terug

Maatwerk

Training voor coördinatoren, begeleiders en aandachts- functionarissen

Let op: aanmelding verloopt via de coördinatoren. Coördinatoren kunnen hier inloggen.

LET OP
Meld je aan via vrijwilligers@desocialemaatschap.nl, die centraal de inschrijving verzorgt.

Doelstelling en inhoud

Een ervaren trainer bespreekt en behandelt interactief in 2 dagdelen diverse onderwerpen:

Kennismaking Basistraining tbv begeleiding vrijwilligers

  • omgaan met grenzen
  • rol, positie vrijwilligers, redders- en winnaarsdriehoek;
  • bewustwording doorlopende leerproces van vrijwilligers + begeleiders

Motiveren, binden en boeien van vrijwilligers

  • beknopte toelichting 4 typen vrijwilligers
  • zitten vrijwilligers op de juiste plek?
  • omgang met de diversiteit, kwaliteit en eigenheid van vrijwilligers
  • bewustwording van
  • motivatie en belang van vrijwilligerswerk voor de vrijwilliger

Methodieken tbv kwaliteit van functioneren van vrijwilligers

  • werkoverleg, intervisie, ‘Ik zie jou’- gesprekken/voortgangsgesprekken

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor coördinatoren, begeleiders en aandachtsfunctionarissen van Doras.

Tijdsinvestering
6 uur

Studiemateriaal
nvt

Aantal plaatsen
De training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja

LET OP
Meld je aan via vrijwilligers@desocialemaatschap.nl, die centraal de inschrijving verzorgt.

inloggen coördinatoren

Site by Alsjeblaft!