terug

Beroepskrachten

Zelfmoordpreventie bij schulden (nieuw)

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Hoe kunnen we iets doen om het aantal mensen dat zelfmoord pleegt of een poging daartoe doet te verlagen? Gevoelens van uitzichtloosheid kunnen zo sterk zijn, dat mensen gedachten over zelfmoord ontwikkelen. Deze gevoelens ontstaan vaker bij situaties met schulden, verlies van werk en arbeidsongeschiktheid. Het is dus belangrijk dat beroepskrachten in het sociaal domein alert zijn en weten hoe te handelen bij signalen van suïcidaliteit.

Praten over de zelfmoordgedachten kan helpen om de spanning te verlagen en daarna een oplossing te vinden voor problemen waardoor zelfmoord niet meer een enige uitweg blijkt. Maar hoe voer je zo’n gesprek? Veel beroepskrachten vermijden dit gesprek omdat ze het lastig vinden of niet weten hoe. Wat kun je zeggen en wat niet? Luisteren naar je niet pluis gevoel en signalen serieus nemen, zijn belangrijke onderdelen van deze training.

Doel en inhoud
In deze training leer je welke signalen van suïcidaliteit er zijn en geven we je eenvoudige handvatten om in gesprek te gaan. Ook leer je naar welke instanties je kunt doorverwijzen voor de juiste hulp.
Deze 113 training is speciaal ontwikkeld voor toepassing binnen een context van schuldenproblematiek, maar is in principe voor alle beroepskrachten in het sociaal domein te volgen.
De trainers Hille Hoogland en Eline de Smet zijn opgeleid binnen het Programma Landelijke Agenda Suïcidepreventie om de training te geven.

Voor wie?
Deze workshop is voor beroepskrachten binnen het sociaal domein.

Tijdsinvestering
6 uur

Studiemateriaal
Na afloop ontvang je een hand-out.

Aantal plaatsen
De training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja

Site by Alsjeblaft!