terug

Vervolg

Psychiatrie: emoties en contact

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

Inzicht in psychiatrie is nuttig voor alle vrijwilligers die contact hebben met mensen die psychische problemen ervaren. In deze module staat het onderwerp emotie centraal.

Emoties; verdriet, angst, boosheid, blijdschap, ze zijn onlosmakelijk verbonden aan het menselijk bestaan. Ze vertellen iets over uzelf, de situatie waarin u verkeert, over uw relatie met uw omgeving. Ze vertellen iets over contact. En de grenzen die u daarin mogelijk voelt. Misschien uit uw deelnemer zich vaak somber, angstig, verdrietig of boos; dekt dan een psychiatrische diagnose zijn of haar emotionele lading of is het mogelijk een uiting van een behoefte aan contact?

Doelstelling en inhoud
Op deze avond onderzoeken we met een contactmodel de betekenis van emoties en grenzen en verbinden dit zoveel mogelijk aan het contact tussen u en en uw deelnemer.

De ervaring staat deze avond centraal en de theorie is ondersteunend. Een ervaringsdeskundige vertelt o.a. hoe psychiatrie ook over het voelen van ‘pure’ emoties gaat.

Voor wie?
Deze workshop is toegankelijk voor iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is. Het eerst volgen van de basistraining is niet vereist.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
Tijdens de bijeenkomst ontvangt u een handout.

Aantal plaatsen
Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja

Site by Alsjeblaft!