terug

Het netwerk van de Vrijwilligersacademie

De Vrijwilligersacademie heeft een groot netwerk van vrijwilligers, ambassadeurs, trainers, ervaringsdeskundigen, coördinatoren, masters en andere betrokkenen met een groot hart voor informele zorg. We hebben deze mensen graag geportretteerd.

Hier een greep uit de portretten van deze mensen, met onder andere ambassadeur Franckx van Tilbeurgh, Edo Paardekooper-Overman, oud bestuurslid Ingeborg Schlusemann, trainers Jaap Vriend en Andrea Vogelsanger en vele anderen. Dank voor jullie inzet!

Site by Alsjeblaft!