terug

Wat is de Vrijwilligersacademie

De Vrijwilligersacademie traint vrijwilligers en beroepskrachten. Onze cursisten geven aan dat dit bijdraagt aan het werkplezier, motivatie en persoonlijke ontwikkeling van iedereen die voor een ander zorgt.

Ook vrijwilliger worden? Kijk bij onze partnerorganisaties, Deedmob of de Vacaturebank.

De Vrijwilligersacademie geeft trainingen gebaseerd op reflectie en het leren omgaan met en ondersteunen van mensen in een ingewikkelde situaties. Vrijwilligers en beroepskrachten leren bij de Vrijwilligersacademie de belangrijkste vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen.

aansluiten bij de behoefte
De Vrijwilligersacademie onderzoekt voortdurend wat de behoefte van vrijwilligers in zorg en welzijn is. Dat doen we via de trainingssessies en masterclasses. Centraal staan de leerwensen van vrijwilligers en coördinatoren van onze partnerorganisaties om ervoor te zorgen dat het aanbod van de Vrijwilligersacademie up to date is en aansluit bij wat mensen en organisaties nodig hebben om hun werk goed, gemotiveerd en geïnspireerd te kunnen doen.

expertise om aan te sluiten
Onze gecertificeerde trainers hebben kennis van theorie èn praktijk, waardoor we altijd een goede aansluiting kunnen maken op het werk en de casuïstiek van vrijwilligers, begeleiders, stagiaires, etcetera. We passen de oefeningen en voorbeelden aan op de werkpraktijk.

samen met andere organisaties in de stad
Het versterken van vrijwilligers doen we in afstemming met andere vormen van ondersteuning van informele zorg in Amsterdam, bijvoorbeeld de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) en Markant, centrum voor mantelzorg . Lees hier wat de verschillen zijn of kijk en luister naar Hans Wijnands, directeur van De Regenboog Groep .

Amsterdam investeert in de ondersteuning van kwetsbare mensen
De Vrijwilligersacademie is al tien jaar een begrip in de stad, dankzij de keuze van de gemeente Amsterdam om te investeren in het opbouwen van expertise en bijzondere deskundigheidsbevordering. Daar zijn we trots op. Want als je wilt dat de meest kwetsbare mensen meedoen in deze stad, dan moet daarin geïnvesteerd worden.

Site by Alsjeblaft!