terug

Praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid in buurtteams

De groepsleerlijn is een praktijkopleiding in een vaste groep van ongeveer 10 mensen, waarbinnen je praktijkervaring in een buurtteam combineert met een pakket van lessen, intervisie en trainingen. De kennis en ervaring die je binnen de opleiding opdoet, leg je vast in een persoonlijk opgesteld portfolio.

Wat leer je?

In deze praktijkopleiding leer je over het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de context van een buurtteam. Het gaat hier over de Buurtteams Amsterdam. De teams ondersteunen Amsterdammers op het gebied van zorg, wonen, dagbesteding, werk, etc. Het vergt speciale vaardigheden om als vrijwilliger ervaringskennis in te zetten. Deze praktijkopleiding leert jou hoe je daarmee kan oefenen door kennis en vaardigheden (uit lessen, trainingen en intervisie) in een buurtteam in te zetten.

Opbouw leerlijn

start:

Als start van de leerlijn volg je de basistraining van de Vrijwilligersacademie.

vervolg:

Daarna krijg je nog 17 lessen en intervisie bijeenkomsten. Tevens kan je binnen de Vrijwilligersacademie nog vervolgtrainingen over algemene gesprekstechnieken volgen, zoals: 1. Ken je talent, 2. Nee leren zeggen, 3. Oplossingsgericht werken, 4. Geweldloze communicatie en 5. Socratische gesprekshouding.

keuzevakken:

Afhankelijk van jouw portfolio kun je ook nog extra keuzevakken toevoegen voor het verdiepen van je kennis (bijv. over eenzaamheid, psychiatrie, verslaving of schuldhulp). Zo ben je perfect voorbereid op het vak van ervaringsdeskundige buurtteammedewerker!

duur en werkwijze:

We starten opnieuw eind 2022. De opleiding duurt tot half juli. Je zit minimaal 60 uur in de klas (les, training en intervisie) en doet per week gemiddeld 8 uur praktijkervaring op. Je krijgt een studiebegeleider voor drie gesprekken en bent zelf zo’n 5 uur bezig met het maken van een persoonlijk portfolio. Je sluit de leerlijn af met een eindgesprek met je docent, je ervaringsdeskundige co-trainer en indien wenselijk iemand uit de praktijk. Bij de certificaatuitreiking zijn allen van harte welkom om van je te horen wat je ervaringen waren.

docenten:

Je krijgt les en intervisie van een docent met ervaring bij de HvA en een ervaringsdeskundige co-trainer van de Vrijwilligersacademie. De trainingen bij de Vrijwilligersacademie worden door trainers gegeven. Er komen mogelijk gastdocenten zoals buurtteammedewerkers, ervaringsdeskundige buurtteammedewerkers en betrokken docent uit het onderwijs voor ervaringsdeskundigen.

Aanmelden en selectie:

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Belangrijk is dat je een vooropleiding hebt gehad om ervaringsdeskundige te worden en dat je in een buurtteam wilt werken. Neem contact op met Karin Hanekroot om je aan te melden.

Stuur een e-mail naar: karin@vrijwilligersacademie.net.

Site by Alsjeblaft!