terug

Colleges

Introductiecollege praktische filosofie: de grote vragen

De ‘coronatijd’ waarin we nu leven confronteert ons met de kwetsbaarheid van het bestaan. Je verbonden voelen, elkaar aanraken, werkelijk gezien worden, het maakt ons leven zinvol en de moeite waard. In deze tijd waarin we worden stil gezet en teruggeworpen op ons zelf, dringen de grote ‘trage’ levensvragen zich, misschien scherper dan voorheen aan ons op.

‘Waarom overkomt mij dit?’, ‘Wat maakt mijn leven ook nú zinvol?’, ‘Hoe vind ik in deze tijd mijn weg?’, ‘Wat geeft mij moed?’ en ‘Welke bronnen van wijsheid zijn voor mij daarbij behulpzaam?’
In november gaan wij in drie colleges samen nadenken over deze vragen. In het kader van de zomerschool worden deze colleges samengevat en vormt het zo een introductie op de uitgebreider collegereeks.

Doelstelling en inhoud
In dit introductiecollege maak je kort kennis met:

  • de maatschappelijke achtergrond van hedendaagse levens- en zingevingsvragen
  • levensvragen en levensgebieden.
  • zingeving en levensfasen

Bij de vragen en opdrachten wordt steeds verwezen naar de actualiteit.

Docent
Drs. Dick de Korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor wie?
Onze zomerschool bijeenkomsten zijn iedereen, ook als er geen basismodule is gevolgd.

Tijdsinvestering
2 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
Dit college biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Site by Alsjeblaft!