terug

Praktijkopleiding Vertrouwenspersonen in Oost

De groepsleerlijn is een praktijkopleiding in een vaste groep van ongeveer 10 mensen, waarbinnen je praktijkervaring in een buurtteam combineert met een pakket van lessen, intervisie en trainingen. De kennis en ervaring die je tijdens de opleiding opdoet, leg je vast in een persoonlijk opgesteld portfolio.

Opbouw leerlijn

start:

Als start van de leerlijn volg je de basistraining van de Vrijwilligersacademie.

vervolg:

Daarna krijg je nog 17 lessen en intervisiebijeenkomsten. Tevens kan je bij de Vrijwilligersacademie nog vervolgtrainingen over algemene gesprekstechnieken volgen, zoals:
1. Ken je talent
2. Nee leren zeggen
3. Oplossingsgericht werken
4. Geweldloze communicatie
5. Socratische gesprekshouding.

keuzevakken:

Afhankelijk van jouw portfolio kun je ook nog extra keuzevakken toevoegen voor het verdiepen van je kennis (bijv. over eenzaamheid, psychiatrie, verslaving of schuldhulp). Zo ben je perfect voorbereid op het vak van vertrouwenspersoon, in een team!

duur en werkwijze:

We starten in oktober 2021. Het duurt tot half juli. Je zit minimaal 60 uur in de klas (les, training en intervisie) en doet gemiddeld 8 uur per week praktijkervaring op. Je krijgt een coördinator voor minimaal drie gesprekken en bent zelf zo’n 5 uur bezig met het maken van een persoonlijk portfolio. Je sluit de leerlijn af met een eindgesprek met je docent, je ervaringsdeskundige co-trainer en als wenselijk je coördinator uit de praktijk. Bij de uitreiking zijn allen van harte welkom om te horen wat je ervaringen waren. Je krijgt les in Oost bij het Educatief College, op het Obiplein.

docenten:

Je krijgt les en intervisie van een docent met ervaring bij de HvA en een ervaringsdeskundige co-trainer van de Vrijwilligersacademie. De trainingen bij de Vrijwilligersacademie worden gegeven door onze trainers. Er komen mogelijk gastdocenten zoals een maatschappelijk werker, schuldhulpverlener, een vertrouwenspersoon uit de vorige leerlijn en andere betrokkenen uit het onderwijs voor vertrouwenspersonen.

aanmelden en selectie:

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Belangrijk is dat je in een team wilt en kunt werken. Neem contact op met Karin Hanekroot en stuur een mail naar: karin@vrijwilligersacademie.net.

Site by Alsjeblaft!