Last minute
Start op 28/05/2019Maatwerk

De kunst van het voorzitten

Een training speciaal voor de voorzitters van cliëntenraden van HvO Querido.

di 28 mei

•••
1713358vwa7maatwerkde kunst van het voorzitten4402019-05-2810:00:0015:00:00organisaties131een training speciaal voor de voorzitters van cliëntenraden van hvo querido.een vergadering loopt beter en is effectiever met een goed toegeruste voorzitter, de onderwerpen en oefeningen in deze training dragen daarin bij. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor de voorzitters van de cliëntenraden bij hvo querido. *doelstelling en inhoud* doelstelling van de training is deskundigheidsbevordering van de voorzitters, vooral in praktische zin. tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: - het voorzitten van een vergadering; - de rol van de voorzitter; - het hanteren van lastige situaties in de groep; - oefenen met al deze onderwerpen. voorbereidende opdracht: _“tegen welke dilemma’s in het voorzitten of tegen welk lastig gedrag van leden loop je wel eens aan in jouw vergaderingen?”_ *tijdsinvestering* 5 uur, inclusief lunchpauze. *studiemateriaal* een trainingsmap wordt uitgereikt aan het einde van de training. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *aanmelding* aanmelding verloopt via hvo querido.512300001544opleidingen1713_117131contents/uploads/opleidingen/1713_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpgimage/jpegjpg2396181000x6752019-04-01 10:41:47paulaeditor2001:982:248:1:e5d0:3818:ea8:a972mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.14; rv:65.0) gecko/20100101 firefox/65.0image/jpeg1713_11713_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpgberoepskrachten-workshop-leidenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1713_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpg1000675upcomingstart op 28/05/2019di 28 meidinsdag 28 mei 2019 (week 21)
Start op 05/06/2019Maatwerk

Training voor coördinatoren, begeleiders en aandachtsfunctionarissen

Speciaal voor coördinatoren, begeleiders en aandachtsfunctionarissen van Doras.

wo 5 jun & wo 12 jun

•••
1735337vwa7maatwerktraining voor coördinatoren, begeleiders en aandachtsfunctionarissen602019-06-0513:30:0016:30:002019-06-1213:30:0016:30:00organisaties196speciaal voor coördinatoren, begeleiders en aandachtsfunctionarissen van doras.*let op* meld je aan via vrijwilligers@desocialemaatschap.nl, die centraal de inschrijving verzorgt. *doelstelling en inhoud* een ervaren trainer bespreekt en behandelt interactief in 2 dagdelen diverse onderwerpen: kennismaking basistraining tbv begeleiding vrijwilligers * omgaan met grenzen * rol, positie vrijwilligers, redders- en winnaarsdriehoek; * bewustwording doorlopende leerproces van vrijwilligers + begeleiders motiveren, binden en boeien van vrijwilligers * beknopte toelichting 4 typen vrijwilligers * zitten vrijwilligers op de juiste plek? * omgang met de diversiteit, kwaliteit en eigenheid van vrijwilligers * bewustwording van * motivatie en belang van vrijwilligerswerk voor de vrijwilliger methodieken tbv kwaliteit van functioneren van vrijwilligers * werkoverleg, intervisie, ‘ik zie jou’- gesprekken/voortgangsgesprekken *voor wie?
* deze training is bedoeld voor coördinatoren, begeleiders en aandachtsfunctionarissen van doras. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* nvt *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *let op* meld je aan via vrijwilligers@desocialemaatschap.nl, die centraal de inschrijving verzorgt.612180051609opleidingen1735_117351contents/uploads/opleidingen/1735_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x6752019-05-01 19:59:14saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/73.0.3683.103 safari/537.36image/jpeg1735_11735_1.basis-ondersteunend.jpgbasis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1735_1.basis-ondersteunend.jpg1000675upcomingstart op 05/06/2019wo 5 junwo 12 junwoensdag 5 juni 2019 (week 22)woensdag 12 juni 2019 (week 23)
Start op 07/06/2019Maatwerk

Sfeerbeheer en de-escalerend werken voor vrijwilligers

Een training over sfeerbeheer en het de-escaleren bij lastig gedrag, speciaal voor vrijwilligers van De Tagerijn en De Havelaar.

vr 7 jun & vr 14 jun

•••
17310vwa7maatwerksfeerbeheer en de-escalerend werken voor vrijwilligers22402019-06-0710:00:0013:00:002019-06-1410:00:0013:00:00organisaties102een training over sfeerbeheer en het de-escaleren bij lastig gedrag, speciaal voor vrijwilligers van de tagerijn en de havelaar.*doelstelling en inhoud* vrijwilligers leveren hun bijdrage aan een goede sfeer en kunnen de-escaleren bij lastig gedrag. na afloop van deze training: * kunnen deelnemers hun kwaliteiten ten aanzien van klantvriendelijke bejegening bewust inzetten; * hebben deelnemers afgestemd hoe zij algemeen geldende normen en eventuele huisregels eenduidig uitdragen en handhaven; * hebben deelnemers inzicht hoe zij lastig gedrag kunnen interpreteren; * hebben deelnemers handvatten om op respectvolle wijze verzoeken te weigeren en bezoekers aan te spreken op regel overschrijdend gedrag; * hebben deelnemers geoefend met het professioneel hanteren van emotioneel lastig gedrag; * hebben deelnemers geoefend met het professioneel begrenzen van persoonsgericht lastig gedrag. dagdeel 1 * kennismaking * gastvrijheid en klantvriendelijke bejegening * teamgericht kijken naar normen en/of huisregels * verkennen van grensgevallen tussen gewenst en ongewenst gedrag * implementatie protocol agressiehantering dagdeel 2 * korte terugblik * introductie trainingsacteur * weigeren verzoek * aanspreken op regel overschrijdend gedrag * boze bezoekers: de-escaleren bij emotioneel lastig gedrag * lastige lieden: begrenzen bij persoonsgericht lastig gedrag *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers van de tagerijn en de havelaar. *tijdsinvestering* 2x3uur *studiemateriaal* aan het einde van de training wordt een handout uitgereikt. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *lokaal* de training vindt plaats in lokaal elisabeth wolff op de 1e etage.015180001572opleidingen1731_117311contents/uploads/opleidingen/1731_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2474981000x6752019-04-24 11:57:02saskiaeditor2001:982:41bc:1:7591:f08f:dac:8a04mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:66.0) gecko/20100101 firefox/66.0image/jpeg1731_11731_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgkeuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1731_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg1000675upcomingstart op 07/06/2019vr 7 junvr 14 junvrijdag 7 juni 2019 (week 22)vrijdag 14 juni 2019 (week 23)
Start op 11/06/2019Masterclasses

Japanese Ba and collective learning (English spoken)

Learn about Japanese Ba: an energy field of collective learning.

di 11 jun

•••
16840centrum,nieuwwest,zuid,vwa9masterclassesjapanese ba and collective learning (english spoken)11,23902019-06-1115:30:0018:00:00organisaties,beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1learn about japanese ba: an energy field of collective learning.we often think that learning and creativity are individual processes, but we influence and need each other in this process. we are corporeal beings, in a physical environment, and are related to each other as well as to our history and culture. in this way an energy field (ba) comes alive. if we are aware of this field (ba) we can consciously use it in our interaction with each other. in this masterclass we discover what we can learn from japanese shrimp fishers who need to work together in rough circumstances and we learn to feel the ba-field and how to use this to our advantage in interaction with each other. we can learn knowledge creation process by using our body. how we feel and sense is important as well as how we think. *on the master* emiko tsuyuki is professor in chuo business school, chuo university, tokyo japan. m.a. in sociology, m.sc and ph.d. in knowledge science. she is specialised in organization theory and organization behavior, especially, team work and collective creativity. *for whom?* anyone interested in the subject, in particular volunteers, trainees, experiential experts, caregivers, professionals, managers, officials and politicians. *time investment* 2.5 hours (including drinks afterwards). *number of places* the course can accommodate up to 30 participants. h3. masterclasses spring 2019 since 2012, the volunteer academy has been organizing masterclasses to investigate how we can ensure an inclusive city with care for people in vulnerable positions. together with a master we investigate what we encounter, we reflect on our own experience and attitude and we bring policy and care in practice. time and again it appears that contact is the key to moving forward together. that is why we are organizing a series of masterclasses this spring about what happens between people. with a number of (inter) national masters who also apply their knowledge in practice. * 12/4 "empathy is the key with janhavi dhamankar":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/training/1682?r=nl/trainingen * 16/5 "ontmoeting en inter-esse met henk oosterling":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/training/1683?r=nl/trainingen * 11/6 "japanese ba and collective learning with emiko tsuyuki":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/training/1684?r=nl/trainingen nl h3. masterclasses voorjaar 2019 sinds 2012 organiseert de vrijwilligersacademie masterclasses om te onderzoeken hoe we kunnen zorgen voor een inclusieve stad met zorg voor mensen in kwetsbare posities. samen met een master onderzoeken we waar we tegenaan lopen, reflecteren we op onze eigen ervaring en houding en krijgen we handvatten voor beleid en zorg in de praktijk. het blijkt steeds weer dat contact de sleutel is om samen verder te komen. daarom organiseren we dit voorjaar een serie masterclasses over wat er tussen mensen gebeurt. met een aantal (inter)nationale masters die hun kennis ook in de praktijk toepassen. * 12/4 "empathy is the key with janhavi dhamankar":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/training/1682?r=nl/trainingen * 16/5 "ontmoeting en inter-esse met henk oosterling":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/training/1683?r=nl/trainingen * 11/6 "japanese ba and collective learning with emiko tsuyuki":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/training/1684?r=nl/trainingen0301500masterclasses are free.masterclasses are free.301515opleidingen1684_116841contents/uploads/opleidingen/1684_1.texture-2944303_1280.jpgimage/jpegjpg4087861280x9602019-03-12 14:23:09esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_13_6) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/72.0.3626.96 safari/537.36image/jpeg1684_11684_1.texture-2944303_1280.jpgtexture-2944303_1280https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1684_1.texture-2944303_1280.jpg1280960kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 11/06/2019di 11 jundinsdag 11 juni 2019 (week 23)
Start op 25/06/2019Maatwerk

Training voor coördinatoren, begeleiders en aandachtsfunctionarissen

Speciaal voor coördinatoren, begeleiders en aandachtsfunctionarissen van Doras.

di 25 jun & di 2 jul

•••
1736337vwa7maatwerktraining voor coördinatoren, begeleiders en aandachtsfunctionarissen602019-06-2513:30:0016:30:002019-07-0213:30:0016:30:00organisaties197speciaal voor coördinatoren, begeleiders en aandachtsfunctionarissen van doras.*let op* meld je aan via vrijwilligers@desocialemaatschap.nl, die centraal de inschrijving verzorgt. *doelstelling en inhoud* een ervaren trainer bespreekt en behandelt interactief in 2 dagdelen diverse onderwerpen: kennismaking basistraining tbv begeleiding vrijwilligers * omgaan met grenzen * rol, positie vrijwilligers, redders- en winnaarsdriehoek; * bewustwording doorlopende leerproces van vrijwilligers + begeleiders motiveren, binden en boeien van vrijwilligers * beknopte toelichting 4 typen vrijwilligers * zitten vrijwilligers op de juiste plek? * omgang met de diversiteit, kwaliteit en eigenheid van vrijwilligers * bewustwording van * motivatie en belang van vrijwilligerswerk voor de vrijwilliger methodieken tbv kwaliteit van functioneren van vrijwilligers * werkoverleg, intervisie, ‘ik zie jou’- gesprekken/voortgangsgesprekken *voor wie?
* deze training is bedoeld voor coördinatoren, begeleiders en aandachtsfunctionarissen van doras. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* nvt *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *let op* meld je aan via vrijwilligers@desocialemaatschap.nl, die centraal de inschrijving verzorgt.612180061610opleidingen1736_117361contents/uploads/opleidingen/1736_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x6752019-05-01 20:03:58saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/73.0.3683.103 safari/537.36image/jpeg1736_11736_1.basis-ondersteunend.jpgbasis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1736_1.basis-ondersteunend.jpg1000675upcomingstart op 25/06/2019di 25 jundi 2 juldinsdag 25 juni 2019 (week 25)dinsdag 2 juli 2019 (week 26)
Start op 27/06/2019Maatwerk

Theatercollege: de negen open deuren

Een leuke, interactieve onemanshow, speciaal voor genodigden van Kennisplein Groningen.

do 27 jun

•••
1712292vwa7maatwerktheatercollege: de negen open deuren4402019-06-2714:30:0016:30:00organisatieseen leuke, interactieve onemanshow, speciaal voor genodigden van kennisplein groningen.een leuke, interactieve onemanshow, speciaal voor genodigden van kennisplein groningen, waarin je een frisse blik krijgt op hoe we met elkaar communiceren. communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. hoe je dat doet? dat en meer leer je in het theatercollege ‘de negen open deuren’! deze keer speciaal voor genodigden van kennisplein groningen _een van de hoofdfiguren in het verhaal van deze interactieve onemanshow is alfred. alfred staat symbool voor de altijd aanwezige medemens. en alfred heeft hulp nodig…_ aan de hand van het verhaal van alfred en de ervaringen van de verteller wordt het publiek meegenomen langs negen open deuren die alleen nog even ingetrapt moeten worden. ze staan symbool voor de kernbegrippen (en -competenties) uit de basistraining voor vrijwilligers van de vrijwilligersacademie. *een basistraining in vogelvlucht* het theatercollege is kort gezegd de basistraining in vogelvlucht. jaap vriend, trainer bij de vrijwilligersacademie en het brein achter deze onemanshow, geeft op theatrale wijze een frisse blik op hoe we met elkaar communiceren, in welke rol we dat doen en welke grenzen we daarbij stellen. *voor wie?* voor genodigden van kennisplein groningen.00120001620opleidingen1712_117121contents/uploads/opleidingen/1712_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgimage/jpegjpg3207761000x6752019-05-09 09:55:02saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/74.0.3729.131 safari/537.36image/jpeg1712_11712_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgtheatercollege-de-negen-open-deurenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1712_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpg1000675upcomingstart op 27/06/2019do 27 jundonderdag 27 juni 2019 (week 25)
Start op 01/07/2019Maatwerk

Ondersteunend vrijwilligerswerk

Speciaal voor (nieuwe) vrijwilligers van Doras die werkzaam zijn in de gezondheidswinkel

ma 1 jul

•••
1743337vwa7maatwerkondersteunend vrijwilligerswerk602019-07-0109:30:0016:30:00organisaties135speciaal voor (nieuwe) vrijwilligers van doras die werkzaam zijn in de gezondheidswinkelmeld je aan via vrijwilligers@desocialemaatschap.nl, die centraal de inschrijving verzorgt.
 leer belangrijke vaardigheden die jou verder helpen in je contact met je cliënt. *doelstelling en inhoud* een ervaren trainer bespreekt en behandelt interactief diverse onderwerpen: * helderheid verkrijgen over motivatie, positie en rol als ondersteunende vrijwilliger * hanteren van ‘afstand en nabijheid’ * stellen en bewaken van grenzen * versterken van communicatieve vaardigheden *voor wie?
* deze training is bedoeld voor (nieuwe) vrijwilligers van doras, die in de gezondheidswinkel werken. *tijdsinvestering* 2 x 3 uur, exclusief lunchpauze. *studiemateriaal* een trainingsmap wordt uitgereikt tijdens bijeenkomst. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *aanmelding* meld je aan via vrijwilligers@desocialemaatschap.nl, die centraal de inschrijving verzorgt.
* motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend/in of hulpverlener * stellen & bewaken van grenzen * het geven en ontvangen van feedback * reflecteren & zelfkennis * stimuleren en motiveren * gespreksvaardigheden.1015560001626opleidingen1743_117431contents/uploads/opleidingen/1743_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x6752019-05-14 12:11:00saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/74.0.3729.131 safari/537.36image/jpeg1743_11743_1.basis-ondersteunend.jpgbasis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1743_1.basis-ondersteunend.jpg1000675upcomingstart op 01/07/2019ma 1 julmaandag 1 juli 2019 (week 26)
Start op 27/08/2019Maatwerk

Kickstart training

Speciaal voor (nieuwe) vrijwilligers van Doras.

di 27 aug, di 3 sep & di 10 sep

•••
1591337vwa7maatwerkkickstart training602019-08-2709:30:0012:30:002019-09-0309:30:0012:30:002019-09-1009:30:0012:30:00maatwerk ondersteunend vrijwilligerswerk - puurzuid en dorasorganisaties66speciaal voor (nieuwe) vrijwilligers van doras.leer belangrijke vaardigheden die u verder helpen in uw (een-op-een) contact met uw cliënt. *doelstelling en inhoud* een ervaren trainer bespreekt en behandelt interactief in drie ochtenden diverse onderwerpen: * helderheid verkrijgen over motivatie, positie en rol als ondersteunende vrijwilliger * hanteren van ‘afstand en nabijheid’ * stellen en bewaken van grenzen * versterken van communicatieve vaardigheden * omgaan met weerstand * situaties en gedrag * huiswerkopdrachten. *voor wie?
* deze training is bedoeld voor (nieuwe) vrijwilligers van doras. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten *studiemateriaal* een trainingsmap wordt uitgereikt tijdens bijeenkomst. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *aanmelding* 
aanmelding verloopt via coördinatoren van de vrijwilligersorganisatie.* motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend/in of hulpverlener * stellen & bewaken van grenzen * het geven en ontvangen van feedback * reflecteren & zelfkennis * stimuleren en motiveren * gespreksvaardigheden.1015180051355opleidingen1591_115911contents/uploads/opleidingen/1591_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x6752018-12-12 10:43:58saskiaeditor2001:982:41bc:1:60fd:f7ae:c400:d025mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:63.0) gecko/20100101 firefox/63.0image/jpeg1591_11591_1.basis-ondersteunend.jpgbasis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1591_1.basis-ondersteunend.jpg1000675upcomingstart op 27/08/2019di 27 augdi 3 sepdi 10 sepdinsdag 27 augustus 2019 (week 34)dinsdag 3 september 2019 (week 35)dinsdag 10 september 2019 (week 36)
Start op 30/09/2019Maatwerk

Ondersteunend vrijwilligerswerk

Een aangepaste basistraining speciaal voor vrijwilligers van ABC Alliantie Welzijn.

ma 30 sep, ma 7 okt & ma 14 okt

•••
1607358vwa7maatwerkondersteunend vrijwilligerswerk4402019-09-3013:00:0016:00:002019-10-0713:00:0016:00:002019-10-1413:00:0016:00:00maatwerk ondersteunend vrijwilligerswerk - combiwel md&sorganisaties1een aangepaste basistraining speciaal voor vrijwilligers van abc alliantie welzijn.leer belangrijke vaardigheden die u verder helpen in uw (een-op-een) contact met uw cliënt. *inhoud en doelstelling* een ervaren trainer behandelt in 3 bijeenkomsten de belangrijkste vaardigheden: *uw rol en positie als vrijwilliger *grenzen stellen en bewaken *omgaan met afstand en nabijheid (vanuit uw rol als vrijwilliger) *versterken van communicatieve vaardigheden *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers, buurtbewoners en actieve bewoners in amsterdam west verbonden aan abc alliantie welzijn, onderdeel van combiwel md&s. *tijdinvestering* 3 x 3 uur *aantal deelnemers* minimaal 8, maximaal 12 *studiemateriaal* er wordt een handout uitgedeeld. *certificaat* ja *bijzonderheden* aanmelden verloopt via de coördinator(en) van de vrijwilligersorganisatie.012180001384opleidingen1607_116071contents/uploads/opleidingen/1607_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x6752019-01-15 17:58:31saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:64.0) gecko/20100101 firefox/64.0image/jpeg1607_11607_1.basis-ondersteunend.jpgbasis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1607_1.basis-ondersteunend.jpg1000675upcomingstart op 30/09/2019ma 30 sepma 7 oktma 14 oktmaandag 30 september 2019 (week 39)maandag 7 oktober 2019 (week 40)maandag 14 oktober 2019 (week 41)
Site by Alsjeblaft!