terug

Colleges

Vrijwilligerscafé: werkelijk en toegewijd aanwezig zijn

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

De presentiebenadering van Andries Baart

In het Vrijwilligerscafé spreken wij, onder leiding van onze huisfilosoof Dick de Korte, over diverse thema’s. Het thema van dit Vrijwilligerscafé is werkelijk en toegewijd aanwezig zijn, de presentiebenadering van Andries Baart.

Nabije en betrokken zorg die de presentiebenadering voorstaat, is er expliciet op gericht de kloof tussen de bureaucratische systeemwereld van veel voorzieningen en de vaak chaotische leefwereld van kwetsbare mensen te overbruggen.

Een theorie van de presentie beschrijft Baart hoe zwak staande mensen die steun zoeken zich niet kunnen laten zien zoals ze zijn, maar in plaats daarvan in een taal die niet de hunne is, een verwrongen en onvolledig beeld van zichzelf en hun vragen (moeten) geven. Zoals: ‘Wat zijn uw zorgbehoeften? Welke doelen stelt u daarbij voor uzelf? etc. Het lukt iemand vaak niet om in de zo’n setting op dergelijke vragen antwoord te geven.

Baart laat in zijn onderzoek zien hoe de hulpverlening en heel onze samenleving doortrokken is van een ideologie van maakbaarheid en autonomie. De door Baart onderzochte pastores in ‘oude wijken’ merken dat ‘het maken’ regelmatig niet lukt. De maakbaarheidscultuur volstaat niet, al was het maar omdat veel leed en lijden niet kunnen verdwijnen en de leugenachtigheid dat het wel zo zou zijn, ze slechts vergroot.

Baart zet tegenover de maakbaarheids-ideologie de ‘tragische benadering’. Hij stelt dat er in onze samenleving sprake is van een ‘vlucht uit de tragiek’. Hoe meer onze samenleving wordt beheerst door ‘het kunnen’ hoe schrijnender alles wordt ervaren wat we niet kunnen. Baart pleit voor troosten op een weerloze, niet makende manier. Niet de bestrijding van gebrokenheid schept zin, maar de concrete, actieve toewijding aan fragiliteit.

Het vrijwilligerscafé

Het Vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. Om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. Per keer staat er een ander thema centraal. Aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof Drs. Dick de Korte.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn.

Docent
Drs. Dick de Korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam. Dick de Korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de School voor Zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. Hij introduceerde mindfulness als vak aan de Hogeschool van Amsterdam en begeleidt meditatiegroepen.

Tijdsinvestering
2 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
Het café biedt plaats aan 20 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee