terug

Masterclasses

Informele zorg en WMO

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Informele zorgorganisaties hebben het in de regel niet makkelijk. Er moet veel gebeuren om de mensen die een beroep op je doen goed te kunnen ondersteunen. Je moet zorgdragen voor het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers. Je wilt mensen die je kunt ondersteunen ook direct van dienst zijn. Geen wachtlijsten! Maar daarvan moet je ook de menskracht en middelen hebben.

Het belang van informele zorg wordt algemeen onderkend. Maar waardering alleen is niet genoeg. Zonder voldoende middelen kan je je werk niet goed doen. Zelfs in Amsterdam wordt er nu bezuinigt op informele zorg. En dat terwijl iedereen er over eens is dat meer informele ondersteuning bijdraagt aan meer kwaliteit van leven en minder kosten voor de formele zorg.

Informele zorgorganisatie: maak gebruik van de jurisprudentie inzake de Wmo!

Dat leidt tot een situatie dat er mensen met een ondersteuningsbehoefte naar je organisatie worden doorverwezen, terwijl jouw organisatie hen niet kan helpen. Dan is het goed om eens na te gaan wat er nu juridisch is vastgelegd in de Wmo. Waar hebben mensen nu eigenlijk recht op? We kijken daarom naar de wet zelf, en naar recente jurisprudentie: rechterlijke uitspraken die nader verduidelijken wat de rechten zijn van burgers.

Met die kennis kun je als organisatie keuzes maken over hoe mensen te helpen als je zelf geen aanbod hebt, of wat je kan doen om je positie naar de gemeente te versterken, en wellicht extra druk kan zetten om meer subsidie te krijgen om je werk goed uit te voeren.

Doel en inhoud
Ben Bugter behandelt een aantal belangrijke juridische uitspraken en hun gevolgen. Jaap Kemkes gaat in op wat deze uitspraken betekenen voor informele zorgorganisaties.

Masters
Ben Bugter is deskundige op het terrein van inkoop en aanbesteding. Hij werkt vooral in het sociaal domein. Hij is veel betrokken bij inkoop en aanbesteding in zorg en welzijn. Jaap Kemkes ondersteunt veel informele zorgorganisaties.

Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die eens op andere manier wil kijken naar de positie van informele zorgorganisaties: hoe kun je jurisprudentie gebruiken om het werk te versterken?

Tijdsinvestering
2 uur

Trainingsmateriaal
nvt

Certificaat van deelname
nvt

Site by Alsjeblaft!