terug

Keuzevakken

Begeleiden van rouw

Rouw is het geheel van lichamelijke, emotionele, cognitieve, spirituele en gedragsmatige reacties die optreden na het verlies van een persoon met wie een betekenisvolle relatie bestond.
Tijdens deze training krijg je inzicht in verschillende soorten rouw, in reacties op rouw en verlies en krijg je tools aangereikt hoe je anderen die met rouw of verlies te maken hebben, hierin kunt begeleiden.

Doel en inhoud
Als vrijwilliger kun je te maken hebben met mensen die geconfronteerd worden met rouw en verlies. Deze training, verzorgd door Kuria, biedt inzicht in de (psychische) processen rondom rouw en het biedt handreikingen om mensen daarbij te begeleiden. In de training is ruimte voor het stellen van verdiepende vragen, het bespreken van casuïstiek en het uitwisselen van ervaringen.

Voor wie?
Deze training is voor iedereen met interesse in het begeleiden van rouw en verlies, en is vooral bedoeld voor vrijwilligers die met dit onderwerp werken bij onze partnerorganisaties.

Tijdsinvestering
2,5 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 16.

Certificaat van deelname
Nee

Site by Alsjeblaft!