terug

Partners

De Vrijwilligersacademie werkt vanuit een netwerk van partnerorganisaties die expertise delen met alle Amsterdamse vrijwilligers.

De toegevoegde waarde
Partnerorganisaties zijn de toegevoegde waarde; zij leveren kennis en kunde in trainingen en themabijeenkomsten. De Vrijwilligersacademie werkt vanuit een netwerk van partnerorganisaties die expertise delen met alle Amsterdamse vrijwilligers. Hans Wijnands, directeur van De Regenboog Groep legt het uit .

aansluiten bij de behoefte
De Vrijwilligersacademie onderzoekt voortdurend wat de behoefte van vrijwilligers in zorg en welzijn is. Dat doen we via de trainingssessies en masterclasses. Centraal staan de leerwensen van vrijwilligers en coördinatoren van onze partnerorganisaties om ervoor te zorgen dat het aanbod van de Vrijwilligersacademie up to date is en aansluit bij wat mensen en organisaties nodig hebben om hun werk goed, gemotiveerd en geïnspireerd te kunnen doen.

expertise om aan te sluiten
Onze gecertificeerde trainers hebben kennis van theorie èn praktijk, waardoor we altijd een goede aansluiting kunnen maken op het werk en de casuïstiek van vrijwilligers, begeleiders, stagiaires, etcetera. We passen de oefeningen en voorbeelden aan op de werkpraktijk.

samen met andere organisaties in de stad
Het versterken van vrijwilligers doen we in afstemming met andere vormen van ondersteuning van informele zorg in Amsterdam, bijvoorbeeld de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) en Markant, centrum voor mantelzorg . Lees hier wat de verschillen zijn of kijk en luister naar Hans Wijnands, directeur van De Regenboog Groep . Samen organiseren we het gesprek over informele zorg in de stad met masterclasses, trainingen en netwerkbijeenkomsten.

Amsterdam investeert in de ondersteuning van kwetsbare mensen
De Vrijwilligersacademie is al tien jaar een begrip in de stad, dankzij de keuze van de gemeente Amsterdam om te investeren in het opbouwen van expertise en bijzondere deskundigheidsbevordering. Daar zijn we trots op. Want als je wilt dat de meest kwetsbare mensen meedoen in deze stad, dan moet daarin geïnvesteerd worden.

Partner worden?

Wil jouw organisatie ook gebruik maken van het uitgebreide trainingsaanbod van de Vrijwilligersacademie Amsterdam en de kennismarkten? Dat kan op twee manieren:

  • je wordt deelnemend partner en neemt incidenteel een dienst van ons af of
  • je wordt samenwerkingspartner en kiest voor een langdurige samenwerking met de bereidheid en mogelijkheid om mede invulling te geven aan inhoud van trainingen, bijeenkomsten en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

Wij hebben een informatiebrief voor je opgesteld met beknopte informatie over onze diensten en over de inhoud en samenwerking. Je kunt deze informatie hier downloaden.

Hieronder tref je een overzicht van de partnerorganisaties van de Vrijwilligersacademie. Je kunt ook een overzicht van de partners downloaden.

Amsterdamse Daklozenkrant

Doelstelling van de stichting is dak- en thuislozen te helpen zichzelf te helpen. Door de verkoop van de krant kunnen dak- en thuislozen een bescheiden inkomen verwerven en (weer) een basis opbouwen van ritme, sociale contacten en zelfrespect.

Bezoek de website »

Buurtteam Centrum

Het buurtteam is een plek in de buurt waar u naartoe kunt met uw vragen. Bijvoorbeeld als u moeite heeft om rond te komen, meer sociale contacten wilt, of zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil blijven wonen. Allerlei vragen waar het buurtteam u gratis bij kan helpen. Samen kijken we wat u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt.

Bezoek de website »

Casa Migrante

Casa Migrante is een maatschappelijke organisatie voor spaanstalige immigranten en biedt diensten zoals taalcursussen, advies op het gebied van maatschappelijk werk en arbeid, psychologisch advies etc.

Bezoek de website »

Clientenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die dat hard nodig hebben. Denk aan chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, en iedereen met een psychische aandoening of een lichamelijk of verstandelijke beperking.

Bezoek de website »

Combiwel Buurtteams

Bij Buurtteam Amsterdam kunt u terecht voor vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid? Of als u (tijdelijk) extra steun kunt gebruiken. In heel Amsterdam zijn buurtteammedewerkers om u te helpen. Zo krijgt u snel de juiste ondersteuning in uw eigen buurt. Onze hulp is gratis.

Bezoek de website »

Combiwel Buurtwerk

Combwel Buurtwerk in Amsterdam is er voor de buurt en de buurtbewoners. Wij faciliteren vrijwillige inzet, ondersteunen buurt- en bewonersinitiatieven en geven hulp en advies voor het verbeteren van persoonlijk welzijn.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | ABC

Zet zich in voor diverse doelgroepen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben, waaronder nieuwkomers, daklozen en mensen in armoede.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Buurtboerderij

Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’ in het Westerpark is een bruisend centrum van activiteiten. De Buurtboerderij wordt gerund door vrijwilligers en klanten van De Regenboog Groep (in een dagbestedingstraject) onder begeleiding van vaste medewerkers. De Buurtboerderij is al meerdere keren door het Parool uitgeroepen tot de coolste plek van Amsterdam.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | CLIP

Het Cliënten Informatiepunt is een informatiewinkel voor de Geestelijke Gezondheidszorg. De medewerkers beantwoorden vragen van cliënten, familie, vrienden en buren, maar ook van hulpverleners.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Homeservice

Praktische dienstverlening voor en door mensen met een psychische beperking. De vrijwilligers van Homeservice weten uit eigen ervaring wat tegenslag betekent. Zij bieden graag een helpende hand, met hun hulp kan het wonen een stuk aangenamer zijn.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Hulpverlening

Een luisterend oor, meedenker of iemand die praktische zaken regelt.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Informele Zorg

Aardige Amsterdammers die als vrijwillig maatje of buddy een stadsgenoot bezoeken en helpen.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Inloophuizen

De inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. 

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | SCIP

Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten

SCIP is een bruisende organisatie met 13 verschillende projecten. Zowel werkprojecten als recreatieve projecten. Er is veel te doen voor mensen die in computers geïnteresseerd zijn, maar ook is er van alles te beleven op het gebied van sport, cultuur, literatuur lekker eten en nog veel meer. Je kunt er interessante mensen ontmoeten, maar ook hulp vinden voor als je bijvoorbeeld je post al weken niet meer durft te openen.

Bij SCIP zijn cliënten in eerste plaats mensen.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Werk en Activering

De Regenboog Groep heeft veel verschillende werkplekken. Lees op de website van hen meer over de verschillende plekken en neem contact op met de Regenboog Groep als je een afspraak wilt om samen met hen te zoeken naar een passende plek.

Bezoek de website »

De Sociale Maatschap

De Sociale Maatschap is de koepelstichting voor buurtteamondersteuning, sociaal raadsliedenwerk, (jongeren)schuldhulpverlening en de sociale basis In Amsterdam Noord en Zuid.

Bezoek de website »

Dementie Museum

Het Dementie Museum wil een plek zijn, waar mensen die op welke wijze dan ook te maken hebben met dementie, zich kunnen opladen. Door nieuwe ervaringen en inzichten kunnen bezoekers met hernieuwde energie omgaan met de gevolgen van dementie.

Bezoek de website »

Dock

DOCK helpt mensen zichzelf en elkaar te helpen en is actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk.

Bezoek de website »

Doras

Doras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Soms loopt u ineens tegen een praktisch probleem aan. Of heeft u vraag. Bij Doras kunt u daarvoor gratis aankloppen.

Bezoek de website »

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen.

Bezoek de website »

Exodus

Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

Bezoek de website »

Gemeente Amsterdam

Bezoek de website »

Gilde Amsterdam

Gilde Amsterdam is dé professionele vrijwilligersorganisatie in Amsterdam. De vrijwilligers, jong en oud, zetten zich in om de zelfredzaamheid en participatie van stadgenoten te versterken. 

Bezoek de website »

Hiv Vereniging

De Hiv Vereniging staat voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv in Nederland, in elke situatie, op elk moment. In alles wat de vereniging doet staat de mens met hiv centraal. Zij geven informatie, zorgen voor uitwisseling, behartigen jouw belangen en bieden ondersteuning.

Bezoek de website »

Howie the Harp

Howie the Harp is een opleidingscentrum tot ervaringsdeskundige.
Er wordt gewerkt vanuit het ‘peer-to-peer’-concept: mensen met een psychiatrische geschiedenis zetten hun levenservaring en talenten in om elkaar te ondersteunen in hun herstel. De deelnemers worden getraind om zelf controle te houden over hun welzijn en opgeleid om te functioneren als professional in de sociale hulpverlening.

Bezoek de website »

Humanitas Amsterdam

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van de projecten, variërend van het doorbreken van eenzaamheid en van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.

Bezoek de website »

HVO-Querido

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam die kwetsbare burgers ondersteunt, zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan.

Bezoek de website »

IGPB

Het Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid richt zich op empowerment van mensen die een beroep doen op zorg of op maatschappelijke diensten. Dat doen ze met onderzoek, kennis, concrete toepassingen en trainingen. Uitgangspunt is altijd om mensen zelf actief te betrekken bij de werkzaamheden.

Bezoek de website »

Kerk en Buurt Westerpark

Kerk en Buurt is een vrijwilligersorganisatie en wil de leefbaarheid en de samenhang in de buurten vergroten, met oog voor de eigenheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers.

Bezoek de website »

Kezban

Vanaf haar oprichting is Stichting Kezban benaderd door allochtone slachtoffers van huiselijk geweld met vragen om hulp of advies. De stichting is geen hulpverlenende instelling, maar tracht door haar adviezen een brug te slaan tussen hulpvragers en de reguliere hulpverlening.

Bezoek de website »

Kuria

Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.

Bezoek de website »

Landelijk Steunpunt Thuis Administratie

Thuisadministratie is ondersteuning bij het ordenen en op orde houden van de financiële administratie. Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) informeert, adviseert en stimuleert gemeenten, lokale organisaties, bedrijven, hulpvragers en vrijwilligers.

Bezoek de website »

Leger des Heils

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam is een professionele organisatie met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten uitgangspunt zijn. Hierbij is de deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van onze medewerkers en vrijwilligers van cruciaal belang.

Bezoek de website »

Logeerhuizen Amsterdam

Stichting Logeerhuizen Amsterdam biedt met haar Logeerhuizen een veilige plek met toezicht en hulp voor buurtbewoners en Amsterdammers, waar zij overdag, ’s avonds, in het weekend en ’s nachts kunnen verblijven, wanneer het thuis even niet gaat of om hun mantelzorgers te ontlasten. Waar we de zorg van de mantelzorger tijdelijk kunnen overnemen, maar ook zorgen voor de kwetsbare buurtgenoot thuis.

Bezoek de website »

Markant

Markant, Centrum voor Mantelzorg is het steunpunt voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam voor professionals. Markant biedt mantelzorgers ondersteuning waar dat kan.

Bezoek de website »

Meetellen

Meetellen is een onderzoeksbureau voor én door mensen die bekend zijn met extra ondersteuning.

Zij laten door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek de stem van deze mensen aan organisaties en de gemeente horen. Voor wie het echt wil weten dus.

Bezoek de website »

Mentrum

Mentrum is er voor volwassenen met ernstige psychiatrische klachten. Vaak gaat dit gepaard met verslaving, een licht verstandelijke beperking of lichamelijke klachten. Zij kunnen bij ons terecht voor een specialistische, intensieve behandeling en voor begeleiding en zorg. We sluiten niemand uit.

Bezoek de website »

Oranjefonds

Participe Amstelland

Vita is een laagdrempelige organisatie voor ouderen advies, psychosociale hulpverlening en maatschappelijke ondersteuning.

Bezoek de website »

Philadelphia

Verstandelijke beperking, begeleiding bij wonen, werken, dagbesteding.

Bezoek de website »

Praktijkopleiding Ervaringsdeskundigheid

In opdracht van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis en de gemeente Amsterdam hebben we in samenwerking met de HVA een praktijkopleiding (voorheen leerlijn) Ervaringsdeskundigheid in een buurtteam of ouder- en kindteam ontwikkeld.

Bezoek de website »

Protestantse Diaconie Amsterdam

De diaconie ondersteunt en initieert nitiatieven en projecten, gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten en vluchtelingen en andere mensen op of onder het bestaansminimum. Daarnaast zet de diaconie projecten op gericht op de sociale cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Bezoek de website »

PuurZuid

PuurZuid zet zich in voor elke inwoner van Amsterdam Zuid die vragen heeft op het gebied van wonen, zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. PuurZuid is actief op een breed terrein: van hulp bij het invullen van formulieren tot volledige verzorging in een wooncentrum of complexe zorg thuis.

Bezoek de website »

RCOAK

Recogin

The Representative Council of Ghanaian Organizations in the Netherlands (RECOGIN) is an umbrella organization embracing about 48 Ghanaian Self-Organizations and churches. 

Bezoek de website »

Roze Buddyzorg

Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam is er voor de roze doelgroep (homosexuele mannen, lesbische vrouwen, bisexuelen en transgenders, afgekort HLBT), die tijdelijk wat hulp nodig hebben.

Bezoek de website »

Samen Vooruit

Samen Vooruit is een buurtinitiatief voor het verder versterken van de Indische Buurt en de kracht van bewoners, door middel van co-creatie met bewoners, professionals en gemeente op gezamenlijke buurtprogramma’s. In samenwerking met Samen Vooruit ontwikkelt de Vrijwilligersacademie een leerlijn voor vertrouwenspersonen in Oost.

Bezoek de website »

School ‘s Cool

School ‘s Cool begeleidt twaalfjarigen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Zowel leerlingen als ouders krijgen te maken met grote veranderingen. School’s cool beschikt over mentoren die brugklassers op een verstandige manier ondersteunen bij deze stap.

Bezoek de website »

Sigra

SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken in de gezondheidszorg en welzijn in de regio Groot Amsterdam.

Bezoek de website »

Stichting Eropaf!

Stichting Eropaf! is een kleine slagvaardige organisatie die de professionele oriëntatie op de leefwereld van burgers en het opereren in de frontlinies van de samenleving wil stimuleren.

Bezoek de website »

Stichting Hudsonhof

De Hudsonhof wil een bijdrage leveren aan het zo zelfstandig mogelijk laten wonen van ouderen in de Amsterdamse wijk de Baarsjes.  

Bezoek de website »

Stichting Mentorschap Amsterdam

Stichting Mentorschap Noordwest-Holland, is een onafhankelijke Stichting die zorgt voor opleiding en begeleiding van vrijwillige mentoren en bemiddeling bij aanvraag van het mentorschap.

Bezoek de website »

Stichting Porticus

Stichting Samenwonen – Samenleven

Stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL) zet zich in om de samenredzaamheid in kwetsbare wijken te stimuleren. SW-SL wil de eigen krachtbronnen en vaardigheden van informele helpers herkennen, deze waarderen, ondersteunen en optimaal benutten voor bewoners die, om wat voor reden dan ook, in een lastige positie verkeren.

Bezoek de website »

Stichting Talentcoach

Talentcoach verbindt twee werelden in een stad met elkaar. Deze ontmoeting stimuleert persoonlijke groei, vergroot het aanwezige talent en is vooral een verrijkende ervaring. Talentcoach werft, selecteert en traint hoogopgeleide professionals en koppelt hen als coach aan een kwetsbare stadsgenoot.

Bezoek de website »

SYVNL

Syrian Volunteers Netherlands – is een kleine non-profit, niet-religieuze, niet-politieke organisatie met grote doelen. Samen met onze partners, NGO’s, non – profit en lokale initiatieven, streven wij ernaar om mogelijkheden voor vrijwilligerswerk te ondersteunen, om zo bij te dragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van vrijwilligers.

Bezoek de website »

TEAM ED

TEAM ED heeft als doelstelling het verbeteren van zorg- en dienstverlening door de professionele inzet van ervaringsdeskundigen. TEAM ED levert ervaringsdeskundigen voor tal van opdrachten in het sociale domein.

Bezoek de website »

VenZo

Stichting Vrijwilligers en ZO, kortweg Venzo, is het ontwikkeling en ondersteuningspunt voor vrijwilligerswerk in Amsterdam Zuidoost.

Bezoek de website »

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Vrijwilligers Centrale Amsterdam helpt je aan leuk & zinvol vrijwilligerswerk, ondersteunt vrijwilligersorganisaties, geeft advies, trainingen & workshops & maakt je wegwijs in de stad.

Bezoek de website »

VSB fonds

Site by Alsjeblaft!