terug

Leerlijnen: praktijkopleidingen bij de Vrijwilligersacademie

Al geruime tijd weet de Vrijwilligersacademie dat er vraag is naar een samenhangend trainingsaanbod. In de leerlijnen worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Leerlijn informele zorg

De leerlijn informele zorg is in 2014 gestart en biedt vrijwilligers complete studieroutes bestaande uit theorie en praktijk, plus intervisie en reflectie.
Op basis van het competentie profiel maatje, werk je met je portfolio aan je eigen ontwikkeling. Voor diegenen die willen investeren in zichzelf en in meer deskundigheid. Door de mensen die succesvol zijn afgestudeerd zijn we ervan overtuigd dat het volgen van een leerlijn een succes is; voor veel een opstap naar werk of verdere opleiding.

Leerlijn ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen bieden in vrijwilligerswerk een belangrijke meerwaarde. Dit zijn de mensen die weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteuning bieden. De Vrijwilligersacademie biedt mensen met ervaringskennis de kans te onderzoeken of zij hun ervaringen willen inzetten. Dat vraagt om een bijzonder pad.

Leerlijn ervaringsdeskundige in een buurt- of wijkteam

De Vrijwilligersacademie is door het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) gevraagd om een leerlijn te ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen die deze functie willen gaan vervullen. Dat deden we samen met de mensen die al heel lang bezig zijn met het opleiden van ervaringsdeskundigen, zoals de Hogeschool van Amsterdam, COEVA en ED-trainers.
Meer informatie

Leerlijn vertrouwenspersoon

De leerlijn vertrouwenspersoon is een bijzondere opleiding. In de praktijk en met de groep ontwikkel je jezelf en de functie. Met een praktijkbegeleider en de docenten van de Vrijwilligersacademie.
Meer informatie

Site by Alsjeblaft!