terug

Vervolg

De gespreksmethode van Socrates

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

In deze vervolgmodule maakt u kennis met de gespreksmethode van Socrates, die u ook leert toepassen. De Socratische dialoog helpt het contact met een maatje (en met anderen) te verdiepen. Wat gebeurt er als u uw oordeel, advies of mening even opschort en echt ruimte maakt voor de ander, zonder uw kritische blik te verliezen? Het onderzoeken van de persoonlijke ervaring van de ander staat centraal.

Doelstelling en inhoud
In deze training ontwikkelt u een ‘socratische houding’. U leert de socratische gespreksmethode toepassen, door:

  • actief te luisteren en in te leven
  • uzelf helder te articuleren
  • te reflecteren op de manier waarop u communiceert
  • een goede, constructieve gesprekshouding aan te nemen
  • uzelf en de ander beter te begrijpen
  • kritische en ‘goede’ vragen te stellen.

Let op: Deze training heette voorheen ‘Socratische gesprekshouding’ en is qua inhoud ongewijzigd.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor vrijwilligers van onze partnerorganisaties die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn.

Tijdsinvestering
10 uur (incl. huiswerk)

Studiemateriaal
Trainingsmateriaal wordt uitgereikt tijdens de training.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.

Certificaat van deelname
Ja

Let op:
Tussen de tweede en de derde bijeenkomst zit twee weken!

Site by Alsjeblaft!