Start op 22/09/2020Keuzevakken

Omgaan met weerstand

Praktische handvatten die je als zowel ondersteunende als coachende vrijwilliger verder helpen.

di 22 sep

•••
2176424vwa2keuzevakkenomgaan met weerstand15302020-09-2219:00:0022:00:00keuzevakken omgaan met weerstand voor coachende vrijwilligersvrijwilligers1praktische handvatten die je als zowel ondersteunende als coachende vrijwilliger verder helpen.in deze training krijg je praktische handvatten om om te gaan met weerstand bij de deelnemer die je begeleidt of ondersteunt. daarnaast krijg je inzicht in de oorzaken van weerstand, welke functie het heeft en hoe je het kan herkennen. de training kan je helpen als jouw deelnemer weerstand laat zien op het gebied van inzet, afspraken nakomen, contact of samenwerking. *doel en inhoud* in de training ga je vooral praktisch aan de slag met het onderwerp. er wordt gewerkt met casussen uit jouw eigen vrijwilligerswerk, om te leren hoe je het beste met weerstand om kunt gaan. de bijbehorende theorie wordt daarbij beknopt besproken. de training wordt verzorgd door sitara edward, ervaren trainer en coach. in haar trainingen verbindt zij met speelsheid en creativiteit theoretische kaders aan praktische oefeningen. met haar aanpak streeft zij ernaar mensen diepgaande inzichten te geven die aanzetten tot blijvende veranderingen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die werken bij onze partnerorganisaties en te maken krijgen met weerstand. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* deelnemers worden uitgenodigd zelf een casus uit de praktijk in te brengen. deze casus moet uiterlijk 3 dagen voor de training per mail aangeleverd worden; lisanne spoor (lspoor@deregenboog.org) *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* nee071800deze training kost €45 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.72264opleidingen2176_1217612176_1.keuze-omgaan-met-weerstand.jpgcontents/uploads/opleidingen/2176_1.keuze-omgaan-met-weerstand.jpgimage/jpegjpg2780801000x675landscapekeuze omgaan met weerstand.jpg2020-06-18 17:58:10saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.106 safari/537.36image/jpeg2176_1keuze-omgaan-met-weerstandhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2176_1.keuze-omgaan-met-weerstand.jpg1000675upcomingstart op 22/09/2020di 22 sepdinsdag 22 september 2020 (week 38)
Start op 24/09/2020Colleges

Praktische filosofie: de deugden als gids

Vier werkcolleges over de ethiek van goede zorg voor jezelf en de ander.

do 24 sep, do 1 okt, do 8 okt & do 15 okt

•••
22390centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegespraktische filosofie: de deugden als gids20602020-09-2415:00:0017:00:002020-10-0115:00:0017:00:002020-10-0815:00:0017:00:002020-10-1515:00:0017:00:00vrijwilligers,iedereen1vier werkcolleges over de ethiek van goede zorg voor jezelf en de ander.vroeg of laat doen zich in ons leven en onze zorgrelaties momenten voor waarbij we ons afvragen ‘doe ik hier wel goed aan? of: ‘heb ik hier wel goed aan gedaan?’ daarbij gaat het in wezen om vragen zoals 'wat reken ik tot mijn verantwoordelijkheid, wat is rechtvaardig en wat vraagt om moed van mij?' dergelijke vragen nodigen ons uit tot bezinning. bij het zoeken naar een antwoord op deze vragen gaan we in de werkcolleges te rade bij de praktische filosofie: de deugdethiek. *doelstelling en inhoud* vanuit persoonlijke ervaringen in zorgsituaties gaan we werken met de deugdreflectie; dat is een vorm van socratisch gesprek. we doorlopen daarbij steeds een aantal stappen om te ontdekken wat het juiste midden is tussen 'te veel' en 'te weinig'. de werkcolleges worden ingeleid met een college over deugdethiek. *docent:* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. *voor wie?* deze colleges zijn voor iedereen. *tijdsinvestering* 8 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de collegereeks biedt plaats aan maximaal 5 deelnemers. *certificaat van deelname* nee05120nf0de colleges zijn gratis.de colleges zijn gratis.52329opleidingen2239_1223912239_1.23122017_va_41932_lr_1025-px.jpgcontents/uploads/opleidingen/2239_1.23122017_va_41932_lr_1025-px.jpgimage/jpegjpg2071091025x696landscape23122017_va_41932_lr_1025 px.jpg2020-07-07 14:11:58saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2239_123122017_va_41932_lr_1025-pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2239_1.23122017_va_41932_lr_1025-px.jpg1025696kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 24/09/2020do 24 sepdo 1 oktdo 8 oktdo 15 oktdonderdag 24 september 2020 (week 38)donderdag 1 oktober 2020 (week 39)donderdag 8 oktober 2020 (week 40)donderdag 15 oktober 2020 (week 41)
Last minute
Start op 28/09/2020Vervolg

Ken je talent (Zoom)

Leer je talenten en ga op zoek naar je kernkwaliteiten

ma 28 sep & ma 5 okt

•••
22000vwa3vervolgken je talent (zoom)75,1102020-09-2819:00:0022:00:002020-10-0519:00:0022:00:00vrijwilligers227leer je talenten en ga op zoek naar je kernkwaliteitenje leert vanuit je kwaliteiten naar jezelf en anderen te kijken. iedereen heeft een aantal persoonlijke kwaliteiten. inzicht in die persoonlijke kwaliteiten kan helpen bij het vrijwilligerswerk dat je doet. ken je talent! in deze vervolgtraining gaan we aan de hand van de theorie over kernkwadranten op zoek naar je kernkwaliteiten en die van anderen. *doelstelling en inhoud* na deze training ben je vertrouwd met: * je eigen kwaliteiten in het vrijwilligerswerk * het kernkwadrant-model: kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën * denken en doen vanuit bewustzijn van kwaliteiten, van jezelf en de ander. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de online bijeenkomsten. *aantal plaatsen* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 10. *certificaat van deelname* ja0101500deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.32292opleidingen2200_1220012200_1.keuze-lachworkshop.jpgcontents/uploads/opleidingen/2200_1.keuze-lachworkshop.jpgimage/jpegjpg3000951000x675landscapekeuze lachworkshop.jpg2020-07-01 14:32:43paulaeditor2001:982:248:1:41cf:d924:52d6:ff6mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:77.0) gecko/20100101 firefox/77.0image/jpeg2200_1keuze-lachworkshophttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2200_1.keuze-lachworkshop.jpg1000675upcomingstart op 28/09/2020ma 28 sepma 5 oktmaandag 28 september 2020 (week 39)maandag 5 oktober 2020 (week 40)
Last minute
Start op 29/09/2020Vervolg

Dialoog op voeten

In een ‘dialoog op voeten’ verken je de dilemma’s die je tegenkomt in jouw vrijwilligerswerk

di 29 sep

•••
21940vwa3vervolgdialoog op voeten7502020-09-2919:00:0022:00:00vrijwilligers1in een 'dialoog op voeten' verken je de dilemma's die je tegenkomt in jouw vrijwilligerswerkin het vrijwilligerswerk komt er een moment dat je voor een dilemma komt te staan. iemand vraagt meer van jou dan je wilt of hij of zij neemt de slachtofferrol. dat zijn de momenten dat jij de basisvaardigheden die je in de basistraining hebt geleerd het hardste nodig hebt. tijdens deze training gaan we op een interactieve manier aan de slag met dilemma’s uit de praktijk. dat doen we middels een ‘gesprek op voeten’. *doel en inhoud* je gaat op zoek naar de dilemma’s die je als vrijwilliger ervaart tijdens het vrijwilligerswerk en je grijpt daarbij, indien van toepassing, terug naar de theorie die in de basis training aan bod is gekomen. een gesprek op voeten is een dialoogvorm waarbij je al lopend door een lege ruimte met elkaar in gesprek gaat. zeker de eerste keer is dat een beetje vreemd en onwennig, maar als mensen eenmaal gewend zijn aan deze vorm willen ze vaak niet meer anders. het is een actieve en vaak leuke dialoogvorm die gebruikt wordt om snel verschillende invalshoeken in een groep mensen boven water te krijgen en iedereen actief in het gesprek te betrekken. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligers die zich willen verdiepen in onderwerpen die in de basistraining naar voren komen (stellen van grenzen, omgaan met weerstand, drama driehoek etc.) en daarbij dilemma’s tegenkomen tijdens het doen van vrijwilligerswerk. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* geen *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* neede cursist kan benoemen wat de verschillen zijn tussen een discussie en een dialoog en kan van beide gespreksvormen de voor- en nadelen benoemen de cursist heeft kennis gemaakt met de dialoog methodiek ‘gesprek op voeten’ de cursist heeft zelf deze dialoog methodiek ervaren de cursist heeft actief thema’s en/of dilemma’s ingebracht waar hij/zij tegenaan loopt in het vrijwilligerswerk371800deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.22285opleidingen2194_1219412194_1.vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpgcontents/uploads/opleidingen/2194_1.vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpgimage/jpegjpg2457171000x675landscapevervolg lvb contact is de sleutel.jpg2020-07-01 11:40:29paulaeditor2001:982:248:1:bd28:3c9d:ac6c:be7dmozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:77.0) gecko/20100101 firefox/77.0image/jpeg2194_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutelhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2194_1.vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpg1000675upcomingstart op 29/09/2020di 29 sepdinsdag 29 september 2020 (week 39)
Last minute
Start op 29/09/2020Basis

Ondersteunend vrijwilligerswerk (Online)

VA online trainingen combineren online leren met een online meet & greet oefenbijeenkomst. De trainer geeft feedback. In de bijeenkomst wordt de geleerde stof geoefend.

di 29 sep & di 20 okt

•••
22160vwa4basisondersteunend vrijwilligerswerk (online)16802020-09-2920:00:0021:00:002020-10-2019:00:0022:00:00be basis ondersteunendvrijwilligers230va online trainingen combineren online leren met een online meet & greet oefenbijeenkomst. de trainer geeft feedback. in de bijeenkomst wordt de geleerde stof geoefend.in de basistraining komen altijd vier elementen – motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger, basisbeginselen communicatie en grenzen stellen – aan bod. in de va online basistraining ondersteunend vrijwilligerswerk leer je belangrijke vaardigheden die je verder helpen in je (een-op-een) contact met mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. dat doe je door de combinatie van online modules en een trainingsbijeenkomst om wat je geleerd hebt te oefenen. *doel en inhoud* va online trainingen combineren online leren met een meet & greet en een oefenbijeenkomst. de trainer geeft feedback. in de bijeenkomst wordt de geleerde stof geoefend. de training bestaat uit: * een kennismakingsbijeenkomst (digitaal in zoom) * vijf online modules * een oefenbijeenkomst (digitaal in zoom) * online afsluiting en evaluatie in de online modules leer je de belangrijkste zaken die je nodig hebt voor ondersteunend vrijwilligerswerk, zoals * gespreksvaardigheden * motivatie en persoonlijke effectiviteit * jouw rol en positie als vrijwilliger, maatje of buddy * grenzen stellen en bewaken * het geven en ontvangen van feedback * stimuleren en motiveren. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers van partnerorganisaties die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje, en die graag zelfstandig en online willen leren. *hoe werkt het?* een paar dagen voor de startdag ontvang je een introductiemail met inloggegevens. op de startdatum is een (facultatieve) kennismakingsbijeenkomst om met elkaar kennis te maken, tips te ontvangen over contact maken online, nader inzicht in hoe va online werkt en hoe je contact maakt. de theorie leer je aan de hand van tekst en opdrachten die je thuis kunt uitvoeren, achter je computer en in je eigen omgeving. je ontvangt per e-mail feedback van de trainer. tegen het einde van de training is er een online trainingsbijeenkomst. tijdens deze (verplichte) bijeenkomst oefen je onder leiding van de trainer wat je hebt geleerd in de online modules en is er gelegenheid om ervaringen te delen. *tijdsinvestering* 9 uur, zelf te verdelen over de beschikbare tijd voor de oefenbijeenkomst. *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend/in of hulpverlener * stellen & bewaken van grenzen * het geven en ontvangen van feedback * reflecteren & zelfkennis * stimuleren en motiveren * gespreksvaardigheden.10121800deze training kost €100 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.aan deze training zijn geen kosten verbonden.82307opleidingen2216_1221612216_1.bov-afbeelding.jpgcontents/uploads/opleidingen/2216_1.bov-afbeelding.jpgimage/jpegjpg2572901000x675landscapebov-afbeelding.jpg2020-07-01 17:45:47paulaeditor82.95.80.210mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:77.0) gecko/20100101 firefox/77.0image/jpeg2216_1bov-afbeeldinghttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2216_1.bov-afbeelding.jpg1000675upcomingstart op 29/09/2020di 29 sepdi 20 oktdinsdag 29 september 2020 (week 39)dinsdag 20 oktober 2020 (week 42)
Start op 30/09/2020Vervolg

De Socratische gesprekshouding

Met de gespreksmethode van Socrates leer je je contacten te verdiepen

wo 30 sep, wo 7 okt & wo 21 okt

•••
220512vwa3vervolgde socratische gesprekshouding1102020-09-3019:00:0022:00:002020-10-0719:00:0022:00:002020-10-2119:00:0022:00:00vervolg socratische gesprekstechniekenvrijwilligers1met de gespreksmethode van socrates leer je je contacten te verdiepenin deze vervolgtraining maak je kennis met de socratische gesprekshouding en de specifieke vaardigheden die je onder andere in je vrijwilligerswerk met je maatje kunt toepassen. door ‘goede’ vragen te stellen kun je het contact met elkaar verdiepen en helder krijgen waar het om gaat. hierdoor kun je iemand versterken om zijn/haar eigen kennis en ervaring in te zetten. *doelstelling en inhoud* in deze training ontwikkel je een ‘socratische houding’. er is aandacht voor gelijkwaardigheid in het gesprek en het voortdurend bewustzijn van de balans tussen een gepaste afstand en nabijheid. je gaat op zoek naar een juiste balans tussen hoofd (kritisch onderzoekend) en hart (verbindend). je leert wat bijdraagt om gemakkelijker met elkaar in gesprek te gaan (dialoogklimaat) en wat het effect van verschillende type vragen is. je leert onderdelen uit de ‘socratische gespreksmethode’ toe te passen: * actief luisteren, inleven en openstellen voor de ander (opschorten van oordeel, advies) * kennis over wat een dialoog is en hoe je dat toepast * bewust worden wat er met jou en de ander gebeurt in een gesprek * kritische en open vragen te stellen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht en zelfreflectie * handvatten om te onderzoeken welke vraag er bij de ander speelt, hoe deze te verduidelijken en hoe iemand de eigen ervaring en kennis kan benutten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die de basistraining hebben gevolgd en die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 3 bijeenkomsten, totaal 10 uur (incl. huiswerk) *studiemateriaal* trainingsmateriaal wordt uitgereikt tijdens de training. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* nb tussen de tweede en derde bijeenkomst zit 2 wekenhet toepassen van de socratische gespreksmethode. hieronder vallen (de verdieping van) de volgende kennis en vaardigheden: * actief luisteren en inleven * jezelf helder articuleren * gerichte adequate en open vragen stellen * een heldere conclusie van het gesprek kunnen formuleren * reflecteren op de manier waarop je communiceert * een goede, constructieve gesprekshouding aannemen * inzicht in wat een dialoog is en wat je ermee kunt bereiken * gewaarwording van het belang van diversiteit en gelijkwaardigheid in een dialoog.1071800deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.72293opleidingen2205_1220512205_1.vervolg-gespreksmethode-van-socrates.jpgcontents/uploads/opleidingen/2205_1.vervolg-gespreksmethode-van-socrates.jpgimage/jpegjpg2080981000x675landscapevervolg gespreksmethode van socrates.jpg2020-07-01 14:34:57paulaeditor2001:982:248:1:41cf:d924:52d6:ff6mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:77.0) gecko/20100101 firefox/77.0image/jpeg2205_1vervolg-gespreksmethode-van-socrateshttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2205_1.vervolg-gespreksmethode-van-socrates.jpg1000675upcomingstart op 30/09/2020wo 30 sepwo 7 oktwo 21 oktwoensdag 30 september 2020 (week 39)woensdag 7 oktober 2020 (week 40)woensdag 21 oktober 2020 (week 42)
Start op 01/10/2020Basis

Ondersteunend vrijwilligerswerk

In 3 bijeenkomsten leer je de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact.

do 1 okt, do 8 okt & do 15 okt

•••
22680vwa4basisondersteunend vrijwilligerswerk6702020-10-0119:00:0022:00:002020-10-0819:00:0022:00:002020-10-1519:00:0022:00:00basis ondersteunendvrijwilligers7in 3 bijeenkomsten leer je de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact.in deze basistraining ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact: afstand en nabijheid, bewaken van grenzen en communicatie. je leert de belangrijke vaardigheden die je verder helpen in je (een-op-een) contact met mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. het gaat over je eigen motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger en de basisbeginselen rond communicatie en grenzen stellen. *doel en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen waaronder * ‘afstand en nabijheid’ * stellen en bewaken van grenzen * versterken van communicatieve vaardigheden in de bijeenkomst oefen je gelijk wat je geleerd hebt. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* ‘afstand en nabijheid’ * stellen en bewaken van grenzen * versterken van communicatieve vaardigheden10121800deze training kost €175 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.aan deze training zijn geen kosten verbonden.42368opleidingen2268_1226812268_1.basis-ondersteunend.jpgcontents/uploads/opleidingen/2268_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x675landscapebasis ondersteunend.jpg2020-09-08 19:21:41paulaeditor2001:982:248:1:c9b6:920a:9e14:c988mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:79.0) gecko/20100101 firefox/79.0image/jpeg2268_1basis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2268_1.basis-ondersteunend.jpg1000675upcomingstart op 01/10/2020do 1 oktdo 8 oktdo 15 oktdonderdag 1 oktober 2020 (week 39)donderdag 8 oktober 2020 (week 40)donderdag 15 oktober 2020 (week 41)
Start op 01/10/2020Basis

Supportive volunteering (Online)

VA online training in English for English speaking volunteers. A combination of online learning with a onilne meeting to practise the learned subjects. The trainer provides online feedback.

do 1 okt & do 22 okt

•••
2209337vwa4basissupportive volunteering (online)4402020-10-0120:00:0021:00:002020-10-2219:00:0022:00:00be basis supportivevrijwilligers230va online training in english for english speaking volunteers. a combination of online learning with a _onilne_ meeting to practise the learned subjects. the trainer provides online feedback.in our basictrainings we always handle 4 subjects – motivation and personal effectiveness, the rol and position of a volunteer, basic principles for communication and setting limits. in the va online basictraining supportive volunteering you learn important skills that will help you in your (one-on-one) contact with the person you support. you do this by a combination of online modules and a practice session, during which you can practise the handled subjects. *objectives and content* va online trainings combine online learning with a _live_ session to practise the learned subjects. the trainer provides online feedback. the training consists of: * a _live_ meet & greet session (due to corona virus restrictions the session is currently held digitally) * five online modules * a _live_ practice session (due to corona virus restrictions the session is currently held digitally) * online closing and evaluation. in the online modules you learn the important skills you require for supportive volunteering such as: * motivation and personal effectiveness * role and position of a volunteer, _maatje_ or buddy * basic communication skills * setting and guarding limits * giving and receiving feedback * stimulating and motivating others. *for whom?* this training is intended for new buddies or volunteers who (wish to) work for one of our partner organisations. please note: enrollment for this course takes place via your coordinator of the volunteering organisation.. *how does it work?* on the start-date you receive an introduction mail with information about the inlog process. you learn the theory through text and exercises that you can carry out at home, behind your computer and in your own environment. you receive feedback from the trainer per e-mail. a practice session is scheduled towards the end of the training. during this session you can practise what you learned in the online modules under digital guidance of the trainer. during this session you can also share your experiences. for the meet & greet and the practise session we work with video conferencing system zoom. you will receive instruction per mail how to install zoom on your computer, laptop or tablet. before each session you receive an invitation with a link to join the online session. *time investment* approximately 10 hours, to be scheduled as you wish, after the scheduled meet & greet session. the practice session is prefixed/scheduled. *study material* online modules with information and practising exercises, that can be downloaded in pdf-format. *number of participants* the training can accommodate up to 12 participants (with a minimum of 8). *certificate of attendance* yes *application* registration through your coordinator of the related volunteering organisation.* the role of the volunteer * relation between distance and nearness * active listening * setting (personal) limits * know when to say no * giving feedback * how to deal with difficult behaviour * how to apply stimulating conversation techniques.10121800this training costs €100 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.92294opleidingen2209_1220912209_1.basis-supportative-volunteering.jpgcontents/uploads/opleidingen/2209_1.basis-supportative-volunteering.jpgimage/jpegjpg2698021000x675landscapebasis supportative volunteering.jpg2020-07-01 14:41:13paulaeditor2001:982:248:1:41cf:d924:52d6:ff6mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:77.0) gecko/20100101 firefox/77.0image/jpeg2209_1basis-supportative-volunteeringhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2209_1.basis-supportative-volunteering.jpg1000675upcomingstart op 01/10/2020do 1 oktdo 22 oktdonderdag 1 oktober 2020 (week 39)donderdag 22 oktober 2020 (week 42)
Start op 02/10/2020Oriëntatie

Ervaringsdeskundigheid, iets voor jou? (Zoom)

Voor als jij overweegt zijn om jouw ervaringen met verslaving, schulden en/of dakloosheid in te zetten in vrijwilligerswerk.

vr 2 okt

•••
22110centrum,nieuwwest,zuid,vwa1oriëntatieervaringsdeskundigheid, iets voor jou? (zoom)22202020-10-0215:00:0016:00:00vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid227voor als jij overweegt zijn om jouw ervaringen met verslaving, schulden en/of dakloosheid in te zetten in vrijwilligerswerk.in vrijwilligerswerk bieden ervaringsdeskundige vrijwilligers (bijvoorbeeld ervaring met schulden, verslaving, dakloosheid e.d.) een belangrijke meerwaarde. zij zijn degenen die weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteunen. als jij wilt weten of een volledige training voor vrijwilligerswerk als ervaringsdeskundige voor jou interessant is, dan kun je je opgeven voor deze informatiebijeenkomst: ervaringsdeskundige trainer lidie nonnekes vertelt je alles over wat je wel en niet kunt verwachten van de training en wat je daarna in jouw rol als vrijwilliger zou kunnen gaan doen. *doel en inhoud* tijdens deze informatiebijeenkomst ontdek je meer over de mogelijkheden om je ervaringskennis te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor vrijwilligerswerk. als je na afloop van deze oriëntatietraining inderdaad wilt gaan werken als ervaringsdeskundige dan kun je deze volledige "training":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/aanbod/32?r=nl/aanbod doen. deze basistraining is ontwikkeld door de vrijwilligersacademie amsterdam samen met het herstelbureau hvo-querido speciaal voor mensen als jij. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* voor iedereen die overweegt zijn om zijn/haar ervaring met bijvoorbeeld eenzaamheid, schulden, verslaving en/of dakloosheid in te zetten in vrijwilligerswerk om iemand anders in zo'n situatie bij te staan. *tijdsinvestering* 1 uur *certificaat van deelname* nee010600deelname is gratis.deelname is gratis.62295opleidingen2211_1221112211_1.orientatie-41960_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/opleidingen/2211_1.orientatie-41960_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg1680461000x675landscapeorientatie 41960_lr_1000x675px.jpg2020-07-01 14:49:07paulaeditor2001:982:248:1:41cf:d924:52d6:ff6mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:77.0) gecko/20100101 firefox/77.0image/jpeg2211_1orientatie-41960_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2211_1.orientatie-41960_lr_1000x675px.jpg1000675kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 02/10/2020vr 2 oktvrijdag 2 oktober 2020 (week 39)
Start op 05/10/2020Keuzevakken

Werkvormen voor coaches

Maak kennis met diverse werkvormen waarmee je de persoon die je coacht aan het denken, voelen en doen kunt zetten.

ma 5 okt

•••
2193358vwa2keuzevakkenwerkvormen voor coaches15302020-10-0519:00:0022:00:00vrijwilligers1maak kennis met diverse werkvormen waarmee je de persoon die je coacht aan het denken, voelen en doen kunt zetten.in deze training, verzorgd door de regenboog groep, maak je kennis met diverse werkvormen waarmee je de persoon die je coacht aan het denken, voelen en doen kunt zetten. je leert werkvormen die de gesprekken afwisselend, positief en praktisch maken. je maakt kennis met diverse manieren van werken waarmee je de persoon die je coacht, aan het denken, voelen en doen kunt zetten. *doel en inhoud* je leert welke type werkvormen er zijn, wanneer die het beste ingezet kunnen worden en wat het effect ervan is. zo vul je jouw gereedschapskist met zo’n 15 werkvormen die we tijdens de training oefenen met elkaar. *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen die hierin interesse heeft vooral als je een coachende rol hebt. *tijdinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst wordt studiemateriaal uitgedeeld. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers. *certificaat* nee071800deze training kost €45 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.42284opleidingen2193_1219312193_1.keuze-werkvormen-voor-vrijwillige-coaches.jpgcontents/uploads/opleidingen/2193_1.keuze-werkvormen-voor-vrijwillige-coaches.jpgimage/jpegjpg2201141000x675landscapekeuze werkvormen voor vrijwillige coaches.jpg2020-07-01 11:35:27saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2193_1keuze-werkvormen-voor-vrijwillige-coacheshttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2193_1.keuze-werkvormen-voor-vrijwillige-coaches.jpg1000675upcomingstart op 05/10/2020ma 5 oktmaandag 5 oktober 2020 (week 40)
Start op 06/10/2020Online

Ruimte maken voor verschil (Online)

Kwartiermaken is ruimte maken voor verschillen. Waar het om gaat leer je in deze korte introductie training.

di 6 okt

•••
21140centrum,nieuwwest,zuid,vwa10onlineruimte maken voor verschil (online)02020-10-0600:01:00vrijwilligers,iedereen228kwartiermaken is ruimte maken voor verschillen. waar het om gaat leer je in deze korte introductie training.iedereen is anders. soms leidt het anders zijn tot een beperking om mee te doen aan de samenleving. bijvoorbeeld door een psychische beperking of omdat je de taal niet spreekt, is het soms moeilijk om mee te doen. kwartiermaken is werken aan gastvrijheid, voor en samen met mensen met een beperking. het gaat er om dat mensen met een beperking – welke dan ook – mee kunnen doen naar eigen wens en mogelijkheden. dat heet een inclusieve samenleving. *doel en inhoud* in deze gratis online module maak je kennis met de begrippen rond kwartiermaken. *voor wie* voor iedereen die in kwartiermaken geïnteresseerd is. h3. inschrijven niet nodig, inloggen wel dit is een leermodule op "vrijwilligersacademie.online":https://vrijwilligersacademie.online/nl/user/login?tid=18&r=nl/training/18/persoonlijke-ontwikkeling . je kunt deze module starten wanneer je wil en zonder trainer doorlopen. de startdatum hierboven is fictief. om te beginnen "log je in":https://vrijwilligersacademie.online/nl/user/login?tid=18&r=nl/training/18/persoonlijke-ontwikkeling of maak je hier een account aan als je die nog niet hebt. als er vragen zijn, stuur dan een mail aan "info@vrijwilligersacademie.net":mailto:info@vrijwilligersacademie.net. succes!01500deze online training is gratis.22172opleidingen2114_1211412114_1.foxes_02_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/opleidingen/2114_1.foxes_02_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg3501071000x6752020-03-28 15:42:22esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:74.0) gecko/20100101 firefox/74.0image/jpeg2114_1foxes_02_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2114_1.foxes_02_lr_1000x675px.jpg1000675kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 06/10/2020di 6 oktdinsdag 6 oktober 2020 (week 40)
Start op 06/10/2020Beroepskrachten

Binden en boeien van vrijwilligers

Inspireer en sluit aan bij jouw vrijwilligers door hun competenties te versterken.

di 6 okt

•••
21960vwa11beroepskrachtenbinden en boeien van vrijwilligers16002020-10-0613:00:0017:00:00beroepskrachten1inspireer en sluit aan bij jouw vrijwilligers door hun competenties te versterken.een workshop waarin je leert jouw vrijwilligers beter te inspireren door hun competenties te versterken en daarmee een betere kwaliteit te leveren met jouw vrijwilligersdiensten. *doel en inhoud* na afloop kan je vrijwilligers in de zorg en welzijn zo goed mogelijk binnenhalen, begeleiden en behouden, zodat er sprake is van de meest optimale ruil. in deze workshop: * maak je kennis met de basisuitgangspunten om vrijwilligers te begeleiden en te behouden. * oefen je met kennismaking, evaluatie en eindgesprek wb de motivatie, kwaliteiten en beschikbaarheid van de vrijwilliger * is er ruimte voor vragen, onderlinge uitwisseling en verdere informatie. aan het eind van de workshop weet je waar jouw (toekomstige) vrijwilligers mee toegerust kunnen worden als ze aan het werk gaan. deze onderwerpen zijn onder meer: * typering vrijwilligers, motivaties, niveau van betrokkenheid * kennis, houding en vaardigheid bij het doen van kennismakings-, evaluatie en eindgesprek * communicatievaardigheden en binden en blijven boeien van vrijwilligers. *voor wie?* als jij je bezig houdt met het binden en boeien van vrijwilligers in de zorg en welzijn en je wilt daarin betere kwaliteit leveren, dan is deze workshop voor jou. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* vinden en binden van vrijwilligers, door jan-willem de gast en david wijnperle, 2012 (movisie). je ontvangt dit materiaal in pdf formaat. *aantal deelnemers* deze training biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* jabinnenhalen van vrijwilligers (werving en selectie) wat belangrijk is in het begeleiden en behouden van vrijwilligers wat nodig is om goed afscheid te kunnen nemen van een vrijwilliger omhoog halen van motivatie tijdens het intake gesprek met een vrijwilliger zorgen voor een optimale ruil tussen vrijwilliger en de organisatie het formuleren van de volgende stap door elke deelnemer472400deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun beroepskrachten of begeleiders van vrijwilligers.12287opleidingen2196_1219612196_1.beroepskrachten-binden-en-boeien.jpgcontents/uploads/opleidingen/2196_1.beroepskrachten-binden-en-boeien.jpgimage/jpegjpg3124741000x675landscapeberoepskrachten binden en boeien.jpg2020-07-02 18:51:53saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2196_1beroepskrachten-binden-en-boeienhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2196_1.beroepskrachten-binden-en-boeien.jpg1000675upcomingstart op 06/10/2020di 6 oktdinsdag 6 oktober 2020 (week 40)
Start op 06/10/2020Basis

Coachend vrijwilligerswerk

Vrijwilligers leren hun coachende vaardigheden ontdekken om mensen beter te ondersteunen en samen doelen te stellen.

di 6 okt, di 13 okt & di 20 okt

•••
2227338vwa4basiscoachend vrijwilligerswerk16002020-10-0619:00:0022:00:002020-10-1319:00:0022:00:002020-10-2019:00:0022:00:00basis coachendvrijwilligers1vrijwilligers leren hun coachende vaardigheden ontdekken om mensen beter te ondersteunen en samen doelen te stellen.in de basistraining komen altijd vier elementen – motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger, basisbeginselen communicatie en grenzen stellen – aan bod. in de basistraining coachend leer je ook je coachende vaardigheden te ontdekken om mensen goed te ondersteunen en samen doelen te stellen. *doelstelling en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen waaronder: * hanteren van ‘afstand en nabijheid’ * versterken van coachende vaardigheden * omgaan met weerstand. in de bijeenkomst oefenen we wat we leren. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers van partnerorganisaties die mensen coachen, bijvoorbeeld door samen doelen te stellen en te realiseren. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten. *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *aanmelding* aanmelding verloopt via coördinatoren van de vrijwilligersorganisatie.* gespreksvaardigheden * motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend en/of hulpverlener * de 7 elementen in een coachingsproces * gericht zijn op de gewenste situatie * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * omgaan met weerstand * reflecteren & zelfkennis.1071800deze training kost €175 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.aan deze training zijn geen kosten verbonden.72318opleidingen2227_1222712227_1.basis-coachend.jpgcontents/uploads/opleidingen/2227_1.basis-coachend.jpgimage/jpegjpg2221291000x675landscapebasis coachend.jpg2020-07-02 16:16:20saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2227_1basis-coachendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2227_1.basis-coachend.jpg1000675upcomingstart op 06/10/2020di 6 oktdi 13 oktdi 20 oktdinsdag 6 oktober 2020 (week 40)dinsdag 13 oktober 2020 (week 41)dinsdag 20 oktober 2020 (week 42)
Start op 06/10/2020Maatwerk

Ondersteunend vrijwilligerswerk

Speciaal voor (nieuwe) vrijwilligers van VWC Haarlem en omgeving.

di 6 okt & di 13 okt

•••
2251337vwa7maatwerkondersteunend vrijwilligerswerk602020-10-0619:00:0022:00:002020-10-1319:00:0022:00:00organisaties234speciaal voor (nieuwe) vrijwilligers van vwc haarlem en omgeving.leer belangrijke vaardigheden die jou verder helpen in je contact met je cliënt. *doelstelling en inhoud* een ervaren trainer bespreekt en behandelt interactief diverse onderwerpen: dagdeel 1 * helderheid verkrijgen over motivatie, positie en rol als ondersteunende vrijwilliger * hanteren van ‘afstand & nabijheid’ * gespreksvaardigheden dagdeel 2 * omgaan met grenzen en nee zeggen * feedback geven * werken als vrijwilliger tijdens covid-19 *voor wie?
* deze training is bedoeld voor (nieuwe) vrijwilligers van vwc haarlem en omgeving. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* helderheid verkrijgen over motivatie, positie en rol als ondersteunende vrijwilliger * hanteren van ‘afstand en nabijheid’ * stellen en bewaken van grenzen * versterken van communicatieve vaardigheden1012180002343opleidingen2251_1225112251_1.basis-ondersteunend.jpgcontents/uploads/opleidingen/2251_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x675landscapebasis ondersteunend.jpg2020-07-15 15:13:41saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2251_1basis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2251_1.basis-ondersteunend.jpg1000675upcomingstart op 06/10/2020di 6 oktdi 13 oktdinsdag 6 oktober 2020 (week 40)dinsdag 13 oktober 2020 (week 41)
Start op 08/10/2020Vervolg

Nee leren zeggen (Zoom)

Soms is het belangrijk om nee te zeggen, maar hoe doe je dat zonder het contact te verliezen?

do 8 okt & do 15 okt

•••
220388vwa3vervolgnee leren zeggen (zoom)4402020-10-0819:00:0022:00:002020-10-1519:00:0022:00:00vrijwilligers227soms is het belangrijk om nee te zeggen, maar hoe doe je dat zonder het contact te verliezen?_nee leren zeggen_, daar draait het om in deze training. dat klinkt wellicht niet aantrekkelijk, maar door nee te leren zeggen, leer je ook ja te zeggen, tegen jezelf bijvoorbeeld. veel vrijwilligers hebben moeite met 'nee' zeggen, vaak omdat ze graag een goede relatie willen behouden met hun maatje, buddy of vertrouwenspersoon. *doel en inhoud* de vervolgtraining 'nee leren zeggen' (voorheen grenzen stellen) gaat in op vragen als waarom nee zeggen zo ingewikkeld is maar ook wat het jou oplevert. de training bevat een praktijkgedeelte. je ontdekt waar jouw persoonlijke grenzen liggen en je oefent in het voeren van korte gesprekken met situaties uit de praktijk. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die beter willen worden in het stellen van hun grenzen. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de online bijeenkomsten. *aantal plaatsen* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* bewust worden van eigen grenzen * reflecteren op door anderen gestelde grenzen * waarom het moeilijk kan zijn om je eigen grenzen aan te geven en nee te zeggen * manieren om nee te zeggen * oefenen met het aangeven van grenzen en nee zeggen.6101800deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.52301opleidingen2203_1220312203_1.vervolg-nee-leren-zeggen.jpgcontents/uploads/opleidingen/2203_1.vervolg-nee-leren-zeggen.jpgimage/jpegjpg2902201000x675landscapevervolg nee leren zeggen.jpg2020-07-01 15:23:49saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2203_1vervolg-nee-leren-zeggenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2203_1.vervolg-nee-leren-zeggen.jpg1000675upcomingstart op 08/10/2020do 8 oktdo 15 oktdonderdag 8 oktober 2020 (week 40)donderdag 15 oktober 2020 (week 41)
Start op 08/10/2020Keuzevakken

Schuldhulpverlening in Amsterdam

Een keuzevak over hoe je mensen kunt steunen in het schuldhulpverleningsproces

do 8 okt & do 15 okt

•••
220748vwa2keuzevakkenschuldhulpverlening in amsterdam18002020-10-0819:00:0022:00:002020-10-1519:00:0022:00:00vrijwilligers1een keuzevak over hoe je mensen kunt steunen in het schuldhulpverleningsproces*voor wie?* deze verdiepingsbijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, maar vooral bedoeld voor vrijwilligers van onze partnerorganisaties die te maken hebben met mensen die in de schulden zitten. *inhoud en doelstelling* samen met de regenboog groep organiseren we al vijf jaar deze verdiepingsbijeenkomst over schuldenproblematiek en schuldhulpverlening in amsterdam. deze bijeenkomsten geven (ervaren) vrijwilligers inzicht in het lastige proces van schuldhulpverlening en is bedoeld vrijwilligers die te maken hebben met mensen die (diep) in de schulden zitten. de bijeenkomst heeft zowel een theoretisch als een praktisch deel en cursisten kunnen persoonlijke ervaringen inbrengen. elk deel wordt ingeleid door gastsprekers met specifieke deskundigheid: * ina hoff (maatschappelijke dienstverlening centram) * colette kooijman (maatschappelijke dienstverlening doras) in twee dagdelen krijg je goed inzicht in de het lastige proces van schuldhulpverlening en hoe je als maatje mensen met schulden het beste kunt ondersteunen. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* nee071800deze training kost €45 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.72299opleidingen2207_1220712207_1.180803_sh_wegwijs-in-schuldhulp_foxes_01_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/opleidingen/2207_1.180803_sh_wegwijs-in-schuldhulp_foxes_01_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg3476671000x676landscape180803_sh_wegwijs in schuldhulp_foxes_01_lr_1000x675px.jpg2020-07-01 15:21:40saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2207_1180803_sh_wegwijs-in-schuldhulp_foxes_01_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2207_1.180803_sh_wegwijs-in-schuldhulp_foxes_01_lr_1000x675px.jpg1000676upcomingstart op 08/10/2020do 8 oktdo 15 oktdonderdag 8 oktober 2020 (week 40)donderdag 15 oktober 2020 (week 41)
Start op 09/10/2020Keuzevakken

Omgaan met verbale agressie, niveau 2

Een opfris-en aanvultraining van ‘Omgaan met verbale agressie, niveau 1’

vr 9 okt

•••
22520vwa2keuzevakkenomgaan met verbale agressie, niveau 215302020-10-0909:00:0013:00:00verdieping verbale agressieregulatie, niveau 2vrijwilligers7een opfris-en aanvultraining van 'omgaan met verbale agressie, niveau 1'na het doen van 'omgaan met verbale agressie, niveau 1', is het goed de stof op te frissen en aan te vullen met nieuwe inzichten. je kunt nog eens oefenen, met nieuwe inzichten - ook inzichten die door praktijkervaring naar boven zijn gekomen. *doel en inhoud* je krijgt inzicht in de verschillende niveaus van verbale agressie: van passieve agressie tot schreeuwen en schelden. per niveau krijg je manieren aangereikt om met deze uitingen om te gaan. de training sluit aan op de kennis van deel 1 en heeft zowel een theoretisch als een praktisch deel. je krijgt de mogelijkheid nieuwe voorbeelden in te brengen van moeilijke situaties uit de praktijk. *voor wie?* deze training is voor iedereen, die 'omgaan met verbale agressie, niveau 1' gedaan heeft en daarmee verder wil. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *nb* de training vindt plaats in de zolderruimte van buurtboerderij ons genoegen. zie "site":https://www.buurtboerderij.nl/ voor routebeschrijving.0102400deze training kost €45 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.22344opleidingen2252_1225212252_1.beroepskrachten-trainer-als-procesbegeleiders.jpgcontents/uploads/opleidingen/2252_1.beroepskrachten-trainer-als-procesbegeleiders.jpgimage/jpegjpg2484261000x675landscapeberoepskrachten trainer als procesbegeleiders.jpg2020-07-16 12:43:05saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2252_1beroepskrachten-trainer-als-procesbegeleidershttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2252_1.beroepskrachten-trainer-als-procesbegeleiders.jpg1000675upcomingstart op 09/10/2020vr 9 oktvrijdag 9 oktober 2020 (week 40)
Start op 19/10/2020Keuzevakken

Holistische kijk op ziekte

Aandacht voor de complete mens als iemand geconfronteerd wordt met ziekte.

ma 19 okt

•••
2186287vwa2keuzevakkenholistische kijk op ziekte17802020-10-1919:30:0021:30:00vrijwilligers29aandacht voor de complete mens als iemand geconfronteerd wordt met ziekte.wanneer je geconfronteerd wordt met ernstige ziekte, heeft dit gevolgen voor je lichamelijk welbevinden. vaak is dit het eerste waar je aan denkt bij ziek zijn. maar, ziek zijn heeft ook gevolgen voor je naasten, je omgang met hen, en hoe zij met jou omgaan. gedachten kunnen op z’n kop gezet worden. emoties zoals onzekerheid, angst, boosheid of verdriet wisselen elkaar af. overtuigingen kunnen wankelen, maar misschien ook juist sterker worden. er gebeurt veel met een mens, wanneer ernstige ziekte optreedt. als vrijwilliger kun je te maken hebben met mensen die geconfronteerd worden met ernstige ziekte. deze training, verzorgd door kuria, biedt inzicht in de verschillende facetten rondom ernstig ziek zijn en het biedt handreikingen om mensen daarbij te begeleiden. *doelstelling en inhoud* bij deze training ontdekken we welke dimensies van een mens er bestaan. we oefenen samen om te ontdekken of wij woorden kunnen geven aan onze eigen dimensies. er is ruimte om casuïstiek te bespreken en voor het uitwisselen van ervaringen. en je krijgt tools en handvatten hoe je aandacht kunt geven aan de complete mens die ernstig ziek is. *voor wie?* deze training is voor vrijwilligers met interesse in de holistische kijk op de zieke mens. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 10. *certificaat van deelname* nee *aanvullende informatie* _definitie palliatieve zorg in het kwaliteitskader (gemodificeerd who 2002):_ _palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden._0101200deze training kost €45 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.12282opleidingen2186_1218612186_1.23122017_va_41931_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/opleidingen/2186_1.23122017_va_41931_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2276601000x675landscape23122017_va_41931_lr_1000x675px.jpg2020-07-01 11:13:36saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2186_123122017_va_41931_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2186_1.23122017_va_41931_lr_1000x675px.jpg1000675upcomingstart op 19/10/2020ma 19 oktmaandag 19 oktober 2020 (week 42)
Start op 20/10/2020Beroepskrachten

Intervisie geven (Zoom)

Goede intervisie vergroot het leereffect voor je vrijwilligers. Als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.

di 20 okt

•••
22100vwa11beroepskrachtenintervisie geven (zoom)7502020-10-2014:00:0017:00:00beroepskrachten227goede intervisie vergroot het leereffect voor je vrijwilligers. als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.goede intervisie vergroot het leereffect voor je vrijwilligers. als intervisiebegeleider kan je het verschil maken. *doelstelling en inhoud* het doel van deze training is om je verder te bekwamen op het gebied van het begeleiden van intervisies. voor sommigen is dat een eerste kennismaking, voor anderen een verdieping. uitgangspunt is met name de oplossingsgerichte methodiek in het begeleiden van intervisies te leren kennen en toe te passen. we benoemen met elkaar welke vaardigheden je als begeleider van een intervisie bijeenkomst in kunt zetten om het effectief te laten verlopen. daarbij bespreken we ook situaties die je tijdens de intervisie tegen kunt komen (of al komt) en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. er is ruimte om eigen situaties in te brengen en we gaan met het geleerde aan de slag. in de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: * doelstelling en belang van intervisie * basisstructuur van intervisie * oplossingsgerichte methode van intervisie * vaardigheden voor de intervisiebegeleider * oefensituaties. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor de online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten met een geluidscontrole en check in. tijdens de training geven we informatie en brengen het daarna in de praktijk d.m.v. oefeningen, duidelijke opdrachten, en werken waar mogelijk in breakout rooms (in tweetallen/kleine groepjes). tussendoor houden we korte pauzes *voor wie?* deze training is bedoeld voor (ervaren) coördinatoren van de partnerorganisaties van de vrijwilligersacademie die binnen de eigen organisatie intervisiebijeenkomsten met vrijwilligers begeleiden of willen gaan begeleiden. *tijdsinvestering* 3 uur, plus 1 uur voorbereiding. *studiemateriaal* van te voren ontvang je per mail studiemateriaal ter voorbereiding. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* jadoelstelling en belang van intervisie basisstructuur van intervisie oplossingsgerichte methode van intervisie vaardigheden voor de intervisiebegeleider oefensituaties4122400deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.12297opleidingen2210_1221012210_1.beroepskrachten-intervisie-geven.jpgcontents/uploads/opleidingen/2210_1.beroepskrachten-intervisie-geven.jpgimage/jpegjpg2190331000x675landscapeberoepskrachten intervisie geven.jpg2020-07-01 15:16:16saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2210_1beroepskrachten-intervisie-gevenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2210_1.beroepskrachten-intervisie-geven.jpg1000675upcomingstart op 20/10/2020di 20 oktdinsdag 20 oktober 2020 (week 42)
Start op 20/10/2020Colleges

Theatercollege ‘De negen open deuren’ (Zoom)

Een leuke, interactieve onemanshow, waarin je een frisse blik krijgt op hoe we met elkaar communiceren: nu ook online!

di 20 okt

•••
21970centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegestheatercollege 'de negen open deuren' (zoom)4402020-10-2020:00:0022:00:00beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen227een leuke, interactieve onemanshow, waarin je een frisse blik krijgt op hoe we met elkaar communiceren: nu ook online!niet vanuit het sfeervolle torpedo-theater maar wel lekker chique en comfortabel op je eigen bank; we brengen het theater naar jouw huis. je kunt languit genieten van deze one-man-show. _een van de hoofdfiguren in het verhaal van deze interactieve onemanshow is alfred. alfred staat symbool voor de altijd aanwezige medemens. en alfred heeft hulp nodig…_ communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. hoe je dat doet? dat en meer leer je in het theatercollege ‘de negen open deuren’! aan de hand van het verhaal van alfred en de ervaringen van de verteller wordt het publiek meegenomen langs negen open deuren die alleen nog even ingetrapt moeten worden. ze staan symbool voor de kernbegrippen (en -competenties) uit de basistraining voor vrijwilligers van de vrijwilligersacademie. *een basistraining in vogelvlucht* het theatercollege is kort gezegd de basistraining in vogelvlucht. jaap vriend, trainer bij de vrijwilligersacademie en het brein achter deze onemanshow, geeft op theatrale wijze een frisse blik op hoe we met elkaar communiceren, in welke rol we dat doen en welke grenzen we daarbij stellen. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem "zoom":https://zoom.us/. voorafgaande aan het theatercollege ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor de online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. *voor wie?* voor iedereen: van vrijwilligerscoördinatoren tot geïnteresseerde vrijwilligers. *tijdsinvestering* 2 uur0501200deelname is gratis.deelname is gratis.22289opleidingen2197_1219712197_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgcontents/uploads/opleidingen/2197_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgimage/jpegjpg3207761000x675landscapetheatercollege de negen open deuren.jpg2020-07-01 12:05:13paulaeditor2001:982:248:1:bd28:3c9d:ac6c:be7dmozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:77.0) gecko/20100101 firefox/77.0image/jpeg2197_1theatercollege-de-negen-open-deurenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2197_1.theatercollege-de-negen-open-deuren.jpg1000675kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 20/10/2020di 20 oktdinsdag 20 oktober 2020 (week 42)
Start op 21/10/2020Maatwerk

Nee leren zeggen

Een training speciaal voor vrijwilligers van Combiwel MaDi & de Geldcoach.

wo 21 okt & wo 28 okt

•••
188988vwa7maatwerknee leren zeggen16802020-10-2113:00:0016:00:002020-10-2813:00:0016:00:00organisaties1een training speciaal voor vrijwilligers van combiwel madi & de geldcoach.soms zeg je nee om ja te kunnen zeggen tegen jezelf... *doelstelling en inhoud* _nee leren zeggen_, daar draait het om in deze training. dat klinkt wellicht niet aantrekkelijk, maar door nee te leren zeggen, leer je ook ja te zeggen, tegen jezelf bijvoorbeeld. veel vrijwilligers hebben moeite met 'nee' zeggen, vaak omdat ze graag een goede relatie willen behouden met hun maatje, buddy of vertrouwenspersoon. de vervolgmodule 'nee leren zeggen' (voorheen grenzen stellen) gaat in op vragen als waarom nee zeggen zo ingewikkeld is maar ook wat het u oplevert. de training bevat een praktijkgedeelte. je ontdekt waar uw persoonlijke grenzen liggen en je oefent in het voeren van korte gesprekken met situaties uit de praktijk. *voor wie?* deze training is bedoeld voor de vrijwilligers van combiwel madi & de geldcoach *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* aanmelden verloopt via de coördinator(en) van de vrijwilligersorganisatie.* bewust worden van eigen grenzen * reflecteren op door anderen gestelde grenzen * waarom het moeilijk kan zijn om je eigen grenzen aan te geven en nee te zeggen * manieren om nee te zeggen * oefenen met het aangeven van grenzen en nee zeggen.612180001882opleidingen1889_1188911889_1.vervolg-nee-leren-zeggen.jpgcontents/uploads/opleidingen/1889_1.vervolg-nee-leren-zeggen.jpgimage/jpegjpg2902201000x6752019-10-09 16:27:59saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:69.0) gecko/20100101 firefox/69.0image/jpeg1889_1vervolg-nee-leren-zeggenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1889_1.vervolg-nee-leren-zeggen.jpg1000675upcomingstart op 21/10/2020wo 21 oktwo 28 oktwoensdag 21 oktober 2020 (week 42)woensdag 28 oktober 2020 (week 43)
Start op 21/10/2020Basis

Supportive volunteering (Zoom)

Basic training in English for English speaking volunteers in three sessions (via Zoom)

wo 21 okt, wo 28 okt & wo 4 nov

•••
2214337vwa4basissupportive volunteering (zoom)16002020-10-2114:00:0017:00:002020-10-2814:00:0017:00:002020-11-0414:00:0017:00:00basis supportive volunteering (zoom)vrijwilligers227basic training in english for english speaking volunteers in three sessions (via zoom)in this basic training you will work on the most important skills for good contact: distance and proximity, guarding boundaries and communication. you will learn about and develop your basic skills for your volunteering activities with one of our partner organisations. *objectives and content* experienced trainers discuss various subjects, such as: * your motivation, position and role as a volunteer * the differences between a buddy and a friend or a counselor and a volunteer * how to be near but to too near * know where your limits are * how to strengthen your communication skills * effective managing of difficult behaviour * coping with loss. *how does it work?* we work with video conferencing system zoom. before the training your receive instruction per mail how to install zoom on your computer, laptop or tablet. before each session you receive an invitation with a link to join the online training. we start each session with a soundcheck and check in. during the training we work with exercises, sometimes with use of breakout rooms with small groups. halfway each session there is an intermission. we end each session with a check-out. *for whom?* this training is intended for new buddies or volunteers who (wish to) work for one of our partner organisations. please note: enrollment for this course takes place via your coordinator of the volunteering organisation.. *time investment* a total of 10 hours (including homework) *study material* will be sent to you per mail. *number of participants* the course can accommodate up to a maximum of 10 participants. *certificate of attendance* yes *application* registration through your coordinator of the related volunteering organisation.* the role of the volunteer * relation between distance and nearness * active listening * setting (personal) limits * know when to say no * giving feedback * how to deal with difficult behaviour * how to apply stimulating conversation techniques.10101800this training costs €175 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.02306opleidingen2214_1221412214_1.23122017_va_41836_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/opleidingen/2214_1.23122017_va_41836_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2717161000x675landscape23122017_va_41836_lr_1000x675px.jpg2020-07-01 16:38:31paulaeditor82.95.80.210mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:77.0) gecko/20100101 firefox/77.0image/jpeg2214_123122017_va_41836_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2214_1.23122017_va_41836_lr_1000x675px.jpg1000675upcomingstart op 21/10/2020wo 21 oktwo 28 oktwo 4 novwoensdag 21 oktober 2020 (week 42)woensdag 28 oktober 2020 (week 43)woensdag 4 november 2020 (week 44)
Start op 22/10/2020Online

Persoonlijke ontwikkeling (Online)

De Vrijwilligersacademie Amsterdam heeft als speerpunt het blijven leren en ontwikkelen voor vrijwilligers. Als je al een tijdje aan de slag bent of bent geweest als maatje of buddy, hebben we hier een ‘opfris’module voor je.

do 22 okt

•••
21120centrum,nieuwwest,zuid,vwa10onlinepersoonlijke ontwikkeling (online)02020-10-2200:01:00vrijwilligers,iedereen228de vrijwilligersacademie amsterdam heeft als speerpunt het blijven leren en ontwikkelen voor vrijwilligers. als je al een tijdje aan de slag bent of bent geweest als maatje of buddy, hebben we hier een ‘opfris’module voor je.als je deze eerste module doorlopen hebt, heb je een persoonlijk leerdocument gemaakt waarin staat wat jij verder nog wilt ontwikkelen in je werk als vrijwilliger. je maakt als het ware je eigen leerlijn. *doel en inhoud* in een korte online training onderzoek je zelf je kwaliteiten, waarden en overtuigingen aan de hand van een persoonlijk leerdocument. *voor wie* dit is de eerste van drie modules die we hebben gemaakt om jou te ondersteunen in jouw persoonlijke ontwikkeling nu je al enige tijd als vrijwilliger aan de slag bent. h3. inschrijven niet nodig, inloggen wel dit is een leermodule op "vrijwilligersacademie.online":https://vrijwilligersacademie.online/nl/user/login?tid=18&r=nl/training/18/persoonlijke-ontwikkeling . je kunt deze module starten wanneer je wil en zonder trainer doorlopen. de startdatum hierboven is fictief. om te beginnen "log je in":https://vrijwilligersacademie.online/nl/user/login?tid=18&r=nl/training/18/persoonlijke-ontwikkeling of maak je hier een account aan als je die nog niet hebt. als er vragen zijn, stuur dan een mail aan "info@vrijwilligersacademie.net":mailto:info@vrijwilligersacademie.net. succes!0150042170opleidingen2112_1211212112_1.grandpa_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/opleidingen/2112_1.grandpa_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2597741000x6752020-03-28 14:23:42esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:74.0) gecko/20100101 firefox/74.0image/jpeg2112_1grandpa_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2112_1.grandpa_lr_1000x675px.jpg1000675kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 22/10/2020do 22 oktdonderdag 22 oktober 2020 (week 42)
Start op 22/10/2020Keuzevakken

Omgaan met verbale agressie, niveau 1

Een training over de verschillende niveaus van verbale agressie en hoe je daar mee om kunt gaan.

do 22 okt

•••
22550vwa2keuzevakkenomgaan met verbale agressie, niveau 115302020-10-2209:30:0017:00:00verdieping verbale agressieregulatie, de basisvrijwilligers7een training over de verschillende niveaus van verbale agressie en hoe je daar mee om kunt gaan.iedereen wordt wel eens geconfronteerd met verbale agressie. vaak weten we niet hoe het best te handelen, hoe het gedrag te de-escaleren om erger te voorkomen. *doel en inhoud* je krijgt inzicht in de verschillende niveaus van verbale agressie: van passieve agressie tot schreeuwen en schelden. per niveau krijg je manieren aangereikt om met deze uitingen om te gaan. er is zowel een theoretisch als een praktisch deel en je krijgt de mogelijkheid voorbeelden in te brengen van moeilijke situaties. *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen, ook als je geen basistraining hebt gedaan. *tijdsinvestering* 6,5 uur, excl. lunch. *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *bijzonderheden* de lunch is inbegrepen. *nb* de training vindt plaats in de zolderruimte van buurtboerderij ons genoegen. zie "site":https://www.buurtboerderij.nl/ voor routebeschrijving.* houdingsaspecten neutrale assertiviteit * agressiepreventie * soorten agressie toegelicht vanuit het breinhuis * herkennen van boosheid, grensoverschrijdend en agressief gedrag * interventies voor omgang met agressie * afstand, nabijheid en alerte houding * oefenen van methodiek en praktijksimulaties met trainingsacteur0103600deze training kost €45 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.82347opleidingen2255_1225512255_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgcontents/uploads/opleidingen/2255_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2474981000x675landscapekeuze omgaan met verbale agressie niveau 1.jpg2020-07-16 12:51:59saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2255_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2255_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg1000675upcomingstart op 22/10/2020do 22 oktdonderdag 22 oktober 2020 (week 42)
Start op 23/10/2020Basis

Ervaringsdeskundigheid (Online)

Een training voor mensen die hun ervaring in willen zetten om mensen te ondersteunen.

vr 23 okt, vr 13 nov & vr 4 dec

•••
22080vwa4basiservaringsdeskundigheid (online)102,22202020-10-2315:00:0017:00:002020-11-1315:00:0017:00:002020-12-0415:00:0017:00:00be basis ervaringsdeskundigheidvrijwilligers,ervaringsdeskundigheid230een training voor mensen die hun ervaring in willen zetten om mensen te ondersteunen.in vrijwilligerswerk bieden ervaringsdeskundige vrijwilligers een belangrijke meerwaarde. zij zijn degenen die weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteunen. de training bestaat uit drie online bijeenkomsten via zoom en meerdere online modules. er is een eerste kennismakingsbijeenkomst waarin je je medecursisten en trainer online ontmoet. ook zijn er twee online trainingsbijeenkomsten waarin je oefent, ervaringen uitwisselt en leert van elkaar. *doel en inhoud* deze training bestaat uit 7 delen met de volgende onderdelen en thema’s: *1. online bijeenkomst (kennismaken, start training, oefenen en delen)* 2. ervaringsdeskundigheid 3. ervaringsdeskundige vrijwilliger 4. jouw kracht als ervaringsdeskundige vrijwilliger *5. online bijeenkomst (oefenen en delen)* 6. voor jezelf zorgen / grenzen stellen *7. online bijeenkomst (oefenen en delen)* 8. evaluatie, vervolg en afsluiting. de training duurt 6 tot 7 weken. je hebt een week de tijd per module. de totale tijdsinvestering is ongeveer 15 uur, inclusief de online bijeenkomsten en opdrachten. het studiemateriaal van deze training mag je gratis downloaden. vergis je niet: een module bevat vaak een opdracht die je niet direct kan uitvoeren. je hebt tijd nodig om bijvoorbeeld mensen in je omgeving vragen te stellen. deelname aan deze training is niet vrijblijvend en de online bijeenkomsten zijn verplicht. twijfel je of het iets voor je is? heb je belangstelling? neem contact met ons op. dat kan per e-mail (info@vrijwilligersacademie.net ) of telefoon 020 – 320 55 79. *werkwijze* tijdens online trainingsbijeenkomsten en de online training word je begeleid door een trainer. ook word je uitgenodigd voor een eerste online bijeenkomst waarin je kennismaakt met elkaar en meteen aan de slag gaat. de trainer geeft per e-mail feedback op de opdrachten die je online maakt en is beschikbaar voor vragen. voor de online trainingsbijeenkomsten werken we met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de bijeenkomst ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor de online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. *voor wie?* deze training is bedoeld voor mensen die willen onderzoeken of zij anderen kunnen ondersteunen met hun eigen ervaring en ervaringskennis. *certificaat* als je alle modules goed doorloopt en deel hebt genomen aan de bijeenkomsten, krijg je een certificaat van de vrijwilligersacademie. *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. *bijzonderheden* na de training kun je kiezen voor vrijwilligerswerk maar dat hoeft niet. kies je ervoor om verder te gaan, volg dan na deze training de basistraining ondersteunend vrijwilligerswerk. dan ga je (verder) aan de slag. *extra* deze training is tot stand gekomen dankzij bijdragen van het oranjefonds en de gemeente amsterdam. de training kan worden uitgevoerd dankzij het herstelbureau van hvo-querido. *alles wat je altijd al wilde weten...* ...is beschreven in onze factsheet, die je hier kunt lezen in het "factsheet basis ervaringsdeskundigheid":https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/106_1.factsheet-be-learning-ervaringsdeskundigheid-_final.pdf* verschil ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid * motivatie, rol en positie als ervaringsdeskundige vrijwilliger * onderzoeken van persoonlijke kwaliteiten als ervaringsdeskundige * reflecteren & zelfkennis * stellen & bewaken van persoonlijke grenzen * het vertellen en presenteren van het eigen ervaringsverhaal.1881800deze training kost €175 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.22298opleidingen2208_1220812208_1.basis-online-ervaringsdeskundigheid.jpgcontents/uploads/opleidingen/2208_1.basis-online-ervaringsdeskundigheid.jpgimage/jpegjpg2268891000x675landscapebasis online ervaringsdeskundigheid.jpg2020-07-01 15:17:06saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2208_1basis-online-ervaringsdeskundigheidhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2208_1.basis-online-ervaringsdeskundigheid.jpg1000675upcomingstart op 23/10/2020vr 23 oktvr 13 novvr 4 decvrijdag 23 oktober 2020 (week 42)vrijdag 13 november 2020 (week 45)vrijdag 4 december 2020 (week 48)
Start op 26/10/2020Beroepskrachten

Geweldloze communicatie voor coördinatoren (Zoom)

Maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.

ma 26 okt, ma 2 nov & ma 9 nov

•••
2230122vwa11beroepskrachtengeweldloze communicatie voor coördinatoren (zoom)602020-10-2614:00:0017:00:002020-11-0214:00:0017:00:002020-11-0914:00:0017:00:00beroepskrachten1maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.weet je waar de metaforen van de giraf en de jakhals voor staan als we het over verbindend communiceren hebben? de giraf staat met zijn grote hart symbool voor openheid en liefde en de jakhals voor alle oordelen en interpretaties die we hebben. leer hoe je hiermee om kunt gaan in communicatie en contact. *doelstelling en inhoud* in de online training leer je de 4 stappen van geweldloze communicatie/verbindende communicatie. hoe je deze stappen in de praktijk kunt toepassen t.o.v. vrijwilligers/deelnemers en collega's in bijv. projecten. je leert hoe je al communicerend in verbinding kunt blijven en met je gesprekspartner én met jezelf. verbindend communiceren is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rosenberg. tijdens de 1e en 2e bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: * kennismaking, inhoud training en voorbereidingsopdracht * de 4 stappen van geweldloze communicatie van m. rosenberg * het effect van oordelen * waarnemen van gevoelens * de kracht van communiceren vanuit behoeften * empathisch luisteren tijdens de laatste bijeenkomst bespreken wij hoe geweldloze communicatie in de praktijk toegepast kan worden. we maken gebruik van ervaringen uit de (eigen) praktijk. met o.a. specifieke aandacht voor kennismakingsgesprekken en slechtnieuwsgesprekken. tevens maken we een persoonlijk plan van aanpak om de opgedane kennis toe toepassen in de praktijk. de coördinatoren ontvangen vooraf per mail een voorbereidingsopdracht. tussen de bijeenkomsten worden concrete oefenopdrachten meegegeven. *voor wie?* deze training is bedoeld voor begeleiders van vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 12 uur (incl. voorbereidende opdracht en oefenopdrachten) *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 7. *certificaat van deelname* ja* bewust zijn van, en het kunnen meeleven en inleven in andermans gevoelens en of situatie * vergroten van inzicht en de vaardigheid van effectieve en heldere communicatie * het leren omgaan met verschillen * door te oefenen vergroot de cursist vaardigheden om het model geweldloze communicatie actief toe te passen.1271800deze training kost €45 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.02337opleidingen2230_1223012230_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgcontents/uploads/opleidingen/2230_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2130541000x675landscapevervolg geweldloze communicatie niveau 1.jpg2020-07-08 11:32:56saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2230_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2230_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg1000675upcomingstart op 26/10/2020ma 26 oktma 2 novma 9 novmaandag 26 oktober 2020 (week 43)maandag 2 november 2020 (week 44)maandag 9 november 2020 (week 45)
Start op 26/10/2020Vervolg

Feedback geven (Zoom)

Om écht contact te maken met iemand is actief luisteren en feedback geven een voorwaarde. Maar hoe doe je dat gelijkwaardig nu in coronatijden?

ma 26 okt, ma 2 nov & ma 9 nov

•••
22310vwa3vervolgfeedback geven (zoom)6702020-10-2619:00:0021:00:002020-11-0219:00:0021:00:002020-11-0919:00:0021:00:00vrijwilligers227om écht contact te maken met iemand is actief luisteren en feedback geven een voorwaarde. maar hoe doe je dat gelijkwaardig nu in coronatijden?feedback geven is een essentieel onderdeel van actief luisteren. om écht contact te maken met iemand is actief luisteren en feedback geven een voorwaarde. maar hoe doe je dat nu in corona tijden? het contact is immers veranderd; in plaats van langs te gaan, bellen we elkaar op. hierdoor valt een belangrijk aspect van de communicatie weg: het non-verbale gedrag. je kan niet meer reageren op de lichaamstaal van je gesprekspartner, en andersom ook niet. misverstanden liggen op de loer. je kan bijvoorbeeld na afloop van het gesprek het gevoel hebben dat je alleen maar hebt geluisterd, en niets over jezelf kon vertellen. of dat gesprekspartner alleen maar aan het klagen was, en dat je dat eigenlijk niet zo leuk vond, maar er niets van kon zeggen? het contact voelt niet meer gelijkwaardig aan. *doelstelling en inhoud* in de 3 online zoom-bijeenkomsten van telkens 2 uur gaan we in op de nieuwe uitdagingen, die je als vrijwilliger in de zorg kunt tegenkomen, door vooral telefonisch contact te hebben met je deelnemer. tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: * door feedback te geven en te vragen, checken of aan woorden dezelfde betekenis wordt gegeven * het voeren van een telefoongesprek met je deelnemer, waar je achteraf een goed gevoel aan over houdt: gelijkwaardig contact * ervaringen met andere vrijwilligers uitwisselen, leren van elkaar * stukjes theorie opfrissen en toepassen. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze erbij te hebben tijdens de online bijeenkomsten. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 10. *certificaat van deelname* ja* het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen onder behoud van de relatie * op een verbindende wijze nee kunnen zeggen * redders- en winnaarsdriehoek * stimulerende gespreksvoering * houden van een tussenevaluatie met je deelnemer6103600deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.12321opleidingen2231_1223112231_1.23122017_va_41791_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/opleidingen/2231_1.23122017_va_41791_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2850391000x675landscape23122017_va_41791_lr_1000x675px.jpg2020-07-03 14:17:50saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2231_123122017_va_41791_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2231_1.23122017_va_41791_lr_1000x675px.jpg1000675upcomingstart op 26/10/2020ma 26 oktma 2 novma 9 novmaandag 26 oktober 2020 (week 43)maandag 2 november 2020 (week 44)maandag 9 november 2020 (week 45)
Start op 27/10/2020Basis

Volunteer coaching (Zoom)

In this training for English speaking volunteers, you learn to discover your coaching skills in order to help support people better and to set goals together.

di 27 okt, di 3 nov & di 10 nov

•••
2215337vwa4basisvolunteer coaching (zoom)4402020-10-2719:00:0022:00:002020-11-0319:00:0022:00:002020-11-1019:00:0022:00:00vrijwilligers227in this training for english speaking volunteers, you learn to discover your coaching skills in order to help support people better and to set goals together.in our basic trainings we always discuss four elements – motivation and personal effectiveness, the role and position of a volunteer, basic communicative skills and setting limits. in the basic training volunteer coaching you also learn to discover your coaching skills in order to help support people better and to set goals together. *objectives and content* an experienced trainer discusses various subjects, such as: * your motivation, position and role as a volunteer * the differences between a buddy and a friend or a counselor and a volunteer * strengthening your communication skills * setting limits and * how to be near but to too near * strengthening your coaching skills * how to deal with resistance during the sessions we practise with what we learn. there is a small amount of homework. *for whom?* this training is intended for new english speaking volunteers of our partnerorganisations, that coach people in setting and realising their goals. please note: enrollment for this course takes place via your coordinator of the volunteering organisation. *time investment* 10 hours (including homework) in total *how does it work?* we work with video conferencing system zoom. before the training your receive instruction per mail how to install zoom on your computer, laptop or tablet. before each session you receive an invitation with a link to join the online training. we start each session with a soundcheck and check in. during the training we work with exercises, sometimes with use of breakout rooms with small groups. halfway each session there is an intermission. we end each session with a check-out. *study material* your will receive a handout in advance, per mail. handy to have the handout present, during the online training, just like a pen and some paper. *number of places* the course can accommodate up to maximum 10 participants. *certificate of attendance* yes *application* registration through your coordinator of the related volunteering organisation.10101800this training costs €175 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.42305opleidingen2215_1221512215_1.basis-coachend.jpgcontents/uploads/opleidingen/2215_1.basis-coachend.jpgimage/jpegjpg2221291000x675landscapebasis coachend.jpg2020-07-01 16:37:26saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2215_1basis-coachendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2215_1.basis-coachend.jpg1000675upcomingstart op 27/10/2020di 27 oktdi 3 novdi 10 novdinsdag 27 oktober 2020 (week 43)dinsdag 3 november 2020 (week 44)dinsdag 10 november 2020 (week 45)
Start op 03/11/2020Keuzevakken

Begeleiden van rouw

Krijg inzicht in psychische processen rondom rouw en handreikingen om mensen daarbij te begeleiden

di 3 nov

•••
2187287vwa2keuzevakkenbegeleiden van rouw23002020-11-0319:30:0021:30:00vrijwilligers29krijg inzicht in psychische processen rondom rouw en handreikingen om mensen daarbij te begeleidenje krijgt inzicht in wat rouw en verlies met mensen kan doen en krijgt praktische handvatten hoe je andere mensen die met rouw of verlies te maken hebben, hierbij kunt begeleiden. *doelstelling en inhoud* als vrijwilliger kun je te maken hebben met mensen die geconfronteerd worden met rouw en verlies. deze training, verzorgd door kuria, biedt inzicht in de psychische processen rondom rouw en het biedt handreikingen om mensen daarbij te begeleiden. in de training is ruimte voor presentatie, oefeningen en het uitwisselen van ervaringen. *voor wie?* deze training is voor iedereen met interesse in het begeleiden van rouw en verlies, en is vooral bedoeld voor vrijwilligers die met dit onderwerp werken bij onze partnerorganisaties. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 10. *certificaat van deelname* nee2101200deze training kost € 45 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.12283opleidingen2187_1218712187_1.keuze-begeleiden-van-rouw.jpgcontents/uploads/opleidingen/2187_1.keuze-begeleiden-van-rouw.jpgimage/jpegjpg2096701000x675landscapekeuze begeleiden van rouw.jpg2020-07-01 11:12:18saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2187_1keuze-begeleiden-van-rouwhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2187_1.keuze-begeleiden-van-rouw.jpg1000675upcomingstart op 03/11/2020di 3 novdinsdag 3 november 2020 (week 44)
Start op 04/11/2020Vervolg

Geweldloze communicatie, niveau 1 (Zoom)

Maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.

wo 4 nov, wo 11 nov & wo 18 nov

•••
2232122vwa3vervolggeweldloze communicatie, niveau 1 (zoom)602020-11-0419:00:0022:00:002020-11-1119:00:0022:00:002020-11-1819:00:0022:00:00vrijwilligers227maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.weet je waar de metaforen van de giraf en de jakhals voor staan als we het over verbindend communiceren hebben? de giraf staat met zijn grote hart symbool voor openheid en liefde en de jakhals voor alle oordelen en interpretaties die we hebben. leer hoe je hiermee om kunt gaan in communicatie en contact. *doelstelling en inhoud* na afloop van deze training heb je geleerd hoe je al communicerend in verbinding kunt blijven en met je gesprekspartner én met jezelf. verbindend communiceren is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rosenberg. tijdens de 1e en 2e bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: * de ingrediënten van verbindend communiceren * de 4 stappen van geweldloze communicatie/verbindend communiceren * luisteren vanuit je hart * het effect van oordelen * waarnemen van gevoelens * de kracht van communiceren vanuit behoeften tijdens de laatste bijeenkomst bespreken wij voorbeelden en ervaringen uit de (eigen) praktijk, maken we een persoonlijk plan van aanpak om de opgedane kennis toe toepassen in de praktijk. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem _zoom_. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je _zoom_ kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 10 uur (incl. huiswerk) *studiemateriaal* je ontvangt een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de online bijeenkomsten. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 3 en maximaal 10. *certificaat van deelname* ja* bewust zijn van, en het kunnen meeleven en inleven in andermans gevoelens en of situatie * vergroten van inzicht en de vaardigheid van effectieve en heldere communicatie * het leren omgaan met verschillen * door te oefenen vergroot de cursist vaardigheden om het model geweldloze communicatie actief toe te passen.10101800deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.12322opleidingen2232_1223212232_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgcontents/uploads/opleidingen/2232_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2130541000x675landscapevervolg geweldloze communicatie niveau 1.jpg2020-07-03 14:27:25saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2232_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2232_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg1000675upcomingstart op 04/11/2020wo 4 novwo 11 novwo 18 novwoensdag 4 november 2020 (week 44)woensdag 11 november 2020 (week 45)woensdag 18 november 2020 (week 46)
Start op 04/11/2020Basis

Coachend vrijwilligerswerk (Online)

VA online trainingen combineren online leren met een meet & greet en een oefenbijeenkomst. De trainer geeft feedback. In de bijeenkomst wordt de geleerde stof geoefend.

wo 4 nov & wo 25 nov

•••
2218344vwa4basiscoachend vrijwilligerswerk (online)16002020-11-0420:00:0021:00:002020-11-2519:00:0022:00:00be basis coachendvrijwilligers230va online trainingen combineren online leren met een meet & greet en een oefenbijeenkomst. de trainer geeft feedback. in de bijeenkomst wordt de geleerde stof geoefend.in deze va online basistraining komen de vier elementen – motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger, basisbeginselen communicatie en grenzen stellen – aan bod. in de basistraining coachend leer je ook je coachende vaardigheden te ontdekken om mensen goed te ondersteunen en samen doelen te stellen. dat doe je door de combinatie van online modules en een trainingsbijeenkomst om wat je geleerd hebt te oefenen. *doel en inhoud* va online trainingen combineren online leren met een live oefenbijeenkomst. de trainer geeft feedback. in de bijeenkomst wordt de geleerde stof geoefend. de training bestaat uit: * een meet & greet (in zoom) * zes online modules * een oefenbijeenkomst (in zoom) * online afsluiting en evaluatie in de online modules leer je de belangrijkste zaken die je nodig hebt voor coachend vrijwilligerswerk, zoals: * motivatie en persoonlijke effectiviteit * de rol en positie van een vrijwilliger * grenzen stellen * basisbeginselen communicatie * hanteren van ‘afstand en nabijheid’ * versterken van coachende vaardigheden * omgaan met weerstand. *hoe werkt het?* een paar dagen voor de startdag ontvang je een introductiemail met inloggegevens. op de startdatum is een (facultatieve) kennismakingsbijeenkomst om met elkaar kennis te maken, tips te ontvangen over contact maken online, nader inzicht in hoe va online werkt en hoe je contact maakt online. de theorie leer je aan de hand van tekst en opdrachten die je thuis kunt uitvoeren, achter je computer en in je eigen omgeving. je ontvangt per e-mail feedback van de trainer. tegen het einde van de training is er een online trainingsbijeenkomst. tijdens deze (verplichte) bijeenkomst oefen je onder leiding van de trainer wat je hebt geleerd in de online modules en is er gelegenheid om ervaringen te delen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers van partnerorganisaties die mensen coachen, bijvoorbeeld door samen doelen te stellen en te realiseren, en die graag zelfstandig en online willen leren. *hoe werkt het?* op de start-dag ontvang je een introductiemail met inloggegevens. de theorie leer je aan de hand van tekst en opdrachten die je thuis kunt uitvoeren, achter je computer en in je eigen omgeving. je ontvangt per e-mail feedback van de trainer. tegen het einde van de training is er een trainingsbijeenkomst. tijdens deze (verplichte) bijeenkomst oefen je onder leiding van de trainer wat je hebt geleerd in de online modules en is er gelegenheid om ervaringen te delen. *tijdsinvestering* 9 uur, zelf te verdelen over de beschikbare tijd voor de oefenbijeenkomst. *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *(va-rood)let op: de startdatum is geen bijeenkomst, op deze dag kan je starten met de online modules** motivatie en persoonlijke effectiviteit * de rol en positie van een vrijwilliger * grenzen stellen * basisbeginselen communicatie * hanteren van ‘afstand en nabijheid’ * versterken van coachende vaardigheden * omgaan met weerstand9121800deze training kost €100 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.12309opleidingen2218_1221812218_1.basis-coachend.jpgcontents/uploads/opleidingen/2218_1.basis-coachend.jpgimage/jpegjpg2221291000x675landscapebasis coachend.jpg2020-07-01 18:03:17paulaeditor82.95.80.210mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:77.0) gecko/20100101 firefox/77.0image/jpeg2218_1basis-coachendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2218_1.basis-coachend.jpg1000675upcomingstart op 04/11/2020wo 4 novwo 25 novwoensdag 4 november 2020 (week 44)woensdag 25 november 2020 (week 47)
Start op 05/11/2020Colleges

Praktische filosofie: de grote vragen

Met de huisfilosoof in gesprek over de grote vragen en de zoektocht naar de zin van het bestaan.

do 5 nov, do 12 nov & do 19 nov

•••
22380centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegespraktische filosofie: de grote vragen20602020-11-0515:00:0017:00:002020-11-1215:00:0017:00:002020-11-1915:00:0017:00:00beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1met de huisfilosoof in gesprek over de grote vragen en de zoektocht naar de zin van het bestaan.de coronacrisis zoals we die nu meemaken confronteert ons met de kwetsbaarheid van ons bestaan en raakt direct aan de zin van ons leven. je verbonden voelen, elkaar aanraken, werkelijk gezien worden, het maakt ons leven zinvol en de moeite waard. in deze tijd waarin we worden stilgezet en teruggeworpen op onszelf, dringen de grote en 'trage' levensvragen zich, misschien scherper dan voorheen aan ons op. waarom overkomt mij dit, wat maakt mijn leven ook nú zinvol? hoe vind ik in deze tijd mijn weg? wat geeft mij moed? welke bronnen van wijsheid zijn voor mij daarbij behulpzaam? daarover gaan we samen nadenken in een drietal colleges praktische filosofie. *doelstelling en inhoud* in deze colleges maak je kennis met: * de maatschappelijke achtergrond van hedendaagse levens- en zingevingsvragen * levensvragen en levensgebieden. * zingeving en levensfasen bij de vragen en opdrachten wordt steeds verwezen naar de actualiteit. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. *voor wie?* deze collegereeks is voor iedereen de in dit onderwerp is geïnteresseerd. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de collegereeks biedt plaats aan maximaal 5 deelnemers. *certificaat van deelname* nee051200de colleges zijn gratis.de colleges zijn gratis.12328opleidingen2238_1223812238_1.vervolg-oplossingsgericht-werken.jpgcontents/uploads/opleidingen/2238_1.vervolg-oplossingsgericht-werken.jpgimage/jpegjpg3800061000x674landscapevervolg oplossingsgericht werken.jpg2020-07-07 14:09:11saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2238_1vervolg-oplossingsgericht-werkenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2238_1.vervolg-oplossingsgericht-werken.jpg1000674kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 05/11/2020do 5 novdo 12 novdo 19 novdonderdag 5 november 2020 (week 44)donderdag 12 november 2020 (week 45)donderdag 19 november 2020 (week 46)
Start op 06/11/2020Beroepskrachten

Gesprekstechnieken voor coördinatoren (Zoom)

Leer verschillende vormen van gesprekken voeren voor en door beroepskrachten.

vr 6 nov & vr 13 nov

•••
22190vwa11beroepskrachtengesprekstechnieken voor coördinatoren (zoom)16002020-11-0609:00:0012:00:002020-11-1309:00:0012:00:00beroepskrachten227leer verschillende vormen van gesprekken voeren voor en door beroepskrachten.vergroot met deze training jouw kennis over verschillende gespreksvormen en verbeter jouw vaardigheden daarin. *doel en inhoud* centraal in de training staan eigen ervaringen, kennis, vaardigheden en casuïstiek met vrijwilligers uit de praktijk. daarnaast wordt er veel uitgewisseld en geoefend; alles in een veilige, niet veroordelende leeromgeving. na afloop van de training heb je meer bewustzijn, kennis en vaardigheden op het gebied van: * context en belang van selectie-, voortgangs- en slecht nieuws gesprekken * de ingrediënten en opbouw van de genoemde gesprekken * de eigen (positieve) houding ten aanzien van het belang van en het voeren van selectie-, voortgangs- en slecht nieuws gesprekken * feedback geven en ontvangen. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* deze module gesprekstechnieken wordt aangeboden aan (ervaren) begeleiders en coördinatoren die werken met vrijwilligers. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* niet van toepassing. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* ja0101800deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.02310opleidingen2219_1221912219_1.beroepskrachten-gesprekstechnieken.jpgcontents/uploads/opleidingen/2219_1.beroepskrachten-gesprekstechnieken.jpgimage/jpegjpg2752161000x675landscapeberoepskrachten gesprekstechnieken.jpg2020-07-02 09:46:10paulaeditor2001:982:248:1:c55:4877:5033:4884mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:77.0) gecko/20100101 firefox/77.0image/jpeg2219_1beroepskrachten-gesprekstechniekenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2219_1.beroepskrachten-gesprekstechnieken.jpg1000675upcomingstart op 06/11/2020vr 6 novvr 13 novvrijdag 6 november 2020 (week 44)vrijdag 13 november 2020 (week 45)
Start op 06/11/2020Oriëntatie

Vrijwilligerswerk, jouw droombaan? (Zoom)

Een training die je helpt om een droombaan te vinden, in vrijwilligerswerk.

vr 6 nov, vr 13 nov & vr 20 nov

•••
22330centrum,nieuwwest,zuid,vwa1oriëntatievrijwilligerswerk, jouw droombaan? (zoom)67,10202020-11-0610:00:0013:00:002020-11-1310:00:0013:00:002020-11-2010:00:0013:00:00vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid227een training die je helpt om een droombaan te vinden, in vrijwilligerswerk.deze training is gericht op het ontdekken van je kwaliteiten en het zoeken naar mogelijkheden om de stap te zetten in de wereld van vrijwilligerswerk. het is een training speciaal ontwikkeld voor mensen die een stap willen zetten van eigen ervaring in de zorg naar het ondersteunen van anderen via vrijwilligerswerk. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de bijeenkomst ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor de online bijeenkomsten ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* mensen die een stap verder willen en kunnen zetten richting vrijwilligerswerk. voor diegenen die meer willen weten over vrijwilligerswerk en hun eigen talenten. *doelstelling en inhoud* met deze training onderzoek je wat je kwaliteiten zijn en hoe je die in zou kunnen zetten. in de groep werkt je met steun aan het ontdekken hiervan. de diverse onderwerpen die aan bod komen in de training zijn: * meer zicht krijgen op eigen kwaliteiten * communicatieve vaardigheden die je al hebt en die belangrijk zijn in vrijwilligerswerk * hanteren van afstand en nabijheid * stellen en bewaken van grenzen * wat heb je nodig om een stap verder te kunnen komen? * meer zicht op je eigen mogelijkheden in het bestaande (vrijwilligers)werkaanbod. *tijdsinvestering* 9 uur *studiemateriaal* niet van toepassing *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 4 en maximaal 10. *certificaat van deelname* ja0101800deelname aan deze training is gratis.deelname aan deze training is gratis.12323opleidingen2233_1223312233_1.orientatie-vrijwilligerswerk-is-het-iets-voor-mij.jpgcontents/uploads/opleidingen/2233_1.orientatie-vrijwilligerswerk-is-het-iets-voor-mij.jpgimage/jpegjpg1680461000x675landscapeorientatie vrijwilligerswerk is het iets voor mij.jpg2020-07-03 14:35:12saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2233_1orientatie-vrijwilligerswerk-is-het-iets-voor-mijhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2233_1.orientatie-vrijwilligerswerk-is-het-iets-voor-mij.jpg1000675kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 06/11/2020vr 6 novvr 13 novvr 20 novvrijdag 6 november 2020 (week 44)vrijdag 13 november 2020 (week 45)vrijdag 20 november 2020 (week 46)
Start op 10/11/2020Vervolg

In het hier en nu

In contact blijven met jezelf; een kennismaking met Transactionele analyse

di 10 nov & di 17 nov

•••
2224245vwa3vervolgin het hier en nu16802020-11-1019:00:0022:00:002020-11-1719:00:0022:00:00vrijwilligers1in contact blijven met jezelf; een kennismaking met transactionele analysegeen vrijwilligerswerk zonder contact met de ander. en hoe kun je goed met de ander in contact staan? door goed in contact met jezelf te staan. transactionele analyse (ta) geeft een scherpe kijk op hoe jezelf in het leven staat en wat er tussen jou en de ander gebeurt. ta reikt concepten aan om te begrijpen waarom je soms in moeizame communicatie met elkaar belandt. en ze geeft handvatten om daar iets mee te doen. *doelstelling en inhoud* in deze training maak je kennis met beginselen van ta. welke basishouding ligt ten grondslag aan de ta? je leert wat het betekent het om in _je ouder_, _kind_ of _volwassene_ positie te staan. en hoe je aan de hand van deze drie zogenaamde ego-toestanden de interactie met de ander kunt begrijpen en sturen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* trainingsmateriaal wordt uitgereikt tijdens de training. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* ja671800deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.62315opleidingen2224_1222412224_1.23122017_va_41842_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/opleidingen/2224_1.23122017_va_41842_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2907251000x675landscape23122017_va_41842_lr_1000x675px.jpg2020-07-02 10:46:25saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2224_123122017_va_41842_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2224_1.23122017_va_41842_lr_1000x675px.jpg1000675upcomingstart op 10/11/2020di 10 novdi 17 novdinsdag 10 november 2020 (week 45)dinsdag 17 november 2020 (week 46)
Start op 11/11/2020Basis

Ondersteunend vrijwilligerswerk (Zoom)

In 3 bijeenkomsten leer je de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact

wo 11 nov, wo 18 nov & wo 25 nov

•••
22200vwa4basisondersteunend vrijwilligerswerk (zoom)16802020-11-1114:00:0017:00:002020-11-1814:00:0017:00:002020-11-2514:00:0017:00:00basis ondersteunend (zoom)vrijwilligers227in 3 bijeenkomsten leer je de belangrijkste vaardigheden voor een goed contactin deze basistraining ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact: afstand en nabijheid, bewaken van grenzen en communicatie. je leert de belangrijke vaardigheden die je verder helpen in je (een-op-een) contact met mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. het gaat over je eigen motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger en de basisbeginselen rond communicatie en grenzen stellen. *doel en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen waaronder * ‘afstand en nabijheid’ * stellen en bewaken van grenzen * versterken van communicatieve vaardigheden in de bijeenkomst oefen je gelijk wat je geleerd hebt. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten *studiemateriaal* je ontvangt een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de online bijeenkomsten. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* ‘afstand en nabijheid’ * stellen en bewaken van grenzen * versterken van communicatieve vaardigheden10101800deze training kost €175 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.aan deze training zijn geen kosten verbonden.12311opleidingen2220_1222012220_1.basis-ondersteunend.jpgcontents/uploads/opleidingen/2220_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x675landscapebasis ondersteunend.jpg2020-07-02 09:51:08paulaeditor2001:982:248:1:c55:4877:5033:4884mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:77.0) gecko/20100101 firefox/77.0image/jpeg2220_1basis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2220_1.basis-ondersteunend.jpg1000675upcomingstart op 11/11/2020wo 11 novwo 18 novwo 25 novwoensdag 11 november 2020 (week 45)woensdag 18 november 2020 (week 46)woensdag 25 november 2020 (week 47)
Start op 12/11/2020Vervolg

Samen nieuwe mogelijkheden verkennen (Zoom)

Inspiratietraining: leer nieuwe mogelijkheden met je maatje te verkennen.

do 12 nov

•••
22260vwa3vervolgsamen nieuwe mogelijkheden verkennen (zoom)7502020-11-1219:00:0022:00:00vrijwilligers227inspiratietraining: leer nieuwe mogelijkheden met je maatje te verkennen.in het contact merk je misschien dat iemand behoefte heeft om met jou de buurt te gaan verkennen, meer uit een week te halen, misschien ook wel nieuwe mensen te ontmoeten en meer dingen te doen. hoe pak je dat aan en waar begin je? hoe kom je er bijvoorbeeld achter wat iemand leuk zou vinden om te doen na een moeilijke periode? wat helpt om de interesses, talenten en vaardigheden van je maatje in kaart te brengen en er samen iets mee te doen? in deze training krijg je als vrijwilliger handvatten en inspiratie om je deelnemer beter te leren kennen, beter te kunnen ondersteunen in het vergroten van haar/zijn leefwereld. je ontdekt wat helpend zou kunnen zijn in het vinden van de interesses, talenten en vaardigheden van je maatje. *doel en inhoud* tijdens deze training krijg je als vrijwilliger handvatten mee, oefen je motiverende en activerende gespreksvoering en doe je inspiratie op om je maatje beter te leren kennen en te helpen in zijn of haar zoektocht naar nieuwe mogelijkheden. hoe werkt het? we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor de online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* vrijwilligers die een van de basistrainingen (ondersteunend of coachend vrijwilligerswerk) bij de vrijwilligersacademie hebben gevolgd. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* je ontvangt studiemateriaal via de mail. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 4 en maximaal 10 vrijwilligers. *certificaat van deelname* jain de training zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: * motiverende en stimulerende gespreksvoering * methodieken die kunnen helpen om interesses, kwaliteiten en vaardigheden omhoog te brengen bij de deelnemer * praktische methodieken en handvaten * in kaart brengen van wat de deelnemer al doet en nog meer zou willen doen * reflecteren & uitwisseling met andere cursisten3101800deelname kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.12317opleidingen2226_1222612226_1.vervolg-netwerkcoaching.jpgcontents/uploads/opleidingen/2226_1.vervolg-netwerkcoaching.jpgimage/jpegjpg2436281000x675landscapevervolg netwerkcoaching.jpg2020-07-02 15:30:50saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2226_1vervolg-netwerkcoachinghttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2226_1.vervolg-netwerkcoaching.jpg1000675upcomingstart op 12/11/2020do 12 novdonderdag 12 november 2020 (week 45)
Start op 16/11/2020Vervolg

Oplossingsgericht werken (Zoom)

Maak kennis met de methode ‘oplossingsgericht werken’ en leer hoe je mogelijkheden en eigen kracht opent voor iemand.

ma 16 nov & ma 23 nov

•••
22120vwa3vervolgoplossingsgericht werken (zoom)16002020-11-1619:00:0022:00:002020-11-2319:00:0022:00:00vervolg oplossingsgericht werkenvrijwilligers227maak kennis met de methode 'oplossingsgericht werken' en leer hoe je mogelijkheden en eigen kracht opent voor iemand.door de focus te leggen op waar iemand naar op weg is en wat iemand zelf al in huis heeft, kun je iemand ondersteunen om een stapje vooruit te zetten. het principe van het oplossingsgericht werken ligt in de nadruk op het halfvolle glas; wat zit er al in, wat gaat al goed? en niet op dat wat ontbreekt: wat is het probleem, wat lukt er niet? door de nadruk te leggen op én het verlangen en iemands eigen kracht open je mogelijkheden voor de ander. *doel en inhoud* door eerst zelf aan den lijve te ondervinden wat oplossingsgericht werken voor je kan betekenen leer je deze methode. in de tweede bijeenkomst gaan we dat vertalen naar je deelnemer: hoe kun je het toepassen in je eigen praktijk? we maken onder andere gebruik van het 7-stappenplan, de wondervraag en de schaalvraag. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop, telefoon of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de online bijeenkomsten. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* wat is oplossingsgericht werken? * hoe kan je dat inzetten in je werken met je deelnemer? * het 7 stappenmodel van oplossingsgericht werken.0101800deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.12296opleidingen2212_1221212212_1.vervolg-oplossingsgericht-werken.jpgcontents/uploads/opleidingen/2212_1.vervolg-oplossingsgericht-werken.jpgimage/jpegjpg3800061000x674landscapevervolg oplossingsgericht werken.jpg2020-07-01 15:14:10saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2212_1vervolg-oplossingsgericht-werkenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2212_1.vervolg-oplossingsgericht-werken.jpg1000674upcomingstart op 16/11/2020ma 16 novma 23 novmaandag 16 november 2020 (week 46)maandag 23 november 2020 (week 47)
Start op 19/11/2020Maatwerk

Sfeerbeheer en de-escalerend werken

Een training over sfeerbeheer en het de-escaleren bij lastig gedrag, speciaal voor vrijwilligers van Combiwel MaDi & de Geldcoach.

do 19 nov & do 26 nov

•••
18900vwa7maatwerksfeerbeheer en de-escalerend werken16802020-11-1913:00:0016:00:002020-11-2613:00:0016:00:00organisaties1een training over sfeerbeheer en het de-escaleren bij lastig gedrag, speciaal voor vrijwilligers van combiwel madi & de geldcoach.*doelstelling en inhoud* vrijwilligers leveren hun bijdrage aan een goede sfeer en kunnen de-escaleren bij lastig gedrag. na afloop van deze training: * kunnen deelnemers hun kwaliteiten ten aanzien van klantvriendelijke bejegening bewust inzetten; * hebben deelnemers afgestemd hoe zij algemeen geldende normen en eventuele huisregels eenduidig uitdragen en handhaven; * hebben deelnemers inzicht hoe zij lastig gedrag kunnen interpreteren; * hebben deelnemers handvatten om op respectvolle wijze verzoeken te weigeren en bezoekers aan te spreken op regel overschrijdend gedrag; * hebben deelnemers geoefend met het professioneel hanteren van emotioneel lastig gedrag; * hebben deelnemers geoefend met het professioneel begrenzen van persoonsgericht lastig gedrag. dagdeel 1 * kennismaking * gastvrijheid en klantvriendelijke bejegening * teamgericht kijken naar normen en/of huisregels * verkennen van grensgevallen tussen gewenst en ongewenst gedrag * implementatie protocol agressiehantering dagdeel 2 * korte terugblik * introductie trainingsacteur * weigeren verzoek * aanspreken op regel overschrijdend gedrag * boze bezoekers: de-escaleren bij emotioneel lastig gedrag * lastige lieden: begrenzen bij persoonsgericht lastig gedrag *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers van combiwel madi & de geldcoach. *tijdsinvestering* 2 x 3 uur *studiemateriaal* aan het einde van de training wordt een handout uitgereikt. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja012180011883opleidingen1890_1189011890_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgcontents/uploads/opleidingen/1890_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2474981000x6752019-10-09 16:29:55saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:69.0) gecko/20100101 firefox/69.0image/jpeg1890_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1890_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg1000675upcomingstart op 19/11/2020do 19 novdo 26 novdonderdag 19 november 2020 (week 46)donderdag 26 november 2020 (week 47)
Start op 19/11/2020Vervolg

Non-violent communication (Zoom)

Learn how the non-violent communication model can help you in your contact with others

do 19 nov, do 26 nov & do 3 dec

•••
22460vwa3vervolgnon-violent communication (zoom)602020-11-1919:00:0022:00:002020-11-2619:00:0022:00:002020-12-0319:00:0022:00:00vrijwilligers227learn how the non-violent communication model can help you in your contact with othersdo you know what the metaphors of the giraffe and jackal stand for when we talk about connecting? with its big heart, the giraffe symbolizes openness and love and the jackal stands for all judgments and interpretations we have. learn how to handle this in communication and contact. *objective and contents* there are four components to the non-violent communication (nvc) model, as developed by marshall rosenberg, ph.d. this nvc process can guide you to express how (and who) you are, or it can be used to emphatically accept how someone else behaves. during this level 1, basic course you will learn the 4 components of non-violent communication and how you can use it in your daily life and as a volunteer. it is an interactive training in which you work with your own practical experience. *for whom?* this training is intended for buddies en volunteers who are interested in this subject. *time investment* 10 hours (including homework) in total *how does it work?* we work with video conferencing system zoom. before the training your receive instruction per mail how to install zoom on your computer, laptop or tablet. before each session you receive an invitation with a link to join the online training. we start each session with a soundcheck and check in. during the training we work with exercises, sometimes with use of breakout rooms with small groups. halfway each session there is an intermission. we end each session with a check-out. *study material* your will receive a handout in advance, per mail. handy to have the handout present, during the online training. *number of places* the course can accommodate up to maximum 10 participants. *certificate of attendance* yes10101800this training costs €125 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.22341opleidingen2246_1224612246_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgcontents/uploads/opleidingen/2246_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2130541000x675landscapevervolg geweldloze communicatie niveau 1.jpg2020-07-14 10:55:25saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2246_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2246_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg1000675upcomingstart op 19/11/2020do 19 novdo 26 novdo 3 decdonderdag 19 november 2020 (week 46)donderdag 26 november 2020 (week 47)donderdag 3 december 2020 (week 48)
Start op 23/11/2020Maatwerk

Kickstart training

Speciaal voor (nieuwe) vrijwilligers van Doras.

ma 23 nov, ma 30 nov & ma 7 dec

•••
2248337vwa7maatwerkkickstart training602020-11-2309:30:0012:30:002020-11-3009:30:0012:30:002020-12-0709:30:0012:30:00maatwerk ondersteunend vrijwilligerswerk - puurzuid en dorasorganisaties51speciaal voor (nieuwe) vrijwilligers van doras.in deze training ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact: afstand en nabijheid, bewaken van grenzen en communicatie. je leert de belangrijke vaardigheden die je verder helpen in je (een-op-een) contact met mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. het gaat over je eigen motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger en de basisbeginselen rond communicatie en grenzen stellen. *doelstelling en inhoud* een ervaren trainer bespreekt en behandelt interactief in drie ochtenden diverse onderwerpen: * helderheid verkrijgen over motivatie, positie en rol als ondersteunende vrijwilliger * hanteren van ‘afstand en nabijheid’ * stellen en bewaken van grenzen * versterken van communicatieve vaardigheden * omgaan met weerstand in de bijeenkomst oefen je gelijk wat je geleerd hebt. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *voor wie?
* deze training is bedoeld voor (nieuwe) vrijwilligers van doras. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten *studiemateriaal* een handout wordt uitgereikt tijdens een van de bijeenkomsten. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 8 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *aanmelding* 
aanmelding verloopt via coördinatoren van de vrijwilligersorganisatie. let op, tussen de 1 en 2e bijeenkomst zit twee weken. *nb* afhankelijk van de corona maatregelingen, vindt deze training fysiek op locatie óf online plaats. zonder nader bericht vindt de training fysiek op locatie plaats. de lunch na afloop van de 1e bijeenkomst komt helaas wel te vervallen.* motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend/in of hulpverlener * stellen & bewaken van grenzen * het geven en ontvangen van feedback * reflecteren & zelfkennis * stimuleren en motiveren * gespreksvaardigheden.108180032338opleidingen2248_1224812248_1.keuze-werkvormen-voor-vrijwillige-coaches.jpgcontents/uploads/opleidingen/2248_1.keuze-werkvormen-voor-vrijwillige-coaches.jpgimage/jpegjpg2201141000x675landscapekeuze werkvormen voor vrijwillige coaches.jpg2020-07-08 15:29:03saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2248_1keuze-werkvormen-voor-vrijwillige-coacheshttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2248_1.keuze-werkvormen-voor-vrijwillige-coaches.jpg1000675upcomingstart op 23/11/2020ma 23 novma 30 novma 7 decmaandag 23 november 2020 (week 47)maandag 30 november 2020 (week 48)maandag 7 december 2020 (week 49)
Start op 25/11/2020Vervolg

De Socratische gesprekshouding (Zoom)

Met de gespreksmethode van Socrates leer je je contacten – ook op afstand – te verdiepen

wo 25 nov, wo 2 dec & wo 16 dec

•••
224712vwa3vervolgde socratische gesprekshouding (zoom)7502020-11-2519:00:0022:00:002020-12-0219:00:0022:00:002020-12-1619:00:0022:00:00vrijwilligers227met de gespreksmethode van socrates leer je je contacten - ook op afstand - te verdiepenin deze vervolgtraining maak je kennis met de socratische gesprekshouding en de specifieke vaardigheden die je onder andere in je vrijwilligerswerk met je maatje kunt toepassen. door ‘goede’ vragen te stellen kun je het contact - ook op afstand - met elkaar verdiepen en helder krijgen waar het om gaat. hierdoor kun je iemand versterken om zijn/haar eigen kennis en ervaring in te zetten. een waardvolle vaardigheid juist nu in deze _coronatijd_. *doelstelling en inhoud* in deze training ontwikkel je een ‘socratische houding’. er is aandacht voor gelijkwaardigheid in het gesprek en het voortdurend bewustzijn van de balans tussen een gepaste afstand en nabijheid. je gaat op zoek naar een juiste balans tussen hoofd (kritisch onderzoekend) en hart (verbindend). je leert wat bijdraagt om gemakkelijker met elkaar in gesprek te gaan (dialoogklimaat) en wat het effect van verschillende type vragen is. je leert onderdelen uit de ‘socratische gespreksmethode’ toe te passen: * actief luisteren, inleven en openstellen voor de ander (opschorten van oordeel, advies) * kennis over wat een dialoog is en hoe je dat toepast * bewust worden wat er met jou en de ander gebeurt in een gesprek * kritische en open vragen te stellen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht en zelfreflectie * handvatten om te onderzoeken welke vraag er bij de ander speelt, hoe deze te verduidelijken en hoe iemand de eigen ervaring en kennis kan benutten. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die de basistraining hebben gevolgd en die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 10 uur (incl. huiswerk) *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de online bijeenkomsten. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 10. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* nb tussen de tweede en derde bijeenkomst zit 2 weken.het toepassen van de socratische gespreksmethode. hieronder vallen (de verdieping van) de volgende kennis en vaardigheden: * actief luisteren en inleven * jezelf helder articuleren * gerichte adequate en open vragen stellen * een heldere conclusie van het gesprek kunnen formuleren * reflecteren op de manier waarop je communiceert * een goede, constructieve gesprekshouding aannemen * inzicht in wat een dialoog is en wat je ermee kunt bereiken * gewaarwording van het belang van diversiteit en gelijkwaardigheid in een dialoog.10101800deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.12336opleidingen2247_1224712247_1.vervolg-gespreksmethode-van-socrates.jpgcontents/uploads/opleidingen/2247_1.vervolg-gespreksmethode-van-socrates.jpgimage/jpegjpg2080981000x675landscapevervolg gespreksmethode van socrates.jpg2020-07-07 16:43:36saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2247_1vervolg-gespreksmethode-van-socrateshttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2247_1.vervolg-gespreksmethode-van-socrates.jpg1000675upcomingstart op 25/11/2020wo 25 novwo 2 decwo 16 decwoensdag 25 november 2020 (week 47)woensdag 2 december 2020 (week 48)woensdag 16 december 2020 (week 50)
Start op 26/11/2020Beroepskrachten

Coachend begeleiden van vrijwilligers

Ontwikkel jouw coachende vaardigheden om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten.

do 26 nov & do 10 dec

•••
22220vwa11beroepskrachtencoachend begeleiden van vrijwilligers16002020-11-2609:00:0012:30:002020-12-1009:30:0012:30:00beroepskrachten1ontwikkel jouw coachende vaardigheden om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten.je ontwikkelt en versterkt jouw coachende vaardigheden bij het werken met vrijwilligers, waardoor de samenwerking met jouw vrijwilligers verbetert. *doel en inhoud* het doel van de training is het ontwikkelen van coachende vaardigheden van beroepskrachten om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: * coachende gespreksvaardigheden * verschil en overeenkomsten rol en positie vrijwilliger, vriend en/of professional * de 7 elementen van een coachingsproces en coachingsmodel * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * de redders en winnaarsdriehoek * oplossingsgericht werken * reflecteren & zelfkennis. aan het eind van de 1e bijeenkomst ontvang je een coachingsopdracht, die tijdens de 2e bijeenkomst wordt besproken. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor beroepskrachten die met vrijwilligers werken. *tijdsinvestering* 7 uur *studiemateriaal* je ontvangt vooraf een handout via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de online bijeenkomsten. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *let op* tussen de 1e en 2e bijeenkomst zit twee weken.074200deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.aan deze training zijn geen kosten verbonden.12313opleidingen2222_1222212222_1.beroepskrachten-coachend-begeleiden.jpgcontents/uploads/opleidingen/2222_1.beroepskrachten-coachend-begeleiden.jpgimage/jpegjpg2698021000x675landscapeberoepskrachten coachend begeleiden.jpg2020-07-02 12:10:27saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2222_1beroepskrachten-coachend-begeleidenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2222_1.beroepskrachten-coachend-begeleiden.jpg1000675upcomingstart op 26/11/2020do 26 novdo 10 decdonderdag 26 november 2020 (week 47)donderdag 10 december 2020 (week 49)
Start op 30/11/2020Vervolg

Geweldloze communicatie, niveau 2 (Zoom)

Het vervolg op Geweldloze Communicatie, niveau 1, waarbij je nog iets dieper ingaat op de materie.

ma 30 nov & ma 14 dec

•••
22280vwa3vervolggeweldloze communicatie, niveau 2 (zoom)602020-11-3019:00:0022:00:002020-12-1419:00:0022:00:00vrijwilligers227het vervolg op geweldloze communicatie, niveau 1, waarbij je nog iets dieper ingaat op de materie.als je nog beter en meer wil leren over geweldloze communicatie is er een vervolgtraining. je leert dan nog meer over je bewust zijn van, en het kunnen meeleven en inleven in andermans gevoelens en of situatie. door het vergroten van inzicht en vaardige communicatie, leer je goed omgaan met verschillen. *doel en inhoud* deze training is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rozenberg. in dit tweede deel gaan we uitgebreider in op deze communicatiemethode. trainer andrea vogelsanger is internationaal gecertificeerd nvc/geweldloze communicatie. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* voor alle vrijwilligers die de training 'geweldloze communicatie' (voorheen verbindend communiceren) al eens gevolgd hebben en zich verder willen verdiepen en bekwamen in geweldloze communicatie. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt trainingsmateriaal via de mail. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 10. *certificaat van deelname* ja* empathisch luisteren * communiceren vanuit verbinding (vanuit behoefte i.p.v. verwijten en oordelen) * reflecteren op communicatie en effecten daarvan * toepassen en vertalen theorie naar de praktijk6101800deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.12319opleidingen2228_1222812228_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2.jpgcontents/uploads/opleidingen/2228_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2.jpgimage/jpegjpg3501071000x675landscapevervolg geweldloze communicatie niveau 2.jpg2020-07-02 16:44:14saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2228_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2228_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2.jpg1000675upcomingstart op 30/11/2020ma 30 novma 14 decmaandag 30 november 2020 (week 48)maandag 14 december 2020 (week 50)
Start op 30/11/2020Basis

Coachend vrijwilligerswerk (Zoom)

Vrijwilligers leren in 3 online bijeenkomsten hun coachende vaardigheden ontdekken om mensen beter te ondersteunen en samen doelen te stellen.

ma 30 nov, ma 7 dec & ma 14 dec

•••
2236338vwa4basiscoachend vrijwilligerswerk (zoom)1102020-11-3019:00:0022:00:002020-12-0719:00:0022:00:002020-12-1419:00:0022:00:00vrijwilligers227vrijwilligers leren in 3 online bijeenkomsten hun coachende vaardigheden ontdekken om mensen beter te ondersteunen en samen doelen te stellen.in de basistraining komen altijd vier elementen – motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger, basisbeginselen communicatie en grenzen stellen – aan bod. in de basistraining coachend leer je ook je coachende vaardigheden te ontdekken om mensen goed te ondersteunen en samen doelen te stellen. *doelstelling en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen waaronder: * hanteren van ‘afstand en nabijheid’ * versterken van coachende vaardigheden * omgaan met weerstand. in de bijeenkomst oefenen we wat we leren. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers van partnerorganisaties die mensen coachen, bijvoorbeeld door samen doelen te stellen en te realiseren. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten. *studiemateriaal* je ontvangt een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de online bijeenkomsten. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *aanmelding* aanmelding verloopt via coördinatoren van de vrijwilligersorganisatie.* gespreksvaardigheden * motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend en/of hulpverlener * de 7 elementen in een coachingsproces * gericht zijn op de gewenste situatie * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * omgaan met weerstand * reflecteren & zelfkennis.10101800deze training kost €175 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.aan deze training zijn geen kosten verbonden.02326opleidingen2236_1223612236_1.basis-coachend.jpgcontents/uploads/opleidingen/2236_1.basis-coachend.jpgimage/jpegjpg2221291000x675landscapebasis coachend.jpg2020-07-07 10:56:01saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2236_1basis-coachendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2236_1.basis-coachend.jpg1000675upcomingstart op 30/11/2020ma 30 novma 7 decma 14 decmaandag 30 november 2020 (week 48)maandag 7 december 2020 (week 49)maandag 14 december 2020 (week 50)
Start op 01/12/2020Vervolg

Leren presenteren

Houd je zenuwen onder controle en leer in twee bijeenkomsten een goede presentatie te geven.

di 1 dec & di 8 dec

•••
22010vwa3vervolgleren presenteren6702020-12-0119:00:0022:00:002020-12-0819:00:0022:00:00vervolg leren presenterenvrijwilligers1houd je zenuwen onder controle en leer in twee bijeenkomsten een goede presentatie te geven.voor een groep een inhoudelijk goede presentatie geven: de een draait zijn hand er niet voor om, de ander krijgt al de zenuwen bij het idee. jij leert inhoudelijk een goed verhaal op te bouwen en je verbetert je presentatievaardigheden. *doel en inhoud* jij verbetert je presentaties door te werken aan de opzet en structuur van je verhaal en aan je presentatievaardigheden. de volgende onderwerpen komen aan bod: * inhoud van de presentatie: wat is mijn doel en wat ga ik vertellen? * doelgroep: aan wie presenteer ik? * opbouw: hoe bouw ik structuur op? * presentatievaardigheden om bijvoorbeeld andere vrijwilligers te werven of kennis over te brengen. tijdens de tweede bijeenkomst houden alle deelnemers een korte presentatie. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die hun presentatievaardigheden willen verbeteren. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* geen *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* inhoud, opbouw en structuur van een presentatie * non-verbale, verbale en para-linguale aspecten van presentatievaardigheden * omgaan met (vragen) uit het publiek * geven en ontvangen van feedback.671800deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.02302opleidingen2201_1220112201_1.vervolg-leren-presenteren.jpgcontents/uploads/opleidingen/2201_1.vervolg-leren-presenteren.jpgimage/jpegjpg3059151125x750landscapevervolg leren presenteren.jpg2020-07-01 15:26:20saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2201_1vervolg-leren-presenterenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2201_1.vervolg-leren-presenteren.jpg1125750upcomingstart op 01/12/2020di 1 decdi 8 decdinsdag 1 december 2020 (week 48)dinsdag 8 december 2020 (week 49)
Start op 03/12/2020Vervolg

Eenzaamheid (Zoom)

Heb jij als vrijwilliger te maken met (vaak verborgen) eenzaamheid? Leer meer over omgaan met eenzaamheid

do 3 dec & do 10 dec

•••
22020vwa3vervolgeenzaamheid (zoom)160,10202020-12-0319:00:0022:00:002020-12-1019:00:0022:00:00vrijwilligers227heb jij als vrijwilliger te maken met (vaak verborgen) eenzaamheid? leer meer over omgaan met eenzaamheiduit onderzoek blijkt dat 80.000 amsterdammers ernstig eenzaam zijn. dat is een op de acht amsterdammers. nog eens 220.000 zijn matig eenzaam. dat betekent dat veel vrijwilligers in hun werk met (vaak verborgen) eenzaamheid te maken krijgen. zowel bij hun deelnemer, maar wellicht ook bij zichzelf. een goede reden om daar twee bijeenkomsten bij stil te staan. *doelstelling en inhoud* in deze training maak je kennis met de verschillende vormen van eenzaamheid en mogelijke oorzaken. wat voor impact heeft eenzaamheid op de betrokkene en zijn omgeving? aan het eind van de training heb je tips en handvatten waar je zelf direct in je vrijwilligerswerk mee aan de slag kunt. naast de theorie ga je aan de slag met je eigen ervaringen uit de praktijk. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door zoom). we eindigen met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* voor vrijwilligers die in hun werk mensen met eenzaamheid tegenkomen of vermoeden dat er eenzaamheid speelt bij de deelnemer en graag meer handvatten willen om daar mee om te gaan. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de online bijeenkomsten *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* wat wordt verstaan onder eenzaamheid. * hoeveel komt het voor, wat zijn de oorzaken en hoe herken je het. * eigen eenzaamheid en hoe ga je daar mee om. * welke overlevingsstrategieën zijn er, wat doe jij zelf en wat herken je bij je deelnemer. * bespreekbaar maken van eenzaamheid met je deelnemer. wat werkt en wat niet, oefenen met gesprek. * samen verbinden in eenzaamheid.0101200deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.02300opleidingen2202_1220212202_1.mc-eenzaamheid.jpgcontents/uploads/opleidingen/2202_1.mc-eenzaamheid.jpgimage/jpegjpg1864601000x675landscapemc eenzaamheid.jpg2020-07-01 15:22:51saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2202_1mc-eenzaamheidhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2202_1.mc-eenzaamheid.jpg1000675upcomingstart op 03/12/2020do 3 decdo 10 decdonderdag 3 december 2020 (week 48)donderdag 10 december 2020 (week 49)
Start op 07/12/2020Colleges

Theatercollege ‘Opgelost!’ (Zoom)

Een leuke, interactieve onemanshow, waarin je een frisse blik krijgt op hoe we met elkaar communiceren: nu ook online op Nationale Vrijwilligersdag!

ma 7 dec

•••
21990centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegestheatercollege 'opgelost!' (zoom)4402020-12-0720:00:0022:00:00beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen227een leuke, interactieve onemanshow, waarin je een frisse blik krijgt op hoe we met elkaar communiceren: nu ook online op _nationale vrijwilligersdag_!niet vanuit het sfeervolle torpedo-theater maar wel lekker chique en comfortabel op je eigen bank; we brengen het theater naar jouw huis. je kunt languit genieten van deze one-man-show. het principe van het oplossingsgericht werken ligt in de nadruk op het halfvolle glas; wat zit er al in, wat gaat al goed? en niet op dat wat ontbreekt: wat is het probleem, wat lukt er niet? door de nadruk te leggen op _het verlangen_ en _je eigen kracht_ open je mogelijkheden voor de ander (en misschien ook wel jezelf). dat en meer leer je in het theatercollege opgelost! h3. uit eigen ervaring centraal in het verhaal staat of het jaap lukt om zijn sympathieke 93-jarige maatje te helpen met een prangend probleem. aan de hand van de ervaringen van vrijwilliger jaap en het verhaal van zijn maatje johan wordt je geïntroduceerd in de handzame vuistregels van oplossingsgericht werken. ook maak je kennis met de twee beroemdste technieken van dit model: de wondervraag en de schaalvraag. h3. theatermaker jaap vriend jaap vriend, trainer bij de vrijwilligersacademie, schrijver én speler van deze voorstelling, geeft op theatrale en soms hilarische wijze een frisse blik op oplossingsgericht werken. en hoe je via de deze praktische en nuchtere methode als vrijwilliger een ander (en jezelf) kan helpen bij het bouwen aan oplossingen. onze theatercolleges, ''een prachtige mix van hele zinnige informatie over het onderwerp, stand-up comedy en interactie tussen deelnemers'' aldus een van onze bezoekers, zijn inmiddels een beproefd product. komt dat zien! *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem "zoom":https://zoom.us/ . voorafgaande aan het theatercollege ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor de online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. *voor wie?* voor iedereen: van vrijwilligerscoördinatoren tot geïnteresseerde vrijwilligers. *tijdsinvestering* 2 uur0501200deelname is gratis.deelname is gratis.02303opleidingen2199_1219912199_1.theatercollege-jaap-in-wonderland2jpg.jpgcontents/uploads/opleidingen/2199_1.theatercollege-jaap-in-wonderland2jpg.jpgimage/jpegjpg124675797x613landscapetheatercollege jaap in wonderland2jpg.jpg2020-07-01 15:29:24saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2199_1theatercollege-jaap-in-wonderland2jpghttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2199_1.theatercollege-jaap-in-wonderland2jpg.jpg797613kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 07/12/2020ma 7 decmaandag 7 december 2020 (week 49)
Start op 10/12/2020Colleges

Werken met stilte

Aandacht en er zijn voor iemand is een belangrijk aspect van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. Leer over de zeven pijlers van mindfulness voor vrijwilligers.

do 10 dec

•••
21920centrum,nieuwwest,zuid,vwa10collegeswerken met stilte20602020-12-1015:00:0017:00:00beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1aandacht en er zijn voor iemand is een belangrijk aspect van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. leer over de zeven pijlers van mindfulness voor vrijwilligers._ruimte maken voor ontvankelijkheid in zorgrelaties_ goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander. daardoor kan, vaak pas gaandeweg, begrepen worden wat er voor de ander op het spel staat en welke hulp dan passend is. de ander voelt zich gezien en erkend. dat alléén al kan als weldadige zorg ervaren worden. het is daarbij belangrijk, dat je je werkelijk, liefdevol en zonder oordelen openstelt voor het perspectief van de ander. in de zorgethiek wordt dat ontvankelijkheid genoemd. dat geldt naar twee kanten: ook degene die jij begeleidt moet zich open durven stellen en zich kwetsbaarheid durven tonen. in dit proces is het van belang om acceptatie, geduld, traagheid en stilte een kans te geven. veelal hebben we de neiging om stiltes op te vullen en 'gaten te dichten'. als we dat nu eens niet doen en stilte meer zien als 'ruimte maken'? welke werkvormen staan ons daarbij ter beschikking? *doel en inhoud* hoe werk je met stilte en welke werkvormen staan ons daarbij ter beschikking? hiervoor gaan we te rade bij methoden zoals deze binnen theorie en praktijk van mindfulness zijn ontwikkeld zoals 'drie minuten ademruimte', bodyscan, visualisatie en compassievolle presentie. na een inleiding college over mindfulness gaan we met deze methoden oefenen. *voor wie?* dit college is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent:* dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* dit college biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* nee071200deze bijeenkomst is gratis.42281opleidingen2192_1219212192_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/opleidingen/2192_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2462301000x675landscape23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpg2020-07-01 10:37:44saskiaeditor83.161.136.176mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/83.0.4103.116 safari/537.36image/jpeg2192_123122017_va_41810_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/2192_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpg1000675kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidupcomingstart op 10/12/2020do 10 decdonderdag 10 december 2020 (week 49)
OnlineOriëntatie

Vrijwilligerswerk, is het iets voor mij?

Kom er achter of en welk vrijwilligerswerk in de zorg iets voor jou is met deze korte online oriëntatie.

•••
11680centrum,nieuwwest,zuid,vwa1oriëntatievrijwilligerswerk, is het iets voor mij?1vrijwilligers,iedereenkom er achter of en welk vrijwilligerswerk in de zorg iets voor jou is met deze korte online oriëntatie.deze korte online training "vrijwilligerswerk, is het iets voor mij?":https://vrijwilligersacademie.online/nl/user/login?r=nl/training/10/vrijwilligerswerk-iets-voor-mij neemt jou mee in een verkenning. van jezelf, wat jou drijft en wat je leuk vindt. *inhoud* het is een eenvoudige en korte training die bestaat uit informatie, opdrachten, lezen en video kijken. je kunt de training zelfstandig doorlopen. aan het einde van deze training weet je meer over jezelf en jouw mogelijkheden, zodat je vrijwilligerswerk kunt kiezen dat bij jou past. dit is een trainingsmodule die je zonder directe feedback van een trainer kunt doorlopen. het gaat er om dat je aan de hand van de informatie en opdrachten zelf gestructureerd nadenkt en onderzoekt. zo komt je er achter wat bij jou past. *verder oriënteren?* de vrijwilligersacademie organiseert nog meer kansen om je te oriënteren. misschien woon je liever een oriëntatiebijeenkomst bij? of wil je meer weten over het inzetten van jouw eigen ervaringen met zorg? in de agenda vind je de actuele trainingen en oriëntatiebijeenkomsten. *bijzonderheden* deze online module vindt je op vrijwilligersacademie online. wanneer je de link volgt, wordt je gevraagd om een account aan te maken. vervolgens log je in bij op vrijwilligersacademie online en kun je meteen beginnen. "klik hier om naar de online module te gaan":https://vrijwilligersacademie.online/nl/user/login?r=nl/training/10/vrijwilligerswerk-iets-voor-mij01500er zijn geen kosten verbonden aan deze training.1528opleidingen1168_1116811168_1.23122017_va_41960_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/opleidingen/1168_1.23122017_va_41960_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg1680461000x6752018-01-13 22:32:19antoinetteadministrator77.250.236.208mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:57.0) gecko/20100101 firefox/57.0image/jpeg1168_123122017_va_41960_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/opleidingen/1168_1.23122017_va_41960_lr_1000x675px.jpg1000675kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuidonlineonline
Site by Alsjeblaft!