terug

Colleges

Voorbij de woorden, werken met stilte

Ruimte maken voor ontvankelijkheid in zorgrelaties

Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander. Daardoor kan, vaak pas gaandeweg, begrepen worden wat er voor de ander op het spel staat en welke hulp dan passend is. De ander voelt zich gezien en erkend. Dat alléén al kan als weldadige zorg ervaren worden. Het is daarbij belangrijk, dat je je werkelijk, liefdevol en zonder oordelen openstelt voor het perspectief van de ander. In de zorgethiek wordt dat ontvankelijkheid genoemd. Dat geldt naar twee kanten: ook degene die jij begeleidt moet zich open durven stellen en zich kwetsbaarheid durven tonen.

In dit proces is het van belang om acceptatie, geduld, traagheid en stilte een kans te geven. Veelal hebben we de neiging om stiltes op te vullen en ‘gaten te dichten’. Als we dat nu eens niet doen en stilte meer zien als ‘ruimte maken’? Welke werkvormen staan ons daarbij ter beschikking?

Doel en inhoud
Hoe werk je met stilte en welke werkvormen staan ons daarbij ter beschikking? Hiervoor gaan we te rade bij methoden zoals deze binnen theorie en praktijk van Mindfulness zijn ontwikkeld zoals ‘drie minuten ademruimte’, bodyscan, visualisatie en compassievolle presentie.

Na een inleidend college over Mindfulness gaan we met deze methoden oefenen.

Voor wie?
Deze colleges zijn bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn.

Docent:
Dick de Korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de School voor Zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. Hij introduceerde mindfulness als vak aan de Hogeschool van Amsterdam en begeleidt meditatiegroepen.

Tijdsinvestering
4 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
Dit college biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Site by Alsjeblaft!