terug

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vrijwilligersacademie

Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van of ten behoeve van de Vrijwilligersacademie Amsterdam (VA) en de daaraan verbonden entiteiten of projectmatige initiatieven met (al dan niet bij VA aangesloten) organisaties, rechtspersonen of individuen, natuurlijke personen.

Belangrijk vinden we onze kernwaarden van de Vrijwilligersacademie, hieronder vast voor je uitgelicht:

Veilige en uitnodigende leeromgeving
Alle medewerkers creëren een laagdrempelige en gastvrije ontmoetings- en leeromgeving met respect voor de grote diversiteit van vrijwilligers. Dit vergt inlevingsvermogen in de denk- en leefwereld van de vrijwilliger en een flexibele, creatieve en oplossingsgerichte benadering.

Professionaliteit en kwaliteit van aanbod
Het aanbod in deskundigheidsbevordering, persoonlijke groei en verdieping van de VA wordt tijdig en in afstemming met de vraag van de aangesloten organisaties gepland, voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Dit vergt voortdurende onderlinge afstemming en samenwerking tussen alle betrokkenen, luisteren naar behoeftes en een dienstverlenende instelling. Uitgangspunten, veronderstellingen, doelstellingen, inhoud en didactische werkvorm van het aanbod zijn helder.

Betrouwbaarheid en geheimhouding
Medewerkers verbonden aan de VA zullen bij de tenuitvoerlegging van hun werkzaamheden de zorg van een goed medewerker in acht nemen. Dat houdt in een loyale en vakbekwame uitvoering van hun functie – geheimhouding tegenover een ieder m.b.t. alles aangaande bedrijfsaangelegenheden van de VA waarvan medewerker redelijkerwijs kan vermoeden dat bekendmaking de VA of haar deelnemers kan benadelen. Dat geldt ook voor alle gegevens waarvan de medewerker van o.a. klanten en/of andere relaties van de VA.

Vrijwilligersacademie is een op ontwikkeling en vernieuwing gerichte instelling
De behoeftes van de bij de VA aangesloten organisaties, hun vrijwilligers en de Amsterdamse samenleving zijn voortdurend in beweging. De VA wil deze ontwikkelingen op de voet volgen met een geactualiseerd aanbod. Dit vergt voortdurend een open en op kwaliteitsverbetering gerichte instelling.

Site by Alsjeblaft!