Start op 14/05/2018Masterclasses

Masterclass Eenzaamheid, wat helpt?

In gesprek met Jenny Gierveld (VU) over de vraag ‘hoe kunnen we het omgaan met eenzaamheid versterken?’

ma 14 mei

•••
12410centrum,oost,nieuwwest,zuid,vwa9masterclassesmasterclass eenzaamheid, wat helpt?11,19802018-05-1415:30:0017:30:00beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen129in gesprek met jenny gierveld (vu) over de vraag 'hoe kunnen we het omgaan met eenzaamheid versterken?'in deze masterclass is speciale aandacht voor wat stadsdeel centrum doet op het gebied van eenzaamheid. jenny gierveld vertelt op basis van onderzoek over de mogelijkheden om eenzaamheid te voorkomen. samen met beroepskrachten en bewoners uit stadsdeel centrum onderzoeken we wat stadsdeel centrum met deze informatie kan doen voor beleid, bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten. op welke manier kunnen we eenzaamheid voorkomen en weten wat we moeten doen? we gaan met elkaar in gesprek onder leiding van gespreksleider renate schepen. *voor wie?* de vrijwilligersacademie nodigt beleidsmakers, politici, vrijwilligerscoördinatoren, (ervaringsdeskundige) vrijwilligers, mantelzorgers, maatjes en iedereen die interesse heeft in dit onderwerp van harte uit deel te nemen aan deze masterclass. *doelstelling en inhoud* het aantal nieuwe initiatieven in stadsdeel centrum neemt sterk toe. voorbeelden hiervan zijn verschillende maatjes en buddyprojecten, ontmoetingsplaatsen, inloopactiviteiten, burennetwerk en verschillende stadsdorpen zijn gestart. hoe werken deze initiatieven die gericht zijn op eenzaamheid? wat helpt en wat leren we ervan? *programma* we gaan in op de vraag 'hoe kunnen we het omgaan met eenzaamheid versterken?'. onderliggende vragen komen dan ook aanbod, zoals 'wat werkt en is versnelling van de aanpak eenzaamheid in amsterdam centrum ook mogelijk?'. er wordt gesproken over de "tips vanuit movisie":https://www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid. aan de hand van vragen geeft jenny gierveld een korte presentatie over haar onderzoek. vervolgens gaan we onder leiding van renate schepen met elkaar in gesprek hoe we in stadsdeel centrum omgaan met eenzaamheid kunnen versterken. in het tweede deel wordt in groepjes ingegaan op de beantwoording van de volgende twee vragen: * wat helpt bij eenzaamheid? ga over je eigen ervaring in gesprek. * wat helpt bij het voorkomen van eenzaamheid en wat zou jou concrete rol (als vrijwilliger) hierin kunnen zijn? *over de gastsprekers* onze masters zijn roeland rengelink en jenny gierveld. beide zijn deskundig op het gebied van eenzaamheid en zetten zich in voor het aanpakken ervan. "jenny gierveld":https://nl.wikipedia.org/wiki/jenny_gierveld is emeritus hoogleraar aan de afdeling sociologie en sociale gerontologie van de vrije universiteit amsterdam en gespecialiseerd in eenzaamheid. zij doet al 50 jaar onderzoek naar eenzaamheid en is de pionier van het eenzaamheidsonderzoek in nederland. zij is socioloog en gerontoloog en emeritus hoogleraar van de vrije universiteit in amsterdam. "roeland rengelink":https://amsterdamcentrum.pvda.nl/wieiswie/roeland-rengelink/ is lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie centrum. we gaan met elkaar in gesprek onder leiding van gespreksleider renate schepen. *tijdsinvestering* 2 uur met een kopje koffie en thee en halverwege een korte pauze. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers is maximaal 50. *meer informatie* lees alvast dit interessante artikel: "de aanpak van eenzaamheid: feiten en misverstanden":https://www.researchgate.net/publication/47339457_de_aanpak_van_eenzaamheid_feiten_en_misverstanden.0501500deelname aan deze masterclass is gratis.deelname aan deze masterclass is gratis.50781opleidingen1241_112411contents/uploads/opleidingen/1241_1.eenzaamheid-img_2978jpg.jpgimage/jpegjpg2287411920x12802018-03-27 15:14:35karineditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; rv:59.0) gecko/20100101 firefox/59.0image/jpeg1241_11241_1.eenzaamheid-img_2978jpg.jpgeenzaamheid-img_2978jpghttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1241_1.eenzaamheid-img_2978jpg.jpg19201280kennismarkt centrumkennismarkt oostkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 14/05/2018ma 14 meimaandag 14 mei 2018 (week 20)
Start op 17/05/2018Beroepskrachten

Ervaringsdeskundigheid iets voor uw organisatie?

Ervaringsdeskundigheid iets voor uw organisatie? Wij zijn op zoek naar studenten, stageplaatsen en toekomstige werkplekken

do 17 mei

•••
12510vwaberoepskrachtenervaringsdeskundigheid iets voor uw organisatie?20202018-05-1716:00:0017:00:00beroepskrachten1ervaringsdeskundigheid iets voor uw organisatie? wij zijn op zoek naar studenten, stageplaatsen en toekomstige werkplekkenmet howie the harp™ komt er een beroepsgerichte opleiding tot ervaringsdeskundige naar amsterdam. hvo querido heeft dit unieke concept uit new york ingekocht bij pameijer en "plusvijf":https://plusvijf.nl/producten/howie-the-harp/. in een mooie samenwerking wordt medio zomer 2018 gestart met de allereerste lichting studenten. *voor wie?* voor alle organisaties die de meerwaarde van ervaringsdeskundigen inzien en die willen inzetten voor ondersteuning van mensen in herstel. *doelstelling en inhoud* de opleiding biedt twee unieke en uitdagende trajecten waarin de deskundige inzet van eigen cliëntervaring naar eigen niveau wordt ontwikkeld. het gaat hierbij om de eigen ervaring met een herstelproces op het vlak van psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek. het reguliere traject is fulltime. studenten volgen vier maanden theoretisch onderwijs en gaan vervolgens acht maanden stage lopen. de stage is minimaal 24 uur per week. selectiecriteria zijn motivatie en mate van herstel. het traject voor medewerkers is deeltijd. studenten gaan twintig dagen om de week naar school. zij zijn werkzaam in de sector zorg en welzijn en hebben eigen ervaring met een herstelproces. tijdens deze netwerkbijeenkomst krijgt u alle informatie die u nodig heeft om kandidaten te verwijzen en om ruimte te maken voor een eventuele stageplaats. *tijdsinvestering* 1 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* nee01500deelname is gratis0806opleidingen1251_112511contents/uploads/opleidingen/1251_1.23122017_va_41911_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2190331000x6752018-04-05 15:52:15esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_13_3) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/65.0.3325.181 safari/537.36image/jpeg1251_11251_1.23122017_va_41911_lr_1000x675px.jpg23122017_va_41911_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1251_1.23122017_va_41911_lr_1000x675px.jpg1000675upcomingstart op 17/05/2018do 17 meidonderdag 17 mei 2018 (week 20)
Start op 18/05/2018Beroepskrachten

Train de trainer: trainer als procesbegeleider

Hoe maak je optimaal gebruik van het groepsproces?

vr 18 mei

•••
11660vwaberoepskrachtentrain de trainer: trainer als procesbegeleider16002018-05-1809:30:0012:30:00beroepskrachten1hoe maak je optimaal gebruik van het groepsproces?*voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (training of workshop) organiseert met als doel dat de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. *doelstelling en inhoud* vaak lopen trainingen lekker, zonder dat je precies weet waarom. dat is fijn, daar krijg je energie van. maar soms is dat niet zo, dan hapert er iets. dan is het handig als je weet wat je zou kunnen doen om het weer vlot te trekken. in deze workshop wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten dat speelt bij het werken met groepen. u krijgt een referentiekader, zodat u de dingen die gebeuren beter kunt plaatsen. daardoor wordt het mogelijk om te kiezen hoe u er als trainer op gaat reageren. de doelstellingen van deze workshop zijn: * benoemen wat de verschillende communicatieniveaus in een training zijn. * kennis van de 6 fasen in een groepsproces * weten hoe u naar een bepaalde situatie kunt kijken: wat ziet u, wat voelt u? * weten welke vragen u kunt stellen om de situatie te analyseren en te interpreteren. * kiezen welke interventie u toe zou kunnen passen. de onderwerpen die aan bod komen: * communicatieniveaus * groepsproces * weerstand * feedback * analyseren en interpreteren * interveniëren. _train de trainer programma_ dit is één van de workshops in het kader van het _train de trainer programma_ van de vrijwilligersacademie; vier trainingen op de vrijdagochtend, met een interval van 5 weken. de andere thema's uit deze serie zijn: * werkvormen begeleiden * begeleiden van rollenspellen * workshop leiden. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst wordt een handout uitgereikt. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja0121800deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun _begeleiders van vrijwilligers_.10569opleidingen1166_111661contents/uploads/opleidingen/1166_1.23122017_va_41820_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2484261000x6752018-01-14 21:34:12antoinetteadministrator77.250.236.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:57.0) gecko/20100101 firefox/57.0image/jpeg1166_11166_1.23122017_va_41820_lr_1000x675px.jpg23122017_va_41820_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1166_1.23122017_va_41820_lr_1000x675px.jpg1000675upcomingstart op 18/05/2018vr 18 meivrijdag 18 mei 2018 (week 20)
Start op 23/05/2018Beroepskrachten

Gesprekstechnieken voor coördinatoren

Leer verschillende vormen van gesprekken voeren voor en door beroepskrachten.

wo 23 mei & wo 30 mei

•••
11670vwaberoepskrachtengesprekstechnieken voor coördinatoren16002018-05-2309:30:0012:30:002018-05-3009:30:0012:30:00beroepskrachten1leer verschillende vormen van gesprekken voeren voor en door beroepskrachten.*voor wie?* deze module gesprekstechnieken wordt aangeboden aan (ervaren) begeleiders en coördinatoren die werken met vrijwilligers. *doelstelling en inhoud* centraal in de training staan eigen ervaringen, kennis, vaardigheden en casuïstiek met vrijwilligers uit de praktijk. daarnaast wordt er veel uitgewisseld en geoefend; alles in een veilige, niet veroordelende leeromgeving. ook komt er op de laatste bijeenkomst een trainingsacteur met wie bepaalde gesprekken en onderwerpen 'levensecht' geoefend kunnen worden. dit lijkt eng, maar blijkt vaak het leukste en meest leerzame onderdeel van de training. na afloop van de training heeft u meer bewustzijn, kennis en vaardigheden op het gebied van: * context en belang van selectie-, voortgangs- en slecht nieuws gesprekken * de ingrediënten en opbouw van de genoemde gesprekken * de eigen (positieve) houding ten aanzien van het belang van en het voeren van selectie-, voortgangs- en slecht nieuws gesprekken * feedback geven en ontvangen. *tijdsinvestering* 2 x 3 uur *studiemateriaal* niet van toepassing. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* ja0151800deze training kost € 90 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.4541opleidingen1167_111671contents/uploads/opleidingen/1167_1.23122017_va_41803_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2780801000x6752018-01-13 22:47:29antoinetteadministrator77.250.236.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:57.0) gecko/20100101 firefox/57.0image/jpeg1167_11167_1.23122017_va_41803_lr_1000x675px.jpg23122017_va_41803_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1167_1.23122017_va_41803_lr_1000x675px.jpg1000675upcomingstart op 23/05/2018wo 23 meiwo 30 meiwoensdag 23 mei 2018 (week 21)woensdag 30 mei 2018 (week 22)
Start op 01/06/2018Vervolg

Communiceren met lichaamstaal

Ervaar de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard

vr 1 jun

•••
121014vwa3vervolgcommuniceren met lichaamstaal17902018-06-0109:00:0012:30:00beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen112ervaar de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard*voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is. een basistraining is niet vereist. *doelstelling en inhoud* in deze workshop ervaar je de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard. paarden zijn kuddedieren en experts in non-verbale communicatie. ze houden je liefdevol een (levensgrote!) spiegel voor. we werken vanaf de grond met de paarden (er wordt dus niet gereden). tijdens de oefeningen krijg je de kans om te experimenteren met diverse vormen van lichaamstaal. je krijgt inzicht in je eigen stijl van communiceren en je leert ook de lichaamstaal van anderen lezen. door meer inzicht te krijgen in non-verbale communicatie en mensen beter te kunnen ‘lezen’, zal je beter kunnen samenwerken met anderen. leerdoelen: * inzicht in je persoonlijke communicatiestijl * inzicht in je eigen lichaamstaal * de lichaamstaal van anderen leren lezen * non-verbale communicatievaardigheden inzetten om de samenwerking met anderen te verbeteren *tijdsinvestering* 3,5 uur. inloop 8.45 uur. *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers. *bijzonderheden* er wordt niet op de paarden gereden. ervaring met paarden is niet nodig. het werken met de paarden vindt buiten plaats. draag stevige (wandel)schoenen of (wandel)laarzen. houd rekening met de weersvoorspelling en neem eventueel een regenjas mee (géén paraplu). open schoenen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. de workshop wordt begeleid door een professionele paardencoach, waarbij de veiligheid van alle deelnemers altijd vooropstaat. *certificaat van deelname* nee0162100deze training kost €125 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun (begeleiders van) vrijwilligers.3747opleidingen1210_112101contents/uploads/opleidingen/1210_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2462301000x6752018-03-09 16:51:41esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_13_3) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/64.0.3282.186 safari/537.36image/jpeg1210_11210_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpg23122017_va_41810_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1210_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpg1000675upcomingstart op 01/06/2018vr 1 junvrijdag 1 juni 2018 (week 22)
Start op 06/06/2018Beroepskrachten

Informatiebijeenkomst Howie the Harp

Howie the Harp biedt een opleiding tot ervaringsdeskundige, ook voor beroepskrachten in deeltijd. Iets voor u?

wo 6 jun

•••
12560vwa1beroepskrachteninformatiebijeenkomst howie the harp20202018-06-0612:30:0013:45:00informatiebijeenkomst howie the harp - deeltijdsberoepskrachten1howie the harp biedt een opleiding tot ervaringsdeskundige, ook voor beroepskrachten in deeltijd. iets voor u?howie the harp™ verzorgt de opleiding tot ervaringsdeskundige, en "nu ook in amsterdam":http://www.howietheharp.nl/sites/default/files/bijlagen/beeldverslag%20startbijeenkomst%201-2-2018.pdf en ook voor beroepskrachten. in een deeltijdopleiding voor iedereen met cliëntervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. *voor wie?* deze training is toegankelijk voor _beroepskrachten met ervaring_ . iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om de opleiding tot ervaringsdeskundige (deeltijds) te volgen. howie the harp™ is er voor iedereen met cliëntervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding. wel is het belangrijk dat u al enige grip hebt op uw herstelproces en dat uw situatie stabiel is, mogelijk ondersteund door medicatie en begeleiding. de deeltijd variant van de opleiding is speciaal voor _beroepskrachten met ervaring_ . *doelstelling en inhoud* tijdens de informatiebijeenkomst kunt u erachter komen of de opleiding echt iets voor u is. u ontvangt informatie onder andere over de opleiding, het programma, de selectieprocedure en financiën. bent u ervan overtuigd dat u de opleiding wilt gaan volgen, dan kunt u uzelf na de informatiebijeenkomst opgeven voor de verdere selectieprocedure. deze bestaat uit een workshopronde en een selectiegesprek. lees hier vast meer over het "*het opleidingsprogramma*":http://www.howietheharp.nl/opleiding/programma en over de volledige "*aanmeldprocedure*":http://www.howietheharp.nl/opleiding/aanmelden. *tijdsinvestering* 1 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* nee015600deze oriëntatiebijeenkomst is gratis en vrijblijvend.deze oriëntatiebijeenkomst is gratis en vrijblijvend.0812opleidingen1256_112561contents/uploads/opleidingen/1256_1.orientatie-howie-the-harp.jpgimage/jpegjpg2632601000x6752018-04-06 10:56:17esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_13_3) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/65.0.3325.181 safari/537.36image/jpeg1256_11256_1.orientatie-howie-the-harp.jpgorientatie-howie-the-harphttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1256_1.orientatie-howie-the-harp.jpg1000675upcomingstart op 06/06/2018wo 6 junwoensdag 6 juni 2018 (week 23)
Start op 13/06/2018Masterclasses

Alliantievorming Vrijwilligersacademie

Een klein clubje nieuwsgierige mensen en initiatiefnemer en directeur van de Vrijwilligersacademie Karin Hanekroot

wo 13 jun

•••
1215299vwa9masterclassesalliantievorming vrijwilligersacademie9602018-06-1310:00:0013:00:00beroepskrachten1een klein clubje nieuwsgierige mensen en initiatiefnemer en directeur van de vrijwilligersacademie karin hanekroothet ruilprincipe voor kennisdelen van de vrijwilligersacademie blijkt voor velen het goede voorbeeld te zijn. dat principe, waarbij partners hun inzet en kennis delen, leidt tot nieuwe verbanden waarin iedereen zich welkom weet. in het netwerk dat zo ontstaat is het mogelijk om contact te maken en vertrouwen te winnen. door het delen van kennis en activiteiten wordt uitvoering gegeven aan de voorwaarden van loyaliteit en wederkerigheid. in de lerende praktijk die zo ontstaat is vernieuwing mogelijk. *wil je weten hoe een vrijwilligersacademie begint? met welke soorten partijen? met welk doel? voor welke doelgroep?* de vrijwilligersacademie organiseert nog een masterclass. karin hanekroot leidt deze bijeenkomst over het versterken van samenwerking door middel van een (vrijwilligers)academie. leer wat je kunt doen om samenwerking te bevorderen en echt met concept _learning community_ te werken. *doelstelling en inhoud* in gesprek met alle partijen uit stad en platteland, die graag een vrijwilligersacademie willen neerzetten of daarmee bezig zijn, leren we van de successen en valkuilen uit de amsterdamse praktijk. *voor wie?* deze masterclass is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in innovatie en versterking van de informele zorg. *tijdsinvestering* 3 uur *aantal deelnemers* het aantal deelnemers is maximaal 15. *studiemateriaal* naar aanleiding van vragen ter plekke, wordt een mail nagestuurd met alle informatie0151800deelname kost € 45 euro per persoon.2746opleidingen1215_112151contents/uploads/opleidingen/1215_1.1192_1gorillas_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2268711000x6752018-03-09 15:36:49esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_13_3) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/64.0.3282.186 safari/537.36image/jpeg1215_11215_1.1192_1gorillas_1000x675px.jpg1192_1gorillas_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1215_1.1192_1gorillas_1000x675px.jpg1000675upcomingstart op 13/06/2018wo 13 junwoensdag 13 juni 2018 (week 24)
Start op 15/06/2018Beroepskrachten

Train de trainer: begeleiden van rollenspellen (nieuw)

Hoe zorg ik voor de ideale leerstand? Oefen met het begeleiden van verschillende werkvormen en doe inspiratie op om met uw vrijwilligers aan de slag te gaan.

vr 15 jun

•••
12500vwaberoepskrachtentrain de trainer: begeleiden van rollenspellen (nieuw)16002018-06-1509:30:0012:30:00beroepskrachten1hoe zorg ik voor de ideale leerstand? oefen met het begeleiden van verschillende werkvormen en doe inspiratie op om met uw vrijwilligers aan de slag te gaan.*voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (trainingen en workshops) organiseert met als doel de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. *doelstelling en inhoud* in deze workshop nemen we de tijd voor en oefenen met rollenspellen en u kunt ook andere werkvormen extra oefenen. zodra het woord _rollenspel_ valt ziet u cursisten vaak al wat naar achter deinzen… ik liever niet. we gaan in deze workshop in op hoe u cursisten kan verleiden om te oefenen met nieuw gedrag, wat u kunt doen zonder dat rollenspel te noemen en hoe u de focus op oefenen en leren kunt krijgen. de workshop is vooral bedoeld om in een intervisie-achtige setting van en met elkaar te leren. dus kunt u ook met andere leer- en oefenwensen komen! het doel van deze workshop: * u hebt kennis de verschillende soorten rollenspellen die er zijn; * u weet wat u kunt doen om de cursisten in actieve werkvormen, zoals het rollenspel, mee te laten doen; * u kunt een rollenspel begeleiden van start tot finish; * u heeft geoefend met werkvormen. de onderwerpen die aan bod komen: * soorten rollenspellen; * focus en doel bepalen van oefening; * instructie nieuw gedrag; * gericht observeren; * feedback geven. _train de trainer programma_ dit is één van de workshops in het kader van het _train de trainer programma_ van de vrijwilligersacademie; vier trainingen op de vrijdagochtend, met een interval van 5 weken. de andere thema's uit deze serie zijn: * de trainer als procesbegeleider * begeleiden van werkvormen * workshop leiden. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst wordt een hand-out uitgereikt. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja0121800deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.2807opleidingen1250_112501contents/uploads/opleidingen/1250_1.23122017_va_41929_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg3059151125x7502018-04-05 15:53:03esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_13_3) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/65.0.3325.181 safari/537.36image/jpeg1250_11250_1.23122017_va_41929_lr_1000x675px.jpg23122017_va_41929_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1250_1.23122017_va_41929_lr_1000x675px.jpg1125750upcomingstart op 15/06/2018vr 15 junvrijdag 15 juni 2018 (week 24)
Start op 18/09/2018Beroepskrachten

Binden en boeien van vrijwilligers

Inspireer en sluit aan bij uw vrijwilligers door hun competenties te versterken.

di 18 sep

•••
12790vwaberoepskrachtenbinden en boeien van vrijwilligers16002018-09-1813:00:0017:00:00beroepskrachten1inspireer en sluit aan bij uw vrijwilligers door hun competenties te versterken.een workshop waarin u leert uw vrijwilligers beter te inspireren door hun competenties te versterken en daarmee een betere kwaliteit te leveren met uw vrijwilligersdiensten. *doelstelling en inhoud* na afloop kunt u vrijwilligers in de zorg en welzijn zo goed mogelijk binnenhalen, begeleiden en behouden, zodat er sprake is van de meest optimale ruil. in deze workshop: * maakt u kennis met de basisuitgangspunten om vrijwilligers te begeleiden en te behouden. * oefent u met kennismaking, evaluatie en eindgesprek wb de motivatie, kwaliteiten en beschikbaarheid van de vrijwilliger * is er ruimte voor vragen, onderlinge uitwisseling en verdere informatie. aan het eind van de workshop weet u waar uw (toekomstige) vrijwilligers mee toegerust kunnen worden als ze aan het werk gaan. deze onderwerpen zijn onder meer: * typering vrijwilligers, motivaties, niveau van betrokkenheid * kennis, houding en vaardigheid bij het doen van kennismakings-, evaluatie en eindgesprek * communicatievaardigheden en binden en blijven boeien van vrijwilligers. *voor wie?* als u zich bezig houdt met het binden en boeien van vrijwilligers in de zorg en welzijn en u wilt daarin betere kwaliteit leveren, dan is deze workshop voor u. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* vinden en binden van vrijwilligers, door jan-willem de gast en david wijnperle, 2012 (movisie). dit materiaal wordt toegestuurd aan de deelnemers. *aantal deelnemers* deze training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* jabinnenhalen van vrijwilligers (werving en selectie) wat belangrijk is in het begeleiden en behouden van vrijwilligers wat nodig is om goed afscheid te kunnen nemen van een vrijwilliger omhoog halen van motivatie tijdens het intake gesprek met een vrijwilliger zorgen voor een optimale ruil tussen vrijwilliger en de organisatie het formuleren van de volgende stap door elke deelnemer0152400deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun beroepskrachten of begeleiders van vrijwilligers.aan deelname zijn geen kosten verbonden.0873opleidingen1279_112791contents/uploads/opleidingen/1279_1.beroepskrachten-binden-en-boeien.jpgimage/jpegjpg3124741000x6752018-04-20 17:24:56esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_13_4) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/65.0.3325.181 safari/537.36image/jpeg1279_11279_1.beroepskrachten-binden-en-boeien.jpgberoepskrachten-binden-en-boeienhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1279_1.beroepskrachten-binden-en-boeien.jpg1000675upcomingstart op 18/09/2018di 18 sepdinsdag 18 september 2018 (week 38)
Start op 28/09/2018Beroepskrachten

Train de trainer: een workshop leiden

Leer de basisregels voor het zelf opzetten en uitvoeren van een workshop.

vr 28 sep

•••
12800vwaberoepskrachtentrain de trainer: een workshop leiden16002018-09-2809:30:0012:30:00beroepskrachten1leer de basisregels voor het zelf opzetten en uitvoeren van een workshop.*voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die vrijwilligers begeleidt, coacht en daarbij ook bijeenkomsten organiseert. *doelstelling en inhoud* in deze workshop van drie uur leert u de basisregels voor het opzetten van een workshop. onderwerpen die aan bod komen: doelgroep, doel van de bijeenkomst, programma ontwerpen, werkvormen kiezen en evalueren. aan het eind van de workshop kunt u aan de slag met het ontwerpen van uw eigen bijeenkomst met behulp van de hand-out die u krijgt. _train de trainer programma_ dit is deel één van de workshops in het kader van het _train de trainer programma_ van de vrijwilligersacademie; vier trainingen op de vrijdagochtend, met een interval van 5 weken. de andere drie thema's uit deze serie zijn: * werkvormen begeleiden * de trainer als procesbegeleider * begeleiden van rollenspellen. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* na afloop ontvangt u een hand-out. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.0151800deze training kost € 45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.aan deze training zijn geen kosten verbonden.0874opleidingen1280_112801contents/uploads/opleidingen/1280_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpgimage/jpegjpg2396181000x6752018-04-20 17:25:21esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_13_4) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/65.0.3325.181 safari/537.36image/jpeg1280_11280_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpgberoepskrachten-workshop-leidenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1280_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpg1000675upcomingstart op 28/09/2018vr 28 sepvrijdag 28 september 2018 (week 39)
Start op 12/10/2018Beroepskrachten

Intervisie geven

Goede intervisie vergroot het leereffect voor uw vrijwilligers. Als intervisiebegeleider kunt u het verschil maken.

vr 12 okt

•••
12810vwaberoepskrachtenintervisie geven7502018-10-1209:30:0012:30:00beroepskrachten1goede intervisie vergroot het leereffect voor uw vrijwilligers. als intervisiebegeleider kunt u het verschil maken.*voor wie?* deze training is bedoeld voor ervaren coördinatoren van de partnerorganisaties van de vrijwilligersacademie die binnen de eigen organisatie intervisiebijeenkomsten met vrijwilligers begeleiden of willen gaan begeleiden. dit is een belangrijk onderdeel in uw werk en het steunen van vrijwilligers. *doelstelling en inhoud* het doel van deze training is om u verder te bekwamen op het gebied van intervisie begeleiden. voor sommigen is dat een eerste kennismaking, voor anderen een verdieping. uitgangspunt is met name de oplossingsgerichte methode van intervisie begeleiden. in de training wordt deze methode kort toegelicht en wordt er een demonstratie gegeven. we benoemen met elkaar welke vaardigheden u als begeleider van de intervisie in kunt zetten om het goed te laten verlopen. daarbij komen ook situaties die u tijdens intervisie tegen kunt komen (of al komt) aan de orde. de opzet van de training is om zoveel mogelijk met elkaar te oefenen. er is ruimte om eigen situaties in te brengen en er zijn gestructureerde oefensituaties. daarna is er alle ruimte om zelf te oefenen met elkaar, met eigen casuïstiek of meer gestructureerd via verschillende rollenspellen. we hebben daar 3 uur de tijd voor. in de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: * doelstelling en belang van intervisie * basisstructuur van intervisie * oplossingsgerichte methode van intervisie * vaardigheden voor de intervisiebegeleider * oefensituaties. *tijdsinvestering* 3 uur, 1 uur voorbereiding. *studiemateriaal* van te voren wordt u studiemateriaal toegestuurd ter voorbereiding. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* jadoelstelling en belang van intervisie basisstructuur van intervisie oplossingsgerichte methode van intervisie vaardigheden voor de intervisiebegeleider oefensituaties4121800deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.0875opleidingen1281_112811contents/uploads/opleidingen/1281_1.beroepskrachten-intervisie-geven.jpgimage/jpegjpg2190331000x6752018-04-20 17:25:50esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_13_4) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/65.0.3325.181 safari/537.36image/jpeg1281_11281_1.beroepskrachten-intervisie-geven.jpgberoepskrachten-intervisie-gevenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1281_1.beroepskrachten-intervisie-geven.jpg1000675upcomingstart op 12/10/2018vr 12 oktvrijdag 12 oktober 2018 (week 41)
Start op 19/10/2018Beroepskrachten

Train de trainer: begeleiden van werkvormen

Hoe zorg ik voor de ideale leerstand? Oefen met het begeleiden van verschillende werkvormen en doe inspiratie op om met uw vrijwilligers aan de slag te gaan.

vr 19 okt

•••
12820vwaberoepskrachtentrain de trainer: begeleiden van werkvormen7502018-10-1909:30:0012:30:00beroepskrachten1hoe zorg ik voor de ideale leerstand? oefen met het begeleiden van verschillende werkvormen en doe inspiratie op om met uw vrijwilligers aan de slag te gaan.als trainer van vrijwilligers leert u werken met verschillende werkvormen om de deelnemers aan uw training of workshop, in de ideale ´leerstand´ te krijgen. *doelstelling en inhoud* in deze workshop leert u antwoord te geven op de vraag: hoe zet u de deelnemers aan uw training of workshop in de ideale leerstand? het gaat om het leren begeleiden van verschillende werkvormen: oefenen van nieuw gedrag met behulp van rollenspellen, kennisoverdracht middels een 'onderwijsleergesprek' of een quiz, oefenen in subgroepen etc. u oefen met het begeleiden van deze werkvormen en u doet ruime inspiratie op om met uw vrijwilligers aan de slag te gaan. _train de trainer programma_ dit is één van de workshops in het kader van het _train de trainer programma_ van de vrijwilligersacademie; vier trainingen op de vrijdagochtend, met een interval van 5 weken. de andere thema's uit deze serie zijn: * de trainer als procesbegeleider * begeleiden van rollenspellen * workshop leiden. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (trainingen en workshops) organiseert met als doel de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst wordt een hand-out uitgereikt. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja0121800deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.0861opleidingen1282_112821contents/uploads/opleidingen/1282_1.180410_sh-pauze-plaatje-4-website-va.jpgimage/jpegjpg3076651000x6752018-04-17 17:37:34saskiaeditor2001:982:41bc:1:3047:809b:f28f:ececmozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:59.0) gecko/20100101 firefox/59.0image/jpeg1282_11282_1.180410_sh-pauze-plaatje-4-website-va.jpg180410_sh-pauze-plaatje-4-website-vahttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1282_1.180410_sh-pauze-plaatje-4-website-va.jpg1000675upcomingstart op 19/10/2018vr 19 oktvrijdag 19 oktober 2018 (week 42)
Start op 31/10/2018Beroepskrachten

Coachend begeleiden van vrijwilligers

Ontwikkel uw coachende vaardigheden om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten.

wo 31 okt & wo 14 nov

•••
12780vwaberoepskrachtencoachend begeleiden van vrijwilligers7502018-10-3109:30:0012:30:002018-11-1409:30:0014:30:00beroepskrachten1ontwikkel uw coachende vaardigheden om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten.u ontwikkelt en versterkt uw coachende vaardigheden bij het werken met vrijwilligers, waardoor de samenwerking met uw vrijwilligers verbetert. *doelstelling en inhoud* doelstelling van de training is het ontwikkelen van coachende vaardigheden van beroepskrachten om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: * coachende gespreksvaardigheden * verschil en overeenkomsten rol en positie vrijwilliger, vriend en/of professional * de 7 elementen van een coachingsproces en coachingsmodel * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * de redders en winnaarsdriehoek * oplossingsgericht werken * reflecteren & zelfkennis. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor beroepskrachten die met vrijwilligers werken. *tijdsinvestering* 2 x 3 uur plus tussentijdse coachingsopdracht. let op: tussen de 1e en 2e bijeenkomst zit twee weken. *studiemateriaal* diverse werkbladen en een handout. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.0121800deze training kost € 90 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.aan deze training zijn geen kosten verbonden.0876opleidingen1278_112781contents/uploads/opleidingen/1278_1.beroepskrachten-coachend-begeleiden.jpgimage/jpegjpg2698021000x6752018-04-20 17:26:09esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_13_4) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/65.0.3325.181 safari/537.36image/jpeg1278_11278_1.beroepskrachten-coachend-begeleiden.jpgberoepskrachten-coachend-begeleidenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1278_1.beroepskrachten-coachend-begeleiden.jpg1000675upcomingstart op 31/10/2018wo 31 oktwo 14 novwoensdag 31 oktober 2018 (week 44)woensdag 14 november 2018 (week 46)
Site by Alsjeblaft!