terug

Maatwerk

Geweldloze communicatie, niveau 1

Let op: aanmelding verloopt via de coördinatoren. Coördinatoren kunnen hier inloggen.

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Weet je waar de metaforen giraf en jakhals voor staan als we het over verbindend communiceren hebben? De giraf staat met zijn grote hart symbool voor openheid en liefde en de jakhals voor alle oordelen en interpretaties die we hebben.

Doelstelling en inhoud
Doel van de training is om de-escalerend kunnen optreden in hun rol als vrijwilliger. Door meer inzicht en bewustwording te krijgen over hun eigen houding, gedrag en reactiepatroon t.o.v. triggers. De vrijwilliger leert in de training te reflecteren op eigen handelen, gevoelens en behoefte, en deze te kunnen onderscheiden van de gevoelens en behoeftes van bezoekers van de Buurtboerderij. Deze inzicht helpt de vrijwilliger om op verbindende wijze te kunnen de-escaleren en bezoekers aan te spreken op een rustige en respectvolle wijze.

De training is gebaseerd op het model van Marshal Rosenberg en werkt met de 4 elementen van geweldloze communicatie: het waarnemen van gevoelens, behoefte en het uitspreken van verzoeken het geheel vanuit een houding van compassie.
Na afloop van deze training hebben de vrijwilligers geleerd hoe al communicerend in verbinding te blijven met hunzelf en met hun gesprekspartner.

In het 1e en 2e dagdeel wordt getraind op (de theorie van) het de-escaleren met behulp van geweldloze communicatie. In het laatste dagdeel oefent het team samen met een actrice de-escalatie.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor de vrijwilligers van Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’ (De Regenboog Groep).

Tijdsinvestering
3 × 3 uur

Studiemateriaal
Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.

Certificaat van deelname
Ja

inloggen coördinatoren

Site by Alsjeblaft!