terug

Last minute
Beroepskrachten

Praktische filosofie: Van gedachten wisselen

Filosofische vragen en antwoorden werken door in de praktijk van beleid en begeleiding. Belangrijke vragen die van invloed zijn op je dagelijkse praktijk. Hoe denk je bijvoorbeeld over verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid of rechtvaardigheid? Welke ethische dilemma’s kom je tegen? Op welke levensovertuiging zijn je denkbeelden gebaseerd? Hierover gaan we van gedachten wisselen in twee werkcolleges.

Doelstelling en inhoud
Na een inleiding over basisbegrippen uit de filosofie, werken we met een opdracht die staat gericht op je (beroeps)praktijk als coördinator en begeleider van vrijwilligers. In een dialoog komen we onder leiding van de trainer allemaal aan bod.

Over de docent
Drs. Dick de Korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor wie?
Deze colleges zijn voor beroepskrachten uit het sociaal werk; coördinatoren, aandachtsfunctionarissen en/of begeleiders van vrijwilligers.

Tijdsinvestering
4 uur

Studiemateriaal
Een powerpoint wordt nagestuurd.

Aantal plaatsen
De collegereeks biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Aanvullende informatie
Wanneer je individueel of in een groepje nog eens wat verder wilt praten over situaties in je werk, is er misschien een mogelijkheid om coaching of intervisie te organiseren.

Site by Alsjeblaft!