terug

Last minute
Vervolg

VA Online Samen eenzaam

Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.

Doelstelling en inhoud
Het gevoel van eenzaamheid is iets dat iedereen wel kent in een bepaalde periode in zijn/haar leven. En nu, in deze corona tijd zal de eenzaamheid bij veel mensen opspelen. We worden meer dan ooit teruggeworpen op onszelf.

In deze training willen we daar samen met elkaar naar kijken. Uitwisselen van eigen ervaringen, theorie over eenzaamheid en vooral hoe kan je vanuit je eigen ervaringen het gesprek met je deelnemer hierin aangaan en je verbinden.
Aan het eind van de training heb je tips en handvatten waar je zelf direct in je vrijwilligerswerk mee aan de slag kunt

Hoe werkt het?
We werken met het video conferencing systeem Zoom. Voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je Zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. Voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in hun werk mensen met eenzaamheid tegenkomen of vermoeden dat er eenzaamheid speelt bij de deelnemer en graag meer handvatten willen om daar
mee om te gaan.

Tijdsinvestering
6 uur, waarvan 2 uur zelfstudie.

Studiemateriaal
Je ontvangt vooraf en ter voorbereiding aan de training een link naar filmpje en een powerpoint video. Fijn als je deze vóór aanvang van de training door te nemen.

Aantal plaatsen
De training biedt plaats aan maximaal 8 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja

Bijzonderheden
De twee zoomsessies worden door twee verschillende trainers begeleid.

Site by Alsjeblaft!