terug

Praktijkopleidingen – ontstaan en werkwijze

Al geruime tijd weet de Vrijwilligersacademie uit (eigen) onderzoek dat er vraag is naar een samenhangend trainingsaanbod. Daarom is er in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de zogeheten praktijkopleidingen.

De eerste praktijkopleiding is in 2014 gestart. Vrijwilligers krijgen een complete leerroute bestaande uit theorie maar vooral praktijk. Daarnaast is er intervisie. Je wordt hier ondersteund in het reflecteren op jouw gedachten en gedrag, in relatie tot vrijwilligerswerk.

Het volgen van een praktijkopleiding past bij jou als je wilt investeren in jezelf en jouw deskundigheid als vrijwilliger. Weet wat je geeft!

Site by Alsjeblaft!