terug

Keuzevakken

Omgaan met weerstand voor coachende vrijwilligers

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

In deze training krijgt u praktische handvatten om om te gaan met weerstand bij uw deelnemer die u begeleidt. Daarnaast krijgt u inzicht in de oorzaken van weerstand, welke functie het heeft en hoe u het kan herkennen.
De training kan u helpen als uw deelnemer weerstand laat zien op het gebied van inzet, afspraken nakomen, contact of samenwerking.

Doelstelling en inhoud
In de training gaat u vooral praktisch aan de slag met het onderwerp. Er wordt gewerkt met casussen uit uw eigen vrijwilligerswerk, om te leren hoe u het beste met weerstand om kunt gaan. De bijbehorende theorie wordt daarbij beknopt besproken.

De training wordt verzorgd door Sitara Edward, ervaren trainer en coach. In haar trainingen verbindt zij met speelsheid en creativiteit theoretische kaders aan praktische oefeningen. Met haar aanpak streeft zij ernaar mensen diepgaande inzichten te geven die aanzetten tot blijvende veranderingen.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die werken bij onze partnerorganisaties en een coachende rol hebben in hun vrijwilligerswerk.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
Deelnemers worden uitgenodigd zelf een casus uit de praktijk in te brengen. Deze casus moet uiterlijk 3 dagen voor de training per mail aangeleverd worden; Ammer Reduron (areduron@deregenboog.org)

Aantal plaatsen
De training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Site by Alsjeblaft!