terug

Vervolg

Dialoog op voeten

In het vrijwilligerswerk komt er een moment dat je voor een dilemma komt te staan. Iemand vraagt meer van jou dan je wilt of neemt de slachtofferrol. Dat zijn de momenten dat je de basisvaardigheden die je in de basistraining hebt geleerd het hardste nodig hebt.

Tijdens deze training gaan we op een interactieve manier aan de slag met dilemma’s uit de praktijk. Dat doen we middels een ‘gesprek op voeten’. Een gesprek op voeten is een dialoogvorm waarbij je al lopend door een lege ruimte met elkaar in gesprek gaat. Zeker de eerste keer is dat een beetje vreemd en onwennig, maar als mensen eenmaal gewend zijn aan de vorm willen ze vaak niet meer anders. Het is een actieve en vaak leuke dialoogvorm die gebruikt wordt om snel verschillende invalshoeken in een groep mensen boven water te krijgen en iedereen actief in het gesprek te betrekken.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligers die zich willen verdiepen op thema’s die in de basistraining naar voren komen (stellen van grenzen, omgaan met weerstand, drama driehoek etc.) en daarbij dilemma’s tegen komen tijdens het doen van vrijwilligerswerk.

Doelstelling en inhoud
Doelstelling van de training is om op zoek te gaan naar de dilemma’s die de vrijwilligers ervaren tijdens het vrijwilligerswerk en daarbij, indien van toepassing, terug te grijpen naar de theorie die in de basis training aan bod is gekomen.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
Geen

Aantal deelnemers
De training biedt plaats aan minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja

Site by Alsjeblaft!