terug

Begeleiden van vrijwilligers in zorg en welzijn is een vak

Vrijwilligersacademie – ook voor beroepskrachten

Begeleiden van vrijwilligers kent veel kanten. Je wilt vrijwilligers verbinden aan je zorg- of welzijnsorganisatie, buurt of buurtorganisatie. Dat doe je door hen op de juiste manier te ondersteunen en het werk interessant en leuk te maken. Daarnaast ontwikkel je vanuit je beroep expertise over het inzetten van vrijwilligers in zorg en welzijn.

De Vrijwilligersacademie is de plek om je expertise verder te ontwikkelen en in te zetten. Hiervoor heeft de Vrijwilligersacademie vier programma’s ontwikkeld:

 • Trainingen in dienst van het goed ondersteunen van vrijwilligers en bewoners in het werken en leren
 • Ontwikkeling van het goed overdragen van kennis en vaardigheden door het versterken van je eigen trainersprofiel.
 • Het bijeenbrengen van de verschillende perspectieven en expertise naar aanleiding van een specifieke vraag – bijvoorbeeld in masterclasses of samenspeltrainingen – ter versterking en ontwikkeling van het werken met vrijwilligers in zorg en welzijn.

Naast deze deskundigheidsbevordering organiseert de Vrijwilligersacademie maandelijks bijeenkomsten met beroepskrachten om de kwaliteit van het aanbod te bewaken en bevorderen. Daarin komen ook de belangrijke thema’s aan de orde, zoals ervaringsdeskundigheid, eenzaamheid, profiel en taakomschrijving van vrijwilligers, vinden, binden en boeien van vrijwilligers en meer.

Ondersteunen van vrijwilligers

Om je vrijwilligers te ondersteunen in het werk zorg je voor training en begeleiding. Op welke manier kun je vrijwilligers in zorg en welzijn begeleiden, om ze zo lang mogelijk geïnspireerd te houden? Het is belangrijk je vrijwilligers te kennen, hen vragen te stellen en goed met hen te communiceren. Je wilt vrijwilligers optimaal ondersteunen.

De Vrijwilligersacademie steunt je functie met een viertal trainingen:

 • Binden en boeien van vrijwilligers
  Welke onderwerpen kun je binnen je eigen organisatie aan bod laten komen bij begeleiden van vrijwilligers in zorg en welzijn om ze zo lang mogelijk geïnspireerd te houden? Aan het eind van de workshop weet je waar verschillende (toekomstige) vrijwilligers mee toegerust kunnen worden als ze aan het werk gaan, zodat ze geboeid en geïnspireerd blijven.
 • Intervisie geven
  Om het leereffect voor vrijwilligers te vergroten, bieden we aan (ervaren) beroepskrachten de mogelijkheid te delen in onze kennis over het geven van intervisie. Een belangrijk onderdeel van het steunen van vrijwilligers in hun werk.
 • Gesprekstechnieken voor coördinatoren
  Aan de hand van eigen ervaringen, kennis, vaardigheden en casuïstiek met vrijwilligers uit de praktijk leer je de belangrijkste gesprekstechnieken te beheersen. Daarnaast wordt er veel uitgewisseld en geoefend; alles in een veilige, niet veroordelende leeromgeving. Met een trainingsacteur kan ‘levensecht’ geoefend worden. Dit lijkt eng, maar blijkt vaak het leukste en meest leerzame onderdeel van de training.
 • Coachend begeleiden van vrijwilligers
  Beroepskrachten die met vrijwilligers werken ontwikkelen daarin een eigen stijl. Door coaching kun je de samenwerking met vrijwilligers verbeteren. Met behulp van de 7 elementen van coaching en de uitgangspunten van oplossingsgericht werken versterk je je coachende vaardigheden.

Kennis overdragen: versterk je trainersprofiel

Begeleiders van vrijwilligers verstaan als geen ander waar het in hun organisatie of project om gaat. Zij kennen de mogelijkheden en opbrengst van de inzet van hun vrijwilligers. Deze kennis zetten ze in door keuzevakken te verzorgen voor de Vrijwilligersacademie en binnen de eigen organisatie.

De Vrijwilligersacademie steunt de competentie ontwikkeling van beroepskrachten in het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen. Dat is ook voor de Vrijwilligersacademie van waarde. Sommige beroepskrachten worden co-trainer aan de Vrijwilligersacademie. Anderen verzorgen workshops en trainingen binnen de eigen organisatie. En ze verzorgen bijeenkomsten binnen het programma van de Vrijwilligersacademie, zodat ook andere organisaties en hun vrijwilligers kunnen meegenieten.

Programma versterking trainersprofiel voor beroepskrachten
Voor die beroepskrachten die willen leren trainen hebben we een programma ontwikkeld. Je werkt aan je trainersprofiel door trainingsvaardigheden te ontwikkelen en te oefenen. Je versterkt je competenties als trainer. Hierna ben je in staat om workshops te ontwikkelen, verschillende werkvormen te hanteren, rollenspelen en leerprocessen te begeleiden. Deze workshops versterken uw vaardigheden en geven zelfvertrouwen over inhoud en voor de groep.

In het kader van beroepsontwikkeling heeft de Vrijwilligersacademie inmiddels 4 trainingssessies ontwikkeld. Deze sluiten goed aan op de trainingspraktijk en op elkaar.

 • Een workshop opzetten
  Deze training leer je hoe je een goede workshop voor vrijwilligers op kunt zetten. In deze training is er veel voeding vanuit theorie en je medecursisten. Het kan zijn dat de deelnemers nog nooit een workshop hebben opgezet of gegeven, die leren het opzetten en wat daar bij komt kijken. En het kan ook zijn dat er al mensen met ervaring in deze training zitten, die leren kritisch hun eigen workshop tegen het licht houden en de opzet (het ontwerp) verbeteren.
 • Het begeleiden van werkvormen
  Te beginnen met je eigen ervaring wordt in deze training vooral via opdrachten verschillende werkvormen behandeld. Aan het eind van de workshop heb je zelf geoefend met het begeleiden van deze werkvormen en ruime inspiratie opgedaan om samen met je vrijwilligers aan de slag te gaan.
 • De trainer als procesbegeleider
  De trainer heeft een belangrijke rol. De manier waarop het trainingsproces begeleid wordt is bepalend voor de kwaliteit (en het plezier) van een training. De theorie over procesbegeleiding wordt aan de hand van een casus doorlopen. Aan het eind is er ruimte komen om te oefenen met lastige situaties in de groep.
 • Rollenspellen
  Rollenspel begeleiden is hogeschoolwerk. Dat leren begeleiden vraagt meer tijd. Daarom is deze werkvorm opgenomen als aparte workshop. Deze training is opgezet als een oefentraining: “The floor is yours”. Dat wil zeggen dat de deelnemers zelf mogen aangeven waar ze mee willen oefenen. Deze training is bedoeld voor deelnemers die al eerder hebben kennis gemaakt met het opzetten, de werkvormen en procesbegeleiding van workshops of trainingen.

Goede voorbereiding is het halve werk
Voor alle trainingen geldt dat we de deelnemers dikwijls een opdracht geven ter voorbereiding. We vragen of ze meenemen wat ze al aan materiaal, workshops of werkvormen hebben. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk aansluiten bij hun eigen praktijk. Aan het begin van de training nemen we dit op in het programma van de dag.

Het train de trainer programma van de Vrijwilligersacademie is in ontwikkeling. Er worden in ieder geval nog twee aanvullende workshops en trainingen ontwikkeld.

Kennis overdragen: expertise zorg met vrijwilligers

In je werk met vrijwilligers ken je de mogelijkheden en randvoorwaarden voor het organiseren van informele zorg. De Vrijwilligersacademie zet in op het delen van die kennis met elkaar, onderling en met zorgprofessionals, beleidsmakers, politici, (ervaringsdeskundige) vrijwilligers, mantelzorgers, maatjes en iedereen die betrokken is. Dat doen we in masterclasses op thema en trainingen samenwerking/samenspel.

 • Masterclasses
  Aan de hand van een vraag gaan we in gesprek over het werk van een expert op een bepaald gebied. Wie een expert is vatten we breed op; het kan iemand zijn die onderzoek doet of gedaan heeft bij een hogeschool of een universiteit. Doel is om de vraag zo goed mogelijk te beantwoorden met elkaar, vanuit verschillende perspectieven: bewoners-, onderzoeks-, beroeps-, bestuurs- of bedrijfskundig perspectief.
  De aftrap van een gesprek is eerst de vraag die soms gesteld wordt door een, ervaringsdeskundige, politicus of vrijwilliger. Er volgt daarover een kort gesprek met de master en vervolgens met de zaal. Jij als expert in het organiseren van informele zorg en het werken met vrijwilligers bent een van de belangrijke masters en deelnemers aan het gesprek.
 • Samenwerking in training
  Het inzetten van vrijwilligers gebeurt niet in een vacuüm maar in netwerken van zorg rond mensen die dat nodig hebben. Dat vraagt samenspel tussen vrijwilligers, buurtbewoners, betaalde zorgverleners, management, financiers en het netwerk van mensen er omheen.
  Samenwerking met beroepskrachten vraagt om stilstaan bij thema’s als gelijkwaardigheid, diversiteit en duidelijke taal. Deze thema’s komen dikwijls in masterclasses aan de orde. Maar ook biedt de Vrijwilligersacademie ruimte om in specifieke samenspel trajecten bij te dragen aan de ontwikkeling en verbetering van samenwerking, in het netwerk rondom een bewoner met vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn.

Vrijwilligersacademie.net

Voor het actuele trainingsaanbod en de trainingsdata verwijzen we je graag naar onze website:
Kijk hier voor de trainingen speciaal voor beroepskrachten
en hier voor het delen van kennis met iedereen

Nog eens rust nalezen, of naar een collega sturen? Download hieronder de Factsheet.

Site by Alsjeblaft!