terug

Maatwerk

Sfeerbeheer en de-escalerend werken

Let op: aanmelding verloopt via de coördinatoren. Coördinatoren kunnen hier inloggen.

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Doelstelling en inhoud
Vrijwilligers leveren hun bijdrage aan een goede sfeer en kunnen de-escaleren bij lastig gedrag.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • gastvrijheid en klantvriendelijke bejegening
 • teamgericht kijken naar normen en/of huisregels
 • verkennen van grensgevallen tussen gewenst en ongewenst gedrag
 • implementatie protocol agressiehantering
 • het weigeren van een verzoek
 • het aanspreken op regel overschrijdend gedrag
 • boze bezoekers: De-escaleren bij emotioneel lastig gedrag
 • lastige lieden: Begrenzen bij persoonsgericht lastig gedrag

Na afloop van deze training:

 • kunnen deelnemers hun kwaliteiten ten aanzien van klantvriendelijke bejegening bewust inzetten;
 • hebben deelnemers afgestemd hoe zij algemeen geldende normen en eventuele huisregels eenduidig uitdragen en handhaven;
 • hebben deelnemers inzicht hoe zij lastig gedrag kunnen interpreteren;
 • hebben deelnemers handvatten om op respectvolle wijze verzoeken te weigeren en bezoekers aan te spreken op regel overschrijdend gedrag;
 • hebben deelnemers geoefend met het professioneel hanteren van emotioneel lastig gedrag;
 • hebben deelnemers geoefend met het professioneel begrenzen van persoonsgericht lastig gedrag.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor vrijwilligers van Combiwel.

Tijdsinvestering
2 × 3 uur

Studiemateriaal
Aan het einde van de training wordt een handout uitgereikt.

Aantal plaatsen
De training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja

inloggen coördinatoren

Site by Alsjeblaft!