terug

Praktijkopleiding Informele Zorg

– mogelijk met ervaringsdeskundigheid

De individuele praktijkopleiding bied je de mogelijkheid om leren in de praktijk te combineren met een pakket van trainingen, aan de hand van een persoonlijk opgesteld portfolio. Het is mogelijk deze leerroute te volgen met accenten van ervaringsdeskundigheid. Het portfolio en de route stel je van tevoren vast in samenspraak met je coördinator en je studiebegeleider.

Wat leer je?

De praktijkopleiding Informele Zorg is een individuele leerroute waarmee je jouw deskundigheid als vrijwilliger ontwikkelt. Je leert Amsterdammers ondersteunen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Dit doe je door de kennis en vaardigheden die je opdoet tijdens trainingen, intervisie en begeleiding, in te zetten in de praktijk. De ervaring die je daar opdoet neem je weer mee naar intervisie waar je leert reflecteren op jouw handelen.

Opbouw leerlijn

start:

Als start van de leerlijn volg je de basistraining. Daarna volg je vijf vervolgtrainingen over algemene gesprekstechnieken:

vervolg:

1. Ken je talent,
2. Nee leren zeggen,
3. Oplossingsgericht werken,
4. Geweldloze communicatie en
5. Socratische Gesprekshouding.

keuzevakken:

Afhankelijk van jouw vrijwilligerswerk kun je extra keuzevakken toevoegen om jouw kennis te verdiepen (bijv. over eenzaamheid, psychiatrie, verslaving of schuldhulp). Zo ben je perfect voorbereid op het vak van vrijwilliger zijn!

duur en werkwijze:

Deze praktijkopleiding duurt minimaal een half jaar en maximaal anderhalf jaar. Je zit 60 uur in de klas (training en intervisie) en doet 60 uur praktijkervaring op. Je krijgt een studiebegeleider voor drie gesprekken en bent zelf zo’n 5 uur bezig met het maken van een persoonlijk portfolio. Je sluit de leerlijn af met een eindgesprek met je studiebegeleider, een trainer en als wenselijk je coördinator. Bij de uitreiking zijn allen van harte welkom om van je te horen wat je ervaringen waren.

aanmelden:

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met de coördinator van je organisatie en stuur een mail naar: info@vrijwilligersacademie.net.

Site by Alsjeblaft!