terug

Keuzevakken

Holistische kijk op ziekte (nieuw)

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Wanneer iemand geconfronteerd wordt met ernstige ziekte, heeft dit niet alleen gevolgen voor zijn of haar lichamelijk welbevinden. Er zijn veel kanten van de mens die niet los staan van elkaar, maar met elkaar samenhangen en invloed hebben op elkaar.

Gedachten kunnen op z’n kop gezet worden. Emoties zoals onzekerheid, angst, boosheid of verdriet wisselen elkaar af. Overtuigingen kunnen wankelen, maar misschien ook juist sterker worden. Er zijn ook gevolgen voor de naasten en het contact. Kortom, er gebeurt veel met een mens, wanneer ernstige ziekte optreedt.

Als vrijwilliger kunt u te maken hebben met mensen die geconfronteerd worden met ernstige ziekte. Deze training, verzorgd door Kuria, biedt inzicht in de verschillende facetten rondom ernstig ziek zijn en het biedt handreikingen om mensen daarbij te begeleiden.

Doelstelling en inhoud
Bij deze training ontdekken we welke dimensies van de mens er bestaan. We oefenen samen om te ontdekken of wij woorden kunnen geven aan onze eigen dimensies. Er is ruimte om casuïstiek te bespreken en voor het uitwisselen van ervaringen. En u krijgt tools en handvatten hoe u aandacht kunt geven aan de complete mens die ernstig ziek is.

Voor wie?
Deze training is voor vrijwilligers met interesse in de holistische kijk op de zieke mens.

Tijdsinvestering
2 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 16.

Certificaat van deelname
Nee

Aamvullende informatie
Definitie Palliatieve zorg in het Kwaliteitskader (gemodificeerd WHO 2002):
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Site by Alsjeblaft!