terug

Masterclasses

Masterclass Ervaringsdeskundigheid: het spoor bijster!

De afgelopen jaren zien we steeds meer teams, organisaties en sectoren waarin de ervaringsdeskundige een rol krijgt. Dit kan zijn als vrijwilliger, betaalde kracht, trainer, projectleider, gastheer of -vrouw, betaald of als vrijwilliger.

En we horen steeds meer verhalen over zowel ervaringsdeskundigen als hulp- of zorgverleners die worstelen in de samenwerking. Zijn ervaringsdeskundigen gelijkwaardig aan hulpverleners? Horen ze bij de leefwereld of bij de systeemwereld? Wat is de waarde van de opleiding die een ervaringsdeskundige heeft gedaan? Kortom: wie kan het spoor nog volgen?!

Reden te meer om eens te kijken hoe de positie van een ervaringsdeskundige zich verhoudt tot die van een hulp- of zorgverlener zonder ervaringsdeskundigheid. Dit doen we vanuit drie perspectieven:

1. Landelijk
Wat zijn de uitkomsten, wat betreft de meerwaarde van ervaringsdeskundigen in al hun rollen van verschijningsvormen, en de worstelingen die ervaringsdeskundigen tegenkomen in hun positie als onderdeel van, of juist losstaand van, de systeemwereld.

2. Regionaal
Hoe zit het in Amsterdam met de rol van ervaringsdeskundigheid als onderdeel van een grotere verandering, de zoektocht van organisaties die ervaringsdeskundigen (betaald of onbetaald) in dienst hebben, en het belang van het positioneren van de eigenheid van ervaringsdeskundigheid daarin.

3. In de praktijk
Wat zijn de ervaringen in de praktijk. Hoe werkt dit nu, waar schuurt het en wat werkt?
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Over de masters

  • Associate lector Rosalie Metze, lectoraat GGz & Samenleving, heeft onderzoek gedaan naar projecten in heel Nederland die zijn opgezet door ervaringsdeskundigen, vanuit het ZonMw programma ‘Verward gedrag’.
  • Paulina Sedney deed ruim 10 jaar onderzoek naar ervaringsdeskundigheid in de regio Amsterdam. Haar onderzoek richtte zich met name op ervaringsdeskundigheid in FACT en ACT teams, daarnaast ook op ervaringsdeskundigheid in de wijk.
  • Astrid Philips is 12 jaar actief als ervaringsdeskundige kwartiermaker in de regio Amsterdam maar ook landelijk heeft ze bij de HvA en EDASU meegewerkt aan de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Zij zet zich in voor de kwaliteit van ervaringsdeskundigheid en voor het benutten ervan via het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis.

Hoe werkt het?
We werken met het video conferencing systeem Zoom. Voorafgaande aan de masterclass ontvang je instructie hoe je Zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. Voor de online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link.

Voorwaarde om mee te doen aan een online bijeenkomst, is dat je met zowel beeld als geluid aanwezig bent. Als je een van de twee of beiden niet hebt, kun je helaas niet mee doen. Het helpt om dit te testen van te voren en zorg dat je er ruim op tijd bent.

Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Tijdsinvestering
2 uur

Trainingsmateriaal
nvt

Certificaat van deelname
nvt

Site by Alsjeblaft!