Praktijkopleidingen

Praktijkopleidingen

De Vrijwilligersacademie biedt verschillende praktijkopleidingen aan (voorheen leerlijnen). Zowel individueel te doorlopen als in groepsvorm, afhankelijk van de praktijkopleiding die je uitkiest.

Op deze pagina vind je informatie over alle praktijkopleidingen, het verloop hiervan en de aanmeldingsprocedure. Lees hier meer over het ontstaan en de werkwijze van de praktijkopleidingen.

Programma

De praktijkopleiding is een complete leerroute die je zelf samenstelt, bestaande uit minimaal 60 uur training en 60 uur praktijkervaring. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten en werk je aan een eigen portfolio. In totaal neemt de praktijkopleiding zo’n anderhalf jaar in beslag.
Hier vind je info over het verloop van de praktijkopleiding.

Overzicht

Er zijn drie praktijkopleidingen beschikbaar bij de Vrijwilligersacademie. Lees meer over iedere praktijkopleiding door op de betreffende link te klikken.

Individuele praktijkopleiding

Praktijkopleidingen in groepsverband

Aanmelden

Je kan je voor een praktijkopleiding (voorheen leerlijn) aanmelden door een email te sturen naar info@vrijwilligersacademie.net. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met jou opgenomen om de vervolgstappen samen voor te bereiden.

Hoe we leren

De praktijkopleidingen zijn gebaseerd op leren vanuit de praktijk. Onze trainingen worden voortdurend aangepast op nieuwe kennis en inzichten uit de praktijk. De ervaringen die je opdoet als vrijwilliger breng je in bij intervisie of begeleiding. De inzichten die daaruit voortkomen neem je weer mee in de praktijk. Dit wordt ook wel practice based learning genoemd.

Rol coördinatoren

Hieronder staat de rol beschreven van de coördinator van jouw vrijwilligersorganisatie. De coördinator:

  • meldt je aan voor de praktijkopleiding of ondersteunt je hierbij indien nodig
  • draagt zorg voor intervisie vanuit de vrijwilligersorganisatie
  • ondersteunt je (samen met de slb-er) bij het opstellen van een POP
  • biedt een deel van de begeleiding aan de hand van de POP
  • is aanwezig bij het eindgesprek
  • is indien mogelijk aanwezig zijn bij de certificering!
Site by Alsjeblaft!