terug

Maatwerk

Basistraining voor gespreksleiders

Let op: aanmelding verloopt via de coördinatoren. Coördinatoren kunnen hier inloggen.

Het project Deskundigheidsversterking Begeleiding groepsgesprekken is bedoeld om vrijwilligers te werven, op te leiden, te coachen en in te zetten bij het begeleiden van gespreksgroepen en cursussen waarin schurende gespreksonderwerpen (zoals rouw, eenzaamheid, verlies, euthanasie, dood enz.) aan de orde komen.

Doel en inhoud
Het jaartraject bestaat naast deze basistraining voor gespreksleiders uit coachen on the job en intervisie en het ontwikkelen van een methodenboek, een soort bibliotheek rondom thema’s.

De basistraining: aanleren van gespreksvaardigheden
De deelnemers leren:

  • opzetten van een inhoudelijke bijeenkomst, draaiboek maken, werkvormen uitkiezen
  • opstarten van bijeenkomst
  • stimuleren van ieders bijdrage
  • omgaan met stiltes
  • omgaan met lastige situaties tijdens groepsgesprek/bijeenkomst
  • samenvatten en doorvragen
  • samenwerking in tweetallen voor gespreksleiders
  • afronden van een bijeenkomst

Voor wie?
Het project Deskundigheidsversterking begeleiden groepsgesprekken is bedoeld voor vrijwilligers van ESAN, die de ambitie hebben om themabijeenkomsten te organiseren en begeleiden.

Tijdsinvestering
6 uur, exclusief eventuele huiswerkopdrachten.

De bijeenkomsten op locatie vinden plaats met in achtneming van 1,5 m afstand en overige RIVM richtlijnen. Indien de RIVM richtlijnen ten tijde van de training live op locatie trainen in de weg staan, kan in onderling overleg worden besloten ook de bijeenkomsten op locatie, in Zoom te verzorgen.

Studiemateriaal
Studiemateriaal wordt tijdens de laatste bijeenkomst overhandigd.

Aantal plaatsen
De training biedt plaats aan maximaal 8 deelnemers.

Certificaat van deelname
ja

Bijzonderheden
Inschrijving via Joke Veldkamp.

inloggen coördinatoren

Site by Alsjeblaft!