terug

Masterclasses

Masterclass Eenzaamheid, wat helpt?

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

In deze masterclass is speciale aandacht voor wat stadsdeel Centrum doet op het gebied van eenzaamheid. Jenny Gierveld vertelt op basis van onderzoek over de mogelijkheden om eenzaamheid te voorkomen. Samen met beroepskrachten en bewoners uit stadsdeel Centrum onderzoeken we wat stadsdeel Centrum met deze informatie kan doen voor beleid, bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten. Op welke manier kunnen we eenzaamheid voorkomen en weten wat we moeten doen? We gaan met elkaar in gesprek onder leiding van gespreksleider Renate Schepen.

Voor wie?
De Vrijwilligersacademie nodigt beleidsmakers, politici, vrijwilligerscoördinatoren, (ervaringsdeskundige) vrijwilligers, mantelzorgers, maatjes en iedereen die interesse heeft in dit onderwerp van harte uit deel te nemen aan deze masterclass.

Doelstelling en inhoud
Het aantal nieuwe initiatieven in stadsdeel Centrum neemt sterk toe. Voorbeelden hiervan zijn verschillende maatjes en buddyprojecten, ontmoetingsplaatsen, inloopactiviteiten, Burennetwerk en verschillende stadsdorpen zijn gestart. Hoe werken deze initiatieven die gericht zijn op eenzaamheid? Wat helpt en wat leren we ervan?

Programma
We gaan in op de vraag ‘hoe kunnen we het omgaan met eenzaamheid versterken?’. Onderliggende vragen komen dan ook aanbod, zoals ‘wat werkt en is versnelling van de aanpak eenzaamheid in Amsterdam Centrum ook mogelijk?’.

Er wordt gesproken over de tips vanuit Movisie. Aan de hand van vragen geeft Jenny Gierveld een korte presentatie over haar onderzoek. Vervolgens gaan we onder leiding van Renate Schepen met elkaar in gesprek hoe we in stadsdeel Centrum omgaan met eenzaamheid kunnen versterken. In het tweede deel wordt in groepjes ingegaan op de beantwoording van de volgende twee vragen:

  • Wat helpt bij eenzaamheid? Ga over je eigen ervaring in gesprek.
  • Wat helpt bij het voorkomen van eenzaamheid en wat zou jou concrete rol (als vrijwilliger) hierin kunnen zijn?

Over de gastsprekers
Onze masters zijn Roeland Rengelink en Jenny Gierveld. Beide zijn deskundig op het gebied van eenzaamheid en zetten zich in voor het aanpakken ervan.
Jenny Gierveld is emeritus hoogleraar aan de afdeling Sociologie en Sociale Gerontologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en gespecialiseerd in eenzaamheid. Zij doet al 50 jaar onderzoek naar eenzaamheid en is de pionier van het eenzaamheidsonderzoek in Nederland. Zij is socioloog en gerontoloog en emeritus hoogleraar van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Roeland Rengelink is lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum. We gaan met elkaar in gesprek onder leiding van gespreksleider Renate Schepen.

Tijdsinvestering
2 uur met een kopje koffie en thee en halverwege een korte pauze.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is maximaal 50.

Meer informatie
Lees alvast dit interessante artikel: De aanpak van eenzaamheid: Feiten en misverstanden. Of download de handreiking van de Coalitie Erbij.

Site by Alsjeblaft!