terug

Privacy en gegevensbescherming

Wij beschermen uw persoonsgegevens.

Visie op privacy

Onder nieuwe en oude wetgeving, privacy is altijd belangrijk geweest voor de Vrijwilligersacademie. We hanteren een beleid dat we geen informatie verzamelen die niet essentieel is voor het organiseren en de kwaliteit van de trainingen.

Welke gegevens verzamelen we en waarvoor

Om de trainingen te organiseren en u daar goed over te informeren hebben we enkele persoonlijke gegevens van u nodig. Daarnaast legt de Vrijwilligersacademie verantwoording af aan financiers en betalende partnerorganisaties. Om dit goed te doen verzamelen we persoonsgegevens voor:

  • uw aanmelding voor een training
  • het sturen van een bevestiging van aanmelding
  • herinneren per mail en met SMS
  • informeren over de agenda en het werken in de informele zorg, inschrijving nieuwsbrief, uitschrijven
  • het informeren van de coordinator van de vrijwilligersorganisatie waar de cursist is aangesloten over aanwezigheid en verloop van de training (alleen basistrainingen)
  • verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker het aantal cursisten (door de accountant)
  • een rekening sturen aan de aangesloten partnerorganisaties die de kosten dragen voor de deelnemers
  • onderzoek over de doelgroep voor het trainingsaanbod (geanonimiseerd bijvoorbeeld man/vrouw, geboortejaar).

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Uw gegevens worden maximaal 2 jaar in het registratiesysteem bewaard. Op verzoek vernietigen we de aanmeldgegevens eerder, maar niet eerder dan een jaar in verband met de administratieve afhandeling en verantwoording. Er zijn twee uitzonderingen op de bewaartermijn van 2 jaar.

  • De gegevens die we gebruiken om u te informeren worden verwijderd wanneer u zich afmeld voor de nieuwsbrieven van de Vrijwilligersacademie en kennismarkten.
  • De gegevens die we bewaren voor onderzoeksdoeleinden. Deze worden bewaard, om u te vragen om mee te doen aan toekomstig onderzoek en om achteraf onderzoek te kunnen doen naar kenmerken van cursisten. Het gaat dan alleen om man/vrouw verhouding en geboortejaar.

Met wie delen we uw gegevens

Uw gegevens worden alleen gedeeld om de trainingen te organiseren met organisaties met wie we een overeenkomst hebben en met de organisatie waar u werkzaam bent, indien aangegeven.
U kunt te allen tijde een verzoek doen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze administratie. Dat kan door een e-mail te sturen aan info@vrijwilligersacademie.net

Voor een overzicht van de gegevens die we verzamelen vindt u hieronder het privacystatement van de Vrijwilligersacademie. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons, ook via info@vrijwilligersacademie.net.

Site by Alsjeblaft!