenbaar kunt maken. voor jezelf en iedereen om je heen een geruststellend idee dat het duidelijk is hoe jij er in staat. *voor wie?* deze bijeenkomst is voor iedereen die zich wil verdiepen in de praktische zaken rondom het levenseinde. *tijdsinvestering* 1,5 uur *studiemateriaal* niet van toepassing *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12. *certificaat van deelname* nee212150650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.03500opleidingen3784_1378413784_1.vos.jpgcontents/uploads/opleidingen/3784_1.vos.jpgimage/jpegjpg6520442000x1333landscapevos.jpg2024-06-05 11:44:54paulaeditor141.224.230.61mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3784_1voshttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3784_1.vos.jpg20001333upcomingstart op 12/09/2024do 12 sepdonderdag 12 september 2024 (week 37)
Start op 12/09/2024Basis

Basic training for buddies

In three sessions you learn the basics for volunteering in one-on-one contact.

do 12 sep, do 19 sep & do 26 sep

•••
37440vwa4basisbasic training for buddies35002024-09-1219:00:0022:00:002024-09-1919:00:0022:00:002024-09-2619:00:0022:00:00basis supportive volunteeringvrijwilligers1in three sessions you learn the basics for volunteering in one-on-one contact.in this basic training you will work on the most important skills for good contact: distance and proximity, communication skills, motivating others, guarding boundaries and giving and receiving feedback. these important skills will help you make good (one-on-one) contact with the people whom you support as volunteer. also your personal effectiveness, the role and position as a volunteer and the cooperation with your (volunteer)organisation will be discussed. *objectives and content* in three sessions experienced trainers discuss various subjects, such as: * role and position as a volunteer * distance and proximity * conversation skills * guarding boundaries * giving and receiving feedback in the training you practise what you have just learned. also, some small homework assignments will be given. *for whom?* this training is intended for new buddies or volunteers (of our partnerorganisations) who will support an other. *time investment* 10 hours (including homework). *study material* you will receive a workbook per email before the start of the training. *number of participants* the course can accommodate up to 12 participants (with a minimum of 6). *certificate of attendance* yes* theory of supportive contact in volunteering * insight in motivation, role and position as volunteer * applying setting and guarding boundaries * applying giving and receiving feedback * applying conversation techniques in initial, evaluation and final interviews.10141801950this training costs €195 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.133461opleidingen3744_1374413744_1.3191_1basis_supportive-volunteering-english-live.jpgcontents/uploads/opleidingen/3744_1.3191_1basis_supportive-volunteering-english-live.jpgimage/jpegjpg189363720x486landscape3191_1.basis_supportive-volunteering-english-live.jpg2024-05-27 12:48:18saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3744_13191_1basis_supportive-volunteering-english-livehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3744_1.3191_1basis_supportive-volunteering-english-live.jpg720486upcomingstart op 12/09/2024do 12 sepdo 19 sepdo 26 sepdonderdag 12 september 2024 (week 37)donderdag 19 september 2024 (week 38)donderdag 26 september 2024 (week 39)
Start op 12/09/2024Keuzevakken

Schuldhulpverlening

Een keuzevak over hoe je mensen in Amsterdam kunt steunen in het schuldhulpverleningsproces.

do 12 sep

•••
379548vwa2keuzevakkenschuldhulpverlening15302024-09-1219:00:0022:00:00wegwijs in schuldhulpvrijwilligers1een keuzevak over hoe je mensen in amsterdam kunt steunen in het schuldhulpverleningsproces.mensen die te maken hebben met schulden komen vaak in lastige processen. in deze training leer je hoe je als maatje mensen in amsterdam kunt steunen in het schuldhulpverleningsproces. *doel en inhoud* deze training geeft (ervaren) vrijwilligers inzicht in het lastige proces van schuldhulpverlening. de training biedt handvatten voor ondersteuning bij het schuldsaneringsproces. de bijeenkomst heeft zowel een theoretisch als een praktisch deel en cursisten kunnen persoonlijke ervaringen inbrengen. de bijeenkomst wordt geleid door anne-kee van der krieke, schuldhulpverlener buurtteam amsterdam. *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen, maar vooral bedoeld voor vrijwilligers van onze partnerorganisaties die te maken hebben met mensen die in de schulden zitten. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee312180650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.123512opleidingen3795_1379513795_1.3168_1180803_sh_wegwijs-in-schuldhulp_foxes_01_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/opleidingen/3795_1.3168_1180803_sh_wegwijs-in-schuldhulp_foxes_01_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg3476671000x676landscape3168_1.180803_sh_wegwijs-in-schuldhulp_foxes_01_lr_1000x675px.jpg2024-06-19 13:14:08saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3795_13168_1180803_sh_wegwijs-in-schuldhulp_foxes_01_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3795_1.3168_1180803_sh_wegwijs-in-schuldhulp_foxes_01_lr_1000x675px.jpg1000676upcomingstart op 12/09/2024do 12 sepdonderdag 12 september 2024 (week 37)
Start op 16/09/2024Vervolg

Communiceren met lichaamstaal

Ervaar de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard

ma 16 sep

•••
376114vwa3vervolgcommuniceren met lichaamstaal17902024-09-1611:00:0014:30:00beroepskrachten,vrijwilligers112ervaar de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paardpaarden zijn kuddedieren en experts in non-verbale communicatie. ze houden je liefdevol een (levensgrote!) spiegel voor. ervaar je de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard. *doel en inhoud* we werken vanaf de grond met de paarden (er wordt dus niet gereden). tijdens de oefeningen krijg je de kans om te experimenteren met diverse vormen van lichaamstaal. je krijgt inzicht in jouw eigen stijl van communiceren en je leert ook de lichaamstaal van anderen lezen. door meer inzicht te krijgen in non-verbale communicatie en mensen beter te kunnen ‘lezen’, zal je beter kunnen samenwerken met anderen. leerdoelen: * inzicht in jouw persoonlijke communicatiestijl * inzicht in jouw eigen lichaamstaal * de lichaamstaal van anderen leren lezen * non-verbale communicatievaardigheden inzetten om de samenwerking met anderen te verbeteren *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen die beter wil leren werken met non-verbale communicatie of lichaamstaal. een basistraining is niet vereist. *tijdsinvestering* 3,5 uur (inloop met koffie/thee 11.00-11.30 uur. de training begint om 11.30 uur). *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan 2 groepen van 8 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *bijzonderheden* er wordt niet op de paarden gereden. ervaring met paarden is niet nodig. het werken met de paarden vindt buiten plaats, bij slecht weer binnen. draag stevige (wandel)schoenen of (wandel)laarzen. open schoenen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. de workshop wordt begeleid door een professionele paardencoach, waarbij de veiligheid van alle deelnemers altijd vooropstaat. *nb* voor thee, koffie en koekjes wordt gezorgd. neem eventueel zelf een boterham mee. de rijbaan is overdekt, dus bij slecht weer gaat het gewoon door.0161801300deze training kost €130 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun (begeleiders van) vrijwilligers.33478opleidingen3761_1376113761_1.3443_1paard.jpgcontents/uploads/opleidingen/3761_1.3443_1paard.jpgimage/jpegjpg97990720x480landscape3443_1.paard.jpg2024-05-27 13:37:41saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3761_13443_1paardhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3761_1.3443_1paard.jpg720480upcomingstart op 16/09/2024ma 16 sepmaandag 16 september 2024 (week 38)
Start op 17/09/2024Vervolg

Geweldloze communicatie

Maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.

di 17 sep, di 24 sep & di 1 okt

•••
3721122vwa3vervolggeweldloze communicatie602024-09-1719:00:0022:00:002024-09-2419:00:0022:00:002024-10-0119:00:0022:00:00vervolg verbindend communiceren deel 1vrijwilligers1maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.weet je waar de metaforen van de giraf en de jakhals voor staan als we het over verbindend communiceren hebben? de giraf staat met zijn grote hart symbool voor openheid en liefde en de jakhals voor alle oordelen en interpretaties die we hebben. leer hoe je hiermee om kunt gaan in communicatie en contact. *doel en inhoud* na afloop van deze training heb je geleerd hoe je al communicerend in verbinding kunt blijven en met je gesprekspartner én met jezelf. verbindend communiceren is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rosenberg. tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: * de ingrediënten van verbindend communiceren * de 4 stappen van geweldloze communicatie/verbindend communiceren * luisteren vanuit je hart * het effect van oordelen * waarnemen van gevoelens * de kracht van communiceren vanuit behoeften *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn en al een basistraining hebben gedaan bij de vrijwilligersacademie. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten van 3 uur en huiswerkopdrachten) *studiemateriaal* het studiemateriaal wordt je digitaal aangeboden voorafgaand aan de training. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* empathisch luisteren * communiceren vanuit verbinding (zonder oordeel) * bewustwording van en reflecteren op communicatie en de effecten * toepassen van het model geweldloze communicatie.10121801950deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.43431opleidingen3721_1372113721_1.3195_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgcontents/uploads/opleidingen/3721_1.3195_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg160775720x486landscape3195_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg2024-05-08 12:59:17saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3721_13195_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3721_1.3195_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg720486upcomingstart op 17/09/2024di 17 sepdi 24 sepdi 1 oktdinsdag 17 september 2024 (week 38)dinsdag 24 september 2024 (week 39)dinsdag 1 oktober 2024 (week 40)
Start op 17/09/2024Vervolg

Ontdek je eigen wijsheid

Ontdek je eigen wijsheid aan de hand van de drie intelligenties ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘buik’.

di 17 sep & di 24 sep

•••
37250vwa3vervolgontdek je eigen wijsheid35002024-09-1719:00:0022:00:002024-09-2419:00:0022:00:00verdieping moreel beraadvrijwilligers1ontdek je eigen wijsheid aan de hand van de drie intelligenties ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘buik’.hoe kun je in de hectiek van alledag je eigen wijsheid ontdekken en volgen? een van de sleutels hierin is goed (leren) luisteren naar jezelf. ons lichaam geeft de hele dag informatie die we ons niet altijd bewust zijn. als je leert luisteren naar de taal en signalen van je lichaam dan ontstaan er nieuwe mogelijkheden. niet alleen je hoofd maar ook je buik en hart spelen hierin een rol. *doel en inhoud* _‘een onderbuikgevoel hebben’_, _‘je hart volgen’_, _‘een hard hoofd ergens in hebben’_, zomaar een paar gezegdes uit ons dagelijks taalgebruik. tijdens twee bijeenkomsten ontdek je aan de hand van de drie intelligenties ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘buik’ je eigen wijsheid. aan de hand van praktische oefeningen leer je luisteren naar deze delen van je lichaam. daarnaast ontdek je op een speelse manier hoe je je drie intelligenties en je lichaam kan gebruiken om beslissingen te nemen en of keuzes te maken. *voor wie?* deze bijeenkomst is voor iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* aan het einde van de training ontvang je per mail een handout. *aantal plaatsen* deze bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* ontdekken van de eigen wijsheid aan de hand van het lichaam * theorie over de drie intelligenties 'hoofd', 'hart' & 'buik' van a. seale * toepassen van de drie intelligenties in de praktijk * inzicht in het nemen van besluiten m.b.v. de drie intelligenties en het lichaam.0121801300deze bijeenkomst kost €130 per persoon. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.73435opleidingen3725_1372513725_1.3200_1pauw.jpgcontents/uploads/opleidingen/3725_1.3200_1pauw.jpgimage/jpegjpg7678462000x1333landscape3200_1.pauw.jpg2024-05-08 15:54:23saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3725_13200_1pauwhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3725_1.3200_1pauw.jpg20001333upcomingstart op 17/09/2024di 17 sepdi 24 sepdinsdag 17 september 2024 (week 38)dinsdag 24 september 2024 (week 39)
Start op 19/09/2024Oriëntatie

Informatiebijeenkomst Praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team

Is de Praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team iets voor je? Ontdek het tijdens deze informatiebijeenkomst.

do 19 sep

•••
36660centrum,nieuwwest,zuid,vwa1oriëntatieinformatiebijeenkomst praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team14402024-09-1910:00:0012:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1is de praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team iets voor je? ontdek het tijdens deze informatiebijeenkomst.h3. (een buurtteam of ouder- en kindteam) tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de 'praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team' echt iets voor je is. dat team kan bijvoorbeeld zijn in een buurtteam of een ouder- en kindteam. *doel en inhoud* je ontvangt informatie over de voorwaarden voor de opleiding, over het programma en over de kosten. daarnaast is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de praktijkopleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst opgeven. *voor wie?* voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is de 'praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team' te volgen en daar meer over wil weten. *tijdsinvestering* 1,5 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *meer informatie over de praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in teams* kijk "hier":https://sites.google.com/d/1goejvnhsvnkuem-05spgy7wqr4lrweqw/p/1tdv2bqriea5vblb9al7zrqhdu93cpk_v/edit voor meer informatie over de opleiding.01500deelname aan deze oriëntatie is gratis.03385opleidingen3666_1366613666_1.po-team.pngcontents/uploads/opleidingen/3666_1.po-team.pngimage/pngpng36728412126x1414landscapepo-team.png2024-01-30 10:02:17paulaeditor62.45.104.166mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/121.0.0.0 safari/537.36image/png3666_1po-teamhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3666_1.po-team.png21261414kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 19/09/2024do 19 sepdonderdag 19 september 2024 (week 38)
Start op 26/09/2024Oriëntatie

Informatiebijeenkomst Praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team

Is de Praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team iets voor je? Ontdek het tijdens deze informatiebijeenkomst.

do 26 sep

•••
36670centrum,nieuwwest,zuid,vwa1oriëntatieinformatiebijeenkomst praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team144,8002024-09-2610:00:0012:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1is de praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team iets voor je? ontdek het tijdens deze informatiebijeenkomst.h3. (een buurtteam of ouder- en kindteam) tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de 'praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team' echt iets voor je is. dat team kan bijvoorbeeld zijn in een buurtteam of een ouder- en kindteam. *doel en inhoud* je ontvangt informatie over de voorwaarden voor de opleiding, over het programma en over de kosten. daarnaast is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de praktijkopleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst opgeven. *voor wie?* voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is de 'praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in een team' te volgen en daar meer over wil weten. *tijdsinvestering* 1,5 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *meer informatie over de praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in teams* kijk "hier":https://sites.google.com/d/1goejvnhsvnkuem-05spgy7wqr4lrweqw/p/1tdv2bqriea5vblb9al7zrqhdu93cpk_v/edit voor meer informatie over de opleiding.01500deelname aan deze oriëntatie is gratis.03386opleidingen3667_1366713667_1.po-team.pngcontents/uploads/opleidingen/3667_1.po-team.pngimage/pngpng36728412126x1414landscapepo-team.png2024-01-30 10:02:57paulaeditor62.45.104.166mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/121.0.0.0 safari/537.36image/png3667_1po-teamhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3667_1.po-team.png21261414kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 26/09/2024do 26 sepdonderdag 26 september 2024 (week 39)
Start op 30/09/2024Vervolg

Eenzaamheid

Heb jij als vrijwilliger te maken met (vaak verborgen) eenzaamheid? Leer meer over omgaan met eenzaamheid.

ma 30 sep & ma 7 okt

•••
37360vwa3vervolgeenzaamheid144,40102024-09-3014:00:0017:00:002024-10-0719:00:0022:00:00vrijwilligers1heb jij als vrijwilliger te maken met (vaak verborgen) eenzaamheid? leer meer over omgaan met eenzaamheid.uit onderzoek blijkt dat 20% van de amsterdammers zich ernstig eenzaam voelt. dat betekent dat veel vrijwilligers in hun werk met (vaak verborgen) eenzaamheid te maken krijgen. zowel bij hun deelnemer, maar wellicht ook bij zichzelf. een goede reden om daar in twee bijeenkomsten bij stil te staan. *doel en inhoud* in deze training maak je kennis met de verschillende vormen van eenzaamheid en mogelijke oorzaken. wat voor impact heeft eenzaamheid op de betrokkene en zijn omgeving? aan het eind van de training heb je tips en handvatten waar je zelf direct in je vrijwilligerswerk mee aan de slag kunt. naast de theorie ga je aan de slag met je eigen ervaringen uit de praktijk. *voor wie?* voor vrijwilligers die in hun werk mensen met eenzaamheid tegenkomen of vermoeden dat er eenzaamheid speelt bij de deelnemer en graag meer handvatten willen om daar mee om te gaan. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de bijeenkomsten. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over het voorkomen, oorzaken en kenmerken van eenzaamheid * reflectie op eigen ervaringen en het omgaan met eenzaamheid * herkennen overlevingsstrategieën en signalen eenzaamheid * actief toepassen gesprekstechnieken om eenzaamheid bespreekbaar te maken met betrokkenen.6121801300deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.03451opleidingen3736_1373613736_1.3234_1mc-eenzaamheid.jpgcontents/uploads/opleidingen/3736_1.3234_1mc-eenzaamheid.jpgimage/jpegjpg1864601000x675landscape3234_1.mc-eenzaamheid.jpg2024-05-21 11:35:07saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3736_13234_1mc-eenzaamheidhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3736_1.3234_1mc-eenzaamheid.jpg1000675upcomingstart op 30/09/2024ma 30 sepma 7 oktmaandag 30 september 2024 (week 40)maandag 7 oktober 2024 (week 41)
Start op 30/09/2024Colleges

Vrijwilligerscafé

Onder leiding van onze huisfilosoof Dick de Korte spreken we over een nader bekend te maken thema.

ma 30 sep

•••
37280centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegesvrijwilligerscafé20602024-09-3015:00:0017:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen1onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte spreken we over een nader bekend te maken thema.in het vrijwilligerscafé spreken wij, onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte, over diverse thema's. het thema van dit vrijwilligerscafé wordt begin september bekend gemaakt. h3. het vrijwilligerscafé het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. per keer staat er een ander thema centraal. aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof drs. dick de korte. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor (ervaringsdeskundige)vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het café biedt plaats aan 20 deelnemers. *certificaat van deelname* nee02012000deelname is gratisdeelname is gratis03438opleidingen3728_1372813728_1.3174_1va-cafe.jpgcontents/uploads/opleidingen/3728_1.3174_1va-cafe.jpgimage/jpegjpg528355720x480landscape3174_1.va-cafe.jpg2024-05-08 15:59:58saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3728_13174_1va-cafehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3728_1.3174_1va-cafe.jpg720480kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 30/09/2024ma 30 sepmaandag 30 september 2024 (week 40)
Start op 30/09/2024Vervolg

Oplossingsgericht werken

Maak kennis met de methode ‘oplossingsgericht werken’ en leer hoe je mogelijkheden en eigen kracht opent voor iemand.

ma 30 sep & ma 7 okt

•••
37620vwa3vervolgoplossingsgericht werken33902024-09-3019:00:0022:00:002024-10-0719:00:0022:00:00vervolg oplossingsgericht werkenvrijwilligers1maak kennis met de methode 'oplossingsgericht werken' en leer hoe je mogelijkheden en eigen kracht opent voor iemand.door de focus te leggen op waar iemand naar op weg is en wat iemand zelf al in huis heeft, kun je iemand ondersteunen om een stapje vooruit te zetten. het principe van het oplossingsgericht werken ligt in de nadruk op het halfvolle glas; wat zit er al in, wat gaat al goed? en niet op dat wat ontbreekt: wat is het probleem, wat lukt er niet? door de nadruk te leggen op én het verlangen en iemands eigen kracht open je mogelijkheden voor de ander. *doel en inhoud* door eerst zelf aan den lijve te ondervinden wat oplossingsgericht werken voor je kan betekenen leer je deze methode. in de tweede bijeenkomst gaan we dat vertalen naar je deelnemer: hoe kun je het toepassen in je eigen praktijk? we maken onder andere gebruik van het 7-stappenplan, de wondervraag en de schaalvraag. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn en al een basistraining hebben gevolgd bij de vrijwilligersacademie. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de bijeenkomsten. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie en uitgangspunten oplossingsgericht werken * gespreksvaardigheden en technieken uit het oplossingsgericht werken * houding gericht op oplossingsgericht werken in vrijwilligerswerk.0121801300deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.03479opleidingen3762_1376213762_1.3198_1vervolg_oplossingsgericht-werken.jpgcontents/uploads/opleidingen/3762_1.3198_1vervolg_oplossingsgericht-werken.jpgimage/jpegjpg5530652000x1333landscape3198_1.vervolg_oplossingsgericht-werken.jpg2024-05-27 13:40:43saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3762_13198_1vervolg_oplossingsgericht-werkenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3762_1.3198_1vervolg_oplossingsgericht-werken.jpg20001333upcomingstart op 30/09/2024ma 30 sepma 7 oktmaandag 30 september 2024 (week 40)maandag 7 oktober 2024 (week 41)
Start op 02/10/2024Vervolg

Traumatische ervaringen en contact

Een psychiatrische diagnose? Contact is de sleutel!

wo 2 okt

•••
37710vwa3vervolgtraumatische ervaringen en contact8,10202024-10-0219:00:0022:00:00vrijwilligers1een psychiatrische diagnose? contact is de sleutel!stress is een woord dat iedereen wel kent, al dan niet uit eigen ervaring. en het woord trauma kunnen we vaak horen of lezen in de media. misschien begeleid jij als vrijwilliger wel iemand die last heeft van nare ervaringen. bijvoorbeeld iemand die de oorlog in zijn land is ontvlucht. of iemand die klappen kreeg omdat hij homoseksueel is. of een vrouw die zegt dat ze drinkt omdat ze vroeger thuis verwaarloosd werd. je hoort ook nogal eens de term ptss; daarin zijn de termen trauma en stress verwerkt. *doel en inhoud* in deze vervolgtraining onderzoeken we de betekenis en de gevolgen van trauma in iemands leven. wat we vooral voor het voetlicht willen brengen is dat je geen deskundige hoeft te zijn om toch van betekenis te zijn voor je deelnemer met traumatische ervaringen. met een specifiek contactmodel geven we je een middel in handen dat kan bijdragen aan een goed contact. daarmee gaan we ook oefenen. de training wordt verzorgd door lidie nonnekes en herman pasveer. lidie is een ervaringsdeskundig co-trainer en herman een trainer met veel ervaring. *voor wie?* deze vervolgtraining is bedoeld voor vrijwilligers die al een basistraining hebben gevolgd en die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* hierbij een link naar een "digitale informatiefolder":https://issuu.com/deregenbooggroep/docs/handout_trauma_2023_06_08_nl_issuu?fr=xgaeoat3_zgeeqjhd6bwkhag7bgkwwrgd_l8wbjogcsfqychwcvogbjrionmco8ewbjogygriifajwgygosg6cwi7wq gemaakt door de regenboog groep voor hun vrijwilligers. uiteraard is deze folder ook voor andere vrijwilligers net zo waardevol. *aantal plaatsen* er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja312180650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.03487opleidingen3771_1377113771_1.3269_1vervolg_psychiatrie-trauma-stress-en-contact-1.jpgcontents/uploads/opleidingen/3771_1.3269_1vervolg_psychiatrie-trauma-stress-en-contact-1.jpgimage/jpegjpg10383892000x1333landscape3269_1.vervolg_psychiatrie-trauma-stress-en-contact (1).jpg2024-05-28 05:22:51saskiaeditor77.174.14.180mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3771_13269_1vervolg_psychiatrie-trauma-stress-en-contact-1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3771_1.3269_1vervolg_psychiatrie-trauma-stress-en-contact-1.jpg20001333upcomingstart op 02/10/2024wo 2 oktwoensdag 2 oktober 2024 (week 40)
Start op 09/10/2024Maatwerk

Training Digimaatjes

Speciaal voor vrijwilligers van project Digimaatje van de Regenboog Groep.

wo 9 okt

•••
35820vwa7maatwerktraining digimaatjes67,32102024-10-0919:00:0022:00:00coachend vrijwilligerswerk - verkorte trainingorganisaties,vrijwilligers1speciaal voor vrijwilligers van project _digimaatje_ van de regenboog groep.in deze vervolgtraining ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden om je deelnemer van het project _digimaatje_ zo goed mogelijk te ondersteunen in het ontwikkelen van zijn of haar digitale vaardigheden. doel is dat je deelnemer basiskennis krijgt van de digitale wereld en zekerder wordt met het apparaat. wanneer je niet handig bent met smartphone of computer, maakt dat iemand zich geïsoleerd voelt en niet mee kan draaien in deze digitale maatschappij. *doel en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in één avond diverse onderwerpen waaronder: * begeleiden van de deelnemer in het vergroten van zijn/haar digitale skills; * inleven in de belevingswereld van een digibeet en weten wat zij/ hij nodig heeft om veilig te kunnen leren; * structuur aanbrengen door planmatig te werken; * de regels rondom avg en privacy en hoe je daarmee omgaat in het contact met jouw deelnemer; *voor wie?* deze training is bedoeld voor deelnemers van het project _digimaatje_ van de regenboog groep, die de _basistraining voor maatjes_ hebben gevolgd. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het maximum aantal deelnemers bedraagt 12. *certificaat van deelname* ja* aansluiten bij het tempo en de belevingswereld van je deelnemer * uitvragen digi-niveau en leerdoel van je deelnemer (handleiding) * gespreksvaardigheden om de digi-angst van je deelnemer af te laten nemen * bewaken van je eigen grenzen en die van je deelnemer (privacy) en van de organisatie.0120003300opleidingen3582_1358213582_1.vervolg_leren-presenteren_3.jpgcontents/uploads/opleidingen/3582_1.vervolg_leren-presenteren_3.jpgimage/jpegjpg2276601000x675landscapevervolg_leren presenteren_3.jpg2024-01-15 13:57:21saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/120.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3582_1vervolg_leren-presenteren_3https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3582_1.vervolg_leren-presenteren_3.jpg1000675upcomingstart op 09/10/2024wo 9 oktwoensdag 9 oktober 2024 (week 41)
Start op 10/10/2024Colleges

Voorbij de woorden, werken met stilte

Aandacht en er zijn voor iemand is een belangrijk aspect van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. Leer over de zeven pijlers van mindfulness voor vrijwilligers.

do 10 okt & do 17 okt

•••
37400centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegesvoorbij de woorden, werken met stilte20602024-10-1015:30:0017:30:002024-10-1715:30:0017:30:00gratis,vrijwilligers,iedereen1aandacht en er zijn voor iemand is een belangrijk aspect van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. leer over de zeven pijlers van mindfulness voor vrijwilligers._ruimte maken voor ontvankelijkheid in zorgrelaties_ goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander. daardoor kan, vaak pas gaandeweg, begrepen worden wat er voor de ander op het spel staat en welke hulp dan passend is. de ander voelt zich gezien en erkend. dat alléén al kan als weldadige zorg ervaren worden. het is daarbij belangrijk, dat je je werkelijk, liefdevol en zonder oordelen openstelt voor het perspectief van de ander. in de zorgethiek wordt dat ontvankelijkheid genoemd. dat geldt naar twee kanten: ook degene die jij begeleidt moet zich open durven stellen en zich kwetsbaarheid durven tonen. in dit proces is het van belang om acceptatie, geduld, traagheid en stilte een kans te geven. veelal hebben we de neiging om stiltes op te vullen en 'gaten te dichten'. als we dat nu eens niet doen en stilte meer zien als 'ruimte maken'? welke werkvormen staan ons daarbij ter beschikking? *doel en inhoud* hoe werk je met stilte en welke werkvormen staan ons daarbij ter beschikking? hiervoor gaan we te rade bij methoden zoals deze binnen theorie en praktijk van mindfulness zijn ontwikkeld zoals 'drie minuten ademruimte', bodyscan, visualisatie en compassievolle presentie. na een inleidend college over mindfulness gaan we met deze methoden oefenen. *voor wie?* deze colleges zijn bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent:* dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* dit college biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee01212000de colleges zijn gratis.de colleges zijn gratis.03457opleidingen3740_1374013740_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpgcontents/uploads/opleidingen/3740_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpgimage/jpegjpg7055462000x1333landscape3225_1.schildpadden-werken-met-stilte.jpg2024-05-27 12:24:48saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3740_13225_1schildpadden-werken-met-stiltehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3740_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 10/10/2024do 10 oktdo 17 oktdonderdag 10 oktober 2024 (week 41)donderdag 17 oktober 2024 (week 42)
Start op 14/10/2024Basis

Aan de slag als vrijwilliger

Verkorte basistraining speciaal voor vrijwilligers die kleinere hulpvragen beantwoorden.

ma 14 okt

•••
37590vwa4basisaan de slag als vrijwilliger33902024-10-1419:00:0022:00:00feedback gevenvrijwilligers1verkorte basistraining speciaal voor vrijwilligers die kleinere hulpvragen beantwoorden.in deze training ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact. deze vaardigheden helpen je om goed (een-op-een) contact te maken met de mensen die je ondersteunt. *doel en inhoud* we bespreken en behandelen interactief de volgende onderwerpen: * rol en positie van de vrijwilliger; * afstand en nabijheid * gespreksvaardigheden. *voor wie?* deze verkorte versie van de _basistraining voor maatjes_ is bedoeld voor vrijwilligers die goed gekaderde, kleinere hulpvragen beantwoorden en naar verwachting geen ingewikkelde situaties zullen meemaken. bijvoorbeeld vrijwilligers die meegaan boodschappen doen, wekelijks een ommetje maken of actief zijn tijdens financiële/administratieve- of huisvestingsspreekuren. *tijdsinvestering* 3 uur *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* inzicht in rol en positie * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van gesprekstechnieken.012150650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.13476opleidingen3759_1375913759_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpgcontents/uploads/opleidingen/3759_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpgimage/jpegjpg7055462000x1333landscape3225_1.schildpadden-werken-met-stilte.jpg2024-05-27 13:31:03saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3759_13225_1schildpadden-werken-met-stiltehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3759_1.3225_1schildpadden-werken-met-stilte.jpg20001333upcomingstart op 14/10/2024ma 14 oktmaandag 14 oktober 2024 (week 42)
Start op 14/10/2024Vervolg

Setting boundaries (English)

Learn to monitor your personal boundaries, while maintaining the relationship.

ma 14 okt & ma 21 okt

•••
37630vwa3vervolgsetting boundaries (english)35002024-10-1419:00:0022:00:002024-10-2119:00:0022:00:00vrijwilligers1learn to monitor your personal boundaries, while maintaining the relationship.by learning to say _no_, you also learn to say _yes_ to yourself. *objective and content* in your volunteer work you will surely encounter situations in which you need to monitor your personal boundaries. sometimes you have to say "no" to a request. many people have problems with that. especially if you like to keep a good relationship with the other, as buddy or counselor. in this course of two evenings you explore the different borders that you may encounter. you discover your personal boundaries. furthermore you can find out why saying "no" sometimes is complicated or difficult. you will learn how you can do it as well as possible, while maintaining the relationship. you practice short interviews with situations from your own practice. *for whom?* this training is for volunteers who have completed our basic training for buddies (or supportive volunteering) and are interested in this topic. *time investment* 6 hours *study material* will be handed out during the training session. *number of participants* the course can accommodate up to 12 participants (with a minimum of 6). *certificate of attendance* yes*becoming aware of own boundaries *reflecting on boundaries set by others *why it can be hard to indicate your own boundaries and saying no *different ways to say no. *practicing setting boundaries and saying no.6121801300this training costs €130 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.23480opleidingen3763_1376313763_1.nee-leren-zeggen.jpgcontents/uploads/opleidingen/3763_1.nee-leren-zeggen.jpgimage/jpegjpg128717720x480landscapenee leren zeggen.jpg2024-05-27 13:42:19saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3763_1nee-leren-zeggenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3763_1.nee-leren-zeggen.jpg720480upcomingstart op 14/10/2024ma 14 oktma 21 oktmaandag 14 oktober 2024 (week 42)maandag 21 oktober 2024 (week 43)
Start op 14/10/2024Keuzevakken

Aromazorg en handmassage

Leer de basisprincipes van aromazorg en handmassage

ma 14 okt

•••
37780vwa2keuzevakkenaromazorg en handmassage31702024-10-1419:00:0021:00:00vrijwilligers29leer de basisprincipes van aromazorg en handmassagearomazorg en handmassage zijn prachtige manieren om in contact met mensen te zijn. je leert hoe je mensen door middel van deze aanvullende zorgtechnieken verlichting kunt geven en je oefent hiermee. *doel en inhoud* in deze training, verzorgd door kuria, leer je hoe en wanneer je aromazorg en vormen van massage kunt toepassen. voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je een handout toegestuurd met theorie en uitleg over aromazorg en handmassage zodat je alvast basiskennis hebt over het onderwerp. (vrijwilligers van kuria behandelen de theorie als onderdeel van een online training). in de trainingsbijeenkomst wordt de opgedane kennis verder toegelicht en geoefend met handmassage. zo leer je direct de basisprincipes van handmassage waarmee je mensen verlichting kunt geven. *voor wie?* deze training is voor alle vrijwilligers die geïnteresseerd zijn, ook als je geen basistraining gevolgd hebt. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* de deelnemers ontvangen vooraf per mail een handout. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* nee010120650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.13494opleidingen3778_1377813778_1.3210_1keuze_aromazorg-en-handmassage_1.jpgcontents/uploads/opleidingen/3778_1.3210_1keuze_aromazorg-en-handmassage_1.jpgimage/jpegjpg4541252000x1333landscape3210_1.keuze_aromazorg-en-handmassage_1.jpg2024-05-28 05:38:44saskiaeditor77.174.14.180mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3778_13210_1keuze_aromazorg-en-handmassage_1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3778_1.3210_1keuze_aromazorg-en-handmassage_1.jpg20001333upcomingstart op 14/10/2024ma 14 oktmaandag 14 oktober 2024 (week 42)
Start op 16/10/2024Keuzevakken

Kindermishandeling herkennen

Het durven zien van de eerste signalen van kindermishandeling, terwijl ons brein vaak iets anders zegt.

wo 16 okt

•••
37180vwa2keuzevakkenkindermishandeling herkennen15902024-10-1614:00:0016:00:00vrijwilligers1het durven zien van de eerste signalen van kindermishandeling, terwijl ons brein vaak iets anders zegt.wat is kindermishandeling eigenlijk? die vraag ophelderen door met elkaar in gesprek te gaan is helpend om beter te kunnen signaleren. jouw inbreng en/of meedenken is waardevol. *doel en inhoud* een ontmoeting tussen mensen rond het thema kindermishandeling. het durven zien van de eerste signalen van kindermishandeling, terwijl ons brein vaak iets anders zegt. je profiteert van elkaars netwerk, ervaringen en kennis. de volgende onderwerpen komen aan bod: * wat is nu eigenlijk kindermishandeling? * risicofactoren (en de rol die stress speelt) * signalen (met voorbeelden vanuit de ervaringsdeskundige) * wat je nodig hebt om kindermishandeling te kunnen signaleren? * het belang van teamwork * probleem oplossen versus kind helpen * wat kan je doen bij vermoedens van kindermishandeling? *voor wie?* voor iedereen met interesse in het onderwerp. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* na afloop krijg je een digitale hand-out toegestuurd. *aantal plaatsen* er zijn 15 plaatsen beschikbaar. *certificaat van deelname* nee015120650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.deelname is gratis.13428opleidingen3718_1371813718_1.3226_1kindermishandeling_.jpgcontents/uploads/opleidingen/3718_1.3226_1kindermishandeling_.jpgimage/jpegjpg4890322000x1333landscape3226_1.kindermishandeling_@.jpg2024-05-07 17:55:29saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3718_13226_1kindermishandeling_https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3718_1.3226_1kindermishandeling_.jpg20001333upcomingstart op 16/10/2024wo 16 oktwoensdag 16 oktober 2024 (week 42)
Start op 16/10/2024Basis

Ontwikkel je ervaringskennis

Een training voor mensen die hun ervaring in willen zetten om mensen te ondersteunen.

wo 16 okt, wo 6 nov & wo 20 nov

•••
37380vwa4basisontwikkel je ervaringskennis80,32202024-10-1614:00:0017:00:002024-11-0614:00:0017:00:002024-11-2014:00:0017:00:00be basis ervaringsdeskundigheidberoepskrachten,vrijwilligers,ervaringsdeskundigheid1een training voor mensen die hun ervaring in willen zetten om mensen te ondersteunen.h3. aanmelden als je je wilt aanmelden, maar je bent niet aangesloten bij een van onze partners, stuur dan een mail aan "info@vrijwilligersacademie.net":mailto:info@vrijwilligersacademie.net. wij zorgen dan voor jouw inschrijving. h3. ontwikkel je ervaringskennis in deze training leer je in een kleine groep met mede cursisten reflecteren op jouw eigen ervaringen. dit doe je zodat je na de training kunt besluiten of je wel of niet jouw ervaringen in wil gaan zetten in je werk of bij het ondersteunen van amsterdammers in een kwetsbare positie. *doel en inhoud* de training bestaat uit drie bijeenkomsten en vijf online modules. er zijn drie trainingsbijeenkomsten op de vrijwilligersacademie waarin je oefent, ervaringen uitwisselt en leert van elkaar. de online modules maak je in je eigen tijd en op je eigen tempo en hierop ontvang je wekelijks feedback van de trainers. deze training bestaat de volgende onderdelen en thema’s: *1. bijeenkomst (kennismaken, start training, oefenen en delen)* 2. ervaringsdeskundigheid 3. ervaringsdeskundige vrijwilliger 4. jouw kracht als ervaringsdeskundige vrijwilliger *5. bijeenkomst (oefenen en delen)* 6. voor jezelf zorgen / grenzen stellen *7. bijeenkomst (oefenen en delen)* 8. evaluatie, vervolg en afsluiting. deze basistraining is ontwikkeld door de vrijwilligersacademie amsterdam samen met het herstelbureau hvo-querido, met bijdragen van het oranjefonds en de gemeente amsterdam. *voor wie?* deze training is bedoeld voor alls mensen die willen onderzoeken of zij anderen kunnen en willen ondersteunen met hun eigen ervaring en ervaringskennis. *tijdsinvestering* de totale tijdsinvestering is ongeveer 15 uur, inclusief de live bijeenkomsten en opdrachten. *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat* ja, als je alle modules goed doorloopt en deel hebt genomen aan de drie bijeenkomsten.* verschil ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid * motivatie, rol en positie als ervaringsdeskundige vrijwilliger/beroepskracht * onderzoeken van persoonlijke kwaliteiten als ervaringsdeskundige * reflecteren & zelfkennis * stellen & bewaken van persoonlijke grenzen * het vertellen en presenteren van het eigen ervaringsverhaal.18121802600deze training kost €260 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.03452opleidingen3738_1373813738_1.3245_1basis_ervaringsdeskundigheid-nieuw.jpgcontents/uploads/opleidingen/3738_1.3245_1basis_ervaringsdeskundigheid-nieuw.jpgimage/jpegjpg2346751000x675landscape3245_1.basis_ervaringsdeskundigheid-nieuw.jpg2024-05-21 13:36:14saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3738_13245_1basis_ervaringsdeskundigheid-nieuwhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3738_1.3245_1basis_ervaringsdeskundigheid-nieuw.jpg1000675upcomingstart op 16/10/2024wo 16 oktwo 6 novwo 20 novwoensdag 16 oktober 2024 (week 42)woensdag 6 november 2024 (week 45)woensdag 20 november 2024 (week 47)
Start op 17/10/2024Vervolg

Talent en groei

Ontdek je talenten en hoe jij en de ander kunnen blijven groeien

do 17 okt & do 24 okt

•••
37190vwa3vervolgtalent en groei1102024-10-1719:00:0022:00:002024-10-2419:00:0022:00:00vrijwilligers1ontdek je talenten en hoe jij en de ander kunnen blijven groeienje mindset speelt een grote rol in het dagelijks leven. als je naar jezelf en de ander kijkt vanuit het besef dat iedereen persoonlijke kwaliteiten heeft en de mogelijkheid tot groei, dan is dit wat aangewakkerd wordt. daardoor ontstaat een sfeer waarin mensen beter kunnen leren en vooral ook meer plezier hebben in wat ze doen. *doel en inhoud* je leert vanuit een groeimindset naar jezelf en anderen kijken, met als basis de kwaliteiten zien die er al zijn. we oefenen met de groeimindset en gaan vanuit kernkwadranten, op zoek naar je kernkwaliteiten en die van anderen.  na deze training ben je vertrouwd met: * je eigen kwaliteiten in het vrijwilligerswerk * het kernkwadrant-model: kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën * denken en doen vanuit bewustzijn van kwaliteiten, van jezelf en de ander * hoe je bij jezelf en de ander een groeimindset kan stimuleren. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn en al een basistraining hebben gedaan bij de vrijwilligersacademie. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* het studiemateriaal wordt je digitaal aangeboden voorafgaand aan de training. *aantal plaatsen* deze training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie model kernkwadranten * reflectie op eigen kwaliteiten binnen het vrijwilligerswerk * actief toepassen van inzicht in kwaliteiten van jezelf en de ander * theorie model groeimindset * actief toepassen van inzicht in groeimindset bij jezelf en de ander.61201300deze training kost €130 per vrijwilliger. partner organisaties betalen voor hun vrijwilligers.03429opleidingen3719_1371913719_1.3175_1vervolg_ken-je-talent.jpgcontents/uploads/opleidingen/3719_1.3175_1vervolg_ken-je-talent.jpgimage/jpegjpg3000951000x675landscape3175_1.vervolg_ken-je-talent.jpg2024-05-07 17:54:32saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3719_13175_1vervolg_ken-je-talenthttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3719_1.3175_1vervolg_ken-je-talent.jpg1000675upcomingstart op 17/10/2024do 17 oktdo 24 oktdonderdag 17 oktober 2024 (week 42)donderdag 24 oktober 2024 (week 43)
Start op 23/10/2024Oriëntatie

Je eerste stap naar vrijwilligerswerk

Een workshop die jou helpt om de eerste stap te zetten naar vrijwilligerswerk.

wo 23 okt, wo 30 okt & wo 6 nov

•••
37160centrum,nieuwwest,zuid,vwa1oriëntatieje eerste stap naar vrijwilligerswerk67,32102024-10-2314:00:0017:00:002024-10-3014:00:0017:00:002024-11-0614:00:0017:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1een workshop die jou helpt om de eerste stap te zetten naar vrijwilligerswerk.deze workshop is gericht op het ontdekken van je kwaliteiten en het zoeken naar mogelijkheden om de stap te zetten in de wereld van vrijwilligerswerk. het is is een workshop speciaal ontwikkeld voor mensen die op zoek willen naar hun talenten en hoe ze dat in kunnen zetten in vrijwilligerswerk. *doel en inhoud* met deze workshop onderzoek je wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je die zou kunnen inzetten. de onderwerpen die aan bod komen zijn: * meer zicht krijgen op eigen kwaliteiten * communicatieve vaardigheden die je al hebt en die belangrijk zijn in vrijwilligerswerk * hanteren van afstand en nabijheid * herkennen en aangeven van je grenzen * ontdekken wat je mogelijkheden zijn in vrijwilligerswerk * plan maken om eerste stappen te zetten mogelijk met hulp van anderen. *voor wie?* deze workshop is voor mensen die een stap verder willen zetten richting vrijwilligerswerk; voor diegenen die meer willen weten over vrijwilligerswerk en hun eigen talenten. *tijdsinvestering* 3 bijeenkomsten van 3 uur *studiemateriaal* niet van toepassing *aantal deelnemers* de workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* wij verzorgen de thee en koffie en kijken uit op rustige en mooie binnentuin midden in amsterdam.* reflecteren op talenten en kwaliteiten * formuleren persoonlijk ontwikkelplan * inzicht in mogelijkheden voor inzetten van de eigen talenten in vrijwilligerswerk * inzicht in motivatie voor vrijwilligerswerk * actief toepassen van communicatieve vaardigheden om vrijwilligerswerk te vinden.01218000deze workshop is voor cursisten kosteloos te volgen.deze workshop is voor cursisten kosteloos te volgen.03426opleidingen3716_1371613716_1.3122_1orientatie_vrijwilligerswerk-jouw-droombaan.jpgcontents/uploads/opleidingen/3716_1.3122_1orientatie_vrijwilligerswerk-jouw-droombaan.jpgimage/jpegjpg9455592000x1333landscape3122_1.orientatie_vrijwilligerswerk-jouw-droombaan.jpg2024-05-07 03:46:40saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3716_13122_1orientatie_vrijwilligerswerk-jouw-droombaanhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3716_1.3122_1orientatie_vrijwilligerswerk-jouw-droombaan.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 23/10/2024wo 23 oktwo 30 oktwo 6 novwoensdag 23 oktober 2024 (week 43)woensdag 30 oktober 2024 (week 44)woensdag 6 november 2024 (week 45)
Start op 24/10/2024Colleges

Praktische filosofie: de deugden als gids

Vier werkcolleges over de ethiek van goede zorg voor jezelf en de ander.

do 24 okt, do 31 okt, do 7 nov & do 14 nov

•••
37410centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegespraktische filosofie: de deugden als gids20602024-10-2415:30:0017:30:002024-10-3115:30:0017:30:002024-11-0715:30:0017:30:002024-11-1415:30:0017:30:00gratis,vrijwilligers,iedereen1vier werkcolleges over de ethiek van goede zorg voor jezelf en de ander.vroeg of laat doen zich in ons leven en werksituaties voor waarbij we ons afvragen ‘doe ik hier wel goed aan? of ‘heb ik hier toen wel goed aan gedaan?’ bij het zoeken naar een antwoord gaan we in deze werkcolleges te raden bij de _klassieke deugden; moed, maat, rechtvaardigheid en praktische wijsheid_. wat geeft ons moed? hoe vinden we de juiste maat in persoonlijke en begeleidingscontacten. waarom en wanneer vinden we iets onrechtvaardig? wat zeggen gevoel en intuïtie ons in bepaalde situaties? *doel en inhoud* de werkcolleges worden ingeleid met een college over deugdethiek. in het tweede deel gaan we aan het werk met de deugdreflectie. vanuit persoonlijke ervaringen in ons leven en in begeleidingssituaties gaan hierbij op zoek naar het juiste midden tussen 'te veel' en 'te weinig'. *docent:* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. *voor wie?* deze colleges zijn voor iedereen. *tijdsinvestering* 8 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de collegereeks biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee01212000de colleges zijn gratis.de colleges zijn gratis.13458opleidingen3741_1374113741_1.deugden.jpgcontents/uploads/opleidingen/3741_1.deugden.jpgimage/jpegjpg111788720x480landscapedeugden.jpg2024-05-27 12:26:45saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3741_1deugdenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3741_1.deugden.jpg720480kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 24/10/2024do 24 oktdo 31 oktdo 7 novdo 14 novdonderdag 24 oktober 2024 (week 43)donderdag 31 oktober 2024 (week 44)donderdag 7 november 2024 (week 45)donderdag 14 november 2024 (week 46)
Start op 28/10/2024Colleges

Vrijwilligerscafé

Onder leiding van onze huisfilosoof Dick de Korte spreken we over een nader bekend te maken thema.

ma 28 okt

•••
37290centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegesvrijwilligerscafé20602024-10-2815:00:0017:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen1onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte spreken we over een nader bekend te maken thema.in het vrijwilligerscafé spreken wij, onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte, over diverse thema's. het thema van dit vrijwilligerscafé wordt begin oktober bekend gemaakt. h3. het vrijwilligerscafé het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. per keer staat er een ander thema centraal. aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof drs. dick de korte. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor (ervaringsdeskundige)vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het café biedt plaats aan 20 deelnemers. *certificaat van deelname* nee02012000deelname is gratisdeelname is gratis03439opleidingen3729_1372913729_1.3174_1va-cafe.jpgcontents/uploads/opleidingen/3729_1.3174_1va-cafe.jpgimage/jpegjpg528355720x480landscape3174_1.va-cafe.jpg2024-05-08 16:00:38saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3729_13174_1va-cafehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3729_1.3174_1va-cafe.jpg720480kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 28/10/2024ma 28 oktmaandag 28 oktober 2024 (week 44)
Start op 31/10/2024Vervolg

De Socratische gesprekshouding

Met de gespreksmethode van Socrates leer je je contacten te verdiepen

do 31 okt, do 7 nov & do 14 nov

•••
372012vwa3vervolgde socratische gesprekshouding1102024-10-3119:00:0022:00:002024-11-0719:00:0022:00:002024-11-1419:00:0022:00:00vervolg socratische gesprekstechniekenvrijwilligers1met de gespreksmethode van socrates leer je je contacten te verdiepenin deze vervolgtraining maak je kennis met de socratische gesprekshouding en de specifieke vaardigheden die je onder andere in je vrijwilligerswerk met je maatje kunt toepassen. door ‘goede’ vragen te stellen kun je het contact met elkaar verdiepen en helder krijgen waar het om gaat. hierdoor kun je iemand versterken om zijn/haar eigen kennis en ervaring in te zetten. *doel en inhoud* in deze training ontwikkel je een ‘socratische houding’. er is aandacht voor gelijkwaardigheid in het gesprek en het voortdurend bewustzijn van de balans tussen een gepaste afstand en nabijheid. je gaat op zoek naar een juiste balans tussen hoofd (kritisch onderzoekend) en hart (verbindend). je leert wat bijdraagt om gemakkelijker met elkaar in gesprek te gaan (dialoogklimaat) en wat het effect van verschillende type vragen is. je leert onderdelen uit de ‘socratische gespreksmethode’ toe te passen: * actief luisteren, inleven en openstellen voor de ander (opschorten van oordeel, advies) * kennis over wat een dialoog is en hoe je dat toepast * bewust worden wat er met jou en de ander gebeurt in een gesprek * kritische en open vragen te stellen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht en zelfreflectie * handvatten om te onderzoeken welke vraag er bij de ander speelt, hoe deze te verduidelijken en hoe iemand de eigen ervaring en kennis kan benutten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die de basistraining hebben gevolgd en die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de bijeenkomsten. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over dialoog * inzicht in de dialoog en het effect ervan * actief toepassen gesprekstechnieken socratische methode * reflecteren op gesprekshouding en het onderzoeken en uitstellen van oordelen * stimuleren van en inzicht in diversiteit en gelijkwaardigheid in een dialoog.10121801950deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.13430opleidingen3720_1372013720_1.3177_1vervolg_socratische-gesprekshouding_nieuw.jpgcontents/uploads/opleidingen/3720_1.3177_1vervolg_socratische-gesprekshouding_nieuw.jpgimage/jpegjpg4994882000x1333landscape3177_1.vervolg_socratische-gesprekshouding_nieuw.jpg2024-05-07 18:00:00saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3720_13177_1vervolg_socratische-gesprekshouding_nieuwhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3720_1.3177_1vervolg_socratische-gesprekshouding_nieuw.jpg20001333upcomingstart op 31/10/2024do 31 oktdo 7 novdo 14 novdonderdag 31 oktober 2024 (week 44)donderdag 7 november 2024 (week 45)donderdag 14 november 2024 (week 46)
Start op 04/11/2024Oriëntatie

Informatiebijeenkomst TOED opleiding

Is de TOED opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor je? Ontdek het tijdens deze informatie bijeenkomst.

ma 4 nov

•••
36880centrum,nieuwwest,zuid,vwa1oriëntatieinformatiebijeenkomst toed opleiding10202024-11-0410:00:0011:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1is de toed opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor je? ontdek het tijdens deze informatie bijeenkomst.tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de toed (training opleiding ervarings deskundigheid) tot ervaringsdeskundige echt iets voor je is. *doel en inhoud* je ontvangt informatie over de voorwaarden voor de opleiding, over het programma en over de kosten. een student en een docent vertellen over de toed opleiding. daarnaast is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de opleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst opgeven. *voor wie?* deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om de toed opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen. *tijdsinvestering* 1 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *meer informatie* kijk "hier":https://sites.google.com/view/praktijkopleidingen/home?pli=1 voor meer informatie over de toed opleiding.016600deze informatiebijeenkomst is gratis.deze informatiebijeenkomst is gratis.23404opleidingen3688_1368813688_1.orientatie_toed_zwaluw_roze_oranje.jpgcontents/uploads/opleidingen/3688_1.orientatie_toed_zwaluw_roze_oranje.jpgimage/jpegjpg133619720x486landscapeorientatie_toed_zwaluw_roze_oranje.jpg2024-06-13 17:18:23paulaeditor141.224.230.61mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3688_1orientatie_toed_zwaluw_roze_oranjehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3688_1.orientatie_toed_zwaluw_roze_oranje.jpg720486kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 04/11/2024ma 4 novmaandag 4 november 2024 (week 45)
Start op 04/11/2024Basis

Uit de praktijk voor Regenboogvrijwilligers

Ontmoet andere Regenboogmaatjes en deel je praktijkervaringen tijdens onze reflectiebijeenkomst. Laat je inspireren en ondersteun elkaar met waardevolle inzichten en adviezen uit de praktijk.

ma 4 nov

•••
37970vwa4basisuit de praktijk voor regenboogvrijwilligers67,32202024-11-0419:00:0021:00:00vrijwilligers1ontmoet andere regenboogmaatjes en deel je praktijkervaringen tijdens onze reflectiebijeenkomst. laat je inspireren en ondersteun elkaar met waardevolle inzichten en adviezen uit de praktijk.h3. reflectiebijeenkomst voor regenboogmaatjes tijdens deze reflectiebijeenkomst voor regenboogmaatjes nemen we de tijd om te bespreken hoe het gaat tussen jou en je deelnemer van de regenboog groep. de bijeenkomst is een moment om leuke, grappige of lastige situaties te delen met andere vrijwilligers. door je ervaringen te delen, kun je anderen helpen en van hen leren. dit is de terugkombijeenkomst die aansluit op de ‘basistraining voor maatjes’. je hebt de eerste drie delen van de basistraining achter de rug en bent nu een aantal maanden aan de slag als vrijwilliger. je hebt je rugzak gevuld met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact en je hebt deze in de praktijk toegepast. *doel en inhoud* tijdens deze bijeenkomst: * evalueren we de theorie van de basistraining na de praktijkervaringen. * reflecteren we gezamenlijk op situaties uit de praktijk voor verdere verdieping. * verkennen we het aanbod van de vrijwilligersacademie en de regenboog groep voor verdieping van je rol als vrijwilliger. * ontvang je tips en handvatten van een coördinator van de regenboog groep over wat je samen met je deelnemer kunt doen en wat er beschikbaar is voor jou als vrijwilliger. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers van de regenboog groep die de ‘basistraining voor maatjes’ hebben afgerond. *tijdsinvestering* 2 uur 30 minuten huiswerkopdracht *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 en minimaal 6 deelnemers *certificaat van deelname* ja *overige informatie* ervaren trainers en intervisoren van de vrijwilligersacademie zullen de bijeenkomst leiden. een coördinator van de regenboog groep is aanwezig om aanvullende informatie te verstrekken.0150063515opleidingen3797_1379713797_1.swan-1000x675.jpgcontents/uploads/opleidingen/3797_1.swan-1000x675.jpgimage/jpegjpg720021000x675landscapeswan-1000x675.jpg2024-06-26 11:36:37esmeraldaeditor213.10.202.109mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/126.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3797_1swan-1000x675https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3797_1.swan-1000x675.jpg1000675upcomingstart op 04/11/2024ma 4 novmaandag 4 november 2024 (week 45)
Start op 05/11/2024Keuzevakken

Begeleiden van rouw en verlies

Krijg inzicht in psychische processen rondom rouw en verlies en handreikingen om mensen daarbij te begeleiden.

di 5 nov

•••
3783287vwa2keuzevakkenbegeleiden van rouw en verlies31702024-11-0519:00:0021:30:00vrijwilligers29krijg inzicht in psychische processen rondom rouw en verlies en handreikingen om mensen daarbij te begeleiden.als vrijwilliger kun je te maken hebben met mensen die geconfronteerd worden met rouw en verlies. hoe kun je als vrijwilliger steunend aanwezig zijn? deze training, verzorgd door kuria, biedt inzicht in de psychische processen rondom rouw en het biedt handreikingen om mensen daarbij te begeleiden. *doel en inhoud* je krijgt inzicht in wat rouw en verlies met mensen kan doen en krijgt praktische handvatten hoe je andere mensen die met rouw of verlies te maken hebben, hierbij kunt begeleiden. in de training is ruimte voor presentatie en het uitwisselen van ervaringen. *voor wie?* deze training is voor iedereen met interesse in het begeleiden van rouw en verlies, en is vooral bedoeld voor vrijwilligers die met dit onderwerp werken bij onze partnerorganisaties. *tijdsinvestering* 2,5 uur *studiemateriaal* na afloop wordt de powerpoint gestuurd. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12. *certificaat van deelname* nee212150650deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.03499opleidingen3783_1378313783_1.keuze_begeleiden-van-rouw.jpgcontents/uploads/opleidingen/3783_1.keuze_begeleiden-van-rouw.jpgimage/jpegjpg2096701000x675landscapekeuze_begeleiden van rouw.jpg2024-06-04 14:27:58saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3783_1keuze_begeleiden-van-rouwhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3783_1.keuze_begeleiden-van-rouw.jpg1000675upcomingstart op 05/11/2024di 5 novdinsdag 5 november 2024 (week 45)
Start op 06/11/2024Vervolg

Traumatic experiences and contact (ENG)

You don’t have to be a professional to be of help for someone with traumatic experiences.

wo 6 nov

•••
37720vwa3vervolgtraumatic experiences and contact (eng)8,10202024-11-0619:00:0022:00:00vervolg verbindend communiceren deel 2vrijwilligers1you don't have to be a professional to be of help for someone with traumatic experiences.stress is a word that everybody knows, whether or not out of their own experiences, and we know the word _trauma_ from stories or articles in the media. *objectives and content* as a volunteer you may support someone who suffers from bad experiences. for example someone who fled his or her country due to war, or someone who has been attacked due to his or her sexual orientation. or a woman who experiences drinking issues due to being abused as a child. ptss is a common term, including the words stress and trauma. in this training we investigate the meaning and consequences of trauma on somenones life. we especially want to emphasize that you don't have to be a professional to be of help for someone with traumatic espericences. with a specific contactmodel we hand you a tool that can tribute to being in 'good' contact with the other. we will practise with this model. the training will be guided by lidie nonnekes, an experience expert trainer and herman pasveer, a trainer with experience. *for whom?* all volunteers who successfully completed the basic training supportive volunteering and who are interested in the subject of psychiatry and contact. *time investment* 3 hours *study material* here is a link to a "digital information folder":https://issuu.com/deregenbooggroep/docs/handout_trauma_2023_06_08_engels_issuu?fr=xgaeoat3_zgeeqjhd6bwkhag7bgkwwrgd_l8wbjogcsfqychwcvogbjrionmco8ewbjogygriifajwgygosg6cwi7wq made by de rainbow group for their volunteers. of course, this folder is just as valuable for other volunteers as well. *number of participants* the course can accommodate up to a maximum of 12 participants. *certificate of attendance* yes* listening skills * dialogue with an experience expert * theorry on stress, trauma and polyvagal reactions * the contactlemniscate * stress, trauma and the body * bringing the senses in contact.312180650this training costs €65 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.13488opleidingen3772_1377213772_1.3269_1vervolg_psychiatrie-trauma-stress-en-contact.jpgcontents/uploads/opleidingen/3772_1.3269_1vervolg_psychiatrie-trauma-stress-en-contact.jpgimage/jpegjpg7708402x268landscape3269_1.vervolg_psychiatrie-trauma-stress-en-contact.jpg2024-05-28 05:23:39saskiaeditor77.174.14.180mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3772_13269_1vervolg_psychiatrie-trauma-stress-en-contacthttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3772_1.3269_1vervolg_psychiatrie-trauma-stress-en-contact.jpg402268upcomingstart op 06/11/2024wo 6 novwoensdag 6 november 2024 (week 45)
Start op 12/11/2024Vervolg

Grenzen stellen

Soms is het belangrijk om je grens aan te geven, maar hoe doe je dat zonder het contact te verliezen?

di 12 nov & di 19 nov

•••
376988vwa3vervolggrenzen stellen35002024-11-1219:00:0022:00:002024-11-1919:00:0022:00:00vervolg grenzen stellenvrijwilligers1soms is het belangrijk om je grens aan te geven, maar hoe doe je dat zonder het contact te verliezen?jouw eigen grenzen leren (her)kennen en leren hoe je die grens bewaakt. zodra je je grens weet te herkennen kun je ook leren 'nee zeggen'. veel vrijwilligers hebben moeite met ‘nee’ zeggen, vaak omdat ze graag een goede relatie willen behouden met hun maatje, buddy of vertrouwenspersoon. maar dat hoeft elkaar niet in de weg te zitten. door je grenzen kenbaar te maken ontstaat ook duidelijkheid. zo kun je je vrijwilligerswerk doen onder omstandigheden waar jij en je deelnemer je goed bij voelen. *doel en inhoud* de vervolgtraining grenzen stellen (voorheen 'nee leren zeggen') gaat in op vragen als waarom nee zeggen zo ingewikkeld is maar ook wat het jou oplevert. de training bevat een praktijkgedeelte. je ontdekt waar jouw persoonlijke grenzen liggen en je oefent in het voeren van korte gesprekken met situaties uit de praktijk. *voor wie?* deze training is behalve voor vrijwilligers van onze partnerorganisaties ook bedoeld voor deelnemers van de praktijkopleidingen van de vrijwilligersacademie, die beter willen worden in het stellen van hun grenzen. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de bijeenkomsten. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie van oplossingsgericht werken m.b.t. grenzen stellen * reflecteren op eigen grenzen en die van anderen * inzicht in persoonlijke kracht en uitdagingen om eigen grenzen aan te geven * actief toepassen gesprekstechnieken voor het aangeven van grenzen en nee zeggen.6121801300deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.03485opleidingen3769_1376913769_1.nee-leren-zeggen.jpgcontents/uploads/opleidingen/3769_1.nee-leren-zeggen.jpgimage/jpegjpg128717720x480landscapenee leren zeggen.jpg2024-05-27 15:17:46saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3769_1nee-leren-zeggenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3769_1.nee-leren-zeggen.jpg720480upcomingstart op 12/11/2024di 12 novdi 19 novdinsdag 12 november 2024 (week 46)dinsdag 19 november 2024 (week 47)
Start op 19/11/2024Vervolg

Non-violent communication (English)

Learn how the non-violent communication model can help you in your contact with others

di 19 nov, di 26 nov & di 3 dec

•••
37220vwa3vervolgnon-violent communication (english)602024-11-1919:00:0022:00:002024-11-2619:00:0022:00:002024-12-0319:00:0022:00:00vrijwilligers1learn how the non-violent communication model can help you in your contact with othersdo you know what the metaphors of the giraffe and jackal stand for when we talk about connecting? with its big heart, the giraffe symbolizes openness and love and the jackal stands for all judgments and interpretations we have. learn how to handle this in communication and contact. *objective and contents* there are four components to the non-violent communication (nvc) model, as developed by marshall rosenberg, ph.d. this nvc process can guide you to express how (and who) you are, or it can be used to emphatically accept how someone else behaves. during this part 1, basic course you will learn the 4 components of non-violent communication and how you can use it in your daily life and as a volunteer. it is an interactive training in which you work with your own practical experience. during the training the following subjects are discussed: * the ingredients of non-violent communication * the 4 steps of non-violent communications * listening to your heart * the effect of judging * observing emotions * the strength of communicating from needs *for whom?* this training is intended for buddies and volunteers who are interested in this subject and have completed the _basic training for buddies_. *time investment* 10 hours (including homework) *study material* your will receive a handout in advance, per mail. *number of places* the course can accommodate up to maximum 12 participants. *certificate of attendance* yes* listening empathically * communication in connection with eachother (without judgement) * awareness and reflection on communication and effects * applying the model of nonviolent communication.10121801950this training costs €195 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.23432opleidingen3722_1372213722_1.3195_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgcontents/uploads/opleidingen/3722_1.3195_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg160775720x486landscape3195_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg2024-05-08 13:11:05saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3722_13195_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3722_1.3195_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg720486upcomingstart op 19/11/2024di 19 novdi 26 novdi 3 decdinsdag 19 november 2024 (week 47)dinsdag 26 november 2024 (week 48)dinsdag 3 december 2024 (week 49)
Start op 21/11/2024Colleges

Aristoteles en de zoektocht naar het juiste midden

Praktische filosofie over het zoeken naar balans.

do 21 nov & do 28 nov

•••
37420centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegesaristoteles en de zoektocht naar het juiste midden20602024-11-2115:30:0017:30:002024-11-2815:30:0017:30:00gratis,vrijwilligers,iedereen1praktische filosofie over het zoeken naar balans.vroeg of laat doen zich in ons leven en onze (zorg) relaties momenten voor waarbij we ons afvragen ‘doe ik hier wel goed aan? of: ‘heb ik hier toen wel goed aan gedaan?’ in de filosofie noemen we dat ‘bestaans- ethische’ vragen. bij het zoeken naar een antwoord op dergelijke vragen stelt de griekse filosoof aristoteles (384-322 v. chr) voor om dat te doen aan de hand van vier deugden: moed, maat, rechtvaardigheid en praktische wijsheid. daarbij gaat het altijd om het zoeken naar een juiste midden tussen ‘te veel en te weinig’’ “moed”, zegt aristoteles, “is het juiste midden tussen overmoed en lafheid’ *doel en inhoud* in dit college gaan we aan de hand van een praktijksituatie zoeken naar een deugd die ons helpt bij het zoeken naar een antwoord op een bepaalde ‘bestaan-ethische’ vraag. daarbij gaan de deelnemers een casusgever helpen bij het zoeken naar het juiste midden tussen te veel doen en te weinig doen. *voor wie?* deze colleges zijn bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de colleges bieden plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee01212000de colleges zijn gratis.de colleges zijn gratis.13459opleidingen3742_1374213742_1.3456_1vervolg_nee-leren-zeggen_14.jpgcontents/uploads/opleidingen/3742_1.3456_1vervolg_nee-leren-zeggen_14.jpgimage/jpegjpg147559720x480landscape3456_1.vervolg_nee-leren-zeggen_14.jpg2024-05-27 12:30:35saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3742_13456_1vervolg_nee-leren-zeggen_14https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3742_1.3456_1vervolg_nee-leren-zeggen_14.jpg720480kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 21/11/2024do 21 novdo 28 novdonderdag 21 november 2024 (week 47)donderdag 28 november 2024 (week 48)
Start op 25/11/2024Colleges

Vrijwilligerscafé

Onder leiding van onze huisfilosoof Dick de Korte spreken we over een nader bekend te maken thema.

ma 25 nov

•••
37300centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegesvrijwilligerscafé20602024-11-2515:00:0017:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen1onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte spreken we over een nader bekend te maken thema.in het vrijwilligerscafé spreken wij, onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte, over diverse thema's. het thema van dit vrijwilligerscafé wordt begin november bekend gemaakt. h3. het vrijwilligerscafé het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. per keer staat er een ander thema centraal. aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof drs. dick de korte. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor (ervaringsdeskundige)vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het café biedt plaats aan 20 deelnemers. *certificaat van deelname* nee02012000deelname is gratisdeelname is gratis03440opleidingen3730_1373013730_1.3174_1va-cafe.jpgcontents/uploads/opleidingen/3730_1.3174_1va-cafe.jpgimage/jpegjpg528355720x480landscape3174_1.va-cafe.jpg2024-05-08 16:01:09saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3730_13174_1va-cafehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3730_1.3174_1va-cafe.jpg720480kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 25/11/2024ma 25 novmaandag 25 november 2024 (week 48)
Start op 28/11/2024Vervolg

Non-violent communication, part 2 (NL/ENG)

Learn how the non-violent communication model can help you in your contact with others

do 28 nov & do 12 dec

•••
37240vwa3vervolgnon-violent communication, part 2 (nl/eng)602024-11-2819:00:0022:00:002024-12-1219:00:0022:00:00vrijwilligers1learn how the non-violent communication model can help you in your contact with others_deze training is tweetalig; zowel nederlands- als engelstalige vrijwilligers kunnen meedoen._ _this training is bilingual; english and dutch speaking volunteers can participate._ if you want deepen your knowledge and improve your skills of non-violent communication (nvc), this training is suited for you. *objective and contents* this training is based on the non-violent communcation model of m. rozenberg. in this second level (experienced) training we will focus more extensively on this communication method. trainer andrea vogelsanger is internationaal certified nvc. you learn more about your awareness, your compassion and your empathy for others and/or the situation. by enhancing your insight and skills in communication you learn to cope well with differences. it is an interactive training in which you work with your own practical experience. *for whom?* this training is intended for buddies en volunteers who have followed non-violent communication. part 1 and want to extend and deepen their knowledge and skills of non violent communication. *time investment* 6 hours *study material* you will receive a handout in advance, per mail. *number of places* the course can accommodate up to maximum 12 participants. *certificate of attendance* yes* listening empathically * communication in connection with eachother (without judgement) * awareness and reflection on communication and effects * applying the model of nonviolent communication.6121801300this training costs €130 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.13434opleidingen3724_1372413724_1.3196_1vervolg_geweldloze-communicatie-niveau-2.jpgcontents/uploads/opleidingen/3724_1.3196_1vervolg_geweldloze-communicatie-niveau-2.jpgimage/jpegjpg142144720x480landscape3196_1.vervolg_geweldloze-communicatie-niveau-2.jpg2024-05-08 15:51:39saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3724_13196_1vervolg_geweldloze-communicatie-niveau-2https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3724_1.3196_1vervolg_geweldloze-communicatie-niveau-2.jpg720480upcomingstart op 28/11/2024do 28 novdo 12 decdonderdag 28 november 2024 (week 48)donderdag 12 december 2024 (week 50)
Start op 12/12/2024Colleges

Goed of fout

Waarden en normen in begeleidingssituaties.

do 12 dec & do 19 dec

•••
37430centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegesgoed of fout20602024-12-1215:30:0017:30:002024-12-1915:30:0017:30:00gratis,vrijwilligers,iedereen1waarden en normen in begeleidingssituaties.twee introductiecolleges over waarden en normen in begeleidingssituaties. soms zal zich in het begeleidingswerk met deelnemers een situatie voordoen waarin je je afvraagt: "kán dit eigenlijk wel?". naar je gevoel botst er dan iets met waarden en normen die voor jou belangrijk zijn. een deelnemer kan getroffen worden door norm overschrijdend gedrag. of er doet zich iets voor in de begeleidingsrelatie waardoor je waarden en normen bespreekbaar wil maken. *doel en inhoud* hoe breng je dan deze zaken helder onder woorden? wat zijn je argumenten wanneer je merkt dat er grenzen worden overschreden? welke kennis over waarden en normen wordt ons hierbij aangereikt in de filosofie? welke ethische regels zijn geldig en hoe hanteer je die? daarover zal het gaan in twee introductiecolleges 'waarden en normen in begeleidingssituaties'. het eerste college is een inleiding in de moraalfilosofie. in het tweede college staan ethische dilemma's en het hanteren van ethische regels centraal aan de hand van casuïstiek. na het volgen van de colleges * zijn we op de hoogte van verschillende voren van ethiek: plichtethiek, gevolgenethiek en deugdethiek. * zijn we op de hoogte van ethische dilemma's. * zijn we op de hoogte van universele waarden en mensenrechten in onze democratische rechtsstaat. in de tweede helft van het college wordt er gewerkt aan een opdracht waarna we met elkaar in gesprek gaan. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. *voor wie?* deze colleges zijn voor iedereen die in dit onderwerp is geïnteresseerd. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* dit college biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *let op* tussen de bijeenkomsten zit 2 weken, i.v.m. hemelvaartsdag 9 mei.01212000de colleges zijn gratis.de colleges zijn gratis.13460opleidingen3743_1374313743_1.3292_1keuzevakken-orgaan-en-weefsel-donatie-katten.jpgcontents/uploads/opleidingen/3743_1.3292_1keuzevakken-orgaan-en-weefsel-donatie-katten.jpgimage/jpegjpg10202442000x1333landscape3292_1.keuzevakken-orgaan-en-weefsel-donatie-katten.jpg2024-05-27 12:37:49saskiaeditor45.83.234.200mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/125.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3743_13292_1keuzevakken-orgaan-en-weefsel-donatie-kattenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3743_1.3292_1keuzevakken-orgaan-en-weefsel-donatie-katten.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 12/12/2024do 12 decdo 19 decdonderdag 12 december 2024 (week 50)donderdag 19 december 2024 (week 51)
Start op 23/12/2024Colleges

Vrijwilligerscafé – Kersteditie

Onder leiding van onze huisfilosoof Dick de Korte spreken we over een nader bekend te maken thema.

ma 23 dec

•••
37310centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegesvrijwilligerscafé - kersteditie20602024-12-2315:00:0017:00:00gratis,vrijwilligers,iedereen1onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte spreken we over een nader bekend te maken thema.in het vrijwilligerscafé spreken wij, onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte, over diverse thema's. het thema van dit vrijwilligerscafé wordt begin december bekend gemaakt. h3. het vrijwilligerscafé het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. per keer staat er een ander thema centraal. aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof drs. dick de korte. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor (ervaringsdeskundige)vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het café biedt plaats aan 20 deelnemers. *certificaat van deelname* nee02012000deelname is gratisdeelname is gratis03441opleidingen3731_1373113731_1.3174_1va-cafe.jpgcontents/uploads/opleidingen/3731_1.3174_1va-cafe.jpgimage/jpegjpg528355720x480landscape3174_1.va-cafe.jpg2024-05-08 16:02:21saskiaeditor84.80.210.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/jpeg3731_13174_1va-cafehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3731_1.3174_1va-cafe.jpg720480kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 23/12/2024ma 23 decmaandag 23 december 2024 (week 52)
Start op 31/01/2025Masterclasses

Masterclasses – verslagen

De volgende masterclass zit in de planning. Binnenkort zullen we er meer over zeggen en zodra er een datum bekend is deze op de website zetten. Wil je terugkijken naar de masterclasses die al zijn geweest?

vr 31 jan

•••
37140vwa9masterclassesmasterclasses - verslagen1102025-01-31beroepskrachten,gratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1de volgende masterclass zit in de planning. binnenkort zullen we er meer over zeggen en zodra er een datum bekend is deze op de website zetten. wil je terugkijken naar de masterclasses die al zijn geweest?al ruim 10 jaar organiseert de vrijwilligersacademie amsterdam naast diverse trainingen voor vrijwilligers, begeleiders van vrijwilligers en andere geïnteresseerden ook regelmatig een masterclass. een inspirerende spreker wordt uitgenodigd voor een vraaggesprek. trainer en filosoof renate schepen vraagt de master uit en betrekt de mensen uit de zaal. de mensen uit de zaal worden uitgenodigd vragen te stellen en meningen en inzichten te delen. *doel & inhoud* een masterclass bedoeld om kennis te delen, met elkaar. de master deelt diens kennis en inzichten, de interviewer en de zaal stellen vragen en reageren. zo onderzoeken we samen het onderwerp. we doen dit om meer te leren over (de verschillende kanten van) een onderwerp en zoeken naar manieren om deze kennis te benutten. na afloop maken we een verslag en dit verslag delen we zodat ook mensen die er niet bij waren geïnformeerd kunnen raken. de verslagen delen we in nieuwsberichten, in artikelen op onze website en op de website van "academie voor informele zorg":https://academievoorinformelezorg.nl/nl/home. onder "kennis delen":https://academievoorinformelezorg.nl/nl/kennis-delen zijn per thema verslagen, podcasts, video's en meer te vinden. de *volgende masterclass* zal binnenkort bekend gemaakt worden. de datum en het aantal plekken die hier zijn ingevuld zijn fictief. *voor wie?* iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, in het bijzonder vrijwilligers, stagiairs, ervaringsdeskundigen, zorgverleners, professionals, managers, ambtenaren en politici. *tijdsinvestering* de meeste masterclasses duren 2 uur. *studiemateriaal* meestal is er geen studiemateriaal, een verslag wordt achteraf wel gedeeld. *aantal deelnemers* dit is afhankelijk van het onderwerp en ook de locatie. van rond de 12 tot ruim 100. *certificaat* voor masterclasses wordt geen certificaat uitgedeeld.0150003425opleidingen3714_1371413714_1.masterclass-tba.pngcontents/uploads/opleidingen/3714_1.masterclass-tba.pngimage/pngpng36885621984x948landscapemasterclass-tba.png2024-05-06 10:31:57paulaeditor141.224.230.61mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/124.0.0.0 safari/537.36image/png3714_1masterclass-tbahttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/3714_1.masterclass-tba.png1984948upcomingstart op 31/01/2025vr 31 janvrijdag 31 januari 2025 (week 04)
Oriëntatie

Vrijwilligerswerk, is het iets voor mij?

Kom er achter of en welk vrijwilligerswerk in de zorg iets voor jou is met deze korte online oriëntatie.

•••
11680centrum,nieuwwest,zuid,vwa1oriëntatievrijwilligerswerk, is het iets voor mij?0gratis,vrijwilligers,iedereenkom er achter of en welk vrijwilligerswerk in de zorg iets voor jou is met deze korte online oriëntatie.deze korte online training "vrijwilligerswerk, is het iets voor mij?":https://vrijwilligersacademie.online/nl/user/login?r=nl/training/10/vrijwilligerswerk-iets-voor-mij neemt jou mee in een verkenning. van jezelf, wat jou drijft en wat je leuk vindt. *doel en inhoud* het is een eenvoudige en korte training die bestaat uit informatie, opdrachten, lezen en video kijken. je kunt de training zelfstandig doorlopen. aan het einde van deze training weet je meer over jezelf en jouw mogelijkheden, zodat je vrijwilligerswerk kunt kiezen dat bij jou past. dit is een trainingsmodule die je zonder directe feedback van een trainer kunt doorlopen. het gaat er om dat je aan de hand van de informatie en opdrachten zelf gestructureerd nadenkt en onderzoekt. zo kom je er achter wat bij jou past. *voor wie?* voor iedereen die nieuwsgierig is of vrijwilligerswerk bij je zou passen. *tijdsinvestering* ongeveer 1,5 uur. *trainingsmateriaal* niet van toepassing. *aantal plaatsen* niet van toepassing omdat iedereen dit zelfstandig kan doen op ieder moment. *certificaat van deelname* niet van toepassing. *verder oriënteren?* de vrijwilligersacademie organiseert nog meer kansen om je te oriënteren. misschien woon je liever een oriëntatiebijeenkomst bij? of wil je meer weten over het inzetten van jouw eigen ervaringen met zorg? in de agenda vind je de actuele trainingen en oriëntatiebijeenkomsten. *bijzonderheden* deze online module vindt je op vrijwilligersacademie online. wanneer je de link volgt, wordt je gevraagd om een account aan te maken. vervolgens log je in bij op vrijwilligersacademie online en kun je meteen beginnen. "klik hier om naar de online module te gaan":https://vrijwilligersacademie.online/nl/user/login?r=nl/training/10/vrijwilligerswerk-iets-voor-mij01500er zijn geen kosten verbonden aan deze training.0796opleidingen1168_1116811168_1.zeepaardje.jpgcontents/uploads/opleidingen/1168_1.zeepaardje.jpgimage/jpegjpg4362642000x1333landscapeimage/jpeg1168_1zeepaardjehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/opleidingen/1168_1.zeepaardje.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuid
Site by Alsjeblaft!