terug

Last minute
Vervolg

Sociale veiligheid binnen het vrijwilligerswerk

Onderdeel van ons Zomerschool aanbod

Eigen veiligheid eerst!

De veiligheid van vrijwilligers is een groot goed. Het is een voorwaarde om met plezier vrijwilligerswerk te kunnen doen. Toch kan het voorkomen dat vrijwilligers die in Amsterdam op huisbezoek gaan, in een potentieel onveilige situatie terecht komen.

Doel en inhoud
In deze workshop gaan we op interactieve wijze aan de slag met het onderwerp sociale veiligheid binnen het vrijwilligerswerk. Doel van de workshop is om vaardigheden aan te leren om ongewenst gedrag op tijd te herkennen en te begrenzen. We verkennen samen de verschillende uitingen van grensoverschrijdend gedrag.

Na een kort stukje theorie over de verschillende agressie soorten, oefenen we actief met strategieën om de agressie te laten de-escaleren. We leren te vertrouwen op onze intuïtie en hoe we op tijd het ongewenste gedrag kunnen begrenzen. Samen wisselen we praktische tips uit om de veiligheid van vrijwilligers te waarborgen en kijken we naar de rol van de coördinator en de vrijwilligersorganisatie in deze context.

Voor wie?
Onze zomerschool bijeenkomsten zijn voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
Deze workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee