terug

Beroepskrachten

Train de trainer: trainer als procesbegeleider

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Hoe maakt u optimaal gebruik van het groepsproces?

Vaak lopen trainingen lekker, zonder dat u precies weet waarom. Dat is fijn, daar krijgt u energie van. Maar soms is dat niet zo, dan hapert er iets. Dan is het handig als u weet wat u zou kunnen doen om het weer vlot te trekken.

Doelstelling en inhoud
In deze workshop wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten dat speelt bij het werken met groepen. U krijgt een referentiekader, zodat u de dingen die gebeuren beter kunt plaatsen. Daardoor wordt het mogelijk om te kiezen hoe u er als trainer op gaat reageren.

De doelstellingen van deze workshop zijn:

  • benoemen wat de verschillende communicatieniveaus in een training zijn.
  • kennis van de 6 fasen in een groepsproces
  • weten hoe u naar een bepaalde situatie kunt kijken: wat ziet u, wat voelt u?
  • weten welke vragen u kunt stellen om de situatie te analyseren en te interpreteren.
  • kiezen welke interventie u toe zou kunnen passen.

Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (training of workshop) organiseert met als doel dat de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren.

Train de trainer programma
Dit is een van de workshops in het kader van het Train de trainer programma van de Vrijwilligersacademie. De andere vier thema’s uit deze serie zijn:

  • werkvormen begeleiden
  • begeleiden van rollenspellen
  • trainer als persoon
  • workshop leiden.

Tijdsinvestering
4 uur

Studiemateriaal
Tijdens de bijeenkomst wordt een handout uitgereikt.

Aantal Deelnemers
De training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja

Site by Alsjeblaft!