terug

Spelregels – Rules for participating

For English see below

Hier vind je de spelregels voor deelname aan de trainingen van de Vrijwilligersacademie.

De Vrijwilligersacademie wil graag dat alles zo goed mogelijk verloopt, van aanmelden tot afsluiten van een training. Daarom hebben we een aantal voorwaarden voor deelname, die gaan over aanmelden, afmelden en wat je moet doen als je een trainingsbijeenkomst hebt gemist.

Aanmelden
Aanmelden voor orientatiebijeenkomsten, colleges en masterclasses is altijd mogelijk. Voor de overige trainingen is het een voorwaarde dat je vrijwilliger bent bij een van onze partners. Hierop zijn uitzonderingen, neem bij twijfel even contact met de Vrijwilligersacademie.

Afmelden
Geef jouw afmelding zo vroeg mogelijk door. In jouw plaats kan dan misschien nog iemand anders deelnemen. Op tijd afmelden; uiterlijk 24 uur voor aanvang, voorkomt kosten voor jouw organisatie. Doe dit per mail of telefoon (voicemail inspreken). Vermeld duidelijk je naam én voor welke training de afmelding is.

Afgelast
Indien het minimum aantal inschrijvingen (8 deelnemers, tenzij anders vermeld) niet wordt gehaald zullen wij uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training of bijeenkomst in overleg met de trainer de training of bijeenkomst annuleren. De ingeschreven deelnemers worden per mail of telefonisch op de hoogte gesteld.

Bijeenkomst gemist?
Mis je de eerste bijeenkomst van een training? Dan kun je niet deelnemen aan de rest van de training. Dat geldt ook voor trainingen waarbij je meer dan 1 bijeenkomst mist. Je kunt je dan wel opnieuw inschrijven (of in laten schrijven) voor de training op een nieuwe datum.

Mis je één bijeenkomst? Dan kun je die inhalen, neem contact op met info@vrijwilligersacademie.net om te horen wanneer dat mogelijk is. Je krijgt je certificaat nadat je het ontbrekende onderdeel later hebt ingehaald.

Trainingen van de Vrijwilligersacademie
Het trainingsmateriaal is eigendom van de Vrijwilligersacademie Amsterdam en is voor eigen gebruik. Wij verzoeken bij eventuele verspreiding aan derden vooraf toestemming aan ons te vragen.

Rules for participating

Here you will find the rules for participating in the courses of the Vrijwilligersacademie.

The Vrijwilligersacademie wants everything to go as smoothly as possible, from registering to completing a training. That is why we have a number of conditions for participation, which cover registration, deregistration and what to do if you have missed a lesson/meeting.

To register
It is always possible to register for orientation meetings. For the other trainings it is a condition that you are a volunteer with one of our partners. There are exceptions to this, if in doubt please contact us.

Sign out
If you are unable to attend a training or meeting, please let us know as early as possible. Someone else might be able to participate in your place. To cancel in time (no later than 24 hours before the training) prevents costs for your organisation. Please cancel per e-mail or telephone (leave a voicemail). Clearly state your name and for which training you are canceling.

Cancelled
If the minimum number of registrations (8 participants, unless stated otherwise) is not met, we will cancel the training or meeting in consultation with the trainer no later than 24 hours before the start of the training or meeting. Registered participants will be informed by email or telephone.

Missed a meeting?
Did you miss the first meeting of a training? Then you cannot participate in the rest of the training. This also applies to training sessions where you miss more than 1 meeting. You can then re-register (or have yourself registered) for the training on a new date.

Did you miss one meeting? Then you can catch up, contact info@vrijwilligersacademie.net to find out when that is possible. You will receive your certificate after catching up on the missing part later.

Training material
The training material is the property of the Vrijwilligersacademie Amsterdam and is for your own use. We request that you ask us for permission in advance if any distribution is made to third parties.