terug

Steun ons

De Vrijwilligersacademie is officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling.

We zijn in het bezit van een geldige Anbi beschikking. Hierdoor staat de belastingdienst vriendelijk ten opzichte van uw steun. Kijk hier voor meer informatie.

Vrijwilligersacademie, een goed doel
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Naar bedrijven of organisaties die vrijwilligerswerk in de sector zorg en welzijn een warm hart toedragen. Als je de Vrijwilligersacademie in welke vorm dan ook wilt steunen, neem dan contact met ons op. Naast financiële ondersteuning kunnen wij ook heel goed ondersteuning gebruiken bij projecten zoals fondsenwerving of vrijwilligerswerk bij migranten.

Bel (020) 320 55 79 of mail met info@vrijwilligersacademie.net, want we maken graag een afspraak met je over de mogelijkheden.

Site by Alsjeblaft!