terug

Beroepskrachten

Feedback en feedforward voor coördinatoren

Feedback en feedforward zijn twee essentiële vaardigheden om te bouwen aan een lerende, gelijkwaardige relatie met je vrijwilligers. Feedback geven is een manier om de ander aan te spreken op gedrag zonder te kwetsen, het is een terugkoppeling. Feedforward heeft te maken met vooruitkijken, je geeft positief geformuleerde verwachtingen voor de toekomst.

Doel en inhoud
In de training wisselen we ervaringen uit met andere begeleiders van vrijwilligers, leren we van elkaar en werken we met de theorie en de toepassing daarvan.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • door feedback te geven en te vragen nagaan of aan woorden dezelfde betekenis wordt gegeven;
  • door feedforward te geven en te vragen een positieve sfeer creëren en positief geformuleerde verwachtingen uitspreken;
  • het voeren van een gesprek met je vrijwilligers met aandacht voor gelijkwaardig contact, waar je achteraf een goed gevoel aan over houdt.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor begeleiders van vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
Je ontvangt een hand out via de mail; handig ter naslag om terug te kunnen lezen.

Aantal deelnemers
De training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja