terug

Last minute
Beroepskrachten

Trainer als procesbegeleider

Vaak lopen trainingen lekker, zonder dat je precies weet waarom. Dat is fijn, daar krijg je energie van. Maar soms is dat niet zo, dan hapert er iets. Dan is het handig als je weet wat je zou kunnen doen om het weer vlot te trekken.

Doel en inhoud
In deze workshop wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten dat speelt bij het werken met groepen. Je krijgt een referentiekader, zodat je de dingen die gebeuren beter kunt plaatsen. Daardoor wordt het mogelijk om te kiezen hoe je er als trainer op gaat reageren.

De doelstellingen van deze workshop zijn:

  • benoemen wat de verschillende communicatieniveaus in een training zijn.
  • kennis van de 6 fasen in een groepsproces
  • weten hoe je naar een bepaalde situatie kunt kijken: wat zie je, wat voel je?
  • weten welke vragen je kunt stellen om de situatie te analyseren en te interpreteren.
  • kiezen welke interventie je toe zou kunnen passen.

Reeks Train de trainer
Dit is een van de workshops in het kader van de Reeks ‘Train de trainer’ van de Vrijwilligersacademie. De andere vier thema’s uit deze Reeks zijn:

  • werkvormen begeleiden
  • begeleiden van rollenspellen
  • trainer als persoon
  • een workshop maken.

Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (training of workshop) organiseert met als doel dat de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren.

Tijdsinvestering
4 uur

Studiemateriaal
Je ontvangt een werkboek via e-mail; handig om deze erbij te hebben tijdens de bijeenkomst.

Aantal Deelnemers
De training biedt plaats aan minimaal 5 en maximaal 7 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja

Site by Alsjeblaft!