Last minute
Start op 20/02/2019Maatwerk

Hoe leid ik een groepsgesprek?

Laat een themamiddag goed verlopen

wo 20 feb & wo 13 mrt

•••
16280vwa7maatwerkhoe leid ik een groepsgesprek?160,10202019-02-2014:00:0016:00:002019-03-1314:00:0016:00:00organisaties145laat een themamiddag goed verlopen*doelstelling en inhoud* doelstelling van de training is het voorbereiden van de clubhuisleden op het zelf begeleiden van de themamiddagen. de vrijwilligers kunnen zelf aangeven of ze willen oefenen of alleen deelnemen. tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: * opstarten van groepsgesprek * stimuleren van ieders bijdrage * omgaan met stiltes * omgaan met lastige situaties tijdens groepsgesprek * samenvatten en doorvragen * afronden van een bijeenkomst *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor de clubhuisleden van de waterheuvel die participeren in het themagesprek dat elke woensdag plaatsvindt. *tijdsinvestering* 2x2uur *studiemateriaal* niet van toepassing *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 14 deelnemers. *certificaat van deelname* ja014120001423opleidingen1628_116281contents/uploads/opleidingen/1628_1.basis-werken-met-groepen.jpgimage/jpegjpg2190331000x6752019-02-07 14:17:32saskiaeditor2001:982:41bc:1:70e6:1455:7252:27c6mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:65.0) gecko/20100101 firefox/65.0image/jpeg1628_11628_1.basis-werken-met-groepen.jpgbasis-werken-met-groepenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1628_1.basis-werken-met-groepen.jpg1000675upcomingstart op 20/02/2019wo 20 febwo 13 mrtwoensdag 20 februari 2019 (week 07)woensdag 13 maart 2019 (week 10)
Last minute
Start op 21/02/2019Maatwerk

Sfeerbeheer en de-escalerend werken voor vrijwilligers

Een training over sfeerbeheer en het de-escaleren bij lastig gedrag, speciaal voor vrijwilligers van Huis van de Wijk De Mansvelt.

do 21 feb & do 28 feb

•••
16230vwa7maatwerksfeerbeheer en de-escalerend werken voor vrijwilligers602019-02-2113:00:0016:00:002019-02-2813:00:0016:00:00organisaties182een training over sfeerbeheer en het de-escaleren bij lastig gedrag, speciaal voor vrijwilligers van huis van de wijk de mansvelt.*doelstelling en inhoud* vrijwilligers leveren hun bijdrage aan een goede sfeer en kunnen de-escaleren bij lastig gedrag. na afloop van deze training: * kunnen deelnemers hun kwaliteiten ten aanzien van klantvriendelijke bejegening bewust inzetten; * hebben deelnemers afgestemd hoe zij algemeen geldende normen en eventuele huisregels eenduidig uitdragen en handhaven; * hebben deelnemers inzicht hoe zij lastig gedrag kunnen interpreteren; * hebben deelnemers handvatten om op respectvolle wijze verzoeken te weigeren en bezoekers aan te spreken op regel overschrijdend gedrag; * hebben deelnemers geoefend met het professioneel hanteren van emotioneel lastig gedrag; * hebben deelnemers geoefend met het professioneel begrenzen van persoonsgericht lastig gedrag. dagdeel 1 * kennismaking * gastvrijheid en klantvriendelijke bejegening * teamgericht kijken naar normen en/of huisregels * verkennen van grensgevallen tussen gewenst en ongewenst gedrag * implementatie protocol agressiehantering dagdeel 2 * korte terugblik * introductie trainingsacteur * weigeren verzoek * aanspreken op regel overschrijdend gedrag * boze bezoekers: de-escaleren bij emotioneel lastig gedrag * lastige lieden: begrenzen bij persoonsgericht lastig gedrag *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers van huis van de wijk de mansvelt. *tijdsinvestering* 2x3uur *studiemateriaal* aan het einde van de training wordt een handout uitgereikt. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja012180021412opleidingen1623_116231contents/uploads/opleidingen/1623_1.maatwerk-omgaan-met-verbale-agressie.jpgimage/jpegjpg2474981000x6752019-01-31 17:06:39saskiaeditor2001:982:41bc:1:696e:d048:52e1:930emozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:64.0) gecko/20100101 firefox/64.0image/jpeg1623_11623_1.maatwerk-omgaan-met-verbale-agressie.jpgmaatwerk-omgaan-met-verbale-agressiehttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1623_1.maatwerk-omgaan-met-verbale-agressie.jpg1000675upcomingstart op 21/02/2019do 21 febdo 28 febdonderdag 21 februari 2019 (week 07)donderdag 28 februari 2019 (week 08)
Last minute
Start op 26/02/2019Maatwerk

Sfeerbeheer en de-escalerend werken voor vrijwilligers

Een training over sfeerbeheer en het de-escaleren bij lastig gedrag, speciaal voor vrijwilligers van Huis van de Wijk Het Blommetje.

di 26 feb & di 5 mrt

•••
16240vwa7maatwerksfeerbeheer en de-escalerend werken voor vrijwilligers16802019-02-2610:00:0013:00:002019-03-0510:00:0013:00:00organisaties151een training over sfeerbeheer en het de-escaleren bij lastig gedrag, speciaal voor vrijwilligers van huis van de wijk het blommetje.*doelstelling en inhoud* vrijwilligers leveren hun bijdrage aan een goede sfeer en kunnen de-escaleren bij lastig gedrag. na afloop van deze training: * kunnen deelnemers hun kwaliteiten ten aanzien van klantvriendelijke bejegening bewust inzetten; * hebben deelnemers afgestemd hoe zij algemeen geldende normen en eventuele huisregels eenduidig uitdragen en handhaven; * hebben deelnemers inzicht hoe zij lastig gedrag kunnen interpreteren; * hebben deelnemers handvatten om op respectvolle wijze verzoeken te weigeren en bezoekers aan te spreken op regel overschrijdend gedrag; * hebben deelnemers geoefend met het professioneel hanteren van emotioneel lastig gedrag; * hebben deelnemers geoefend met het professioneel begrenzen van persoonsgericht lastig gedrag. dagdeel 1 * kennismaking * gastvrijheid en klantvriendelijke bejegening * teamgericht kijken naar normen en/of huisregels * verkennen van grensgevallen tussen gewenst en ongewenst gedrag * implementatie protocol agressiehantering dagdeel 2 * korte terugblik * introductie trainingsacteur * weigeren verzoek * aanspreken op regel overschrijdend gedrag * boze bezoekers: de-escaleren bij emotioneel lastig gedrag * lastige lieden: begrenzen bij persoonsgericht lastig gedrag *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers van huis van de wijk het blommetje. *tijdsinvestering* 2x3uur *studiemateriaal* aan het einde van de training wordt een handout uitgereikt. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja012180001417opleidingen1624_116241contents/uploads/opleidingen/1624_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2474981000x6752019-02-05 17:19:34saskiaeditor2001:982:41bc:1:51d3:7c30:8958:1588mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:64.0) gecko/20100101 firefox/64.0image/jpeg1624_11624_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgkeuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1624_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg1000675upcomingstart op 26/02/2019di 26 febdi 5 mrtdinsdag 26 februari 2019 (week 08)dinsdag 5 maart 2019 (week 09)
Last minute
Start op 26/02/2019Maatwerk

Nee leren zeggen

Vervolgtraining speciaal voor vrijwilligers van ABC West (Combiwel MD&S).

di 26 feb & di 5 mrt

•••
160888vwa7maatwerknee leren zeggen4402019-02-2613:00:0016:00:002019-03-0513:00:0016:00:00organisaties1vervolgtraining speciaal voor vrijwilligers van abc west (combiwel md&s).soms zegt u nee om ja te kunnen zeggen tegen uwzelf... *doelstelling en inhoud* _nee leren zeggen_, daar draait het om in deze training. dat klinkt wellicht niet aantrekkelijk, maar door nee te leren zeggen, leert u ook ja te zeggen, tegen uzelf bijvoorbeeld. veel vrijwilligers hebben moeite met 'nee' zeggen, vaak omdat ze graag een goede relatie willen behouden met hun maatje, buddy of vertrouwenspersoon. de vervolgmodule 'nee leren zeggen' (voorheen grenzen stellen) gaat in op vragen als waarom nee zeggen zo ingewikkeld is maar ook wat het u oplevert. de training bevat een praktijkgedeelte. u ontdekt waar uw persoonlijke grenzen liggen en u oefent in het voeren van korte gesprekken met situaties uit de praktijk. *voor wie?* deze training is bedoeld voor de vrijwilligers, buurtbewoners en actieve bewoners van amsterdam west verbonden aan abc west (combiwel md&s). *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* aanmelden verloopt via de coördinator(en) van de vrijwilligersorganisatie.* bewust worden van eigen grenzen * reflecteren op door anderen gestelde grenzen * waarom het moeilijk kan zijn om je eigen grenzen aan te geven en nee te zeggen * manieren om nee te zeggen * oefenen met het aangeven van grenzen en nee zeggen.612180091385opleidingen1608_116081contents/uploads/opleidingen/1608_1.vervolg-nee-leren-zeggen.jpgimage/jpegjpg2902201000x6752019-01-15 18:25:27saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:64.0) gecko/20100101 firefox/64.0image/jpeg1608_11608_1.vervolg-nee-leren-zeggen.jpgvervolg-nee-leren-zeggenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1608_1.vervolg-nee-leren-zeggen.jpg1000675upcomingstart op 26/02/2019di 26 febdi 5 mrtdinsdag 26 februari 2019 (week 08)dinsdag 5 maart 2019 (week 09)
Start op 27/02/2019Maatwerk

Coachend Vrijwilligerswerk en Netwerkcoaching

Training voor vrijwilligers van het Rode Kruis Amsterdam die aan de slag gaan als maatjes binnen het project Samen Amsterdam.

wo 27 feb & wo 6 mrt

•••
15759vwa7maatwerkcoachend vrijwilligerswerk en netwerkcoaching16802019-02-2718:30:0021:30:002019-03-0618:30:0021:30:00organisaties136training voor vrijwilligers van het rode kruis amsterdam die aan de slag gaan als maatjes binnen het project samen amsterdam.u ontdekt en ontwikkelt als maatje binnen het project samen amsterdam bij het rode kruis amsterdam uw (netwerk-) coachingsvaardigheden. *doelstelling en inhoud* de volgende onderwerpen komen aan bod: _dagdeel 1_ * positie en rol als vrijwilliger * afstand en nabijheid * basis communicatieve- en coachingsvaardigheden _dagdeel 2_ * netwerkcoaching * uitdagende situaties in contact (feedback, grenzen stellen/nee zeggen, omgaan met weerstand) *voor wie?* deze training is specifiek bedoeld voor vrijwilligers van het rode kruis amsterdam die aan de slag gaan als maatjes binnen het project _samen amsterdam_. *tijdsinvestering* 2x3 uur *studiemateriaal* tijdens deze bijeenkomst wordt een trainingsmap uitgereikt. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 14 deelnemers. *certificaat van deelname* ja00180001338opleidingen1575_115751contents/uploads/opleidingen/1575_1.vervolg-netwerkcoaching.jpgimage/jpegjpg2436281000x6752018-12-04 12:05:23saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/70.0.3538.110 safari/537.36image/jpeg1575_11575_1.vervolg-netwerkcoaching.jpgvervolg-netwerkcoachinghttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1575_1.vervolg-netwerkcoaching.jpg1000675upcomingstart op 27/02/2019wo 27 febwo 6 mrtwoensdag 27 februari 2019 (week 08)woensdag 6 maart 2019 (week 09)
Last minute
Start op 28/02/2019Maatwerk

Werken met groepen

Een basistraining speciaal voor vrijwilligers van Rijn 58, die met groepen (gaan) werken.

do 28 feb, do 7 mrt & do 14 mrt

•••
1634339zuid,vwa7maatwerkwerken met groepen16802019-02-2812:00:0015:00:002019-03-0712:00:0015:00:002019-03-1412:00:0015:00:00organisaties186een basistraining speciaal voor vrijwilligers van rijn 58, die met groepen (gaan) werken.met groepen werken, werkt net anders. leer over de groepsdynamiek, samenwerking en andere belangrijke thema’s. *doelstelling en inhoud* naast de belangrijke vaardigheden die u als vrijwilliger inzet in uw rol zijn er voor het werken met groepen een paar belangrijke aanvullende competenties. denk aan groepsprocessen en samenwerken. 
ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden deze verschillende onderwerpen: * motivatie en persoonlijke effectiviteit * de rol en positie van een vrijwilliger * grenzen stellen * basisbeginselen communicatie * omgaan met lastige situaties en/of gedrag * basiskennis groepsdynamiek * samenwerken met collega-vrijwilligers *voor wie?
* 
deze training is bedoeld voor vrijwilligers van rijn 58 die met groepen werken. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten. *studiemateriaal
* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname
* ja *aanmelding* 
aanmelding verloopt via coördinatoren van de vrijwilligersorganisatie.* motivatie als vrijwilliger * samenwerken met collega’s * rollen, kwaliteiten & uitdagingen in een team * hanteren van ‘afstand – nabijheid’ * actief luisteren (lsd & oma) * stellen en bewaken van grenzen * communicatieve vaardigheden * omgaan met conflict situaties * omgaan met verschillen in een team * feedback geven en ontvangen * objectief waarnemen.1012180001433opleidingen1634_116341contents/uploads/opleidingen/1634_1.basis-werken-met-groepen.jpgimage/jpegjpg2190331000x6752019-02-13 13:47:56saskiaeditor2001:982:41bc:1:7439:16ee:a649:2dbamozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:65.0) gecko/20100101 firefox/65.0image/jpeg1634_11634_1.basis-werken-met-groepen.jpgbasis-werken-met-groepenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1634_1.basis-werken-met-groepen.jpg1000675kennismarkt zuidupcomingstart op 28/02/2019do 28 febdo 7 mrtdo 14 mrtdonderdag 28 februari 2019 (week 08)donderdag 7 maart 2019 (week 09)donderdag 14 maart 2019 (week 10)
Start op 08/03/2019Maatwerk

Sfeerbeheer

Een training over sfeerbeheer speciaal voor vrijwilligers van Huis van de Wijk de Evenaar in Stadsdeel Noord.

vr 8 mrt & vr 15 mrt

•••
15600vwa7maatwerksfeerbeheer8302019-03-0809:30:0013:00:002019-03-1509:30:0013:00:00organisaties178een training over sfeerbeheer speciaal voor vrijwilligers van huis van de wijk de evenaar in stadsdeel noord.*doelstelling en inhoud* vrijwilligers leveren hun bijdrage aan een goede sfeer en kunnen de-escaleren bij lastig gedrag. na afloop van deze training: * kunnen deelnemers hun kwaliteiten ten aanzien van klantvriendelijke bejegening bewust inzetten; * hebben deelnemers afgestemd hoe zij algemeen geldende normen en eventuele huisregels eenduidig uitdragen en handhaven; * hebben deelnemers inzicht hoe zij lastig gedrag kunnen interpreteren; * hebben deelnemers handvatten om op respectvolle wijze verzoeken te weigeren en bezoekers aan te spreken op regel overschrijdend gedrag; * hebben deelnemers geoefend met het professioneel hanteren van emotioneel lastig gedrag; * hebben deelnemers geoefend met het professioneel begrenzen van persoonsgericht lastig gedrag. *dagdeel 1* • kennismaking • gastvrijheid en klantvriendelijke bejegening • teamgericht kijken naar normen en/of huisregels • verkennen van grensgevallen tussen gewenst en ongewenst gedrag *dagdeel 2* • korte terugblik • introductie trainingsacteur • weigeren verzoek • aanspreken op regel overschrijdend gedrag • boze bezoekers: de-escaleren bij emotioneel lastig gedrag • lastige lieden: begrenzen bij persoonsgericht lastig gedrag *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers van huis van de wijk de evenaar in stadsdeel noord. *tijdsinvestering* 2 x 3,5 uur *studiemateriaal* aan het einde van de training wordt een handout uitgereikt. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *nb* de training vindt plaats in lokaal 3.012210001318opleidingen1560_115601contents/uploads/opleidingen/1560_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2474981000x6752018-11-15 10:44:55saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/70.0.3538.102 safari/537.36image/jpeg1560_11560_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgkeuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1560_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg1000675upcomingstart op 08/03/2019vr 8 mrtvr 15 mrtvrijdag 8 maart 2019 (week 09)vrijdag 15 maart 2019 (week 10)
Start op 19/03/2019Maatwerk

Theatercollege: de negen open deuren

Een leuke, interactieve onemanshow, in opdracht van ContourdeTwern speciaal voor alle (potentiële) Tilburgse vrijwilligers die de Vrijwilligersmarkt bezoeken.

di 19 mrt

•••
1633292vwa7maatwerktheatercollege: de negen open deuren4402019-03-1914:00:0017:30:00organisaties185een leuke, interactieve onemanshow, in opdracht van contourdetwern speciaal voor alle (potentiële) tilburgse vrijwilligers die de vrijwilligersmarkt bezoeken.een leuke, interactieve onemanshow, speciaal voor alle (potentiële) tilburgse vrijwilligers die de vrijwilligersmarkt bezoeken, waarin je een frisse blik krijgt op hoe we met elkaar communiceren. communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. hoe je dat doet? dat en meer leer je in het theatercollege ‘de negen open deuren’! deze keer speciaal voor alle (potentiële) tilburgse vrijwilligers die de vrijwilligersmarkt bezoeken. _een van de hoofdfiguren in het verhaal van deze interactieve onemanshow is alfred. alfred staat symbool voor de altijd aanwezige medemens. en alfred heeft hulp nodig…_ aan de hand van het verhaal van alfred en de ervaringen van de verteller wordt het publiek meegenomen langs negen open deuren die alleen nog even ingetrapt moeten worden. ze staan symbool voor de kernbegrippen (en -competenties) uit de basistraining voor vrijwilligers van de vrijwilligersacademie. *een basistraining in vogelvlucht* het theatercollege is kort gezegd de basistraining in vogelvlucht. jaap vriend, trainer bij de vrijwilligersacademie en het brein achter deze onemanshow, geeft op theatrale wijze een frisse blik op hoe we met elkaar communiceren, in welke rol we dat doen en welke grenzen we daarbij stellen. *voor wie?* alle (potentiële) tilburgse vrijwilligers die de vrijwilligersmarkt bezoeken.00120001431opleidingen1633_116331contents/uploads/opleidingen/1633_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgimage/jpegjpg3207761000x6752019-02-12 16:44:55saskiaeditor2001:982:41bc:1:796c:7bf6:386e:7c3amozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:65.0) gecko/20100101 firefox/65.0image/jpeg1633_11633_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgtheatercollege-de-negen-open-deurenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1633_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpg1000675upcomingstart op 19/03/2019di 19 mrtdinsdag 19 maart 2019 (week 11)
Start op 26/03/2019Maatwerk

Theatercollege: de negen open deuren

Een leuke, interactieve onemanshow, speciaal voor genodigden van Welzijn Barneveld.

di 26 mrt

•••
1632292vwa7maatwerktheatercollege: de negen open deuren4402019-03-2618:30:0021:30:00organisaties184een leuke, interactieve onemanshow, speciaal voor genodigden van welzijn barneveld.een leuke, interactieve onemanshow, speciaal voor genodigden van welzijn barneveld, waarin je een frisse blik krijgt op hoe we met elkaar communiceren. communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. hoe je dat doet? dat en meer leer je in het theatercollege ‘de negen open deuren’! deze keer speciaal voor genodigden van welzijn barneveld. _een van de hoofdfiguren in het verhaal van deze interactieve onemanshow is alfred. alfred staat symbool voor de altijd aanwezige medemens. en alfred heeft hulp nodig…_ aan de hand van het verhaal van alfred en de ervaringen van de verteller wordt het publiek meegenomen langs negen open deuren die alleen nog even ingetrapt moeten worden. ze staan symbool voor de kernbegrippen (en -competenties) uit de basistraining voor vrijwilligers van de vrijwilligersacademie. *een basistraining in vogelvlucht* het theatercollege is kort gezegd de basistraining in vogelvlucht. jaap vriend, trainer bij de vrijwilligersacademie en het brein achter deze onemanshow, geeft op theatrale wijze een frisse blik op hoe we met elkaar communiceren, in welke rol we dat doen en welke grenzen we daarbij stellen. *voor wie?* voor genodigden van welzijn barneveld.00120001428opleidingen1632_116321contents/uploads/opleidingen/1632_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgimage/jpegjpg3207761000x6752019-02-12 16:24:24saskiaeditor2001:982:41bc:1:796c:7bf6:386e:7c3amozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:65.0) gecko/20100101 firefox/65.0image/jpeg1632_11632_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgtheatercollege-de-negen-open-deurenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1632_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpg1000675upcomingstart op 26/03/2019di 26 mrtdinsdag 26 maart 2019 (week 12)
Start op 04/04/2019Maatwerk

Voorkomen van en omgaan met verbale agressie

Een training over de verschillende niveaus van verbale agressie en hoe je daar mee om kan gaan, speciaal voor vrijwilligers van Huis van de Wijk Boomspijker en De Witte Boei.

do 4 apr & do 11 apr

•••
16210vwa7maatwerkvoorkomen van en omgaan met verbale agressie22402019-04-0410:00:0013:30:002019-04-1110:00:0013:30:00organisaties181een training over de verschillende niveaus van verbale agressie en hoe je daar mee om kan gaan, speciaal voor vrijwilligers van huis van de wijk boomspijker en de witte boei.iedereen wordt wel eens geconfronteerd met verbale agressie. vaak weten we niet hoe het best te handelen, hoe het gedrag te de-escaleren om erger te voorkomen. *doelstelling en inhoud* deze training biedt inzicht in de verschillende niveaus van verbale agressie: van passieve agressie tot schreeuwen en schelden. per niveau worden methoden aangereikt om met deze uitingen om te gaan. de training heeft zowel een theoretisch als een praktisch deel en de vrijwilligers krijgen de mogelijkheid voorbeelden in te brengen van moeilijke situaties. in het tweede (dag)deel gaan we aan de hand van ingebrachte casuïstiek met een acteur aan de slag om het geleerde meteen in de praktijk toe te passen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers van huis van de wijk boomspijker en de witte boei. *tijdsinvestering* 2x3,5uur *studiemateriaal* aan het einde van de training wordt een handout uitgereikt. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja012210001410opleidingen1621_116211contents/uploads/opleidingen/1621_1.maatwerk-omgaan-met-verbale-agressie.jpgimage/jpegjpg2474981000x6752019-01-31 13:45:59saskiaeditor2001:982:41bc:1:696e:d048:52e1:930emozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:64.0) gecko/20100101 firefox/64.0image/jpeg1621_11621_1.maatwerk-omgaan-met-verbale-agressie.jpgmaatwerk-omgaan-met-verbale-agressiehttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1621_1.maatwerk-omgaan-met-verbale-agressie.jpg1000675upcomingstart op 04/04/2019do 4 aprdo 11 aprdonderdag 4 april 2019 (week 13)donderdag 11 april 2019 (week 14)
Start op 09/05/2019Maatwerk

Ondersteunend vrijwilligerswerk

Speciaal voor (nieuwe) vrijwilligers van Doras en PuurZuid

do 9 mei, do 16 mei & do 23 mei

•••
1590337vwa7maatwerkondersteunend vrijwilligerswerk602019-05-0909:30:0012:30:002019-05-1609:30:0012:30:002019-05-2309:30:0012:30:00maatwerk ondersteunend vrijwilligerswerk - puurzuid en dorasorganisaties66speciaal voor (nieuwe) vrijwilligers van doras en puurzuidleer belangrijke vaardigheden die u verder helpen in uw (een-op-een) contact met uw cliënt. *doelstelling en inhoud* een ervaren trainer bespreekt en behandelt interactief in drie ochtenden diverse onderwerpen: * helderheid verkrijgen over motivatie, positie en rol als ondersteunende vrijwilliger * hanteren van ‘afstand en nabijheid’ * stellen en bewaken van grenzen * versterken van communicatieve vaardigheden * omgaan met weerstand * situaties en gedrag * huiswerkopdrachten. *voor wie?
* deze training is bedoeld voor (nieuwe) vrijwilligers van doras en puurzuid. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten *studiemateriaal* een trainingsmap wordt uitgereikt tijdens bijeenkomst. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *aanmelding* 
aanmelding verloopt via coördinatoren van de vrijwilligersorganisatie.* motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend/in of hulpverlener * stellen & bewaken van grenzen * het geven en ontvangen van feedback * reflecteren & zelfkennis * stimuleren en motiveren * gespreksvaardigheden.1015180071354opleidingen1590_115901contents/uploads/opleidingen/1590_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x6752018-12-12 10:42:20saskiaeditor2001:982:41bc:1:60fd:f7ae:c400:d025mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:63.0) gecko/20100101 firefox/63.0image/jpeg1590_11590_1.basis-ondersteunend.jpgbasis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1590_1.basis-ondersteunend.jpg1000675upcomingstart op 09/05/2019do 9 meido 16 meido 23 meidonderdag 9 mei 2019 (week 18)donderdag 16 mei 2019 (week 19)donderdag 23 mei 2019 (week 20)
Start op 13/05/2019Maatwerk

Ondersteunend vrijwilligerswerk

Een aangepaste basistraining speciaal voor vrijwilligers van ABC Alliantie Welzijn.

ma 13 mei, ma 20 mei & ma 27 mei

•••
1606358vwa7maatwerkondersteunend vrijwilligerswerk4402019-05-1313:00:0016:00:002019-05-2013:00:0016:00:002019-05-2713:00:0016:00:00maatwerk ondersteunend vrijwilligerswerk - combiwel md&sorganisaties1een aangepaste basistraining speciaal voor vrijwilligers van abc alliantie welzijn.leer belangrijke vaardigheden die u verder helpen in uw (een-op-een) contact met uw cliënt. *inhoud en doelstelling* een ervaren trainer behandelt in 3 bijeenkomsten de belangrijkste vaardigheden: *uw rol en positie als vrijwilliger *grenzen stellen en bewaken *omgaan met afstand en nabijheid (vanuit uw rol als vrijwilliger) *versterken van communicatieve vaardigheden *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers, buurtbewoners en actieve bewoners in amsterdam west verbonden aan abc alliantie welzijn, onderdeel van combiwel md&s. *tijdinvestering* 3 x 3 uur *aantal deelnemers* minimaal 8, maximaal 12 *studiemateriaal* er wordt een handout uitgedeeld. *certificaat* ja *bijzonderheden* aanmelden verloopt via de coördinator(en) van de vrijwilligersorganisatie.012180001383opleidingen1606_116061contents/uploads/opleidingen/1606_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x6752019-01-15 17:53:37saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:64.0) gecko/20100101 firefox/64.0image/jpeg1606_11606_1.basis-ondersteunend.jpgbasis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1606_1.basis-ondersteunend.jpg1000675upcomingstart op 13/05/2019ma 13 meima 20 meima 27 meimaandag 13 mei 2019 (week 19)maandag 20 mei 2019 (week 20)maandag 27 mei 2019 (week 21)
Site by Alsjeblaft!