terug

Kennismarkten bij je in de buurt

De Vrijwilligersacademie zet zich in voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en bewoners van Amsterdam die voor een ander zorgen.
Dat doen we ook in de buurt. Samen met de stadsdelen en met lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Dit noemen we de kennismarkten.

voor en door vrijwilligers in de buurt

In sommige Amsterdamse stadsdelen heeft de Vrijwilligersacademie platforms voor kennisuitwisseling opgericht. Dit noemen we kennismarkten. De Vrijwilligersacademie verzorgt trainingen, workshops en themabijeenkomsten in de stadsdelen Zuid, Nieuw-West en Centrum. In Oost werken we samen.

In de kennismarkten kunnen mensen, organisaties en bedrijven elkaar vinden en kennis uitwisselen. Organisaties in zorg en welzijn profiteren van het delen van kennis. Zo is het mogelijk om de samenwerking tussen formele en informele zorg handen en voeten te geven.

Site by Alsjeblaft!