terug

CRKBO registratie

Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs.

De Vrijwilligersacademie staat geregistreerd in het Centraal Register voor Kortdurende Beroeps Opleidingen (CRKBO). Alle vaste trainers van de Vrijwilligersacademie zijn CRKBO-geregistreerd. Voor deze registratie vindt regelmatig een audit plaats, die zich richt op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. zorgvuldigheidsbeginsel
2. rechtszekerheidsbeginsel
3. kenbaarheidsbeginsel
4. redelijkheidsbeginsel
5. betrouwbaarheidsbeginsel

Deze zijn vertaald naar eisen rondom organisatie, docenten, voorlichting, contract & betalings- en leveringsvoorwaarden, uitvoering, examinering en de klachtenregeling. In april 2022 heeft bij de Vrijwilligersacademie de laatste audit plaatsgevonden.

Site by Alsjeblaft!