Praktijkopleidingen

Praktijkopleidingen

Al geruime tijd weet de Vrijwilligersacademie uit (eigen) onderzoek dat er vraag is naar een samenhangend trainingsaanbod. Daarom is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de zogeheten praktijkopleidingen.

De eerste praktijkopleiding is al in in 2014 gestart. Vrijwilligers krijgen een complete leerroute bestaande uit theorie maar vooral praktijk. Daarnaast is er intervisie. Je wordt ondersteund in het reflecteren op jouw gedachten en gedrag, in relatie tot vrijwilligerswerk.

Individuele praktijkopleiding

De individuele praktijkopleiding bied je de mogelijkheid om leren in de praktijk te combineren met een pakket van trainingen, aan de hand van een persoonlijk opgesteld portfolio. Het is mogelijk deze leerroute te volgen met accenten van ervaringsdeskundigheid. Het portfolio en de route stel je van tevoren vast in samenspraak met je coördinator en je studiebegeleider. Deze opleiding duurt minimaal een half jaar en maximaal anderhalf jaar.

Lees er alles over via onderstaande link:
Praktijkopleiding Informele Zorg, mogelijk met ervaringsdeskundigheid

Praktijkopleidingen ervaringsdeskundigheid (in groepsverband)

Wij bieden de volgende praktijkopleidingen ervaringsdeskundigheid in groepsverband aan:

  • Team medewerker (in bijvoorbeeld een ouder- en kindteam of een buurtteam)
  • Buurt vertouwenspersoon
  • Medewerker zorgbrigade
  • TOED (Traject Opleiding Ervarings Deskundigheid)
  • GEO (Ggz Ervaringsagoog Opleiding)

Deze verschillende praktijkopleidingen die je in groepsverband kunt volgen hebben een vastgestelde start- en einddatum en lesprogramma. We willen je voor alle informatie over deze opleidingen verwijzen naar een andere website:

Praktijkopleidingen ervaringsdeskundigheid

Hoe we leren

De praktijkopleidingen zijn gebaseerd op leren vanuit de praktijk. Onze trainingen worden voortdurend aangepast op nieuwe kennis en inzichten uit de praktijk. De ervaringen die je opdoet als vrijwilliger breng je in bij intervisie of begeleiding. De inzichten die daaruit voortkomen neem je weer mee in de praktijk. Dit wordt ook wel practice based learning genoemd.

Site by Alsjeblaft!