terug

Colleges

Praktische filosofie: de deugden als gids

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Vroeg of laat doen zich in ons leven en onze zorgrelaties momenten voor waarbij we ons afvragen ‘doe ik hier wel goed aan? Of: ‘Heb ik hier wel goed aan gedaan?’ Daarbij gaat het in wezen om vragen zoals ‘wat reken ik tot mijn verantwoordelijkheid, wat is rechtvaardig en wat vraagt om moed van mij?’

Dergelijke vragen nodigen ons uit tot bezinning. Bij het zoeken naar een antwoord op deze vragen gaan we in de werkcolleges te rade bij de praktische filosofie: de deugdethiek.

Doelstelling en inhoud
Vanuit persoonlijke ervaringen in zorgsituaties gaan we werken met de deugdreflectie; dat is een vorm van socratisch gesprek. We doorlopen daarbij steeds een aantal stappen om te ontdekken wat het juiste midden is tussen ‘te veel’ en ‘te weinig’. De werkcolleges worden ingeleid met een college over deugdethiek.

Docent:
Drs. Dick de Korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor wie?
Deze colleges zijn voor iedereen.

Tijdsinvestering
8 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
De collegereeks biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Site by Alsjeblaft!