terug

Masterclasses

Samenwerking formele en informele zorg

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Afgelopen twee jaar heeft de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen formele en informele zorg:
Hoe werken organisaties, beroepsmensen en vrijwilligers nu precies samen?

Wat kunnen wij hiervan leren?

Hierover gaan we in gesprek met met een senioronderzoeker Rosalie Metze van de Hogeschool van Amsterdam.

Gezamenlijk verkennen we de belangrijkste bevindingen
Er is veel ruimte voor vragen en aanvullingen uit de zaal, om gezamenlijk het onderwerp te verkennen en van elkaar te leren. En dan bedoelen we een verkenning op alle niveaus: organisatie, management en bewoners in Amsterdam.

Misschien zijn er conclusies te trekken over wat de Vrijwilligersacademie kan betekenen voor een actie-aanpak op het samenwerken in de stad, voor een zo goed mogelijke zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

Over de master
Rosalie Metze van de Hogeschool van Amsterdam is senioronderzoeker bij het lectoraat en projectleider Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam. Zij leidde het onderzoek naar samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers in de wijk.

Voor wie
Iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is, in het bijzonder vrijwilligers, stagiaires, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, beroepskrachten, managers, ambtenaren en politici.

Tijdsinvestering
2,5 uur, inclusief hapje en drankje na afloop.

Kosten
Deelname aan deze masterclass is gratis.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is maximaal 30.

Site by Alsjeblaft!