terug

Last minute
Vervolg

Taal van het hart

Onderdeel van ons Zomerschool aanbod

Door goed te leren luisteren naar jezelf, je bewust te zijn van je emoties kun je je handelen beter sturen.

Doel en inhoud
In deze workshop ligt de focus om meer te weten komen over onze “binnen wereld” en het ervaren van gevoelens. Wij gaan op interactieve en speelse wijze het landschap van emoties verkennen.
Wij behandelen het model van verbindend communiceren, waarin het waarnemen van gevoelens een sleutel vormen tot meer grip op eigen handelen en versterken van eigen, persoonlijk leiderschap. Bewustwording en leren luisteren naar onszelf staan dan ook centraal in deze workshop. Concrete oefeningen dragen bij tot meer zelfkennis, leiden tot meer inzicht en het ervaren van rust.

Voor wie?
Onze zomerschool bijeenkomsten zijn voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.

Tijdsinvestering
6 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
Deze workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee