terug

Maatwerk

Omgaan met verbale agressie (SOOZ Amsterdam)

Let op: aanmelding verloopt via de coördinatoren. Coördinatoren kunnen hier inloggen.

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met verbale agressie. Vaak weten we niet hoe het best te handelen, hoe het gedrag te de-escaleren om erger te voorkomen.

Doel en inhoud
Deze training biedt inzicht in de verschillende niveaus van verbale agressie: van passieve agressie tot schreeuwen en schelden. Per niveau worden methoden aangereikt om met deze uitingen om te gaan. De training heeft zowel een theoretisch als een praktisch deel en de deelnemers krijgen de mogelijkheid voorbeelden in te brengen van moeilijke situaties.
In het tweede dagdeel gaan we met een trainingsacteur aan de slag en oefenen we met het de-escaleren. De casuïstiek die we gebruiken zijn opkomende verbale agressie tot “medium ”agressie. We oefenen niet met grensoverschrijdend
gedrag.

Uitgangspunten:
• de deelnemers kennen het verschil tussen instrumentele en frustratie agressie
• ze zijn bekend met impact van non-verbale communicatie t.o.v. de-escalerend gedrag
• zijn bekend met theorie over de-escaleren en de verschillende gradaties.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor coördinatoren, vrijwilligers en stagiaires van SOOZ Amsterdam.

Tijdsinvestering
6 uur

Studiemateriaal
Een trainingsmap wordt uitgereikt aan het einde van de tweede bijeenkomst.

Aantal plaatsen
De training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja

inloggen coördinatoren

Site by Alsjeblaft!