terug

Wat is de Vrijwilligersacademie

De Vrijwilligersacademie traint vrijwilligers en beroepskrachten. Onze cursisten geven aan dat dit bijdraagt aan het werkplezier, motivatie en persoonlijke ontwikkeling van iedereen die voor een ander zorgt.

Ook vrijwilliger worden? Kijk bij onze partnerorganisaties, Deedmob of de Vacaturebank.

De Vrijwilligersacademie geeft trainingen gebaseerd op reflectie. Je leert vaardigheden die belangrijk zijn bij het omgaan met en ondersteunen van mensen in ingewikkelde situaties. Vrijwilligers en beroepskrachten leren bij de Vrijwilligersacademie om hun werk met zorg te kunnen doen.

aansluiten bij de behoefte
In opdracht van de Vrijwilligersacademie onderzoekt Meetellen wat de behoefte van vrijwilligers in zorg en welzijn is. Wij zelf vragen vrijwilligers voortdurend in trainingssessies, bijeenkomsten en masterclasses wat hun wensen zijn. Coördinatoren vragen we hier maandelijks naar in de programmaraad. We maken ons programma op basis van deze uitkomsten.

expertise om aan te sluiten
Onze gecertificeerde trainers hebben kennis van theorie èn praktijk, waardoor we altijd een goede aansluiting kunnen maken op het werk en de casuïstiek van vrijwilligers, begeleiders, stagiaires, etcetera. We passen de oefeningen en voorbeelden aan op de werkpraktijk.

samen met andere organisaties in de stad
Het versterken van vrijwilligers doen we in nauwe afstemming met andere organisaties, bijvoorbeeld de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) en Markant, centrum voor mantelzorg . Voor wie meer wil weten over wat het verschil is tussen de VA en de VCA leggen we hier uit hoe het zit.

Voor een goede uitleg naar de functie van de Vrijwilligersacademie; kijk en luister naar Hans Wijnands, directeur van De Regenboog Groep .

Amsterdam investeert in de ondersteuning van kwetsbare mensen
De Vrijwilligersacademie is al sinds 2008 een begrip in de stad, mede dankzij de keuze van de gemeente Amsterdam om te investeren in het opbouwen van expertise en bijzondere deskundigheidsbevordering. Daar zijn we trots op. Want als je wilt dat de meest kwetsbare mensen meedoen in deze stad, dan moet daarin geïnvesteerd worden.

Site by Alsjeblaft!