terug

Masterclasses

Masterclass Eenzaamheid, wat helpt?

Let op: Deze training is inmiddels van start, inschrijven is niet meer mogelijk.

In deze masterclass is speciale aandacht voor wat stadsdeel Zuid doet op het gebied van eenzaamheid. Jenny Gierveld vertelt op basis van onderzoek over de mogelijkheden om eenzaamheid te voorkomen. Samen met Marijn van Ballegooijen, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid onderzoeken we wat stadsdeel Zuid met deze informatie kan doen voor beleid, bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten. Op welke manier kunnen we eenzaamheid voorkomen en weten wat we moeten doen? We gaan met elkaar in gesprek onder leiding van gespreksleider Renate Schepen.

Voor wie
De Vrijwilligersacademie nodigt beleidsmakers, politici, vrijwilligerscoördinatoren, (ervaringsdeskundige) vrijwilligers, mantelzorgers, maatjes en iedereen die interesse heeft in dit onderwerp van harte uit deel te nemen aan deze masterclass.

Doelstelling en inhoud
Het aantal nieuwe initiatieven in stadsdeel Zuid neemt sterk toe. Voorbeelden hiervan zijn verschillende maatjes en buddyprojecten, ontmoetingsplaatsen, inloopactiviteiten, Burennetwerk en ook VoorelkaarinZuid.nl. Kuria is net Vita Valerius gestart, een proef om ontmoeting en informatie aan te bieden aan bewoners in de wijk. Hoe werken deze initiatieven die gericht zijn op eenzaamheid? Wat helpt en wat leren we ervan?

Programma
Marijn van Ballegooijen start met de vraag ‘hoe kunnen we het omgaan met eenzaamheid versterken?’. Hij zal op deze vraag toelichting geven en nadenken over onderliggende vragen, zoals ‘wat werkt en is versnelling van de aanpak mogelijk?’. Gelinkt wordt naar de tips vanuit Movisie kijk op https://www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid. Hierna zal Jenny Gierveld een korte presentatie geven over haar onderzoek. Vervolgens gaan we onder leiding van Renate Schepen met elkaar in gesprek hoe in stadsdeel Zuid het omgaan met eenzaamheid versterkt kan worden. In het tweede deel wordt in groepjes ingegaan op de beantwoording van de volgende twee vragen:
1) Wat helpt bij eenzaamheid? Ga over je eigen ervaring in gesprek.
2) Wat helpt bij het voorkomen van eenzaamheid en wat zou jou concrete rol (als vrijwilliger) hierin kunnen zijn?

Over de gastsprekers
Jenny de Jong Gierveld is doet al 50 jaar onderzoek naar eenzaamheid. Zij is de pionier van het eenzaamheidsonderzoek in Nederland. Zij is socioloog en gerontoloog en emeritus hoogleraar van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Marijn van Ballegooijen is sinds april 2014 lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuid. Daarvoor zat hij van 2006 tot 2014 in de stadsdeelraden van Zuid en Zuideramstel, onder meer als fractievoorzitter voor de PvdA. Hij zet zich in voor het ondersteunen van informele zorg.

Tijdsinvestering
2 uur met een kopje koffie en thee en halverwege een korte pauze.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is maximaal 80.

Meer informatie
Lees alvast dit interessante artikel: De aanpak van eenzaamheid: Feiten en misverstanden.

Site by Alsjeblaft!